O.L.Vrouw te Fatima: ‘Rusland zal de zweep worden van God’

De profetieën van Fatima zijn in het licht van wat zich nu ontvouwt, heel belangrijk. Onze Lieve Vrouw vroeg in 1917, nog voordat Rusland communistisch werd, de toewijding van dat land aan haar Onbevlekt Hart.

13 juli 1917, drie maanden vóór de oktoberrevolutie in Rusland:

‘Gij hebt de Hel gezien, waar de zielen van de arme zondaars naartoe gaan. Om ze te redden, wil God in de wereld de godsvrucht vestigen tot Mijn Onbevlekt Hart. Als ze doen wat Ik u zal vragen, zullen vele zielen gered worden en zal er vrede komen. De oorlog gaat eindigen, maar als ze niet ophouden God te beledigen, zal onder het pontificaat van Pius XI een andere, erger dan deze, beginnen. Als gij een nacht verlicht zult zien door een onbekend licht, weet dat dit het grote teken is dat God u geeft, dat Hij de wereld gaat straffen voor haar misdaden door middel van oorlog, hongersnood, vervolgingen van de Kerk en de H. Vader. Om dat te verhinderen, zal Ik de toewijding komen vragen van Rusland aan mijn Onbevlekt Hart en de Communie van eerherstel op de eerste zaterdag van de maand. Als ze naar mijn verlangens luisteren, zal Rusland zich bekeren en zal er vrede komen. Zo niet, zal het zijn dwalingen over de wereld verspreiden, oorlogen en Kerkvervolgingen aanstokend. De goeden zullen gemarteld worden, de H. Vader zal veel te lijden hebben, verschillende naties zullen vernietigd worden. Eindelijk zal Mijn Onbevlekt Hart triomferen. De H. Vader zal Mij Rusland toewijden, dat zich zal bekeren, en aan de wereld zal een tijd van vrede geschonken worden

Dit was het tweede Geheim van Fatima. Het onbekende licht was het noorderlicht dat eind januari 1938 in grote delen van Europa goed te zien was. Een jaar later begon de Tweede Wereldoorlog, zoals voorzegd. In de oorlog werd ook Sovjet Rusland betrokken (met het Rode Leger), dat optrok tot in Berlijn. Daarna werden heel wat landen (waaronder Polen, Hongarije, de Baltische staten,…) ingelijfd bij de Sovjet-Unie. Ook Oost-Duitsland (de DDR) had nauwe banden met het Kremlin. Die landen werd van de ene dag op de andere communistisch. Dit was allemaal gevolg van het niet tijdig toewijden van Rusland aan het Onbevlekt Hart van Maria.

De toewijdingen kwamen er helaas nooit. Pius XII deed enkele pogingen, maar daar bleef het bij. De toewijding van 1984 door Johannes Paulus II was evenmin geldig, doordat Rusland toen niet bij name genoemd werd. In 1991 viel de Sovjet-Unie uiteen, en werden de satellietstaten weer bevrijd van het communistische juk, wat wel als een genade kan gezien worden, een uitvloeisel van die onvolledige toewijding. Maar het communisme was niet verdwenen in de wereld (China, Cuba, Noord-Korea, Cambodja (Rode Khmer en de killing fields!), Vietnam,… en Rusland was niet bekeerd. Want bekeerd wil zeggen: bekeerd tot het Katholiek geloof. En de vermeende toewijding van Bergoglio in maart 2022 is natuurlijk ongeldig, omdat de toewijding door een geldige paus moet geschieden.

Er is een bekend gezegde:

“Zeg mij wie uw vrienden zijn, en ik zeg wie u bent”.

Wie zijn nu de vrienden van het huidige Rusland? Communistisch China; communistisch Cuba; communistisch Zuid-Amerika; communistisch Noord-Korea; socialistisch Venezuela; socialistisch Nicaragua;… en ga zo maar verder. Vladimir Poetin en Xi Jinping zijn beste vrienden! En Poetin zal ook bvb. de invasie van Taiwan door China steunen.

Ook daar (in die bevriende “rode” landen) is de LHBTQ-gekte bvb. niet doorgedrongen. Maar dat wil niet zeggen dat die landen christelijk zijn. China is een dystopische communistische dictatuur, waar christenen het zwaar te verduren hebben. Het Westen is gewoon moreel verdorvener geworden.

En doordat Rusland niet toegewijd is, en dus niet bekeerd is (en het Westen evenmin) zal Rusland de gesel worden om het Westen te straffen voor haar zonden (zoals God ook bvb. Babylonië gebruikte om het zondige Israël te straffen in het Oud Testament). Reeds in het tweede Geheim zegt Maria dat er naties zullen vernietigd worden. Dit is tot op heden nog niet geschied. Dit kan enkel door nucleaire oorlog, wanneer een land van de kaart wordt geveegd. Als Amerika en Europa door Rusland gestraft is geweest (wellicht door nucleaire oorlog), dan zal Rusland zich bekeren, maar wellicht zonder de toewijding. Want die moest zo snel mogelijk na 1917 gebeuren zodat

  1. WOII zou worden afgewend (want de hoge Vrijmetselaar Albert Pike zei dat WOII diende om Sovjet Rusland te versterken als wereldmacht; wat inderdaad is gebeurd);
  2. Rusland zou bekeerd worden tot het ware geloof;
  3. Het Westen (en de rest van de wereld) niet doordrongen zou worden van de in wezen marxistische dwalingen en ideologieën van Rusland (waaronder atheïsme, evolutionisme,…) en dus verdorven (of nog verdorvener) zou worden;
  4. Het communisme zich niet zo sterk zou verspreiden in de wereld (en bvb. ook China niet communistisch zou worden in 1949, alsook heel wat andere landen)
  5. Het communisme (als ideologie, dus bevrijdingstheologie, maar ook het modernisme) niet zou binnendringen in de Kerk.

De toewijding kan er nu ook niet meer komen, omdat de laatste paus overleden is. We zitten nu dus in de ‘End Game‘.

Lezen we een fragment van het Derde Deel van het Geheim, dat in Neues Europa werd gepubliceerd in 1961:

Rusland zal de zweep worden van God, en op het einde zal ze zich bekeren.  Dat Amerika maar niet gelooft dat ze onkwetsbaar is. Vuur en rook zullen dan uit de hemel neervallen en het water van de oceanen zal veranderen in stoom, hun schuim spugend tot aan de hemel en alles wat staat wordt omgekeerd. En miljoenen en andere miljoenen mensen zullen hun leven verliezen op het ene uur na het andere, en diegenen die nog leven op dat moment zullen jaloers zijn op diegenen die dood zijn. Er zullen overal verdrukkingen zijn waar men kijkt, en miserie over heel de aarde en verlatenheid in alle landen. 

Echter, al deze zaken kunnen nog afgezwakt worden door gebed en bekering, voornamelijk dan na de Waarschuwing. Laten we onze hoop vooral daarop stellen.

Lees ook: de profetieën omtrent Rusland, China en het Communisme.