‘De economie van Franciscus’: een initiatief voor een klimaatgerichte communistische utopie

Er is nog een globalistisch initiatief van Bergoglio, dat tevens door de coronacrisis werd uitgesteld, en verplaatst naar november: een internationale bijeenkomst in Assisi, onder de titel: ‘De economie van Franciscus’. Het past in de rij van recente initiatieven die Bergoglio nam, met betrekking tot de vorming van een ene-wereldkerk en zijn droom van een soort communistische utopie.

Dit is de recente tijdslijn van de gebeurtenissen:

  • Op 4 februari 2019 ondertekende Jorge Mario Bergoglio samen met de groot-imam van Al-Azhar, Ahmed el-Taye, het “Menselijke Broederlijkheidsdocument” dat stelt dat alle religies “gewild zijn door God, in Zijn wijsheid”, waardoor Bergoglio een publieke daad van apostasie stelde en een nieuwe stap maakte richting de “eenmaking” van alle religies. Geen enkele vermelding van Jezus Christus.
  • Reeds een maand later vroeg Bergoglio aan de grote universiteiten om dit document uitvoerig te promoten en te verspreiden.
  • 5 maanden later werd een ‘Hoger Comité’ opgericht bestaande uit enkele katholieke prelaten en enkele moslimgeestelijken, om dit document “ten uitvoer” te brengen. Geen enkele vermelding van Jezus Christus
  • Het interreligieus comité dat in eind augustus in de Verenigde Arabische Emiraten werd opgericht om Bergoglio’s “Menselijke Broederlijkheidsdocument”, waarin wordt gesteld dat “God alle religies heeft gewild”, te promoten, is op 11 september – de verjaardag van de (false-flag) ‘aanslagen’ op de WTC-torens – voor het eerst bijeengekomen in Casa Santa Marta – Bergoglio’s residentie in het Vaticaan. Alle leden van het comité kregen een kopie van het document. Geen enkele vermelding van Jezus Christus.
  • Reeds in mei 2019 riep Bergoglio op tot de creatie van ‘supranationale autoriteiten’ om VN-doelstellingen af te dwingen en “het klimaatbeleid af te dwingen,” met andere woorden, hij riep eigenlijk op tot de vorming van een soort ene-wereldregering, iets waartoe hij eerder al had opgeroepen in zijn milieu-encycliek “Laudato Si.” En tijdens de persconferentie op de terugvlucht van Afrika (Mozambique, Madagaskar en Mauritius) eerder deze maand, zei Bergoglio ook nog dat het onze “plicht” is om “internationale instellingen zoals de Verenigde Naties en de Europese Unie te gehoorzamen.”
  • In oktober 2019 vond de Amazonesynode plaats in Rome. Tijdens deze synode werden onder andere afgodische pachamamabeelden (van de Zuid-Amerikaanse natuurgodsdiensten) aanbeden in de Vaticaanse tuinen. Toen de beelden in de Tiber gegooid waren, zei Bergoglio dat dit “veel onrust in zijn ziel” had veroorzaakt. De exhortatie Querida Amazonia die uit de synode voortvloeide, bevat ronduit ketterse elementen zoals in paragraaf 9: deze legt op enthousiaste wijze uit dat het begrip ‘leven’ onder de mensen van de Amazone gekenmerkt wordt door een “verbondenheid tussen God en de verschillende spirituele krachten.” Dit omvat ook een “harmonie met het water, het gebied, de natuur, het gemeenschapsleven en de cultuur.” “Het gaat over het in harmonie leven met zichzelf, met de natuur, met de mensen en met het Opperwezen, omdat er een intercommunicatie bestaat tussen de hele kosmos, waar er niet wordt uitgesloten, noch uitgeslotenen zijn, en waar we een project voor het volle leven voor iedereen kunnen smeden.” Hier wordt precies een soort ‘pantheïsme’ verkondigd.
  • Bergoglio en El-Tayeb, de groot-imam van Al-Azhar, hebben in december 2019 gezamenlijk, via hun vertegenwoordigers in het interreligieuze ‘Hoger Comité’ dat in augustus in de Verenigde Arabische Emiraten werd opgericht, de VN gevraagd om een zogenaamde ‘Werelddag van Broederlijkheid’ in te voeren, alsook een ‘Wereldtop voor Menselijke Broederlijkheid’.

