Bergoglio: ‘Het zijn de communisten die denken zoals Christenen’

commicrux
Bergoglio ontvangt van de Ecuadoraanse president Morales een communistisch (blasfemisch) kruisbeeld.

In alweer een interview met de atheïst Eugenio Scalfari van de Italiaanse liberale krant La Republicca, doet Bergoglio opnieuw enkele krasse uitspraken, zoals we dat van hem gewoon zijn.

Toen Scalfari hem vroeg naar Donald Trump, antwoordde Bergoglio: “Ik vel geen oordeel over mensen, ik wil gewoon het lijden begrijpen dat hun beleid veroorzaakt aan de armen en de marginalen.”

Bergoglio zei dat zijn grootste zorg op dit ogenblik de kwestie is van de immigranten en de vluchtelingen. “Enkel een klein deel van hen zijn Christenen, maar dit verandert de situatie niet betreffende hun lijden en ontbering. De oorzaken zijn vele en we doen er alles aan om ze te verwijderen. Jammer genoeg worden deze beleidsvoeringen tegengewerkt door burgers die bang zijn voor lagere inkomens en om hun job te verliezen. Geld is tegen de armen, alsook tegen de immigranten en de vluchtelingen, maar er zijn ook armen in rijke landen die de aankomst van hun broeders van arme landen vrezen.” Bergoglio noemde het een “vicieuze cirkel” die moet gebroken worden. Volgens Bergoglio moeten de muren neergehaald worden die ons verdelen en moeten we welvaart laten toenemen en het wijdverspreider maken.

 

voetwassingbergo
Bergoglio wast de voeten van moslimvluchtelingen.

Scalfari vroeg Bergoglio nog wat verder over de bruggen die moeten gebouwd worden, en de ongelijkheid die moet worden bestreden. Bergoglio zei: “Een van de fenomenen die door ongelijkheid wordt aangemoedigd is de beweging van mensen van één land naar een ander, van één continent naar een ander. Na twee, drie, vier generaties zijn deze mensen geïntegreerd en lijkt hun verscheidenheid volledig te verdwijnen.”

imam
Een hoge imam in Jeruzalem: “We zullen hun landen veroveren. We zullen hen vruchtbaarheid geven! We zullen kinderen kweken met hen!”

Scalfari zei toen tegen Bergoglio dat hij een tijdje geleden tegen hem heeft verteld dat het gebod “Heb je naaste lief als jezelf” moet veranderd worden in “meer dan jezelf” gezien de duistere tijden waar we doorheen gaan. “Zodus u verlangt naar een samenleving waar gelijkheid domineert. Dit is, zoals u weet, het programma van het Marxistisch socialisme en dan van het communisme. Denkt u daarom aan een Marxistische vorm van samenleving?”

Bergoglio antwoordde toen: “Het is reeds vele keren gezegd geweest, en mijn antwoord is ook altijd geweest dat, als er iemand is, het de communisten zijn die denken zoals Christenen. Christus sprak van een samenleving waar de armen, de zwakken en de gemarginaliseerden het recht hebben om te beslissen. (waar dan?) Geen volksleiders, niet Barrabas, maar de mensen, de armen, of ze nu geloven in een transcendente God of niet. Het zijn zij die moeten helpen om gelijkheid en vrijheid na te streven. (zoals de leuze van de Franse Revolutie: Liberté, egalité, fraternité; nvdr)

Bron: La Republicca

 

Dit is communisme:

communism-cambodja
Slachtoffers van de Rode Khmer in Cambodja.

deathtollcommunism

gulag

northkoreancamps
Concentratiekampen in Noord-Korea.