‘Levende kapellen’ als symbool van Bergoglio’s oproep tot zorg voor ‘Pachamama’

In het kader van ‘zorg voor Moeder Aarde’ of zorg voor ‘Pachamama’ – in het licht van de milieu-encycliek Laudato Si’ – worden nu her en der zogenaamde ‘levende kapellen’ opgericht. Zo’n zogezegde “kapel” heeft uiteraard niets van doen met het het Katholiek Geloof, want noch Onze Lieve Vrouw, noch Jezus Christus worden erin geëerd. Het is een soort heidense “kapel” om de aarde (Pachamama) te eren. Op Vatican News wordt het ook een ‘symbool van broederschap’ genoemd, zoals Bergoglio naar voor bracht in zijn maçonnieke encycliek ‘Fratelli tutti‘.

Een kunstwerk met planten, gerecycleerde materialen en een muzikale harmonie. Dat is de ‘Levende Kapel’ die in Rome werd opgericht en in juni werd ingehuldigd, als “concrete vrucht” van de “inzet voor de schepping” zoals voorgesteld door Bergoglio in Laudato Si‘, en in steun voor de Triljoen Bomen Campagne van de VN.

Volgens landschapsarchitect Consuelo Fabriani, directeur van het Levende Kapel Programma, is het “concrete project om uit te gaan en bomen te planten, als steun aan de Eén Triljoen (= 1000 miljard) Bomen Campagne van de VN.” De context is die van het “herstellen van de harmonie tussen de Schepper, de mensheid en de hele schepping.” Mgr. Kureethadam, de Coördinator van de afdeling Ecologie en Schepping binnen de Dicasterie voor het Promoten van Integralen Menselijke Ontwikkeling, gebruikte Bergoglio’s woorden om dit project uit te leggen, en zei dat de levende kapel, zoals iedere kapel, er ons aan herinnert dat de “hele aarde Gods huis” is.

“De levende kapel doet ons eraan herinneren dat de aarde heilig is, dat we ze moeten respecteren, dat  we moeten zorg dragen voor dit huis. Zoals elke kapel, is het een kostbare plaats, het is belangrijk dat ze onszelf in contact plaatsen met God.”

Hiermee wordt een kerkgebouw eigenlijk gelijk gesteld met een heidense tempel, en met de natuur, dat in de natuurgodsdiensten als ‘tempel’ werd gebruikt. Als men beweert dat er geen onderscheid meer is tussen het bos en een kerk, tja… Dat is een terugkeer naar het heidendom. Er is een onderscheid tussen Gods schepping en Gods huis. Gods huis was ten tijde van het Oud Verbond de Tempel in Jeruzalem, en nu zijn dat de kerkgebouwen met het H. Tabernakel. Dat zijn de Godshuizen of: Gods huizen. De tempel van bvb. de Azteken, dat was een huis van Satan. Of de moerassen waar men in onze lage landen mensenoffers bracht, dat waren ook plaatsen van de duivels. Daar was God in geen geval ‘thuis’.

Het hele project kadert ook binnen de encycliek ‘Fratelli tutti‘, waarin Bergoglio oproept tot broederschap tussen alle mensen van alle religies – een maçonniek beginsel, zoals Mgr. Viganò zei en de Grootloge van Spanje bevestigde.

“De laatste encycliek van paus Franciscus laat zien hoe ver de huidige katholieke kerk verwijderd is van haar vroegere standpunten. In ‘Fratelli Tutti‘ omarmt de paus de universele broederschap, het grote beginsel van de moderne Vrijmetselarij”.  ~ Mededeling van de Grootloge van Spanje. 6-10-2020

Vandaar dat hij ook in 2019 dat ‘Menselijke Broederlijkheidsdocument’ ondertekende in Abu Dhabi:

“Het pluralisme en de diversiteit van religies, kleur, geslacht, ras en taal werd gewild door God, in Zijn wijsheid, waarmee Hij menselijke wezens creëerde. Deze goddelijke wijsheid is de bron waarvan het recht tot vrijheid van geloof en de vrijheid om anders te zijn van afstamt.”

Jorge Bergoglio en Ahmed el-Tayeb, Abu Dhabi, 4 februari 2019

Mgr. Kureethadam uitte nog zijn hoop dat er over heel de wereld duizenden van die kapellen zullen opgericht worden, en zelfs hele ‘Laudato Si’ – parken en – tuinen’ zullen worden aangelegd.

Kureethadam voegde er nog aan toe wij allemaal hetzelfde ‘huis’ bewonen; en we Christen, Moslim of Boeddhist kunnen zijn. Deze ‘levende kapel’, geïnspireerd door Laudato Si‘, kan dan volgens hem waarlijk “een symbool van broederschap” zoals vooropgesteld in ‘Fratelli tutti.’

Jaar van Laudato Si’

Zoals de lezers zich wellicht nog herinneren, ging op 24 mei het ‘Jaar van Laudato Si’ van start, een jaar waarin de focus gelegd wordt op de aarde, naar de milieu-encycliek van Bergoglio. Het is een soort missie van het Vaticaan geworden om ‘bomen te planten’, om de aarde te redden. Jezus Christus komt amper nog ter sprake. Zielen redden van de eeuwige Hel – de belangrijkste missie van de Katholieke Kerk –  staat al lang niet meer op de Vaticaanse agenda.

En opvallend: het jaar van barmhartigheid in 2016 begon toen – op 8 december, feest van de Onbevlekte Ontvangenis – met… een klimaatlichtshow op de voorgevel van de Sint-Pietersbasiliek.

In 2019 schreven we dat Bergoglio ons aan het klaarstomen was voor zijn op handen zijnde ‘eco-kerk’. In augustus vorig jaar prees hij nog de klimaatacties van Greta Thunberg, en over het coronavirus zei hij dat dit een ‘straf van moeder natuur is, vanwege onze ‘ecologische zonden.’

In 2016 riep hij op tot een ‘ecologische bekering’ en het biechten van ecologische zonden, en eind 2019 wilde Bergoglio nog prutsen aan de Cathechismus van de Katholieke Kerk, door er de ‘ecologische zonden tegen onze gezamenlijke thuis’ toe te voegen aan de mogelijks te begane zonden..

Levende kapellen elders

https://seed-eu2.gloria.tv/XGVV4fGcX6xx3p2HRzhSm2wqc/topy9igjz771aeads4shlhi8ufmfni1ruetgmi0.webp

Elders krijgt het Vaticaanse voorbeeld reeds navolging. Op de Filipijnen bijvoorbeeld, huldigde vader Francis Fornal op 7 november een zogenaamde ‘levende kapel’ in. Deze bestaat uit een cirkel gevuld met keien en omgeven door bamboestokken en in het midden een kleinere cirkel met aarde, waarin een boom werd geplant.

Vader Fornal beweerde dat de zogezegde kapel “liefde” en “zorg” voor “onze gezamenlijke thuis” promoot, volgens Bergoglio’s encycliek Laudato Si. De “kapel” werd gebouwd onder de leiding van Mgr. Kureethadam, van de afdeling Ecologie en Schepping van de Vaticaanse Dicasterie voor het Promoten van Integrale Menselijke Ontwikkeling.

In België heeft Monseigneur Lode van Hecke reeds zijn Laudato-Si-boom geplant in het domein van Oostakker-Lourdes.

Links Mgr. Lode Van Hecke. Foto: Kerknet

Hier een andere ‘levende kapel’:

Stonehenge - Wikipedia

“Zal de Mensenzoon bij zijn komst het geloof op aarde vinden?”

(Luc. 18,8)

Bron: Vatican News, Gloria News