Bisschoppen van Bangladesh lanceren boomplantactie in het ‘Jaar van Laudato Si’

In het kader van het door het Vaticaan aangekondigde ‘Jaar van Laudato Si’ hebben de bisschoppen van Bangladesh een campagne gelanceerd om 400.000 bomen te planten.

De bisschoppen, geleid door Kardinaal D’Rozario, de Aartsbisschop van Dhaka, huldigden de boomplantactie in op de gronden van de Katholieke Bisschoppenconferentie van Bangladesh, in de hoofdstad Dhaka.

De bisschoppen plantten drie fruitbomen en riepen de bisdommen op om hen na te volgen in de periode 2020-2021.

Kardinaal D’Rozario zei tijdens de ceremonie dat bomen een vitale rol spelen in het in stand houden van de ‘ecologische balans’. Ten gevolge van het kappen van bomen ontstaan volgens hen in de wereld heel wat natuurrampen. De kardinaal hoopte dat door het verenigen van de wereldgemeenschap en het land, de Katholieke Kerk in Bangladesh iets kan bijdragen aan de ‘ecologische balans’ en de duurzame ontwikkeling van het land, door het planten van bomen.

Het redden van zielen heeft plaats gemaakt voor ‘het redden van de natuur’. De natuurrampen zijn er omwille van de zonde, als kastijding, opdat de mensen zich zouden bekeren en in de Hemel geraken.

Deze wereld gaat voorbij, maar het is onze ziel die eeuwig blijft leven. Dáár moeten ze zich op focussen. De missionarissen gingen eeuwen geleden ook niet naar verre landen om als een soort sjamanen ‘de natuur’ te gaan redden, maar om het Evangelie te verkondigen en het katholiek geloof te verspreiden!

Bron: Vaticannews