Categorie: Profetie

Voorzeggingen van heiligen, visioenen van profeten en profetieën van Mariale verschijningen

Vrijmetselaar Albert Pike in 1870: “WOIII zou moeten gestart worden door oorlog tussen het Judaïsme en de Islam”

‘Op de dag dat alle volken op aarde tegen Jeruzalem oprukken, zal ik van de stad een zware steen maken waaraan haar belagers zich vertillen’ (Zach.12:3). Trump heeft zijn verkiezingsbelofte nagekomen: hij heeft Jeruzalem officieel erkend als hoofdstad van Israël, en zal de Amerikaanse ambassade daarheen verhuizen. Indien […]

Bemoedigend: over het Paradijs

Het Nieuw Paradijs, de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde, of het Koninkrijk van Jezus Christus met de Heilige Stad, het Hemels Jeruzalem, is het rechtmatig erfdeel van iedere mens. Jezus stierf voor iedereen zodat elk van ons er zou kunnen binnentreden. Bij Jezus’ Wederkomst zullen alle rechtvaardigen […]