Categorie: Apostasie

Vlaamse overheid gaat helpen bij herbestemming van kerken

Vrijdag 29 januari wordt met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst op initiatief van Vlaams minister-president Geert Bourgeois en minister Liesbeth Homans van Binnenlands Bestuur het Projectbureau Herbestemming Parochiekerken gelanceerd. Dat moet helpen om de haalbaarheid in te schatten van projecten voor gehele of gedeeltelijke herbestemming van kerken. Lisa […]