Profetieën in het Boek der Waarheid

booktruth01

Het Boek der Waarheid omvat de serie boodschappen die gegeven worden aan de zienster Maria van de Goddelijke Barmhartigheid (=pseudoniem) sinds november 2010 tot heden. De boodschappen duren nog altijd voort. Dit Boek der Waarheid werd voorzegd door de profeet Daniël.

De Aartsengel Gabriël zegt tegen Daniël: (Daniël 10:21):

“Maar eerst zal ik je meedelen wat geschreven staat in het Boek der Waarheid.”‘

Op het einde zegt hij (Daniël 12:9):

“Ga, Daniël, want deze dingen blijven geheim en verzegeld tot de Eindtijd.”

De Eindtijd is aangebroken en in het Boek der Waarheid worden nu alle geheimen onthuld die aan Daniël gegeven werden, en de geheimen in het Boek Openbaring van de H. Apostel Johannes.

In dat Boek der Waarheid werd dus vele malen het aftreden van Paus Benedictus XVI voorzegd. De opvolger van Benedictus XVI is de valse paus, de Valse Profeet. Meer dan een jaar op voorhand werd de opvallende nederigheid, de populariteit, zijn voetwassingen, zijn ‘liefde voor de armoede’ enz. van deze valse paus voorzegd. En wat blijkt, ‘paus’ Franciscus, of Bergoglio voldoet helemaal aan deze profetieën. Er zijn nog een heel aantal profetieën die ons gegeven werden die nog niet in vervulling zijn gegaan.

Engelse site met alle boodschappen: http://mdmlastprophet.com/

Nederlandse sites: http://www.hetboekderwaarheid.net    of www.dewaarschuwing.be

636447-vatican-pope-resign-st-peterpope_wolf1

Hieronder geven we een aantal profetieën weer met verwijzing naar de datum en de betreffende boodschap (klik daarvoor op de datum).

1. REEDS UITGEKOMEN PROFETIEËN:

Het aftreden van Paus Benedictus (18 januari 2012, 11 februari 2012, 20 maart 201226 mei 2012)

De opvallende  (valse) nederigheid van de Valse Profeet. (5 maart 2011, 21 januari 2012)

De grote populariteit van de Valse Profeet(21 januari 2012, 12 april 2012)

De voetwassing van jeugdgevangenen waaronder een Moslima op Witte Donderdag 28 maart 2013. (14 maart 2013)

De Valse profeet die zich inzet om de aanhangers van Benedictus XVI buiten te gooien. (8 maart 2013)

De Kruiswegstaties op Goede Vrijdag 2014, die neerkwamen op bevrijdingstheologie. (8 april 2014)

De Vrijmetselarij die het aantreden van de Valse Profeet vierde. (12 maart 2013)

Men vervaardigt grote beelden, posters, enz… van de Valse Profeet, om ze in kerken enz. te zetten/hangen. (6 oktober 2013)

Het schisma dat zich begint af te tekenen tijdens de Synode (20 maart 2012, 20 oktober 2013)

Paus (emeritus) Benedictus die spreekt te midden van de chaos, en ons aanmaant om trouw te blijven aan de Waarheid. (29 maart 2013)

Christenen worden verteld om al hun aandacht te richten op de armen in de wereld. (6 oktober 2013)

2. PROFETIEËN DIE NOG IN VERVULLING MOETEN GAAN:

– De Valse Profeet zal stervende gezien worden, maar plots zal hij lijken te herrijzen en de mensen zullen aan zijn voeten neervallen en hem aanbidden. (25 juli 2013)

Hij zal nieuwe wetten invoeren in tegenspraak met de H. Schrift, wat neer zal komen op vergoelijking van de zonde. (7 juni 2011, 20 juli 2012, 13 april 2013 ) (is eigenlijk al gebeurd met Amoris Laetitia)

Hij zal een schisma veroorzaken: diegenen die trouw blijven aan Christus versus diegenen die hun trouw betuigen aan de Valse Profeet, en zijn ketterij aanvaarden. (20 maart 2012, 13 februari 2013, 20 oktober 2013)

De Sacramenten zullen verdraaid worden. (29 maart 2013, 2 mei 2013, 23 juni 2013)

Hij zal uiteindelijk de Mis veranderen en verdraaien en de ware Tegenwoordigheid van de Heer zal geloochend worden (pas dan kan de Antichrist positie innemen in Rome) (26 mei 2012, 10 juni 2012, 3 maart 2013, 6 februari 2014, 15 maart 2014)

Hij zal andere denominaties omarmen en uiteindelijk andere religies om ze in een superkerk onder te brengen. (1 juni 2012, 8 juli 2012, 9 oktober 2012, 13 februari 2013, 7 april 2013, 11 december 2013 )

Hij zal bevriend worden met de man die vrede zal brengen na de Wereldoorlog. Deze man is de Antichrist. (1 juni 2012)

Uiteindelijk zal Rome, door toedoen van de Valse Profeet, de zetel worden van de Antichrist. (29 oktober 2013)

Hij zal de mensen er ook toe verleiden om het merkteken van de “teruggekomen Christus” te aanvaarden: het merkteken van het Beest (1 juni 2012)

10 antwoorden »

 1. Trouw met vreugde en liefde aan Gods Heilig Woord en Gods Heilig sacrament centraal de Eucharistie en de veelvuldige biecht om al onze verlangens te laten overeenkomen met Gods verlangens in waken en bidden uit liefde offerdienst verenigd door,met en in het Onbevlekt Hart van onze Moeder van Jezus en heel het Mystiek Lichaam van Jezus de zegevierende kerk,de lijdende kerk ,de strijdende restkerk om Gods wil op aarde als in de hemel en om de uiteindelijke verlossing van de Boze …OPDAT ONZE VREUGDE VOLKOMEN KAN ZIJN GEESTELIJK HERBOREN TE WORDEN ALS EEN KIND VAN GOD In de zekerheid dat niets onmogelijk is voor God en alles mogelijk is voor God ..Hoe en wanneer het God behaagt.
  AMEN
  IN CHRISTO PER MARIAM

