Nieuwe grote oorlog in het Midden-Oosten? – VS stuurt vloot richting Iran, en wil 120.000 troepen sturen

Als op een wenk heeft een mysterieuze aanval op olietankers nabij de Straat van Hormuz ons op de rand gebracht van een apocalyptische oorlog in het Midden Oosten. De VS stuurde een oorlogsvloot met o.a. een vliegdekschip en een aantal B-52 bommenwerpers richting de Perzische Golf en er zijn geluiden dat het Pentagon van plan is om 120.000 troepen te sturen om de zogenaamde “Iraanse dreiging” tegen te gaan. Zogezegd allemaal “defensief” van aard, dus “ter verdediging.” Zo’n opbouw van militair materieel en troepen lijkt echter eerder “offensief”. Indien de VS Iran aanvalt, beloofde Iran – die een gigantische voorraad raketten met verschillende reikwijdtes bezit in ondergrondse opslagplaatsen en lanceerbasissen in de bergen – dat ze zullen terugslaan, zowel op Amerikaanse basissen, de Amerikaanse vloot én Israël. Indien het werkelijk tot een oorlog komt zal dit het hele Midden-Oosten zonder twijfel in een vuurzee veranderen, en is de kans groot dat grootmachten Rusland en China – beiden bondgenoten van Iran, erbij betrokken raken. Dan is een Derde Wereldoorlog echt niet meer veraf. En dan is de komst van de voorzegde Antichrist (de “man van vrede”) ook niet meer veraf. 

Afgelopen zondag werden vier commerciële schepen in de Perzische Golf, inclusief twee Saudische olietankers, ernstig beschadigd door “sabotage-aanvallen” die onmiddellijk een schokgolf doorheen het hele Midden-Oosten zond. Niemand nam de verantwoordelijkheid op zich, en in het begin kreeg niemand de schuld, maar nu wijst een “initiële Amerikaanse evaluatie” de vinger richting Iran (zonder enig bewijsmateriaal). Dat doet ons denken aan de zogezegde gasaanvallen door het “Syrische regime”, terwijl die in werkelijkheid gepleegd werden door de rebellen – een ‘False Flag’ dus.

De Daily Mail schreef:

Een initiële beoordeling van een Amerikaans militair team is dat Iraanse of door Iran gesteunde volmachten achter de aanval zaten op twee Saudi-Arabische olietankers en twee andere schepen die tijdens het weekend beschadigd werden nabij de Straat van Hormuz, zo zei een Amerikaanse beambte, een bevinding die, indien bevestigd, de militaire spanningen verder zou opdrijven in de Perzische Golf. De beambte zei dat elk schip een gat van 1,5 tot 3 meter groot heeft, nabij of net onder de waterlijn, en het team denkt dat de gaten veroorzaakt waren door explosieven.

Daar gaan we dan. Indien president Trump ervan overtuigd raakt dat Iran achter de aanval zit, zal hij hen wellicht “een boodschap” willen sturen. En indien Iran militair terugslaat, kan de situatie vrij snel escaleren.  Reeds maandag, voordat de evaluatie van ‘het Amerikaanse team’ bekend was, bedreigde Trump rechtstreeks de Iraniërs, op grond van “enkele kleine verhalen die hij had gehoord”:

“Als ze iets doen, zal dat een heel erge vergissing zijn. Ik hoor kleine verhalen over Iran. Als ze iets doen, zullen ze zwaar lijden.” “Het zal een erg probleem zijn voor Iran indien er iets gebeurt, dat kan ik je vertellen. Ze zullen niet gelukkig zijn. Het zullen geen gelukkige mensen zijn.”

Onlangs voerde Trump ook al de sancties tegen Iran op. Zelfs voordat het voorval van de olietankers – dat eruit ziet als een ‘false flag’, net zoals bijvoorbeeld de valse bewering in 2003 dat Saddam Hussein massavernietigingswapens had, waardoor de VS en het VK het land binnenviel en in het verderf stortte – bekend raakte, hadden Amerikaanse beambten reeds een plan uitgewerkt om “tot 120.000 soldaten naar het Midden-Oosten te zenden”, een aantal dat gelijkt op dat van tijdens de inval in Irak in 2003. Trump, die ooit, tijdens zijn verkiezingscampagne in 2016 zei dat de oorlog in Libië “een vergissing” was, en dat hij “niet zo snel zou zijn om ten oorlog te trekken als Hillary Clinton”, en dat hij zijn “respect verloor” voor George W. Bush omwille van de Irak-oorlog, heeft zich kennelijk 180° gedraaid.

Maar Iran is Irak niet. De Iraniërs hebben een militaire macht die gigantisch groter is dan wat de Irakezen hadden in 2003, en Iran heeft ook wapens ontwikkeld die een enorme vernietigingskracht bezitten. Vanuit strategisch standpunt is het ergste wat de VS kan doen, 120.000 troepen sturen in slechts een handvol locaties in de Perzische Golf nabij Iran. Eerder dan gewoon te zitten en te wachten totdat ze binnengevallen worden, zullen ze wellicht de basissen aanvallen waar die troepen gestationeerd zijn.

