Kardinaal Tagle (de “Aziatische Franciscus”) aangeduid als Prefect van de Congregatie voor de Evangelisatie

Bergoglio heeft zijn goede vriend Kardinaal Tagle, Aartsbisschop van Manila, benoemd tot nieuwe Prefect van de Congregatie voor de Evangelisatie. Hierbij wordt Tagle tot één van de meest vooraanstaande postjes benoemd binnen het Vaticaan. Tagle staat bekend als modernist, uitgesproken pro-Bergoglio; pro-LHBT en vijandig tegenover de Tridentijnse Mis. […]

Bergoglio en El-Tayeb stellen aan de VN een ‘Werelddag’ en ‘Wereldtop’ van Menselijke Broederlijkheid voor

Weer een nieuwe stap richting de ‘ene-wereldkerk’? Bergoglio en El-Tayeb, de groot-imam van Al-Azhar, hebben gezamenlijk, via hun vertegenwoordigers in het interreligieuze ‘Hoger Comité’ dat in augustus in de Verenigde Arabische Emiraten werd opgericht, de VN gevraagd om een zogenaamde ‘Werelddag van Broederlijkheid’ in te voeren, alsook een […]

Nieuw financieel schandaal: Vaticaans geld gebruikt voor het sponsoren van de film ‘Rocketman’

Het Vaticaan heeft kennelijk gelden geïnvesteerd vanuit het zogenaamde ‘Sint-Pieterspenning’ fonds (waarvoor jaarlijks een omhaling wordt gehouden in de kerken) in het ‘Centurion Global Fund’, vanwaaruit geld werd gebruikt om de film ‘Rocketman’ te sponsoren, een film over het leven van Elton John, en waarin expliciete homoseksscènes in […]

Kardinaal Schönborn opgenomen in het ziekenhuis

Drie dagen na het homo-erotische schandaal in de Stephansdom van Wenen werd Kardinaal Schönborn in allerijl afgevoerd naar het ziekenhuis. Alle afspraken t.e.m. Kerst werden geannuleerd. Dat meldt Neue Bildpost.  Tijdens de godslasterlijke vertoning in de Dom van Wenen, vertelde Schönborn over een vermeend mirakel, waar hij door […]

Heiligschennis in de Stephansdom van Wenen

Op 30 november woonde Kardinaal Schönborn naar jaarlijkse gewoonte een AIDS-benefietconcert bij in de Stephansdom van Wenen, waarbij homoseksuelen, travestieten en transseksuelen optreden in de kathedraal. De homo-activist Gery Keszler die het evenement organiseert, bedankte Schönborn voor diens aanwezigheid en toelating voor het gebruik van de kathedraal.  Advertentie

Mgr. Guo Xijin weigert zich te schikken naar Bergoglio’s China-Vaticaan deal, en is op de vlucht voor de Communistische politie

De Chinese Katholieke Bisschop Guo Xijin is naar verluidt op de vlucht voor de Communistische autoriteiten, nadat hij geweigerd had zich te registreren bij Chinese Katholieke Patriottistische Associatie (PA). De sinistere China-Vaticaan-deal, welke eind september 2018 werd beklonken, en waarover Kardinaal Zen niet te spreken was, voorziet dat […]