Een waarschuwing over een ‘nieuwe wereldwijde vaccinatie’ uit 2012…

In de media wordt u om de oren geslagen met berichten over het op handen zijnde ‘coronavaccin’. Er zijn al verschillende ‘kandidaat-vaccins’ die binnenkort van de band zullen rollen; en de producenten claimen een effectiviteit van 70 tot 90%… Maar in diezelfde (linkse, door de globalisten aangestuurde) media zult u uiteraard géén kritische geluiden horen hierover, zoals u ook geen kritische geluiden hoort over de rest van het “coronabeleid,” met mondmaskers als broeihaarden van bacteriën, lockdown en ongrondwettige avondklok incluis. Ook onze bisschoppen zwijgen als de dood. En als er bisschoppen zijn die iets zeggen (zoals de Engelse en de Duitse), dan manen ze hun gelovigen aan om het vaccin – zelfs indien het potentieel gevaarlijk is en met behulp van foetaal celweefsel werd gemaakt- te nemen, uit “solidariteit”. Mgr. Schneider was de enige die iets zinnigs te zeggen had.

Maar in 2012 werden wij in de profetische boodschappen van het Boek der Waarheid – diezelfde boodschappen die het aftreden van Paus Benedictus voorzagen én de crisis die daarop zou volgen in de kerk, onder diens zogenaamde “opvolger” – gewaarschuwd voor een nieuwe wereldwijde vaccinatiecampagne.

Wie het horen wil, hore; de boodschap van 17 juni 2012:

Mijn zeer geliefde dochter, de plannen van de vrijmetselaarsgroeperingen, om de wereldvaluta over te nemen, komen dicht bij hun voltooiing.

Hun snode plannen houden ook een nieuwe wereldwijde vaccinatie in, die over de hele wereld ziekte zal voortbrengen om op een nooit eerder geziene schaal lijden te veroorzaken. Vermijd om het even welke plotseling aangekondigde wereldwijde vaccinatie, want deze zal jullie doden!


Lees in dit verband:

En bekijk het eerste deel van onderstaande video, waarin Gates zegt de groei van de wereldpopulatie te willen terugdringen met nieuwe vaccins:


Hun verdorven intriges zouden al die onschuldige zielen, die er geen idee van hebben hoe machtig zij zijn, schokken.Gedreven door machtswellust, rijkdom en een verlangen om goddelijk te zijn in alles wat zij doen, geloven zij dat ze onoverwinnelijk zijn.

Zij controleren banken, overheden en zijn verantwoordelijk voor het veroorzaken van de terreur in het Midden-Oosten. Zij controleren een groot deel van de wereldmedia en de waarheid over hun verdorvenheid wordt verborgen achter zogenaamde humanitaire organisaties.

Jammer genoeg weten maar zeer weinig kinderen van God van hun plannen af. Weet dat de hand van Mijn Vader heel plots en snel zal terechtkomen op die naties die dergelijke kwaadaardige leiders beschermen. Zij zullen getroffen worden door tsunami’s en aardbevingen met een zodanige omvang dat ze weggevaagd zullen worden.

Diegenen die menen dat ze zeer machtig zijn, zullen vlak voor Mijn Tweede Komst vuur uit de hemel zien neervallen. De zeeën zullen vuurpoelen worden en zij zullen zich moeilijk kunnen verbergen voor de hand van de bestraffing, die uitgestort wordt op deze goddeloze zielen die Mijn beker weigeren.

Opstandig tot het einde, zullen zij Mijn Eeuwige Vader en de macht van de Hemel bestrijden. Partij kiezend voor de Antichrist, vanuit de groeperingen waaruit hij ontspruit, zullen zij de fout van hun handelwijzen beseffen zodra het voor hen te laat is.