 2. Barmhartige Jezus,wij geloven in U en wij vertrouwen op U.
  Kom onze onbekwaamheid en onze zwakheid te hulp…..
  Geef dat wij U leren kennen en U leren eerst en boven onszelf en boven allen en alles lief te hebben en door trouw te zijn aan Uw Heilig Woord en Uw Heilige Sacramenten:centraal de Eucharistie en veelvuldige biecht te getuigen van U en Uw werkelijke aanwezige Liefde:”Blijf in Mij dan blijf Ik in u”Gods heilig Woord
  De liefde en de Vreugde ,die U ons alleen kunt geven en die noch de wereld ons kan geven,noch de vorst van deze wereld,de Boze ons kan ontnemen .
  Om U te doen leren kennen en U te doen leren liefhebben door alle mensen,en dat vertrouwend op U door onze persoonlijke onvoorwaardelijke overgave van onze vrije wil aan U ,Jezus kunnen Uw gave van de bevrijdende,vergevende,helende en heiligende Liefde:de Heilige Geest ontvangen en doorgeven aan alle mensen,vooral aan diegenen,die Gods liefde nog niet kennen en ontdekt hebben en het meest Uw Goddelijke Barmhartigheid nodig hebben.
  De Heilige Geest,die bij ons blijft tot het einde der tijden,opdat wij de kwade,de Boze ,”de vorst van deze wereld “” de vijand van God”door zijn heerschappij via de destructieve zelfbevestigende hoogmoedige en egoïstische zelfverheerlijking van de mens telkens door de leiding van de Heilige Geest kunnen bestrijden en kunnen overwinnen in onze rusteloze tijd en wereld tot Uw glorie en tot ons heil

  Laten wij met liefde en vreugde en trouw luisteren naar de Heilige Geest in deze eindprofetie :”Het boek der waarheid”om moedig te blijven getuigen.

  betreft: de huidige eindtijd met de ernstigste en diepste crisis en tweestrijd tussen:de valse kerk ,de valse profeet met de antichrist ….
  In tegenspraak en in tegenstrijd met de trouwe zending en levende getuigenis van allen van de huidige strijdende en lijdende Rest-Kerk om het kostbaar Christelijk geloofsgoed te bewaren te alle tijde :
  Door trouw te zijn aan de authentische Waarheid en authentische leer van de Kerk gedragen door het leergezag van de Kerktraditie : het geloof in Gods heilig Woord en het geloof vanuit de twaalf artikelen van het geloof
  Het Christelijke Mysterie :Gods Heilige Sacramenten
  Het leven in Christus ,Christelijke moraal.
  De tien geboden
  Het gebed
  Zoals omschreven in de catechismus van de Katholieke Kerk, De waarheid ,onderricht aan alle mensen van goede wil ,uitgegeven :ten tijde van paus Johannes Paulus 2, en zijn opvolger: paus Benedictus 16
  Laten wij bidden dat de Heilige Geest bij ons blijft tot het einde der tijden om ons Gods wil te leren onderscheiden en te leren volbrengen in vereniging met de strijdende Rest-kerk en alle mensen van goede wil .
  Werkelijk een strijd tussen God en de vijand van God :overal in deze huidige eindtijd in de wereld door verwarrende rusteloze en tirannieke dwingende geweldige en levensgevaarlijke boze wereldse machten door heerschappijën van de Boze opdat de mens in aanbidding zou vallen voor de Boze….
  Heilige Moeder van Jezus bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood om geestelijk herboren te worden als een kind van God en om Gods wil op aarde als in de hemel te leren kennen,te leren onderscheiden en te leren volbrengen…
  Om uiteindelijk verlost te worden van de Boze verenigd door het Allerheiligste Hart van U,Jezus en het Onbevlekt Hart van U, Moeder van Jezus met heel het Mystiek Lichaam van Jezus :de Zegevierende Kerk,de Lijdende Kerk en de Strijdende Restkerk,die uiteindelijk de Boze zullen overwinnen.
  In de zekerheid dat het onmogelijke mogelijk is voor God.
  Hoe en wanneer het God behaagt….
  Opdat onze vreugde volkomen kan zijn.
  “MARANATHA”!
  Amen
  In Christo per Mariam

 3. De Waarheid maakt vrij. Wie wil naar Hem leven? Hij voert tot het Licht. Wie volgt er Zijn Weg? Wie wil Hem verbeiden? Wie wil Hem aanvaarden? Het blijve erbij. De Waarheid maakt vrij! (Melodie: “Die Gedanken sind frei.” “The truth sets free.”

 4. Op teletekst NL gelezen in week 25: ABN AMRO Bank te Nederland voert speciale ring in om mee te betalen. Chip op de hand laten zetten kan ook! Het Merkteken van het Beest is een feit!!

 5. Beste volgers van het boek der waarheid,

  Bij toeval heb ik op internet een bericht bevonden over de schrijfster van het boek der waarheid..
  Alles wat daarin verteld wordt wil ik in het midden laten.

  Het bericht wat ik opende, (ik was mij hiervan niet bewust) was een Facebook account van de schrijfster. Deze account is geopend in juni 2010 onder de naam Maria Divine Mercy.

  Merkwaardig toch, en de moeite waard om te onderzoeken.
  Je kunt de account geopend zien er is veel in der zoek gedaan naar de juiste datum en aanmelding van de nummers.

  Gods zegen en liefde voor de Waarheid toegewenst.

  Ria Laarman

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s