Iran heeft zich jarenlang voorbereid op een potentieel conflict. Verrassend genoeg manen zelfs de Britten aan tot voorzichtigheid, en zijn ze bezorgd dat er “per toeval” een conflict kan ontstaan, dat ongewild aan beide zijden snel kan escaleren. En Iran zwoer dat indien ze zouden worden aangevallen, ze als antwoord extreem hard zullen toeslaan in Israël. Waarna Israël ongetwijfeld zeer hard zal terugslaan. Beide landen bezitten een gigantisch arsenaal aan wapens met een enorme vernietigingskracht, dus zou de dood en vernieling aangericht door zo’n oorlog werkelijk niet te overzien zijn.

Maar de occultist en Vrijmetselaar Albert Pike kreeg van Satan zelf eind 19de eeuw een draaiboek ingefluisterd over de drie wereldoorlogen die zouden komen. De voorzeggingen over de eerste twee gingen vrij accuraat in vervulling. De Derde Wereldoorlog zou volgens hem moeten een oorlog uitlokken tussen het de politieke Zionisten en de leiders van de Islamitische wereld en dat zou uiteindelijk naar de hele wereld uitbreiden:

“De Derde Wereldoorlog moet georkestreerd worden door voordeel te nemen bij de verschillen veroorzaakt door het agentschap van de Illuminati tussen de politieke Zionisten en de leiders van de Islamitische Wereld. De oorlog moet geleid worden op zo’n manier dat de Islam en de politieke Zionisten elkaar gelijktijdig vernietigen. Terwijl andere naties, nog maar eens verdeeld over de kwestie, gedwongen worden om te vechten tot het punt van complete fysieke, morele, spirituele en economische uitputting… Dan zullen burgers, overal verplicht  om zichzelf te beschermen tegen de minderheden van revolutionairen in de wereld, de vernietigers van de beschaving uitroeien, en de massa, teleurgesteld met het christendom, zullen het ware licht ontvangen, door de universele manifestatie van de zuivere leer van Lucifer, dat finaal publiek zal worden gemaakt.”

Het mag duidelijk zijn dat de ware en uiteindelijke bedoeling van deze oorlog het uitroeien is van het Christendom, om de “zuivere leer van Lucifer” aan de wereld te presenteren. Die manifestatie zal het verschijnen van de Antichrist omvatten.

Cutting Edge Ministries heeft verder interessante feiten gedocumenteerd, die geopenbaard werden door de Illuminati, betreffende WOIII:

WOIII zal waarschijnlijk beginnen door het conflict in het Midden Oosten, het zal tevens een nucleaire confrontatie met Noord Korea inhouden, en de overname van Taiwan door China. Al wat we moeten doen is het nieuws bekijken, om te zien hoe dicht we zijn. Alhoewel er teveel details zijn om op in te gaan, is hetgeen de lezers moeten onthouden, dat Satan drie Wereldoorlogen heeft gepland om de Nieuwe Wereld Orde te stichten. Het ultieme doel van WOIII is om de Nieuwe Wereld Orde in te leiden met de Antichrist als de heerser van de wereld.

Eens WOIII begint, zal de Antichrist op het toneel verschijnen binnen de 13 weken of 91 dagen. Nadat hij ten tonele is verschenen zal hij een valse vrede creëren in de wereld en de Joden trachten te overtuigen dat hij de messias is

De oorlog tussen Israël, Iran en Syrië zit in de beginnende fase, maar kan op ieder moment escaleren tot een “totale oorlog”. Ook in Noord-Korea lijkt de situatie weer te verergeren, nadat de gesprekken tussen Trump en Kim Jong-Un in Vietnam op een sisser uitliepen, Trump weer extra sancties oplegde en Noord-Korea weer enkele raketten afvuurde.

Dat toont ook dat de Grote Waarschuwing zeer dichtbij is. 

Bergoglio roept op tot oprichting van ‘supranationale autoriteiten’

Als klap op de vuurpijl riep Bergoglio begin deze maand op tot de creatie van ‘supranationale autoriteiten’ om VN-doelstellingen af te dwingen en “het klimaatbeleid af te dwingen,” met andere woorden, hij riep eigenlijk op tot de vorming van een soort ene-wereldregering, iets waartoe hij eerder al had opgeroepen in zijn encycliek “Laudato Si.”

Bergoglio gaf zijn toespraak voor de leden van de Pauselijke Academie van Sociale Wetenschappen in het Apostolisch Paleis van het Vaticaan. “Wanneer een supranationaal (dus globaal) algemeen goed duidelijk geïdentificeerd is, is er nood aan een speciaal legaal gevormde autoriteit die in staat is om de uitvoering ervan te vergemakkelijken. Denk aan de grote huidige uitdagingen van klimaatverandering, nieuwe slavernij en vrede”, zo sprak Bergoglio tijdens de algemene vergadering met als titel “Natie, Staat, Natie-staat”.

In zijn toespraak had hij het over de groeiend trend in veel landen naar het nationalisme, wat volgens Bergoglio een bedreiging vormt voor de migranten, het universeel algemeen welzijn en de macht van de VN en andere transnationale instellingen om de agenda van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen ten uitvoer te brengen. Eén van die SDG’s van de VN betreft onder andere de toegang voor iedere wereldburger tot “reproductieve gezondheidszorg”, met andere woorden: de toegang tot anticonceptie en abortus.

Bron: LifeSite, Endoftheamericandream


Bonus: Generaal Wesly Clark gaf toe dat de VS van plan was om in 5 jaar 7 landen onderuit te halen, met name Irak, Syrië, Libië, Libanon, Somalië, Soedan en Iran.