Velen van deze groeperingen – waaronder managers van banken, overheden, directeuren van grote bedrijven, allen met elkaar verbonden en samenwerkend om van gewone mensen armoedzaaiers te maken – zullen zich na de Waarschuwing bekeren. Dat is dus goed! Het moment, waarop Ik die zielen, die van Mij houden, moet scheiden van diegenen die partij kiezen voor de Boze, is niet veraf.

Wees gewaarschuwd! De tijd om zich te bekeren zal maar beperkt zijn. De zielen die Mijn barmhartigheid het meeste nodig hebben, behoren tot deze goddeloze groeperingen die geen respect hebben voor Gods wetten. Jullie moeten bidden dat zij de waarheid zullen inzien.

Jullie moeten biddend dat zij ophouden met het toebrengen van tegenspoed door de verschrikkelijke wetten die zij ten uitvoer willen brengen.

Jullie moeten bidden om de volkerenmoord, erger dan wat Hitler verrichtte in Wereldoorlog 2, tegen te houden.

Deze groepering, het grootst in aantal sinds hun formatie in de Middeleeuwen, is het leger van Satan. Zij zullen aangevoerd worden door de Antichrist. Zij zijn al tientallen jaren aan het plannen om hun beheer over de banken tot stand te brengen.

Zij zijn al 15 jaar de invoering van het teken van het beest, een chip, aan het plannen. Elke man of vrouw zal gedwongen worden om deze in hun lichaam te laten inplanten om toegang te krijgen tot voedsel.

Nu de tijd voor hen is aangebroken om hun nieuwe wereldmunt te onthullen, moeten jullie weten dat gebed, en veel daarvan, een groot deel van hun plan kan inperken.

Hier is een gebed om de ene-wereldheerschappij af te wenden.

Kruistochtgebed (61) ‘Om de ene-wereldheerschappij af te wenden’

O lieve, Hemelse Vader,
ter nagedachtenis aan de kruisiging van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus,
smeek ik U om ons, Uw kinderen, te behoeden voor de kruisiging
die door de Antichrist en zijn volgelingen gepland wordt
om Uw kinderen uit te roeien.

Schenk ons de genaden die wij nodig hebben om het teken van het beest te weigeren
en verleen ons de hulp die wij nodig hebben om het kwaad in de wereld,
dat verbreid wordt door diegenen die de weg van Satan volgen, te bestrijden.

Wij smeken U, lieve Vader,
al Uw kinderen te beschermen in deze verschrikkelijke tijd
 en ons sterk genoeg te maken om op te staan
en te allen tijde Uw heilig woord te verkondigen.
Amen.

Mijn dochter, Ik ben bedroefd dat Ik deze dingen moet openbaren. Mijn volgelingen moeten beseffen wat er aan het gebeuren is. Diegenen die niet in deze boodschappen geloven, zullen niet twijfelen zodra de Antichrist opdaagt zoals Ik voorzegd heb.

Jullie moeten je overal ter wereld in groepen in gebed verenigen. Hoe meer volgelingen dit doen, des te sterker de aanwezigheid van de Heilige Geest zal zijn en des te zwakker het leger van Satan zal worden. Probeer niet bang te zijn want een dergelijke vervolging kan onbevreesd onder ogen gezien worden.

Van zodra jullie je goed voorbereiden door Mijn instructies op te volgen en door het dagelijks gebed aan te houden, zal de tijd snel gaan. Vertrouw altijd op Mij!

Denk eraan dat Ik stierf voor jullie zonden! Het is niet meer dan passend dat jullie Mij toestaan om jullie in deze tijd naar het Nieuw Koninkrijk op aarde te voeren. Enkel Ik, Jezus Christus, kan jullie leiden. Denk eraan dat jullie zonder Mij niets zijn.

Jullie Jezus

Wie denk dat de huidige media en de overheden – die nota bene het vermoorden van kinderen en bejaarden goedpraten – het nog goed met ons voor hebben, denkt best twee keer na….

Een gewaarschuwd mens is er twee waard. Blijven we vooral bidden, en méér bidden!