De principes van onze website

 

De basisprincipes van RESTKERK NIEUWS

 

“Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt is, tot alle goed werk volmaakt toegerust. Ik betuig dan voor God en de Heer Jezus Christus, Die de levenden en doden oordelen zal in Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: predik het woord, houd aan gelegen en ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar daar zij kittelachtig zijn van gehoor, zullen zij zichzelf leraars vergaderen, naar hun eigen begeerten, en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot de fabels. Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen, doe het werk van een evangelist, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd is. (2 Tim. 3,16-4,5)

  1. Wij wensen dus te vermanen, ketterijen te ontsmaskeren en te weerleggen, en te herinneren aan de éne en onveranderlijke Waarheid, en dit op een fatsoenlijke en steeds liefdevolle wijze. Wij willen vanuit traditioneel katholiek standpunt voorvechters zijn van de Traditie en de Leer van Christus en Zijn Kerk, en het onvervalste Evangelie blijven verkondigen.
  2. We berichten over belangrijke ontwikkelingen in de Kerk en het Vaticaan, en over belangrijke onderwerpen over het geloof in onze eigen streken.
  3. Wat wij niet wensen te doen is schimpen en schelden op afvallige prelaten of individuen aanvallen om ongegronde redenen.
  4. Wij willen ons ook niet focussen op pietluttigheden en persoonlijk getinte intriges.
  5. Het aantal artikels blijft beperkt. Wij blijven een blog, en zijn dus geen echte ‘nieuwssite’ waar dagelijks een heel aantal artikels op verschijnen. Kwaliteit staat boven kwantiteit.
  6. Wij zijn van mening dat de huidige paus, “paus” Franciscus, niet de ware paus is, omdat hij op ongeldige wijze werd verkozen en op ongeldige wijze het pausschap bekleedt (1. door het gedeeltelijk gedwongen aftreden van Benedictus; 2. door het gelobby van 13 kardinalen, beter bekend als de “groep van Sankt Gallen”, en 3. doordat Bergoglio afwijkt van de Leer van Christus). Vandaar verwijzen wij naar hem met zijn achternaam “Bergoglio”.
  7. Wij geloven ook in hedendaagse zieners en profeten, zoals Vassula, Valtorta, Anna Katharina Emmerick,… en anderen zoals de Ierse zienster “Maria van de Goddelijke Barmhartigheid.” Zowel zij als Vassula hebben vele profetieën gehad over de huidige “paus” welke reeds in vervulling zijn gegaan.

 

zegel1