Gebed gevraagd TEGEN de Matić-resolutie

Het Europees Parlement houdt op 23 juni een stemming over de Matic-resolutie of het Matic-rapport, opgesteld door het Hongaars EU-Parlementslid Predrag Fred Matic. Wij willen onze lezers vragen massaal te bidden (en te vasten) zodat deze resolutie er niet door komt. Onze oproepen tot gebed om de versoepeling van abortus in België tegen te gaan, werden destijds beantwoord: die versoepeling kwam er (tot nu toe nog) niet.

CitizenGo roept op tot het ondertekenen van petities tegen deze resolutie, maar wij roepen op tot gebed, en meer bepaald de Rozenkrans. Petities leggen die politici toch gewoon naast zich neer.

Enkele belangrijke punten in deze resolutie:

  • abortus wordt “mensenrecht”;
  • afschaffing van recht op gewetensbezwaren van medisch personeel bij aanvraag van abortus; een arts die weigert een abortus te doen kan gewoon zijn ontslag krijgen;
  • abortus & anticonceptie voor alle meisjes ongeacht hun leeftijd, en zonder toestemming of medeweten van de ouders;
  • LHBTQ- en transgenderindoctrinatie vanaf de kleuterklas;
  • Geslachtsoperaties voor ‘transgenderminderjarigen’, op kosten van de staat;
  • Inmenging van EU in bevoegdheden van lidstaten omtrent beheer gezondheidsstelsels en beleidsbepaling met betrekking tot volksgezondheid (wellicht vooral om de maatregelen m.b.t. een toekomstige ‘pandemie’ te sturen).

Kortom: méér dictatuur, en vooral, nog meer bevordering van de cultuur van de dood, en dit voor alle lidstaten in de EU in één keer. In België zullen (de EU-parlementsleden van) o.a. N-VA en CD&V alvast vóór stemmen!

Oremus!