Bergoglio vraagt universiteiten om zijn Menselijke Broederlijkheidsdocument – met de ongewijzigde ketterse paragraaf – zo wijd mogelijk te verspreiden

“Vrijheid is een recht van ieder persoon: ieder individu geniet de vrijheid van geloof, gedachte, uiting en daden. Het pluralisme en de diversiteit van religies, kleur, geslacht, ras en taal werd gewild door God, in Zijn wijsheid, waarmee Hij menselijke wezens creëerde. Deze goddelijke wijsheid is de bron waarvan het recht tot vrijheid van geloof en de vrijheid om anders te zijn van afstamt.”

Jorge Bergoglio en Ahmed el-Taye, Abu Dhabi, 4 februari 2019

De Vaticaanse dicasterie voor het promoten van interreligieuze dialoog, heeft professoren van Katholieke universiteiten gevraagd om de “wijdst mogelijke verspreiding” te geven aan een gezamenlijke verklaring van Bergoglio en el-Taye, waarin staat dat de “diversiteit van religies” door God is gewild. Het bureau voegde eraan toe dat deze vraag van Bergoglio zelf komt.

De brief van de Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog, dateert reeds van 21 februari 2019. Het werd, vergezeld van het document dat Bergoglio ondertekende, vorige week verzonden naar professoren van Katholieke universiteiten in Rome. Mgr. Guixot, de secretaris van de Pauselijke Raad, schreef in de brief dat de “heilige vader deze Pauselijke Raad van Interreligieuze Dialoog heeft gevraagd om bij te dragen tot de wijst mogelijke verspreiding van het ‘Document over Menselijke Broederlijkheid voor Wereldvrede en Samenleven.'” Guixot vroeg professoren, priesters en zusters aan de universiteiten om “de verspreiding, de studie en het onthaal” van het document te bevorderen. Hij voegde eraan toe dat de Pauselijke Raad “jullie reeds dankbaar zal zijn voor gelijk welk mogelijk initiatief, in het kader van deze instelling, die streeft naar de verspreiding van dit document.”

De brief citeert ook enkele passages van het Broederlijkheidsdocument, waarin beide ondertekenaars zweren om “dit document over te brengen aan de autoriteiten, invloedrijke leiders, religieuze personen van over heel de wereld, de gepaste regionale en internationale organisaties, organisaties binnen de burgerlijke samenleving, religieuze instituten en vooraanstaande denkers.” De ondertekenaars beloven om de beginselen in dit document bekend te maken op alle regionale en internationale niveau’s, en vragen dat deze beginselen vertaald worden in beleid, wetgevende teksten, cursussen en studiemateriaal.” Men wil ook “nieuwe generaties” onderwijzen in de “lijn van dit document voor de wereldvrede en broederlijkheid onder mensen van alle religies.”

Bron: LifeSiteNews