Bergoglio tegen zijn goede vriend Scalfari: “Jezus was gewoon een mens van uitzonderlijke deugd, hij was niet echt een God”

In een nieuw explosief stuk dat verscheen in de Italiaanse krant La Republicca, schrijft Eugenio Scalfari dat Bergoglio hem zou gezegd hebben dat Jezus slechts een goed mens was, en God niet is. Het Vaticaan ontkende niet dat Bergoglio deze bewering heeft gemaakt. Deze bewering, indien ze echt door Bergoglio werd uitgesproken, komt neer op de oude ketterij van het Arianisme, of ook dat van de Jehova’s getuigen: dat Jezus God niet is. Scalfari houdt wel vaker interviews met Bergoglio, zijn goede vriend nota bene. In een eerder artikel beweerde Scalfari dat Bergoglio het bestaan van de Hel ontkende. Nooit is er vanuit het Vaticaan een correctie van zijn interviews gekomen, en Bergoglio gaf in het verleden zelfs meerdere malen – na het stuk van Scalfari nagelezen te hebben – zijn goedkeuring om het te publiceren. 

In het editoriaal, dat op 8 oktober werd gepubliceerd, staat:

Paus Franciscus heeft nooit gesproken over het Ego als het beslissende element van de mens. Ieder die, zoals ik reeds verschillende malen, het geluk heeft gehad hem te ontmoeten en met hem te spreken met het maximale culturele vertrouwen, weet dat Paus Franciscus Christus beschouwt als Jezus van Nazareth, mens, niet God geïncarneerd. Eens hij geïncarneerd werd (mens werd), houdt Jezus op God te zijn, en wordt hij mens tot aan zijn dood op het kruis. Het bewijs dat deze realiteit bevestigd, en die een Kerk creëert die compleet anders is dan andere wordt getoond door verschillende episoden die het waard zijn in herinnering te brengen.

Het eerste is dat wat gebeurde in de Hof van Gethsemane, waar Jezus naartoe ging na het Laatste Avondmaal. De Apostelen, die slechts enkele meters van hem verwijderd waren, hoorden hem bidden tot God met woorden die de loop van de tijd door Simon Petrus werden weergegeven: “Heer, zei Jezus, indien u deze bittere kelk van mij kan wegnemen, bid ik dat u het doet, maar indien u dit niet kan of niet wil, zal ik het uitdrinken tot de laatste druppel.” Hij werd gearresteerd zodra hij de tuin verliet, door de wachten van Pilatus.

Een andere episode die ook goed bekend is, vond plaats wanneer Jezus al gekruisigd was, en daar herhaalde hij nog één keer, en het werd gehoord door de apostelen en de vrouwen die knielden aan de voet van het kruis: “Heer, u hebt mij verlaten.” Toen ik de mogelijkheid had om deze zinsneden te bespreken met Paus Franciscus, zei hij tegen mij: “Zij zijn het bewezen bewijs dat Jezus van Nazareth, eens hij mens werd, gewoon een mens was van uitzonderlijke deugd, hij was niet echt een God.

De Italiaanse versie van deze laatste zin luidt letterlijk:

“Sono la prova provata che Gesù di Nazareth una volta diventato uomo, sia pure un uomo di eccezionali virtù, non era affatto un Dio.”

Indien Bergoglio hier erg onjuist werd aangehaald, zou hij dit gezegd hebben. Indien hij niets zegt, dan moet het zijn dat hij niet gelooft dat hij erg onjuist werd aangehaald. Er zijn twee opties: ofwel ontkende Bergoglio de goddelijkheid van Jezus Christus in zijn conversaties met Scalfari – wat zou neerkomen op ketterij en apostasie – ofwel werd hij “erg onjuist aangehaald.”

Indien hij onjuist zou zijn aangehaald, dan zou hij dat verslag moeten corrigeren. Scalfari is namelijk niet zomaar een “willekeurige blogger” die één of andere bewering maakt. Hij heeft Bergoglio al verschillende keren geïnterviewd, en de twee zien elkaar als vrienden. Bergoglio heeft echter nog nooit gezegd dat zijn vriend ergens zijn woorden onjuist heeft weergegeven.

Het Vaticaan ontkende ook dit keer niet dat Bergoglio verkeerd geciteerd werd:

“Zoals reeds aangegeven bij andere gelegenheden, kunnen de woorden die Dr. Eugenio Scalfari in aanhalingstekens toekent aan de Heilige Vader, tijdens gesprekken met hem, niet beschouwd worden als een getrouwe weergave van wat werkelijk gezegd werd, maar ze vertegenwoordigen een persoonlijke en vrije interpretatie van wat hij hoorde, zoals volledig evident schijnt in wat vandaag werd geschreven met betrekking tot de goddelijkheid van Jezus Christus.” – Matteo Bruni, directeur van het persagentschap van de H. Stoel.

Merk op: het Vaticaan persagentschap doet aan “damage control”, maar ontkent niet dat Bergoglio die uitspraken zou gedaan hebben en zegt ook niet dat Bergoglio zelf ontkend heeft dat hij dat gezegd heeft. Het Vaticaans persagentschap KAN NIET zeggen: “Paus Franciscus ontkent in alle toonaarden dat hij dit gezegd heeft.”

OnePeterFive