Categorie: Apostasie

Bergoglio is ons aan het klaarstomen voor zijn Amazone-synode en zijn eco-kerk: “Kerk moet leren oude tradities te laten varen”

In een toespraak voor de 21ste Algemene Vergadering van Caritas Internationalis, de liefdadigheidsorganisatie van de Kerk, sprak Bergoglio over het “loslaten van tradities” en dat “Christus zijn leerlingen weinig vertelde” over het concept ‘Kerk’ “om af te zien van het verlangen naar duidelijkheid en orde”. En op 27 […]

‘Synodale Kerk’: Duitse bisschoppen zullen Katholieke Leer over seksualiteit herzien

Kardinaal Marx gaf enkele dagen geleden aan dat de Katholieke Kerk in Duitsland open staat voor het herzien van de Katholieke Leer over seksualiteit, die momenteel contraceptie, samenwonen (zoals een gehuwd stel) en homoseksuele relaties verbiedt. Tijdens hun lentebijeenkomst in Lingen, Duitsland, besprak de Duitse Bisschoppenconferentie de mogelijke […]

Portugese bisschop Manuel Linda: “Jezus werd ontvangen door Maria en Jozef net zoals ieder ander persoon”

De Portugese website Observador, één van de belangrijkste nieuws- en opiniesites van het land, publiceerde een speciaal kerstinterview met de bisschop van het bisdom Oporto, Manuel Linda en een theoloog, vader Anselmo Borges. In dit stuk ‘ontmaskeren’ ze alle zogenaamde “mythes” die betrekking hebben op Kerstmis. Het grootste […]

Bergoglio benoemt Vaticaanse bisschop die zich vereenzelvigt met dissidente pro-abortus non, en die beweert dat Jezus geen regels gaf

Bergoglio heeft de Portugese priester en voormalig vicerector van de Katholieke Universiteit van Lissabon, José Tolentino Mendonça, tot bisschop gewijd en aangesteld als hoofd van de Vaticaanse Geheime Archieven en de Vaticaanse Bibliotheek, een post die hij in september op zich zal nemen. Via dit ambt zal hij […]