Paus Benedictus

Vaticaan-expert: Bergoglio en Benedictus liggen diep in de clinch en spreken geen woord meer met elkaar

Bergoglio en Paus Benedictus XVI zouden diep in de clinch liggen en elkaar amper kunnen luchten. “Ze spreken geen woord meer met elkaar,” zo vertelde Vaticaan-expert Andreas Englisch tijdens een lezing op 16 maart in de Josef-Kohlmaier-Halle te Limburg (Duitsland) met als thema “Franciscusstrijder in het Vaticaan”.

Andreas Englisch, die zijn bewondering voor Bergoglio niet onder stoelen of banken steekt, werkt al 30 jaar als Italië- en Vaticaan-correspondent voor het mediabedrijf Axel Springer in Rome. Volgens Englisch zou de relatie van Bergoglio met Benedictus al langer verzuurd zijn en communicatie minimaal. Paus Benedictus zou zich enkel nog in het openbaar vertonen op uitdrukkelijk verzoek van Franciscus. Hoewel Englisch niet op de hoogte was van de kernredenen voor deze moeilijke relatie, benadrukte hij dat de problematiek niet van gisteren zou dateren en mogelijk ook te maken zou hebben met de omstreden voormalige bisschop van Limburg, Tebartz-van Elst. Deze kwam in opspraak omwille van de bouw van een overmatig luxueuze bisschoppelijke residentie, en verhuisde daarna naar Rome. Englisch vervolgde dat Bergoglio bij de aanstelling van bisschoppen andere criteria hanteert dan zijn voorgangers, waarbij “sociaal engagement voor de armen” de belangrijkste component vormt. Franciscus zou maar weinig geduld hebben met clerici die “zichzelf boven de leer van Jezus Christus stellen en niet op normale ooghoogte met gewone gelovigen omgaan”. Bisschoppen die niet aan zijn criteria voldoen, zoals Terbartz-van Elst, worden al snel naar een “garagepost” verschoven.

Volgens katholisches.info zou de rol van Benedictus XVI momenteel gereduceerd zijn tot een aantal openbare verplichtingen, wanneer dit Bergoglio “goed uitkomt”. Dit was vooral het geval bij de creatie van nieuwe kardinalen, onder andere in 2014 en 2015. Het viel dan ook op dat Benedictus wegbleef van de kardinaalbenoemingen van 19 november 2016, waardoor Bergoglio met de nieuwe kardinalen alsnog een bezoek bracht aan Paus Benedictus in het Mater Ecclesiae-klooster. Is dit toeval, of vermoedde ook Bergoglio een politieke zet achter het wegblijven van Benedictus? Commentatoren leggen dan ook een link met de vreemde omstandigheden rond het “aftreden” van Paus Benedictus XVI, het politieke getouwtrek achter de verkiezing van Bergoglio, alsook de imagoschade die Bergoglio onderging naar aanleiding van zijn controversiële exhortatie rond het gezin “Amoris Laetitiae”.

Mensen die dachten dat Bergoglio en Benedictus beste vrienden zijn, zijn er dus aan voor de moeite!

Bron: Katholiekforum


Ik gaf de wereld de profetieën in 1917, maar het laatste geheim van Fatima werd niet geopenbaard, zo angstaanjagend was het voor diegenen binnen de Katholieke Kerk. Het laatste geheim van Fatima is Gods kinderen nog steeds onbekend, hoewel een deel ervan op 26 januari 2012 aan jullie geopenbaard werd. Zeer weinigen binnen de Kerk zijn daarin ingewijd. Nu moet het volgende deel van het laatste geheim van Fatima geopenbaard worden, zodat Ik de mensheid kan waarschuwen voor de gevolgen van het negeren van Mijn tussenkomst om zielen te helpen redden.

De details, die Ik onthulde, bestaan hierin dat er in de eindtijd twee mannen zouden zijn die de Kroon van Petrus dragen. De ene zal lijden omwille van de leugens die gecreëerd werden om hem in diskrediet te brengen, en die hem tot een virtuele gevangene zullen maken. De andere verkozene zal de verwoesting teweegbrengen, niet enkel van de Katholieke Kerk maar van alle Kerken die Mijn Vader vereren en die de Leer van Mijn Zoon, Jezus Christus, Redder van de wereld, aannemen.

Er kan slechts één door Mijn Zoon gemachtigd hoofd van de Kerk op aarde zijn, die Paus moet blijven tot aan zijn dood. Ieder ander die er aanspraak op maakt op de Stoel van Petrus te zitten, is een bedrieger. Dit bedrog heeft één doel: zielen aan Satan over te leveren. En voor dergelijke zielen, die van niets zullen weten, is er nog maar weinig tijd om gered te worden.

(Boek der Waarheid, De H. Maagd op 22 juli 2013)

Categorieën:Paus Benedictus

9 antwoorden »

 1. Helemaal niet moeilijk deze twee verschillen als water en vuur en goed artikel!

 2. In het water verzopen.
  Aan het vuur mij verbrand.
  De heren worden (niet) bedankt.

 3. Op de foto, kijkt de dienstdoende paus Franciscus ofwel Bergoglio berekenend of kan en mag men dat niet zeggen? Terwijl paus Benedictus zin hoofd buigt en bidt, zie ik Bergoglio op de foto dat niet echt doen. Maar dit is natuurlijk ook maar een momentopname. Hoe het verder ging?

