Hoger Comité van Menselijke Broederlijkheid wil op 14 mei een dag van gebed en vasten om het einde van de coronapandemie te vragen

Het interreligieus ‘Hoger Comité’ dat in eind augustus 2019 in de Verenigde Arabische Emiraten werd opgericht om Bergoglio’s “Menselijke Broederlijkheidsdocument”, waarin wordt gesteld dat “God alle religies heeft gewild”, te promoten, heeft de wens geuit om een dag van gebed en vasten te houden op 14 mei, om aldus God te vragen te coronacrisis te beëindigen.

“Het pluralisme en de diversiteit van religies, kleur, geslacht, ras en taal werd gewild door God, in Zijn wijsheid, waarmee Hij menselijke wezens creëerde. Deze goddelijke wijsheid is de bron waarvan het recht tot vrijheid van geloof en de vrijheid om anders te zijn van afstamt.”

Jorge Bergoglio en Ahmed el-Tayeb, Abu Dhabi, 4 februari 2019

Een Groot-Imam van Al-Azhar, Al Sharif, zei dat de vorming van het ‘Hoger Comité’ kwam op een moment wanneer allen die van vrede houden, zich moeten verenigen en zich mee moeten inspannen om ‘samenleven, broederschap en tolerantie in de wereld’ te verspreiden, zo berichtte Emirates News Agency. De Groot-Imam riep de leden van het comité op om de beginselen van het document over heel de wereld te verspreiden, om veiligheid, samenleven en vrede voor iedereen te bekomen, en benadrukte dat het verspreiden van de beginselen van dit document zou bijdragen aan de veiligheid en stabiliteit over heel de wereld.

Dat comité roept nu alle mensen van alle geloofsovertuigingen op om tot God te bidden, om een einde van de coronapandemie te vragen. Terwijl ze “de rol van de wetenschap in het bestrijden van de crisis erkennen”, zegt het comité dat “we niet zouden mogen vergeten om toevlucht te zoeken bij God, de Opperschepper, terwijl we zo’n zware crisis onder ogen zien.” En het comité vraagt dat “iedereen, van waar ze ook zijn en volgens de leer van hun religie, geloof of sekte, God zou moeten smeken om deze pandemie van ons en van de hele wereld weg te nemen, om ons allen te redden van deze vijand.”

Het probleem is dat de Drie-ene God van de Christenen niet dezelfde God is als de god Allah van de Moslims of de ‘god’ van de Boeddhisten, de Hindoes (die zeer veel goden hebben) of de Satanisten. Wist u trouwens dat het letterlijk in de Koran staat dat alle Moslims naar de Hel gaan?

Ze vragen tevens om God te vragen om de wetenschappers te inspireren om een geneesmiddel te vinden dat deze ziekte kan terugdringen, en om de hele wereld te redden van de gevolgen van deze ernstige pandemie op gebied van gezondheid, economie en menselijk welzijn. Het comité stelde 14 mei voor als de dag om “te vasten, werken van barmhartigheid te doen, te bidden en te smeken voor het goed van de hele mensheid.” Ze roepen alle “religieuze leiders en mensen over de hele wereld” op om deze oproep voor de mensheid te beantwoorden, zodat veiligheid, stabiliteit, gezondheid en welvaart kan hersteld worden, en zodat onze wereld “een betere plaats zal worden voor menselijkheid en broederlijkheid dan ooit te voren.”

Bergoglio zei reeds dat eventuele vaccins tegen het virus “wereldwijd” moeten worden verspreid. Reeds in de VS zijn er bisschoppen die geen publieke H. Missen willen toelaten zolang er geen vaccin is.

Bron: Vaticannews