Het Zegel en de Medaille

Het Zegel van God

 

Maria van de Goddelijke Barmhartigheid heeft gevraagd om het volgende mee te delen:

Hier is de richtlijn van Jezus betreffende het Zegel van de Levende God.

Het is niet toegelaten in het ontwerp van het Zegel veranderingen aan te brengen. Ze moeten exact blijven zoals ze ontworpen werden. Geen enkele andere versie is authentiek.
Het is niet toegelaten om deze op welke manier dan ook te verkopen. Zij mogen nooit in rekening gebracht worden, wat ook de reden is.

Niemand mag deze verkopen, zelfs niet tegen de kostprijs!

De mensen kunnen, als zij dat wensen, kopieën in zwart-wit van een computer afdrukken.
Alle Zegels die gedownload worden, zouden bij voorkeur door een priester gezegend moeten worden.


Informatie over het Zegel van de Levende God

Het team van de Waarschuwing heeft een bijzonder kunstwerk gecreëerd voor het geschenk van het Zegel van de Levende God, speciaal ontworpen voor deze missie.

Dit is wat jullie zouden moeten doen:

  • Print het af op jullie eigen computer of stuur het naar een drukkerij of copy-center voor een betere kwaliteit.
  • Laat het eerst door een priester zegenen als dat mogelijk is.
  • Lijst het dan in en hang het in jullie huis.
  • Geef bij voorkeur kopieën aan vrienden en familie voor hun bescherming.
Gods Zegen
Maria van de Goddelijke Barmhartigheid

Meer informatie over het Zegel van de Levende God in de volgende boodschappen : 

Maandag 20 februari 2012

Woensdag 16 mei 2012

Donderdag 17 mei 2012

 

U kunt prenten hiervan bestellen via het contactformulier op deze website:

http://dewaarschuwing.be/contact.html

Wat voornamelijk telt is dat men dagelijks het gebed van het Zegel bidt, kruistochtgebed nr. 33.


Medaille van de Verlossing

Enkele boodschappen betreffende deze medaille:

Moeder van de Verlossing: De Medaille van Verlossing biedt de gave van bekering

Moeder van de Verlossing: De Antichrist zal bij zijn aankondiging verklaren dat hij een vrome Christen is

Moeder van de Verlossing: Deze medailles zullen alle zielen bekeren die voor de barmhartigheid van Mijn Zoon, Jezus Christus, openstaan

Moeder van de Verlossing: Deze laatste medaille, die door de barmhartigheid van God door Mij naar jullie gebracht wordt, zal miljarden zielen naar het eeuwig leven trekken

Moeder van de Verlossing: Velen zullen geloven dat de Antichrist een zeer heilige man is

Aardbevingen zullen van een dergelijke omvang zijn, dat ze tezelfdertijd in meerdere landen voelbaar zullen zijn 

Moeder van de Verlossing: Vraag Mij, jullie geliefde Moeder, om jullie de kracht te schenken om vol te houden en de missie van redding te beschermen

Moeder van de Verlossing: De feestdag van de Moeder van de Verlossing zal de laatste dag zijn die Mij, de Moeder van God, toegekend wordt

Een boekje met deze gebundelde boodschappen, kunt u hier downloaden.

Deze medaille is te verkrijgen via:

http://www.dewaarschuwing.be/contact.html