Een commentaar over de authenticiteit van het geopenbaarde Testament van Paus Benedictus XVI

Graag willen we naar aanleiding van het artikel dat we gisteren publiceerden over de verschijning van Paus Benedictus XVI aan zuster Benedicta van het Heilig Kruis in Colombia waarbij hij zijn echte testament openbaarde, enkele commentaren geven met verwijzingen naar eerder bij ons gepubliceerde artikels.

Staatsgreep

In het Testament wordt uitvoerig gesproken over de staatsgreep, en het feit dat Benedictus zelfs met de dood bedreigd werd. Dat er een staatsgreep in het Vaticaan was gepleegd, en dat Benedictus geen afstand had gedaan van het Petrusambt, dat was ons al bekend, en daar hebben we in de loop der jaren uitvoerig over bericht. Zie deze artikels:

De persoon van Jorge Bergoglio

Dat Bergoglio een schaamteloze ursurpator is, hoeft geen betoog. Zijn ketterse uitspraken en publicaties, zijn betrokkenheid in de homolobby, zijn obscuur verleden in Buenos Aires (incl. zijn Taöistische behandelingen): alles is uitvoerig gedocumenteerd op onze website. Bergoglio is een wolf in schaapsvacht, een vernietiger van de Kerk.

Het was geweten dat de relatie tussen beiden niet goed was, en zeker niet zoals de gewone media trachtten te brengen: als twee “goede vrienden”.

Dat hij pure minachting had voor Paus Benedictus was ons vooral bekend uit zijn aanvallen op diens motu proprio Summorum Pontificum, vooral met de publicatie van Traditionis Custodes, waarbij Bergoglio Benedictus waarlijk een mes in de rug stak.

En Bergoglio stak zijn minachting voor Benedictus ook tijdens diens begrafenis niet onder stoelen of banken.

Benedictus in zijn gevangenschap

Benedictus bleef vanuit zijn gevangenschap in Mater Ecclesiae de waarheid verdedigen, en gaf Bergoglio af en toe een verhulde veeg uit de pan, en zei steeds in cryptische termen: ‘De paus is één’, zonder ooit een naam te vernoemen.

Zie ons artikel:

De verraderlijke rol van Georg Gänswein

In zijn Testament spreekt Benedictus over zijn secretaris Mgr. Georg Gänswein als een ‘Judas’, een verrader. Dat Gänswein een leugenachtig figuur was, bleek vooral toen in januari 2020 het boek van Kardinaal Sarah ter verdediging van het celibaat verscheen, in samenwerking met Paus Benedictus, vlak voor de verschijning van een exhortatie van Bergoglio waarin die het celibaat ging aanvallen (n.a.v. de Amazonesynode). Gänswein ontkende toen in de media in alle toonaarden dat Benedictus ooit het boek had gezien, en dat hij er aan had bijgedragen, iets wat Kardinaal Sarah “laster van buitengewone gewichtigheid” noemde. In de kringen van Bergoglio was er grote woede om dit boek. Bergoglio had Gänswein opgebeld en geëist dat zijn naam uit dat boek zou verdwijnen, en dan begonnen Gänsweins leugens. Toen werd het duidelijk dat Gänswein voor Bergoglio werkte, en Benedictus een mes in de rug had gestoken. Aartsbisschop Viganò stelde toen het gedrag van Gänswein aan de kaak. Hij schreef toen onder meer: “Het wordt tijd om de grievende en systematische controle bloot te leggen, die door Aartsbisschop Georg Gänswein over de Opperste Pontifex Benedictus XVI uitgeoefend wordt sinds het begin van zijn Pontificaat. Gänswein filterde op regelmatige basis informatie, waarbij hij zichzelf het recht aanmatigde om te oordelen of het al dan niet gunstig was om het naar de Heilige Vader te zenden.”

Benedictus spreekt in zijn testament ook over het feit dat hij medicijnen toegediend kreeg die zijn gezondheid schaadden. Het was o.a. ook Mgr. Gänswein die er persoonlijk voor zorgde dat Benedictus het experimentele en totaal onnodige Covid-vaccin toegediend kreeg.

En Gänswein heeft inderdaad na het overlijden van Benedictus al diens privé-documenten vernietigd, zogezegd ‘op diens vraag’…

Zo zien we dat wat we in het post-mortem Testament van Benedictus lezen, welke hij meegaf aan die Colombiaanse zuster tijdens een visioen, geen overdreven verzinselen of onwaarheden lijken te zijn. De gedocumenteerde feiten bevestigen het gewoon, en in het testament komen gewoon nog enkele ongemakkelijke – soms relatief schokkende – waarheden naar boven die de feiten aanvullen. Deze waarheden wisten we bovendien min of meer ook al uit de profetieën.

Het Testament lijkt dus authentiek te zijn.