Profetieën in het Boek der Waarheid

booktruth01

Het Boek der Waarheid omvat de serie boodschappen die gegeven worden aan de zienster Maria van de Goddelijke Barmhartigheid (=pseudoniem) sinds november 2010 tot heden. De boodschappen duren nog altijd voort. Dit Boek der Waarheid werd voorzegd door de profeet Daniël.

De Aartsengel Gabriël zegt tegen Daniël: (Daniël 10:21):

“Maar eerst zal ik je meedelen wat geschreven staat in het Boek der Waarheid.”‘

Op het einde zegt hij (Daniël 12:9):

“Ga, Daniël, want deze dingen blijven geheim en verzegeld tot de Eindtijd.”

De Eindtijd is aangebroken en in het Boek der Waarheid worden nu alle geheimen onthuld die aan Daniël gegeven werden, en de geheimen in het Boek Openbaring van de H. Apostel Johannes.

In dat Boek der Waarheid werd dus vele malen het aftreden van Paus Benedictus XVI voorzegd. De opvolger van Benedictus XVI is de valse paus, de Valse Profeet. Meer dan een jaar op voorhand werd de opvallende nederigheid, de populariteit, zijn voetwassingen, zijn ‘liefde voor de armoede’ enz. van deze valse paus voorzegd. En wat blijkt, ‘paus’ Franciscus, of Bergoglio voldoet helemaal aan deze profetieën. Er zijn nog een heel aantal profetieën die ons gegeven werden die nog niet in vervulling zijn gegaan.

Engelse site met alle boodschappen: http://mdmlastprophet.com/

Nederlandse sites: http://www.hetboekderwaarheid.net    of www.dewaarschuwing.be

636447-vatican-pope-resign-st-peterpope_wolf1

Hieronder geven we een aantal profetieën weer met verwijzing naar de datum en de betreffende boodschap (klik daarvoor op de datum).

1. REEDS UITGEKOMEN PROFETIEËN:

Het aftreden van Paus Benedictus (18 januari 2012, 11 februari 2012, 20 maart 201226 mei 2012)

De opvallende  (valse) nederigheid van de Valse Profeet. (5 maart 2011, 21 januari 2012)

De grote populariteit van de Valse Profeet(21 januari 2012, 12 april 2012)

De voetwassing van jeugdgevangenen waaronder een Moslima op Witte Donderdag 28 maart 2013. (14 maart 2013)

De Valse profeet die zich inzet om de aanhangers van Benedictus XVI buiten te gooien. (8 maart 2013)

De Kruiswegstaties op Goede Vrijdag 2014, die neerkwamen op bevrijdingstheologie. (8 april 2014)

De Vrijmetselarij die het aantreden van de Valse Profeet vierde. (12 maart 2013)

Men vervaardigt grote beelden, posters, enz… van de Valse Profeet, om ze in kerken enz. te zetten/hangen. (6 oktober 2013)

Het schisma dat zich begint af te tekenen tijdens de Synode (20 maart 2012, 20 oktober 2013)

Paus (emeritus) Benedictus die spreekt te midden van de chaos, en ons aanmaant om trouw te blijven aan de Waarheid. (29 maart 2013)

Christenen worden verteld om al hun aandacht te richten op de armen in de wereld. (6 oktober 2013)

2. PROFETIEËN DIE NOG IN VERVULLING MOETEN GAAN:

– De Valse Profeet zal stervende gezien worden, maar plots zal hij lijken te herrijzen en de mensen zullen aan zijn voeten neervallen en hem aanbidden. (25 juli 2013)

Hij zal nieuwe wetten invoeren in tegenspraak met de H. Schrift, wat neer zal komen op vergoelijking van de zonde. (7 juni 2011, 20 juli 2012, 13 april 2013 ) (is eigenlijk al gebeurd met Amoris Laetitia)

Hij zal een schisma veroorzaken: diegenen die trouw blijven aan Christus versus diegenen die hun trouw betuigen aan de Valse Profeet, en zijn ketterij aanvaarden. (20 maart 2012, 13 februari 2013, 20 oktober 2013)

De Sacramenten zullen verdraaid worden. (29 maart 2013, 2 mei 2013, 23 juni 2013)

Hij zal uiteindelijk de Mis veranderen en verdraaien en de ware Tegenwoordigheid van de Heer zal geloochend worden (pas dan kan de Antichrist positie innemen in Rome) (26 mei 2012, 10 juni 2012, 3 maart 2013, 6 februari 2014, 15 maart 2014)

Hij zal andere denominaties omarmen en uiteindelijk andere religies om ze in een superkerk onder te brengen. (1 juni 2012, 8 juli 2012, 9 oktober 2012, 13 februari 2013, 7 april 2013, 11 december 2013 )

Hij zal bevriend worden met de man die vrede zal brengen na de Wereldoorlog. Deze man is de Antichrist. (1 juni 2012)

Uiteindelijk zal Rome, door toedoen van de Valse Profeet, de zetel worden van de Antichrist. (29 oktober 2013)

Hij zal de mensen er ook toe verleiden om het merkteken van de “teruggekomen Christus” te aanvaarden: het merkteken van het Beest (1 juni 2012)