 4. Ik raad iedereen aan om alleen nog maar de katholieken leer te verspreiden in goede en positieve verhalen en getuigenissen van bekeerlingen te verspreiden. En massaal de stoppen met deze websites. Gooi al die websites zo snel mogelijk plat. Als jullie de waarheid verkondigingen en blijven voeden, gaan de kleutertjes van onze Vlaamse kerken juist het tegenovergestelde doen. BV. Wij roepen op voor knielbanken in België, in de kerken gaan ze luxe stoelen aan kopen en liefst nog felrode. Wij roepen voor een waardige “Heilige Eucharistie”. We krijgen een condoom automaat in de kerken want trouw in goede en kwade dagen en wachten tot seksueel intiem te zijn na een huwelijk bestaan niet meer in onze kerken.

  Ze steken hem erin en eruit met hun lust en wereldse liefde dat mag duren zolang het plezant is, en daarna ontvangen ze met hun vuile ziel en handen de hostie of dat het een dropje is voor de volgende onkuise buurt. Je zou soms zelf schrik krijgen om van sommige priesters “die zegenen van samenwonende zo goed vinden” nog een hostie aan te nemen, want je weet niet meer goed welke priesters er zelf nog kuis leven?. En als ze dan niet kuis leven, mogen we hopen dat er niet één of andere druppel sperma of vagina vocht aan hun handen is blijven hangen, want ook handen wassen is geëlimineerd tijdens de Heilige Eucharistie. Geen enkel priester wast zijn handen nog om hun zonde/fouten af te wassen.

  Je kunt m.a.w. zoveel kwaad en zware zonde dat in onze kerken leeft, en niets maar dan ook niets meer met het katholiek geloof te maken heeft, niet meer verdrijven met deze websites, ook al is er heel wat waarheid in verkondigd. We moeten juist het tegenovergestelde gaan doen. En dat kun je alleen maar doen door waarheids getrouwe bekeringsverhalen en de katholieken leer en de sacramenten om een duidelijke manier uit te leggen en door massaal te vertellen wat de Genade en de Heilige Sacramenten met de mensen die berouw en bekeert zijn in hun leven heeft gedaan. Verhalen van mensen die op hun knieën voor het tabernakel, biechtstoel en de Heilige Eucharistie zijn gevallen en wat dat in hun verdere leven heeft gedaan. Zoveel wonderen, zoveel LIEFDE tot zelfs genezingen toe.

  Voed het kwade niet met het kwade. Maar leg het plat met massaal goede websites te maken, waar het goede wordt in verkondigd dat van De Vader, De Zoon en De Heilige Geest komt. Als we de kerken terug zuiver willen krijgen en de wolven binnen de kerk terug in hun kooi, dan is dit alleen maar de enigste oplossing. Het is maar een ingeving tijdens mijn gebed. Maar, wel de moeite om het te delen.

  • Beste, deze site heeft wel nog altijd zijn nut voor heel wat mensen, die anders zonder deze verhelderende berichten het bos door de bomen niet meer zouden zien. Maar het aantal artikels dat nog verschijnt is wel sterk gedaald, zoals je wel kunt merken (ik stop er veel minder tijd en energie in). Het zijn net sites zoals die van mij (en de Engelse varianten zoals OnePeterFive, LifeSiteNews, RemnantNewspaper…) die de wantoestanden in de kerk aanklagen, vooral onder antipaus Bergoglio. Een stem is noodzakelijk. Het is inderdaad zo dat de toestand in de Kerk verslechterd, maar als je nood hebt aan sites waar puur wordt gefocust op het geestelijke en het verspreiden van de katholieke leer; dan kun je beter bvb. naar http://cruxavespesunica.org surfen.
   Mvg.

 5. Ik ben nogal fan van onze huidige paus Franciscus. Omdat hij een man is die de mensheid, ver over de grenzen heen van de katholieke kerk, voortdurend oproept om constructief te werken aan wereldvrede, met instrumenten als respect voor ieder, daadwerkelijke solidariteit met hen die het – om welke reden ook – zwaar hebben, barmhartigheid, eerbied voor Gods schepping, enzomeer … Wie volgt wat hij zegt en schrijft, kan toch maar alleen zeggen: wat een groot leider !
  Hij zet de deuren en de ramen van de Kerk wijd open, om enerzijds frisse wind binnen te laten, en om anderzijds de wereld in te trekken, tot naar de verste uithoeken. Om de schoonheid van God uit te zingen doorheen woord en daad, doorheen gebed en engagement, doorheen het maken van de juiste keuzes: kiezen voor wat goed en waar is, kiezen tegen wat kwaad en onwaar is.
  Ok, een paus is er niet om verheerlijkt te worden in zijn persoon. Maar hij is een voorbeeld van leiderschap, door de mensheid voortdurend op te roepen beeld te zijn van een hogere liefde, beeld van God. Ja, een groot man die paus Franciscus.