Bergoglio zorgt voor financiële steun aan transseksuele prostituees die zonder ‘klanten’ kwamen te zitten

Volgens de Italiaanse krant Il Fatto Quotidiano heeft Bergoglio via zijn aalmoezenier financiële hulp toegezegd aan een groep transseksuele prostituees die wegens de coronacrisis zonder klanten, en dus zonder inkomsten kwamen te zitten. 

Op het heetst van de coronacrisis, kwam een groep transseksuelen, bijna allemaal Latijns-Amerikanen, de kerk binnen met verbazing en verwondering,” zo vertelde Don Andrea Conocchia, de parochiepriester van Torvaianica, vlakbij Rome, aan Il Fatto Quotidiano.

“Ze vroegen om hulp omdat ze wegens het virus geen klanten meer hadden op straat”, ging de priester verder. Volgens de krant had de priester geen vooroordelen, maar was hij onmiddellijk gewonnen door de solidariteit van zijn transseksuele gemeenschap, die de huur wilde meebetalen en zoveel als kon, hulp bood.

De groep transseksuelen nam ook contact op met Bergoglio, via zijn Pauselijke Aalmoezenier, Kardinaal Konrad Krajewski.

Volgens de krant antwoordde Bergoglio onmiddellijk op de oproep. Krajewski “bracht onmiddellijk persoonlijk alle nodige hulp naar Trovaianica.” De Pauselijke Aalmoezenier is verantwoordelijk voor de liefdadigheidswerken die gedaan worden in naam van de paus (in dit geval dus: Bergoglio).

Krajewski vertelde aan Corriere della Sera dat de transseksuelen “geld in het zwart verdienden, duidelijk omdat ze problemen hebben met documenten en geen subsidies kunnen ontvangen.” Hij zei dat andere parochies gelijkaardige problemen hebben gezien bij het lenigen van de noden van prostituees die niets meer te eten te hebben.

Bergoglio’s bevestiging van een transgender in 2015

Uiterst rechts: de transseksueel en “ex-vrouw” Diego Neria Lejárraga. Zijn moeder vroeg haar om te wachten totdat ze was overleden om de geslachtsoperatie te ondergaan. Toen ze gestorven was en zij al 40 was onderging ze een plastische chirurgie waardoor ze van haar een “man” maakten en ze nu door het leven gaat als Diego. Deze is nu ook getrouwd met een vrouw, met wie zij bovendien verlangt kinderen te krijgen!

Omdat ze niet meer welkom was in haar parochie schreef ze een brief naar Bergoglio, waardoor ze op audiëntie mocht komen met haar vrouw. Diego vroeg aan Bergoglio of er ook plaats is voor haar in het ‘huis van God’ en Bergoglio gaf haar een knuffel (en bevestigde deze arme, misleide mens dus in haar dwaling).

Echter, Paulus zegt:

Zij hebben de goddelijke waarheid verruild voor de leugen, en de schepping geëerd in plaats van de Schepper. Hij is gezegend in eeuwigheid! Amen. Daarom heeft God hen prijsgegeven aan onterende hartstochten. Hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke gemeenschap met vrouwen opgegeven en zijn ze in lust voor elkaar ontbrand: mannen plegen ontucht met mannen.

 

Geslachtsverandering, en dus transseksualiteit is een zware zonde. Kardinaal Burke schreef samen met enkele bisschoppen in hun Verklaring van Waarheden van 2019 dat een geslachtsoperatie “een zware zonde is” en een “rebellie tegen de goddelijke en de natuurlijke wet.”

Zij schreven:

27.   Het mannelijk en het vrouwelijk geslacht, man en vrouw, zijn biologische werkelijkheden, geschapen door de wijze wil van God (zie Gen. 1, 27; Catechismus van de Katholieke Kerk, 369). Het is daarop een opstand tegen de natuurwet en de goddelijke wet en een zware zonde als een man probeert een vrouw te worden door zichzelf te verminken, of zelfs door simpelweg te verklaren dat hij een vrouw is, of dat een vrouw op eenzelfde manier probeert een man te worden of te menen dat het burgerlijk gezag de plicht of het recht heeft te handelen alsof dit alles mogelijk en wettig is of zou kunnen zijn (zie Catechismus van de Katholieke Kerk, 2297).

Christus zei tegen de overspelige vrouw: “Ga heen, en zondig niet meer.”

Wordt dat ook gezegd tegen deze transseksuelen? Zou het niet beter zijn, ze tot inkeer te brengen en ze aan ander, écht werk te helpen, waarmee ze hun brood kunnen verdienen?


Docu over transgenders die spijt hebben over hun ‘geslachtsverandering’:

 

Bron: LifeSiteNews, Il Fatto Quotidiano