Globaal onderwijspact

Dan is van 11-18 oktober de bijeenkomst voor een “Globaal Pact” om een “nieuw humanisme” te creëren. Het stond gepland voor mei, maar moest omwille van de coronacrisis verplaatst worden. Het globale evenement heeft als titel “Heruitvinden van de Globale Onderwijsalliantie.” Bergoglio wil hiermee het onderwijs van de jeugd beïnvloeden. Bergoglio nodigt vertegenwoordigers van alle grote religies, internationale organisaties en diverse humanitaire instellingen, topfiguren van de politieke, economische en academische wereld, prominente atleten, wetenschappers en sociologen om een “Globaal Pact over Onderwijs” te ondertekenen, om zogezegd de “jongere generaties een verenigd en broederlijk gezamenlijk ‘huis’ door te geven.”

“Er is een globaal onderwijspact is nodig om ons te onderwijzen in universele solidariteit en een nieuw humanisme”, zo zei Bergoglio in een videoboodschap om het initiatief te lanceren. Bergoglio citeerde op een gegeven moment… jawel, zijn “Menselijke Broederlijkheidsdocument” dat hij in februari 2019 samen met de Groot-Imam van Al-Ahzhar in Abu Dhabi ondertekende. Hij zei onder andere dat “broederlijkheid moet bloeien.” Zijn hele boodschap was opvallend seculier.

Economie van Franciscus

Na het evenement over het Globaal Onderwijspact, komt er in november nog een ander evenement dat door Bergoglio werd georganiseerd. Dit keer heeft het met financiën te maken. Van 19-21 november zal in Assisi het evenement ‘De Economie van Franciscus’ doorgaan, waar ook weer een ‘pact’ zal worden ondertekend dat als “morele basis” moet dienen voor de structuur van een soort socialistische (communistische?) ‘ene-wereldeconomie’, gedreven door een grote zorg voor het klimaat. De basis van dit evenement is opnieuw de milieu-encycliek Laudato Si‘. Het evenement heet voluit: “De Economie van Franciscus. Jonge mensen, een pact, de toekomst.”

Eén van de meest nauw betrokken personen bij dit evenement is Jeffrey Sachs, een pro-abortus VN-ambtenaar, compagnon van George Soros en adviseur van Bergoglio, die al meerdere malen betrokken was bij allerlei “klimaatinitiatieven” in het Vaticaan.

Het hele programma is zeer seculier. Het enige “spirituele” in deze meeting betreft een “bezinning” op de plaatsen van de H. Franciscus van Assisi, met “tijd voor reflectie, stilte, systematisch denken, kunst en spiritualiteit.” En op het einde is er ook een ontmoeting met Bergoglio.

Op de website die voor dit initiatief werd opgericht, lezen we:

“De Economie van Franciscus is een internationale meeting tussen jonge academici en activisten op gebied van economie, bijeengeroepen door Paus Franciscus. De titel van het evenement verwijst duidelijk naar de heilige van Assisi, een voorbeeld par excellence van zorg voor de minsten der aarde, en voor een integrale ecologie, maar het verwijst ook naar Paus Franciscus. Sinds hij Evangelii Gaudium en dan Laudato Si’ schreef, heeft hij de pathologische status van een groot deel van de wereldeconomie afgewezen, en een uitnodiging in de plaats gebracht voor een nieuw economisch model.”

Meer specifiek worden voornamelijk economen, ondernemers en ‘veranderaars’ (“change-makers”) uitgenodigd.

Kardinaal Turkson, Prefect van de Dicasterie voor de Dienst van Integrale Menselijke Ontwikkeling werd door Bergoglio aangesteld als de hoofdverantwoordelijke van het initiatief.

Het is waar dat het huidige financiële systeem naar de knoppen is, en op niks meer trekt, maar de communistische oplossing die Bergoglio biedt, zal evenmin soelaas bieden.

Het is reeds vele keren gezegd geweest, en mijn antwoord is ook altijd geweest dat, als er iemand is, het de communisten zijn die denken zoals Christenen. Christus sprak van een samenleving waar de armen, de zwakken en de gemarginaliseerden het recht hebben om te beslissen. Geen volksleiders, niet Barrabas, maar de mensen, de armen, of ze nu geloven in een transcendente God of niet. Het zijn zij die moeten helpen om gelijkheid en vrijheid na te streven.” – Jorge Bergoglio, 11 november 2016