BREAKING: Bergoglio vaardigt Motu Proprio ‘Traditionis Custodes’ uit en schaft daarmee ‘Summorum Pontificum’ af

‘De kogel is door de kerk’. Bergoglio heeft het Motu Proprio Summorum Pontificum uit 2007 van Paus Benedictus XVI afgeschaft en zware beperkingen opgelegd voor het celebreren van de Tridentijnse Mis. Een mes in de rug van Paus Benedictus XVI en de vele priesters en gelovigen die van de Tridentijnse Mis houden.

Deze middag heeft Bergoglio het Motu Proprio Traditionis Custodes gepubliceerd, over het gebruik van de Romeinse liturgie vóór de hervorming van 1969. Het werd in het Italiaans en het Engels vrijgegeven.

Bergoglio stelt in dat document dat de nieuwe Mis van Paulus VI (dus de Novus Ordo), dé unieke uiting is van de Romeinse Ritus, waarbij Paus Benedictus’ idee van twee vormen van de Romeinse Ritus wordt afgewezen.

Vanaf nu is het opnieuw de taak van de diocesane bisschop – zoals het vóór Summorum Pontificum was – om de liturgische vieringen van zijn bisdom te reguleren, en is het “zijn exclusieve bevoegdheid om het gebruik van het Romeins Missaal van 1962 toe te laten in zijn bisdom.”

De bisschop moet erop toezien dat de Katholieken van de Oude Ritus “niet de geldigheid en de legitimiteit van de liturgische hervormingen zoals gedicteerd door het Tweede Vaticaans Concilie, ontkennen.

Hij kan één of meer locaties aanduiden waar de gelovigen die een Traditionele Latijnse Mis willen bijwonen, kunnen samenkomen, echter “niet in de parochiekerken en zonder de oprichting van nieuwe persoonlijke parochies.”

De bisschop moet op de aangeduide locaties de dagen vaststellen waarop de Tridentijnse Mis toegelaten is, en in tijdens deze Tridentijnse (of Traditionele Latijnse) Missen “moeten de lezingen in de volkstaal gelezen worden.”

De bisschop zou “een priester moeten aanduiden als zijn afgevaardigde”, die verantwoordelijk is voor de Tridentijnse Missen.

Priesters die na de publicatie van dit Motu Proprio worden gewijd, en die de “pre-conciliaire liturgie” willen celebreren, moeten een formele aanvraag indienen bij de diocesane bisschop, die de Apostolische Stoel zal raadplegen, vooraleer deze toelating te verlenen.”

Priesters die reeds de Tridentijnse Mis celebreren, “zouden de toelating moeten vragen aan de diocesane bisschop om deze faculteit te kunnen blijven genieten.”

Gemeenschappen van de Oude Ritus “vallen onder de bevoegdheid van de Congregatie voor de Instituten van Gewijd Leven”, onder leiding van de ultraliberale Kardinaal Joao Braz de Aviz.

De huidige bepalingen van dit Motu Proprio worden onder hoede gesteld van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, die heden geheel vijandelijk is tegenover de Tridentijnse Mis.

En tot slot wordt expliciet herhaald dat Summorum Pontificum nu wel degelijk afgeschaft is: “Voorgaande normen, instructies, toelatingen en gewoonten die niet overeenstemmen met de bepalingen van het huidige Motu Proprio, zijn afgeschaft.”

Uiteraard kan Bergoglio, die als antipaus geen enkele bevoegdheid heeft in de Katholieke Kerk van Jezus Christus, niks afschaffen of introduceren, maar deze zet is wel het begin van een nieuwe vervolging voor de priesters en gelovigen die de Traditionele Latijnse Mis willen celebreren en bijwonen, en een verdere uitdieping van een (komend) schisma.

Laten we vooral hopen en bidden dat Paus Benedictus XVI niet blijft zwijgen, en deze laffe aanval op zijn erfenis, zijn Summorum Pontificum waarmee hij komaf maakte met de marginalisatie van de Tridentijnse Mis, veroordeelt.

Bron: Gloria News, Vatican news