Bizar: SSPX gaat beraadslagen of dat een vaccin dat gemaakt werd met foetaal celweefsel al dan niet aanvaardbaar is

Voor een échte katholiek, zoals ook Mgr. Athanasius Schneider, is het duidelijk: een vaccin dat ontwikkeld werd met behulp van celweefsel van geaborteerde kindjes is hoe dan ook uit den boze en onaanvaardbaar. Een gelovige kan zo’n vaccin niet nemen. Zeker als men op de hoogte is van de oorsprong ervan. Maar bizar genoeg, bij de traditionalistische Sociëteit van Sint Pius X (SSPX) verklaarden ze eerst dat het op één of andere manier aanvaardbaar kan zijn, hoewel ze deze verklaring nadien weer introkken en nu middels een discussiepanel zullen beraadslagen over welk advies ze de gelovigen nu willen geven. Wij vinden het ronduit verbazingwekkend dat daar over moet nagedacht en gediscussieerd worden.

Naast de mogelijke vele gevaren van de hals over kop ontwikkelde vaccins, zoals we in eerdere artikelen reeds voor waarschuwden, bestaat er ook het potentieel dat het vaccin dat men u wil inspuiten ontwikkeld werd met behulp van foetaal celweefsel. Mgr. Athanasius Schneider heeft ons hier reeds voor gewaarschuwd.

De vaccins die ontwikkeld worden door Moderna, Oxford Universiteit/AstraZeneca, CanSino Biologics/Peking Instituut voor Biotechnologie en Inovio Farma gebruiken een menselijke foetale niercellijn die HEK-293 genoemd wordt. HEK-293 werd oorspronkelijk genomen van nierweefsel van een meisjesfoetus die in Nederland in 1972 werd geaborteerd, en later in een lab in een cellijn werd ontwikkeld, in 1973.

Janssen, de farmaceutische afdeling van Johnson&Johnson gebruikt de menselijke foetale cellijn PER.C6 om hun coronavaccin te ontwikkelen. Het celmateriaal voor PER.C6 werd afgezonderd van het weefsel van de retina van een 18-weken oude jongetjesfoetus die in Nederland in 1985 werd geaborteerd, en in 1995 in een labo in een foetale cellijn werd ontwikkeld.

Het kind kreeg geen naam, maar werd een nummer, en het celweefsel van deze kindjes wordt nog steeds overal gebruikt in laboratoria om proeven mee te doen. Ongelofelijk gruwelijk.

Mgr. Schneider heeft zo zijn bedenkingen bij dit alles. Hij zei:

Misschien ben ik verkeerd, maar ik heb het vermoeden dat deze COVID-situatie deels gecreëerd was, niet enkel om een nieuwe dictatuur en controle over de bevolking op te leggen, maar op één of andere manier om wereldwijd abortus – het vermoorden van ongeboren baby’s – te wettigen, zodat de hele planeet zal samenwerken in het proces van het vermoorden van baby’s doorheen het vaccin dat delen van geaborteerde baby’s zal gebruiken. Het vaccin zal opgelegd en verplicht zijn – zodat je niet kan werken, reizen of naar school gaan zonder, waarbij ze de hele populatie verplichten het vaccin te ontvangen. Maar het enige vaccin zal datgene zijn dat gemaakt zal zijn van cellen van geaborteerde baby’s. Misschien zullen ze andere vaccins niet accepteren, en ze zullen liegen, zeggend dat deze niet effectief zijn; dat het enige effectieve vaccin met behulp van geaborteerde baby’s zal gemaakt zijn. Ik bevestig nu niet dat dit zal gebeuren, maar het is mijn vermoeden: het lijkt mij realistisch dat zit eraan zit te komen. Dit is voor mij de laatste stap van Satanisme: dat Satan en de wereldregering – tenslotte de maçonnieke wereldregering – iedereen, zelfs de Kerk, zal dwingen om op deze manier abortus te accepteren. En daarom moeten we dit heel sterk weerstaan, als het komt. We moeten zelfs aanvaarden om martelaren te worden.”

En Mgr. Schneider merkte op dat er jammer genoeg geestelijken zijn die beweren dat het oké is om dit vaccin te nemen:

“Ongelukkigerwijze zijn enkele bisschoppen, zelfs goede bisschoppen en priesters reeds – voor mij –  een sofisme [drogreden] aan het voorstellen in het rechtvaardigen dat je dit vaccin van geaborteerde baby’s volgens morele beginselen kan accepteren.”

Kardinaal Burke zei echter in het Rome Life Forum in mei 2020 dat het “duidelijk moet zijn dat het nooit moreel gerechtvaardigd is om een vaccin te ontwikkelen doorheen het gebruik van cellijnen van geaborteerde foetussen.” Hij voegde eraan toe dat het gedwongen vaccineren de “integriteit van burgers” schendt. Dit standpunt werd herhaald in een open brief die in mei onder leiding van Mgr. Viganò werd gepubliceerd.

En Mgr. Joseph Strickland van Tyler, Texas, zei enkele maanden geleden nog:

“Ik hernieuw mijn uitroep, dat wij ieder vaccin afwijzen dat ontwikkeld werd gebruik makende van geaborteerde kinderen. Zelfs als het decennia geleden is, betekent het nog steeds dat het leven van een kind werd beëindigd, voordat het geboren werd, en dat hun lichaamsdelen werden gebruikt als afzonderlijke onderdelen. We zullen nooit abortus stoppen als we dit KWAAD NIET BEËINDIGEN!”

De verklaring van SSPX

Op FSSPX.news, de officiële nieuwswebsite van de sociëteit, werd op 19 november een artikel gepubliceerd: ‘Kan een Katholiek in goed geweten een coronavirus vaccin krijgen?’

De verklaring stelde dat de Kerk het gebruik van vaccins die ontwikkeld werden met foetaal celweefsel “toelaat”, maar niet het ontwikkelen ervan, waarbij ze toegaven dat dit contradictorisch klinkt.

SSPX verklaarde dat in dit geval de samenwerking met zonde enkel “materieel” (‘uitwendig’) en niet “formeel” (‘inwendig’) zou zijn, omdat er geen alternatieven zijn en deelname aan dit vaccin “zelfs als noodzakelijk kan gezien worden.”

Deze onsamenhangende verklaring werd echter op 24 november terug ingetrokken, en vervangen door dit bericht:

“Het District van de Sociëteit van Sint Pius X van de Verenigde Staten van Amerika heeft onlangs een panel van priesters, moraaltheologen en medische experten bijeengeroepen om deze kwestie verder te bestuderen, onder de leiding van het Algemene Huis in Menzingen.”

Het verbaast ons dat zij daar nog moeten over nadenken. Zij, die beweren zo katholiek te zijn, zouden toch moeten weten dat zo’n vaccin nemen totaal uit den boze is, zonder daar met theologen te moeten over discussiëren?

Men zou liever moeten sterven dan zich te laten inspuiten met zo’n vaccin. Het antwoord van een echte katholiek zou moeten zijn:

Over mijn lijk!

Een doordenkertje:

Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en elke dag opnieuw zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, die zal het redden. Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen, als hij zichzelf hierdoor zijn ondergang en dood berokkent? (Luc. 9,22-25)

Bron:  Gloria News