Vaticaan-expert: Bergoglio en Benedictus liggen diep in de clinch en spreken geen woord meer met elkaar

Bergoglio en Paus Benedictus XVI zouden diep in de clinch liggen en elkaar amper kunnen luchten. “Ze spreken geen woord meer met elkaar,” zo vertelde Vaticaan-expert Andreas Englisch tijdens een lezing op 16 maart in de Josef-Kohlmaier-Halle te Limburg (Duitsland) met als thema “Franciscusstrijder in het Vaticaan”.

Andreas Englisch, die zijn bewondering voor Bergoglio niet onder stoelen of banken steekt, werkt al 30 jaar als Italië- en Vaticaan-correspondent voor het mediabedrijf Axel Springer in Rome. Volgens Englisch zou de relatie van Bergoglio met Benedictus al langer verzuurd zijn en communicatie minimaal. Paus Benedictus zou zich enkel nog in het openbaar vertonen op uitdrukkelijk verzoek van Franciscus. Hoewel Englisch niet op de hoogte was van de kernredenen voor deze moeilijke relatie, benadrukte hij dat de problematiek niet van gisteren zou dateren en mogelijk ook te maken zou hebben met de omstreden voormalige bisschop van Limburg, Tebartz-van Elst. Deze kwam in opspraak omwille van de bouw van een overmatig luxueuze bisschoppelijke residentie, en verhuisde daarna naar Rome. Englisch vervolgde dat Bergoglio bij de aanstelling van bisschoppen andere criteria hanteert dan zijn voorgangers, waarbij “sociaal engagement voor de armen” de belangrijkste component vormt. Franciscus zou maar weinig geduld hebben met clerici die “zichzelf boven de leer van Jezus Christus stellen en niet op normale ooghoogte met gewone gelovigen omgaan”. Bisschoppen die niet aan zijn criteria voldoen, zoals Terbartz-van Elst, worden al snel naar een “garagepost” verschoven.

Volgens katholisches.info zou de rol van Benedictus XVI momenteel gereduceerd zijn tot een aantal openbare verplichtingen, wanneer dit Bergoglio “goed uitkomt”. Dit was vooral het geval bij de creatie van nieuwe kardinalen, onder andere in 2014 en 2015. Het viel dan ook op dat Benedictus wegbleef van de kardinaalbenoemingen van 19 november 2016, waardoor Bergoglio met de nieuwe kardinalen alsnog een bezoek bracht aan Paus Benedictus in het Mater Ecclesiae-klooster. Is dit toeval, of vermoedde ook Bergoglio een politieke zet achter het wegblijven van Benedictus? Commentatoren leggen dan ook een link met de vreemde omstandigheden rond het “aftreden” van Paus Benedictus XVI, het politieke getouwtrek achter de verkiezing van Bergoglio, alsook de imagoschade die Bergoglio onderging naar aanleiding van zijn controversiële exhortatie rond het gezin “Amoris Laetitiae”.

Mensen die dachten dat Bergoglio en Benedictus beste vrienden zijn, zijn er dus aan voor de moeite!

Bron: Katholiekforum


Ik gaf de wereld de profetieën in 1917, maar het laatste geheim van Fatima werd niet geopenbaard, zo angstaanjagend was het voor diegenen binnen de Katholieke Kerk. Het laatste geheim van Fatima is Gods kinderen nog steeds onbekend, hoewel een deel ervan op 26 januari 2012 aan jullie geopenbaard werd. Zeer weinigen binnen de Kerk zijn daarin ingewijd. Nu moet het volgende deel van het laatste geheim van Fatima geopenbaard worden, zodat Ik de mensheid kan waarschuwen voor de gevolgen van het negeren van Mijn tussenkomst om zielen te helpen redden.

De details, die Ik onthulde, bestaan hierin dat er in de eindtijd twee mannen zouden zijn die de Kroon van Petrus dragen. De ene zal lijden omwille van de leugens die gecreëerd werden om hem in diskrediet te brengen, en die hem tot een virtuele gevangene zullen maken. De andere verkozene zal de verwoesting teweegbrengen, niet enkel van de Katholieke Kerk maar van alle Kerken die Mijn Vader vereren en die de Leer van Mijn Zoon, Jezus Christus, Redder van de wereld, aannemen.

Er kan slechts één door Mijn Zoon gemachtigd hoofd van de Kerk op aarde zijn, die Paus moet blijven tot aan zijn dood. Ieder ander die er aanspraak op maakt op de Stoel van Petrus te zitten, is een bedrieger. Dit bedrog heeft één doel: zielen aan Satan over te leveren. En voor dergelijke zielen, die van niets zullen weten, is er nog maar weinig tijd om gered te worden.

(Boek der Waarheid, De H. Maagd op 22 juli 2013)