Het tijdskader waarin de Waarschuwing kan gebeuren a.d.h. van de profetie over het Grote Wonder

In Garabandal werd een voorzegging gedaan over het tijdstip van het Grote Wonder, dat na de Waarschuwing zou plaatsvinden, maar niet over het tijdstip van de Waarschuwing. Het Grote Wonder zal een bovennatuurlijk en blijvend, onvernietigbaar Hemels teken zijn. Ook op andere plaatsen zouden wonderen gebeuren, om het geloof van de vele bekeerden te versterken, voordat Oordeelsdag aanbreekt. Maar door het mogelijke tijdstip van het Grote Wonder te kennen, kun je ook het tijdskader weten waarin de Waarschuwing kan vallen. De vroegste datum voor het Grote Wonder is donderdag 13 april 2023, wat betekent dat – gezien ook alle voorzeggingen uit het Boek der Waarheid zijn uitgekomen – de Waarschuwing nu ieder ogenblik kan gebeuren.

Om allereerst het tijdschema van de Waarschuwing, de eerste gebeurtenis, te begrijpen, zullen we moeten kijken naar alle informatie over de derde gebeurtenis, de Dag van het Wonder en de Wondertekens (tweede gebeurtenis is de bekeringsperiode na de Waarschuwing). Het zal zich ontvouwen in Garabandal, en ook op andere Mariaverschijningsplaatsen. Garabandal is de plaats waar Maria, de Moeder van Jezus, een reeks profetieën onthulde die een specifieke dag vaststellen, voor de dag van het Mirakel en de Mirakelverschijnselen.

Deze informatie stelt niet alleen de dag van het Mirakel vast, maar helpt ook het tijdschema van de Waarschuwing te bepalen.

De profetieën voor de dag waarop het Mirakel zal plaatsvinden:

  • Een “feest van een heilige, martelaar van de Eucharistie.”
  • “Het zal plaatsvinden in maart, april of mei.”
  • “Het zal plaatsvinden op of tussen de achtste en de zestiende.”
  • Het zal plaatsvinden op een donderdag om 20.30 uur bij de negen dennenbomen bij Garabandal.

Het “feest van een heilige, martelaar van de Eucharistie” zal worden gevierd op een donderdag in maart, april of mei en tussen de dagen van de achtste en de zestiende. Dit bevestigt slechts één dag in de maand; in het algemeen de tweede donderdag van de maand voor maart, april of mei. Door deze raadsels over te brengen, sprak Maria tot de vier jonge meisjes over de dag van het Wonder die zal komen in het leven van Conchita (geb. feb. 1949, 74 jaar oud in 2023), die een van de zieners is. Conchita zal de dag van het Mirakel en de tekenen van het Mirakel aankondigen, acht dagen voordat deze plaatsvindt.

De enige “Martelaren van de Eucharistie” die op de mogelijke dag van het Mirakelteken worden beschouwd, zijn de H. Imelda, 13 mei, de H. Stanislaus, 11 april, en de H. Hermenegild, 13 april in de drie maanden maart, april of mei.

13 mei 2021, voor het feest van de heilige Imelda op een donderdag, was niet de aangewezen dag van het Mirakel.

De volgende Eucharistische Martelaar in de rij zal St. Hermenegild zijn, die op een donderdag valt, voor de ontvouwing van de dag van het Mirakel en de Wondertekens, op 13 april 2023. Een korte geschiedenis laat ons begrijpen waarom de Hemel het martelaarschap van de heilige Hermenegild onder onze aandacht brengt. Aangenomen wordt dat hij begin twintig was. Het lijkt toepasselijk voor onze tijd. Hermenegild was de zoon van de Spaanse koning Leovigild, die Ariaans was (ketters). Later bekeerde de zoon zich echter tot het katholiek geloof, waarna de koning zijn zoon terug tot het Arianisme wilde bekeren, en hem op een gegeven moment gevangen nam en opsloot in een toren.

Op paasavond probeerde zijn vader hem op andere gedachten te brengen door hem een ariaanse bisschop met de Communie te sturen, maar Hermenegild weigerde deze te ontvangen uit de handen van een ketterse bisschop. Toen zijn vader, koning Leovigild, dit hoorde, was hij woedend dat zijn zoon niet wilde toegeven. Leovigild stuurde soldaten om hem ter plekke te doden. Zij gingen de gevangenis binnen en vonden de heilige kalm en klaar om te sterven, waarop zij op hem afstormden en hem met een bijl op het hoofd sloegen en hem doodden.

De Waarschuwing kan dus komen op elk moment tussen nu en 13 april 2023 (gezien ook alle profetieën in het Boek der Waarheid in vervulling zijn gegaan).

Indien echter de Waarschuwing niet plaatsvindt in deze tijdsperiode, dan kan deze ook op ieder ogenblik daarna, tussen 13 april 2023 en donderdag 11 april 2024 plaatsvinden, de feestdag van de H. Stanislaus.

Daarna zou het wachten zijn tot 2027, wanneer de feestdag van de H. Imelda (13 mei) op een donderdag valt. Indien de Waarschuwing vóór 11 april 2024 niet heeft plaatsgevonden, kan deze ten vroegste vanaf mei 2026 plaatsvinden. Op donderdag 13 april 2028 heb je dan weer de feestdag van de H. Hermenegild.

In alle geval is het meest waarschijnlijke tijdsbestek voor de Waarschuwing – gezien alle ontwikkelingen en vervulde profetieën – tussen nu en 11 april 2024.

Bron: After The Warning