In de VAE werd een interreligieus comité opgericht om het ‘Menselijke Broederlijkheidsdocument’ van Abu Dhabi te verspreiden

In februari dit jaar zakte Bergoglio af naar Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten, om daar samen met de groot-imam van Al-Azhar, Ahmed el-Tayeb de fameuze “Menselijke Broederlijkheidsverklaring” te ondertekenen, die stelt dat “alle religies door God gewild zijn.” Reeds een maand later vroeg Bergoglio aan de grote universiteiten om dit document uitvoerig te promoten en te verspreiden. Nu, zo’n 5 maanden later, werd een comité opgericht bestaande uit enkele katholieke prelaten en enkele moslimgeestelijken, om dit document “ten uitvoer” te brengen. 

“Vrijheid is een recht van ieder persoon: ieder individu geniet de vrijheid van geloof, gedachte, uiting en daden. Het pluralisme en de diversiteit van religies, kleur, geslacht, ras en taal werd gewild door God, in Zijn wijsheid, waarmee Hij menselijke wezens creëerde. Deze goddelijke wijsheid is de bron waarvan het recht tot vrijheid van geloof en de vrijheid om anders te zijn van afstamt.”

Jorge Bergoglio en Ahmed el-Tayeb, Abu Dhabi, 4 februari 2019

Afgelopen week werd een zogenaamd interreligieus ‘hoger comité’ opgericht om het document over “Menselijke Broederlijkheid”, dat door Bergoglio en el-Tayeb werd opgesteld en ondertekend, ten uitvoer te brengen. Het nieuws van de oprichting van dit comité werd bekend gemaakt door het Emirates News Agency, het staatsnieuwsagentschap van de Verenigde Arabische Emiraten, en het werd maandag bevestigd door Vatican News.

Leden van het comité zijn o.a. de persoonlijke secretaris van Bergoglio, Mgr. Yoannis Lahzi Gaid, Mgr. Guixot, President van de Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog en de Islamtische Rechter Mohammed Mahmoud Abdel Salam, Adviseur van de Groot-Imam van Al-Azhar, el-Tayeb.

Het comité kreeg als taak het “ontwikkelen van een kader om te verzekeren dat de doelstellingen van de globale Verklaring van Menselijke Broederlijkheid voor de Wereldvrede en het Samen Leven, gerealiseerd wordt.” Deze doelstellingen omvatten de promotie van de “idealen van tolerantie en samenwerking.”

Een Groot-Imam van Al-Azhar, Al Sharif, zei dat de vorming van het ‘hoger comité’ komt op een moment wanneer allen die van vrede houden, zich moeten verenigen en zich mee moeten inspannen om ‘samenleven, broederschap en tolerantie in de wereld’ te verspreiden, zo berichtte Emirates News Agency. De Groot-Imam riep de leden van het comité op om de beginselen van het document over heel de wereld te verspreiden, om veiligheid, samenleven en vrede voor iedereen te bekomen, en benadrukte dat het verspreiden van de beginselen van dit document zou bijdragen aan de veiligheid en stabiliteit over heel de wereld.

Dit klinkt als het grondplan van een ene-wereldkerk of ene-wereldreligie…

 LifeSiteNews