Opmars naar de Eén-wereldreligie

In de VAE werd een interreligieus comité opgericht om het ‘Menselijke Broederlijkheidsdocument’ van Abu Dhabi te verspreiden

In februari dit jaar zakte Bergoglio af naar Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten, om daar samen met de groot-imam van Al-Azhar, Ahmed el-Tayeb de fameuze “Menselijke Broederlijkheidsverklaring” te ondertekenen, die stelt dat “alle religies door God gewild zijn.” Reeds een maand later vroeg Bergoglio aan de grote universiteiten om dit document uitvoerig te promoten en te verspreiden. Nu, zo’n 5 maanden later, werd een comité opgericht bestaande uit enkele katholieke prelaten en enkele moslimgeestelijken, om dit document “ten uitvoer” te brengen. 

“Vrijheid is een recht van ieder persoon: ieder individu geniet de vrijheid van geloof, gedachte, uiting en daden. Het pluralisme en de diversiteit van religies, kleur, geslacht, ras en taal werd gewild door God, in Zijn wijsheid, waarmee Hij menselijke wezens creëerde. Deze goddelijke wijsheid is de bron waarvan het recht tot vrijheid van geloof en de vrijheid om anders te zijn van afstamt.”

Jorge Bergoglio en Ahmed el-Tayeb, Abu Dhabi, 4 februari 2019

Afgelopen week werd een zogenaamd interreligieus ‘hoger comité’ opgericht om het document over “Menselijke Broederlijkheid”, dat door Bergoglio en el-Tayeb werd opgesteld en ondertekend, ten uitvoer te brengen. Het nieuws van de oprichting van dit comité werd bekend gemaakt door het Emirates News Agency, het staatsnieuwsagentschap van de Verenigde Arabische Emiraten, en het werd maandag bevestigd door Vatican News.

Leden van het comité zijn o.a. de persoonlijke secretaris van Bergoglio, Mgr. Yoannis Lahzi Gaid, Mgr. Guixot, President van de Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog en de Islamtische Rechter Mohammed Mahmoud Abdel Salam, Adviseur van de Groot-Imam van Al-Azhar, el-Tayeb.

Het comité kreeg als taak het “ontwikkelen van een kader om te verzekeren dat de doelstellingen van de globale Verklaring van Menselijke Broederlijkheid voor de Wereldvrede en het Samen Leven, gerealiseerd wordt.” Deze doelstellingen omvatten de promotie van de “idealen van tolerantie en samenwerking.”

Een Groot-Imam van Al-Azhar, Al Sharif, zei dat de vorming van het ‘hoger comité’ komt op een moment wanneer allen die van vrede houden, zich moeten verenigen en zich mee moeten inspannen om ‘samenleven, broederschap en tolerantie in de wereld’ te verspreiden, zo berichtte Emirates News Agency. De Groot-Imam riep de leden van het comité op om de beginselen van het document over heel de wereld te verspreiden, om veiligheid, samenleven en vrede voor iedereen te bekomen, en benadrukte dat het verspreiden van de beginselen van dit document zou bijdragen aan de veiligheid en stabiliteit over heel de wereld.

Dit klinkt als het grondplan van een ene-wereldkerk of ene-wereldreligie…

 LifeSiteNews

11 antwoorden »

 1. Wat een gluiperige taal, die ingaat tegen tweeduizend jaar kerkgeschiedenis. Maar ik kan mij indenken dat mensen die met de stroom der tijd meegaan in deze val trappen. Trouwens, vrijheid van denken en geloof is geen recht maar een gegeven, een feit. De uiting daarvan is iets anders en kent zijn grenzen. Zo kan men van mening zijn dat Roomse kerken moeten worden opengesteld voor moslimdiensten, maar zoiets mag zeker en vast verboden worden.

  • Dit is een erg gevaarlijke evolutie die nooit eerder gezien is, niet enkel in de kerkgeschiedenis, maar ook in de geschiedenis in het algemeen ! En ja, minstens idd 80 % heeft het niet door of wil het niet geweten hebben ! Ik werd om deze reden een afvallige genoemd die wil meehelpen om de Kerk van binnenuit te vernietigen, begrijpen wie kan ! Bergoglio moet dringend gestopt worden, wie heeft hiertoe de moed ?

 2. “Het pluralisme en de diversiteit van religies is gewild door God”…..

