Apostasie

Bergoglio wil ‘ecologische zonde’ tégen ‘moeder aarde’ toevoegen aan de Catechismus

Nee, dit is geen grap. Bergoglio wil wel degelijk een wijziging brengen aan de Catechismus van de Katholieke Kerk, en de “ecologische zonde tegen onze gezamenlijke thuis” toevoegen aan de mogelijks te begane zonden. Omdat in de afgelopen Amazonesynode de afgod ‘Pachamama’ – synoniem voor ‘moeder aarde’ – centraal stond, kan deze op handen zijnde introductie van deze nieuwe “zonde” beschouwd worden als een “zonde tegen Pachamama”.

Tijdens een toespraak aan het 20ste Wereldcongres van de Internationale Associatie van Strafrecht in Rome, zei Bergoglio: “We moeten in de Catechismus van de Katholieke Kerk – we denken erover – de zonde tegen ecologie introduceren, de ‘ecologische zonde tegen onze gezamenlijke thuis, omdat er een plicht op het spel staat.”

Deze notie van ‘zonde tegen de natuur’ is echter puur heidens. Want dan wordt de natuur een ‘god’ waar men kan tegen zondigen – “Pachamama” dus.

De ‘aarde-godin’ Pachamama.

De enige God waar wij kunnen tegen zondigen is de H. Drievuldigheid, de Schepper van al wat bestaat. Wij kunnen zondigen tegen de Schepper door zeer oneerbiedig om te springen met Zijn Schepping (door bijvoorbeeld voor het plezier dieren te folteren) of te misdoen tegen onze medemens, maar we kunnen nooit zondigen tégen de aarde. De bewering dat wij wel kunnen zondigen tegen de natuur is pure ketterij – en komt neer op puur heidendom.

Bergoglio staat er dan ook om bekend dat hij in 2013 tegen zijn goede vriend Eugenio Scalfari zei: “Ik geloof in god, maar niet in een Katholieke God.” En in een interview met Scalfari vorige maand, zei hij dat Jezus Christus “niet echt God was” – en hij heeft deze beweringen tot op vandaag nog steeds niet ontkend of “rechtgezet”! Het Vaticaan deed enkel aan “damage control.”

Moet er nog zand zijn?

Bron: LifeSiteNews


Advertentie

Categorieën:Apostasie

4 antwoorden »

  1. Men kan volgens mij wel degelijk zondigen tegen God en de medemens door op een onzorgvuldige wijze met de aarde om te springen. Maar als kerk moet men dan wel consequent zijn en ernstige vraagtekens durven plaatsen bij bijvoorbeeld kernenergie. De kernramp van Tsjernobyl maakt tot op vandaag veel kankerslachtoffers in Wit-Rusland, vooral onder de jeugd die via urinestalen wordt gecontroleerd. Deze informatie houden onze media graag stil. Jaren na de kernramp van Tjernobyl waren er bosbranden in de buurt en gelukkig kreeg men die vlug klein, want de bomen daar hadden volop radioactiviteit opgeslagen en die kwam plots terug vrij. De drievoudige kernramp in Fukushima werd ook in de doofpot gestoken. Drie kernen smolten en boorden zich een baan door de betonnen vloer, zodat nu de Pacific met mogelijk 300 000 liter water per dag wordt besmet. Plutionium, dat meer dan 1000 eeuwen radioactief is en één van de meest giftige kunstmatige elementen op aarde is, werd teruggevonden in de parken van Tokio, waar kinderen blootvoets rondlopen. Andere gevaarlijke nucleaire elementen werden in hoge hoeveelheid teruggevonden in de airco-filters van wagens. Dus komen die elementen ook terecht in de longen van mensen of in het voedsel op de akkers. De aarde rond de kerncentrale van Fukushima werd opgeslagen in plastiek zakken en begraven maar hoelang zullen die plastiek zakken meegaan en hoelang zal het duren voor het grondwater van Fukushima de grondwatervoorraden van Tokio zal bereiken? Rond de kerncentrale van Tsjernobyl moest men reeds een tweede sarcofaag bouwen. Hier speelt de mensheid met een vuur van Prometheus dat hij volgens mij niet kan beheersen. Ooit kwam in Rusland een meteoor neer die ontplofte in de atmosfeer. De brokstukken kwamen op een 60-tal kilometer neer van de meest vervuilde nucleaire site van Rusland. Ik zwijg nog over de duizenden bovengrondse kernproeven in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Toen waarschuwden reeds geleerde religieuzen in de katholieke kerk dat de generaals niet beseften wat de gevolgen zouden zijn van deze nucleaire testen. Tot op vandaag is dat nucleair afval verantwoordelijk voor vele kankers, maar kan men het natuurlijk niet strikt wetenschappelijk bewijzen. En wat te zeggen over Fallujah in Irak, waar het verarmd uranium, gerecycleerd kernafval, in de nu ontplofte kanonkogels van tanks verantwoordelijk is voor misvormde kinderen. Neen, hier kan ik de paus in zekere zin goed volgen: de mensen hebben niet het recht zo te spelen met onze planeet. Maar misschien moeten de kerkelijke autoriteiten wel de moed hebben de wetenschappers en theologen op te roepen deze zaken grondig te laten onderzoeken, en moeten ze ook de media oproepen hier eerlijk over te rapporteren. Wij, kleine mensen, worden volgens mij hier wetens en willens dom gehouden. Zelfs veel politici weten hier veel te weinig over over steken liever hun hoofd in het zand. En als iemand durft te beweren dat ik paniek zaai, dat hij dan zelf op onderzoek trekt. Het Nucleair Forum, loopt steeds in een boog heen, rond de moeilijke vragen en de ernstige argumenten tegen kernenergie.

    • Precies, maar ‘ecologisch’ zondigen tégen de aarde, zoals B. het stelt, is ONMOGELIJK en komt neer op een nieuwe religie. We kunnen enkel tegen God en naaste zondigen. En als we misdoen tegen onze naaste door opzettelijk te vervuilen, valt dat onder het gebod: “Gij zult niet doden” (dood niet- geef geen ergernis). Heel simpel.