‘Groene’ Bisschop Lode Van Hecke plant eerste ‘Laudato-Si-boom’ in Oostakker

Links Mgr. Lode Van Hecke. Foto: Kerknet

In het kader van de ‘ecologische bekering’ waartoe Bergoglio iedereen oproept, en ons enkele dagen geleden nog aan herinnerde, heeft de Gentse Bisschop Lode Van Hecke een boom geplant op het domein van Oostakker-Lourdes.

Op de Werelddag van Gebed voor Zorg voor de Schepping, op 1 september, waarschuwde Bergoglio dat we bijna geen tijd meer hebben. De schepping “kreunt” en Bergoglio wil luisteren naar het land, om de “stem van de schepping” te horen.

“We moeten alles doen dat in ons bereik ligt, om de globale temperatuurstijging onder de grens van 1,5°C te houden, zoals vervat in het Klimaatakkoord van Parijs, want daarboven gaan zal catastrofaal zijn.”

Bergoglio riep iedereen op om zich te bekeren. Geen bekering tot het ware Katholieke Geloof, maar een ‘ecologische bekering.’

Onze ‘groene’ Bisschop Van Hecke

De Gentse Bisschop Lode Van Hekce heeft als eerste Belgische bisschop Bergoglio nagevolgd, en op 9 september een kerselaar geplant op het domein van het bedevaartsoord Oostakker-Lourdes. De planting kaderde in de “viering” van de vijfde verjaardag van de encycliek ‘Laudato Si’ en het ‘Jubeljaar van de Aarde’, dat afgelopen mei door Bergoglio werd afgekondigd.

Kerknet meldde daarover nog :

Met de boomplanting geeft de bisschop van Gent symbolisch uiting aan het engagement van zijn collega’s-bisschoppen in ons land om integrale ecologie – het centrale begrip uit de encycliek – als basis te nemen van hun handelen, spreken en vieren.

Met andere woorden: de preken en de Heilige Missen zullen ‘groen’ worden. Het zal gaan over klimaat, ecologie, het redden van de natuur, enz. Misschien zullen er sjamanen worden uitgenodigd om mee te komen bidden in de kerk, zoals in Australië kort geleden bij de wijding van een diaken. Toen werd een aboriginal uitgenodigd om een soort ‘inheemse’ dans te doen waarbij hij “bescherming voor de diaken afsmeekte van de lucht, de aarde, en de oceaan.”

Ecokerk

De boomplanting betekent ook de start van de actie ‘Plant een Laudato Sí-boom’ van Ecokerk. Daarover zegt Karel Malfliet van Ecokerk:

Met het aanplanten van een fruit- of vruchtboom op een publiek toegankelijke plaats willen lokale gemeenschappen en groepen de komende weken en maanden op hun beurt hun engagement zichtbaar maken voor het klimaat, voor een gezonde aarde en voor sociale rechtvaardigheid.

De actie start in het ‘Seizoen van de Schepping’ (van 1 september tot 4 oktober) die wereldwijd door alle christelijke kerken gevierd wordt en is een onderdeel van de campagne: Red hun toekomst. Klimaatplan.nu van Ecokerk.

Nieuwe voorzitter voor Ecokerk | Pax Christi Vlaanderen

De voorzitter van de Ecokerk promootte eveneens de Grote Reset:

We sensibiliseren en helpen kerkgemeenschappen om koolstofarm en Laudato Sí-proof te worden. Maar Ecokerk wil dat ook de politici hun werk doen. Met de vele miljarden die nu worden vrijgemaakt voor de gevolgen van de pandemie,  moeten ze niet het verleden herstellen, maar de toekomst redden. De uitvoering van de Europese ‘Green Deal’ mag niet vertragen. Het Klimaatakkoord van Parijs, de draagkracht van de aarde en de gezondheid van de ecosystemen moeten de grenzen aanwijzen waarbinnen de economie en de samenleving zich kan bewegen.

Met andere woorden: de groene communistische ‘utopie’ waar Bergoglio zo van droomt, tevens de “Klimaatneutrale Communistische Nieuwe Wereldorde” waar Klaus Schwab, Bill Gates, George Soros, Barack Hussein Obama, Jeff Besos, Mark Zuckerberg en vele anderen van dromen, en goed bezig zijn die op te leggen aan de wereldbevolking.

De ‘groene Bergogliaanse eco-kerk’ is echter een valse kerk – de kerk van de Antichrist – waar de natuur wordt vereerd en men buigt voor Pachamama (Moeder aarde). Deze kerk zal binnen afzienbare tijd afglijden naar puur heidendom en satanisme, en velen zullen erin meegezogen worden – zoals ook voorzegd. Dit is natuurlijk niet de Ware Kerk van Christus.

Christus zal op Oordeelsdag niet vragen: hoeveel bomen hebben jullie geplant, hoeveel hebben jullie de CO2-uitstoot ingeperkt? Hebben jullie de aarde geëerd? Neen, Hij zal vragen: hoeveel zielen hebben jullie voor Mij helpen redden van het vuur van de Hel? Hebben jullie de zonde, het kruis en de verlossing gepredikt?

Plukt men soms druiven van dorens of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de zieke boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, noch een zieke boom goede vruchten. Iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Aan hun vruchten dus zult ge ze kennen. Niet ieder die tot Mij zegt: Heer, Heer! zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is. Velen zullen op die dag tot Mij zeggen: Heer, Heer, hebben wij niet in uw Naam geprofeteerd en hebben wij niet in uw Naam duivels uitgedreven en in uw Naam veel wonderen gedaan? Maar dan zal Ik hun onomwonden verklaren: Nooit heb Ik u gekend; gaat weg van Mij, gij die ongerechtigheid doet! (Matt. 7, 16-23)

Bron: Vaticannews; Kerknet