Italiaanse Rechter Angelo Giorgianni: “Bergoglio is een kardinaal gekleed in het wit, een handlanger van de Nieuwe Wereldorde”

Er is slechts één Paus, Benedictus XVI. Bergoglio is een kardinaal gekleed in het wit, een handlanger van de Nieuwe Wereldorde”, zo zei de welbekende anti-Mafia magistraat Angelo Giorgianni, voormalig Onder-Secretaris van het Ministerie van Justitie van de Prodi-Regering in een kort interview in Messina.

Hij uitte deze verklaringen niet in zijn capaciteit als rechter of magistraat, maar als president van de ‘World Life Organisation’, een vrijwillige associatie die hij stichtte en die zich bekommert om de verdediging van het menselijk leven en alle rechten die hierop van toepassing zijn.

Andrea Cionci van Libero Quotidiano kon Giorgianni interviewen:

Cionci: “Doctor, na advocaat Taormina hier, bent u de tweede seculiere en Italiaanse advocaat die twijfels heeft over de troonsafstand van paus Ratzinger…

Giorgianni: “Ik heb dit verhaal gevolgd en ik ben er absoluut van overtuigd dat Benedictus XVI een daad van verzaking aan het pausdom heeft opgesteld die volledig van nul en generlei waarde is: een echte “cocktail” van juridische ongeldigheid die in de loop van de tijd ontdekt moet worden. Om maar de bekendste te citeren: in de Declaratio van 2013 doet hij in plaats van de munus afstand van het ministerium van Petrus– of de praktische machtsuitoefening – waarbij geen afstand wordt gedaan van het pausdom: het zou hoogstens de delegatie naar een of ander bisschop betekenen van sommige praktische functies. De triviale Latijnse fouten in het document, afkomstig van een verfijnde Latinist zoals hij, zijn duidelijk een manier om de aandacht bij de rechtshandeling te houden. Om nog maar te zwijgen over zijn gedrag in de komende acht jaar; onthoud gewoon hoe hij altijd herhaalt “de paus is één” zonder ooit te zeggen welke van de twee deze is, of de ondubbelzinnige zinnen die onlangs uit zijn interviewboeken naar voren zijn gekomen, zoals “geen enkele paus heeft ontslag genomen in de afgelopen duizend jaar.”

Cionci: “Bent u niet bang om een complotdenker genoemd te worden?

Giorgianni: “Kijk, ik heb – voor mijn werk [als magistraat]– een leven lang samenzweringen verijdeld. Samenzwering is wanneer gedurfde theorieën worden gebouwd zonder dat deze op feiten zijn gebaseerd. Op gerechtelijk gebied daarentegen vormt een unieke reeks aanwijzingen het bewijs en hier is er een zelfs buitensporige hoeveelheid duidelijke aanwijzingen, voor iedereen verifieerbaar.

Cionci: “Waarom zegt u dat Bergoglio een kardinaal gekleed in het wit is?

Giorgianni: “Omdat als paus Ratzinger geen afstand deed van de troon, zoals duidelijk was, het conclaaf van 2013 volledig ongeldig was en een kardinaal koos die kardinaal blijft. Bergoglio is dus een anti-paus, zoals er zoveel zijn geweest in de geschiedenis van de kerk.

Cionci:Een brandende kwestie, maar het lijkt de geestelijkheid van de kerk niet teveel zorgen te maken…

Giorgianni: “Het is eigenlijk heel ernstig. Sommige geestelijken zijn bang om te worden geëxcommuniceerd (maar de excommunicatie van een anti-paus is niets waard), anderen denken dat bij het aftreden of overlijden van kardinaal Bergoglio, een nieuw conclaaf de zaken kan rechtzetten. Maar als het college van kardinalen 80 nieuwe kardinalen heeft die door Bergoglio zijn aangesteld, zijn ze geen echte kardinalen en hebben ze dus niet het recht om een nieuwe paus te kiezen. Daarom zou de opvolgingslijn na Franciscus allemaal uit anti-pausen bestaan. De geschiedenis toont dit aan: in de eerste helft van de 12e eeuw regeerde de anti-paus Anacleto II acht jaar en na zijn dood werd hij opgevolgd door Victor IV, een andere anti-paus, totdat Sint-Bernard van Clairvaux deze laatste verdreef door herstel van een legitieme pauselijke opvolgingslijn.”

Giorgianni zegt dat de Heilige Geest ook de paus bijstaat wanneer hij niet ex-cathedra spreekt, wat de ‘gewone bijstand’ wordt genoemd van de Heilige Geest, zoals vermeldt in de Catechismus van de Katholieke Kerk, nr. 892.

“Hoe kun je denken dat Bergoglio de echte paus is indien hij de Katholieke identiteit vernietigt vanaf haar funderingen? En paradoxaal genoeg, wanhopen orthodoxe Katholieken over zijn maatregelen in plaats van na te gaan of hij heeft wat nodig is om paus te zijn (namelijk een geldige verkiezing): hoe zich zorgen maken over de gevolgen zonder de oorzaak te onderzoeken?”

Verder geeft aan dat het niet abnormaal is dat een paus politieke invloed uitoefent, maar Bergoglio is van een heel ander kaliber: hij stelt zichzelf in lijn met de wereld. Daarom beweert Giorgianni dat Bergoglio een soort morele sponsor is van de Nieuwe Wereldorde: “Hijzelf verklaarde onlangs aan een grote krant (La Stampa, 15 maart 2021): ‘We mogen de pandemie niet verspillen, maar we moeten het gebruiken om een Nieuwe Wereldorde op te richten.’ Kan het nog duidelijker dan dat?”

Bergoglio hamert voortdurend op “interreligieuze dialoog”, maar “als excuus om de Katholieke identiteit te vernietigen en de Kerk een vat te maken voor een nieuwe globalistische religie”, aldus nog Giorgianni.

Bron: From Rome