  Tjonge, tjonge wat een geweldige harde pijnlijke kaakslag aan Jezus!

 3. Als men de ontwikkelingen gadeslaat, niet alleen binnen de Kerk maar ook daarbuiten, zou men geneigd zijn van een samenzwering te spreken. Er is zeker een samenzwering van de leugen waarin men zich als broeders herkent, maar het gaat verder: op de keper beschouwd is geen sprake van een samenzwering in de klassieke betekenis van het woord, maar van een denkpatroon waaraan steeds meer geesten zich hebben overgegeven, die anti-traditioneel is, anti-geestelijk en anti-Christendom, waarbij de ware vrijheid bestaat om tegengesteld te werken aan de natuurwet die ieder bij zijn geboorte heeft meegekregen en ons in ons geweten aanspreekt – Oh, wat een ergerlijke last!! – en waarvan de werkelijk vrije mens zich bevrijden moet, zo meent de rebelse geest. De natuurwet is niet anders dan de Tien Geboden en vormt oorspronkelijk het fundament van ons rechtsstelsel waarvan de contouren steeds verder achter de horizon aan het verdwijnen zijn. De betekenis van vrijheid is voor de Christen een concept om dichter bij God te geraken, maar voor de rebelse geest, waar ook Bergoglio van doordrongen is, is het een term om onze eigen regels te stellen, om eigenmachtig aan God gelijk te worden. Daarin ligt de fout die Adam en Eva maakten in de wetenschap dat ze naar Gods beeld en gelijkenis waren geschapen, maar daartoe niet het pad wilden afleggen dat God voor hen had bereid. Die eigenmachtigheid leidt het er tenslotte toe om boven God te gaan staan, reden waarom Lucifer en zijn aanhangers in de afgrond werden gestort. De roep om vrijheid is dezelfde als van de Franse Revolutie en ook nu is dat de toetssteen om te bepalen wie we toebehoren, aan God of de antimacht.

  • |
   @Lunsius,
   deze samenzwering, heeft een naam : “”christendom 2.0″”, wat zich meent te verheffen, boven ons normale christendom — echter tenslotte zal hun! stad (zegt de bijbel) : vergaan in EEN UUR -( zie > Openbaring 18:10+

 4. ALLIANCE FROM HELL
  Socialisten, vrijmetselaars (Bergoglio is vrijmetselaar) en moslims zijn bondgenoten
  in het kamp van Satan. Maar wij RCCn vinden zijn extreem lauw geworden.
  RCCn verdedigen niets meer. ‘Zal onze tijd wel duren.’ Wat zullen we raar opkijken
  als het Beest opstaat. Kunnen we geen kant meer op.

  (RCCn=Roman Catholic Christians)

 5. |
  NB > mijn persoonlijke indruk is, dat Bergoglio, wel de politieke agenda uitvoert van z’n eigen jezu’ieten orde, maar niet met alles content is, en daar`om (zogezegd) : over`al twee of drie scheppen extra boven`op smijt (ahw), om te laten zien waar dit alles toe leidt !?
  |
  dwz : met de politieke agenda is hij in`beginsel accoord, maar hij wenst daar`van geen! marionet te wezen !? -( anyway, de schade welk hij daar`mee aanricht, interesseert ‘m geen lor …!?

  • |
   @johan,
   beter gezegd : *schorpioen in de pels* !? — hun jongere generatie, heeft het moeilijk, omdat ze niet weten hoe ze zich kunnen profileren — met als gevolg : ze zijn aan de drugs — maar om aan die drugs te komen, zijn ze bereid om *karweitjes* uit te voeren — hun allereerste moordaanslag op mij, was in juni 2010 — de #12e moordaanslag (ditmaal op mij & op mijn vrouw), was op vrijdag 3 mei 2019, om 06uur30, toen ze ’n portie DIOXINE door onze brievenbus spoten -(( wij konden daarna, bij ons thuis, een tijdje NIET eten ))- echter normaliter, werken ze met snelle auto’s,
   waarmee ze of proberen om mij (als voetganger) te scheppen, danwel om mij als mede`automobilist : in de berm te rammen !! — maar telkens als door een wonder, mislukten hun pogingen …
   |
   PS : ik klaag heus niet, maar voor mijn vrouw was ’t schrikken !!