Bergoglio prijst non die tehuis opende voor transseksuelen – die hij ‘meisjes’ noemt

Nadat een controversiële non  in Argentinië een residentie opende voor ‘Trans-vrouwen’, heeft Bergoglio haar werk geprezen, waarbij hij deze mannen “meisjes” noemde.

Zuster Mónica Astorga Cremona, 53, is in Argentinië bekend als de “Non van de Trans”, opende recent een nieuw complex van twaalf kleine appartementen, die uitsluitend dienen om transseksuele mannen en hun ‘partners’ onderdak te geven.

Na het vernemen van het nieuws, antwoordde Bergoglio in een communiqué:

“Lieve Monica, God die niet naar het seminarie ging of theologie studeerde, zal jou overvloedig belonen. Ik bid voor u en voor uw meisjes.”

Volgens de non, verwees Bergoglio naar de transseksuelen die tussen de 40 en de 70 jaar zijn, duidelijk als “meisjes”.

En Bergoglio voegde eraan toe:

“Vergeet niet voor mij te bidden. Moge Jezus u zegenen en moge de Heilige Maagd voor u zorgen.”

Zuster Monica heeft sinds 2015 bevestigd dat Bergoglio haar en haar werk kende en dat hij het steunt. Haar persoonlijke relatie met Bergoglio dateert van lang voordat Bergoglio tot bisschop werd gewijd.

In 2015 vertelde Bergoglio haar dat “in Jezus’ tijd, de leprozen net zo behandeld werden. Zij [de transseksuelen] zijn de leprozen van deze tijden. Verlaat dit werk aan de frontlinie, dat het jouwe is, niet.”

Zuster Monica zei in een video-interview ter gelegenheid van de opening van het ‘transhuis’ dat “Katholieken mensen die zich presenteren als een lid van het ander geslacht [transgenders en transseksuelen dus] in duisternis hebben doen leven.”

Ze zei dat het een droom was om de transseksuelen een waardig huis te geven, omdat ze daartoe nooit de gelegenheid krijgen, vanwege ‘discriminatie’.

Reeds in 2015 ontving Bergoglio in het Vaticaan een transseksueel en haar vrouw. Bergoglio bevestigde de transseksueel in haar zonde, door haar een knuffel te geven. In mei dit jaar gaf Bergoglio nog financiële steun aan transseksuele prostituees die wegens de coronacrisis zonder ‘klanten’ kwamen te zitten.

En in mei 2018 zei Bergoglio nog tegen een homoseksueel, die vroeger door een pedofiel verkracht is geweest, en zich zorgen maakte over het feit dat hij homo is:  “God maakte je zo en hij houdt van jou zoals je bent, en ik maal er niet om. De paus houdt van jou zoals je bent, je moet gelukkig zijn met wie je bent.

Uiteraard moeten we van de zondaar houden, maar we moeten de zonde of de zondige levensstijl niet vergoelijken! En als iemand homo is omdat hij vroeger door een pedofiel is verkracht, dan moeten we die homo-gevoelens niet aanmoedigen! Dat is valse barmhartigheid!

Verklaring van waarheden

In de Verklaring van de waarheden met betrekking tot enkele van de meest algemene dwalingen in het leven van de Kerk in onze tijd, die door Kardinaal Raymond Burke, Kardinaal Janis Pujats (Aartsbisschop-emeritus van Riga, Letland), Aartsbisschop Tomash Peta van het aarstbisdom van St. Maria in Astana, Kazachstan, Aartsbisschop-emeritus Jan Pawel Lenga van Karaganda, Kazachstan en Hulpbisschop Athanasius Schneider van het aartsbisdom van St. Maria in Astana, Kazachstan gezamenlijk werd gepubliceerd, staat echter:

27.   Het mannelijk en het vrouwelijk geslacht, man en vrouw, zijn biologische werkelijkheden, geschapen door de wijze wil van God (zie Gen. 1, 27; Catechismus van de Katholieke Kerk, 369). Het is daarom een opstand tegen de natuurwet en de goddelijke wet en een zware zonde als een man probeert een vrouw te worden door zichzelf te verminken, of zelfs door simpelweg te verklaren dat hij een vrouw is, of dat een vrouw op eenzelfde manier probeert een man te worden of te menen dat het burgerlijk gezag de plicht of het recht heeft te handelen alsof dit alles mogelijk en wettig is of zou kunnen zijn (zie Catechismus van de Katholieke Kerk, 2297).

Een citaat uit de H. Schrift:

Zij hebben de goddelijke waarheid verruild voor de leugen, en de schepping geëerd in plaats van de Schepper. Hij is gezegend in eeuwigheid! Amen. Daarom heeft God hen prijsgegeven aan onterende hartstochten. Hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke gemeenschap met vrouwen opgegeven en zijn ze in lust voor elkaar ontbrand: mannen plegen ontucht met mannen. ” (Romeinen 1:24-27)

Niemand wordt in een “verkeerd lichaam geboren”

Niemand wordt in een “verkeerd lichaam” geboren, want God vergist zich niet. Je wordt geboren zoals je bent: man of vrouw. En geslachtsoperaties hebben enkel maar de schijn van te helpen, maar veroorzaken op termijn geestelijke depressies, tot op het punt waarop velen zelfmoord plegen of een “sex reverse” operatie ondergaan.

Alle levensvormen met een door het geslachtschromosomen bepaald geslacht, ontvangen de helft van hun geslachtschromosomen van iedere ouder. In zoogdieren, zijn vrouwen XX, en kunnen ze één van hun X-chromosomen doorgeven aan hun kinderen, en mannen zijn XY, dus kunnen ze een X of een Y-chromosoom doorgeven. Om een chromosomale vrouw te hebben, moet het individu dus van beide ouders dus een X-chromosoom ontvangen, om een chromosomale man te hebben moet het individu een X-chromosoom van zijn moeder en een Y-chromosoom van zijn vader ontvangen. Het is dus het mannelijk sperma (en de aanwezigheid van het geslachtschromosoom) dat het geslacht bepaalt van de nakomelingen.

Het chromosomale geslacht wordt bepaald bij de bevruchting en dit geeft, door de expressie van de genen op die geslachtschromosomen, aanleiding tot de ontwikkeling van het mannelijk of vrouwelijke voortplantingsstelsel met bijbehorende geslachtsorganen. Op het Y-chromosoom zorgt de aanwezigheid van het SRY-gen tijdens de embryogenese (embryonale ontwikkeling) voor de ontwikkeling van de testikels en de penis bij de man, en de vrijgave van hormonen die ervoor zorgen dat de Mülleriaanse kanaaltjes (die aanleiding geven tot de ontwikkeling van de vrouwelijke geslachtskenmerken) worden onderdrukt en degenereren.  Indien er twee X-chromosomen aanwezig zijn, dan zullen de Wolffiaanse kanaaltjes (die aanleiding geven tot mannelijk voortplantingsstelsel) door hormonale invloed worden gedegenereerd, en zal het embryo zich ontwikkelen als vrouw. Een menselijke foetus ontwikkelt geen externe seksuele organen tot zeven weken na de bevruchting. De foetus lijkt dus seksueel onbepaald te zijn, het ziet er mannelijk noch vrouwelijk uit. Maar na de zevende week begint de foetus hormonen te produceren die ervoor zorgen dat de geslachtsorganen zich ontwikkelen, hetzij mannelijk, hetzij vrouwelijk. Dit proces wordt seksuele differentiatie genoemd. Ons biologisch uiterlijk geslacht is dus intrinsiek verbonden met ons genetisch geslacht. Je bent dus man óf vrouw, en een geslachtsoperatie zal dat niet veranderen. Alles is dan gewoon fake.

Het probleem met de meeste transgenders is dat niemand hen ooit heeft verteld dat God hen bemint en heeft gewild zoals ze geboren zijn: de man of de vrouw die ze van het begin af waren, en dat ze dit in geen geval moeten veranderen om gelukkig te worden, want dat zullen ze nooit worden. Uiterlijk misschien, maar diep van binnen, in hun ziel, zal het blijven knagen. Ze moeten de gedachten die hen zeggen dat ze hun geslacht moeten veranderen herkennen voor wat ze zijn: bekoringen van de Vijand – hij die God en zijn Schepping haat. Uiteindelijk bekoort hij hen om hun eigen ‘schepping’ te haten: ze zijn niet tevreden met hoe God het deed en willen het anders…

Je bent dus ofwel man, ofwel vrouw – gedefinieerd door je door God bepaald biologisch geslacht, dat vervat zit in je DNA. Al de rest is uit den boze.

Daarom zou het beter zijn deze arme ‘trans-mensen’ tot inkeer te brengen, zodat hun ziel gered kan worden. Maar ze worden in hun zonde gelaten, en door Bergoglio en zuster Cremona zelfs aangemoedigd.

Bron: LifeSiteNews