Bergoglio: altijd anders

Bergoglio toonde geen eerbied en houding van gebed voor het uitgesteld Heilig Sacrament, tijdens zijn bezoek aan de Kathedraal van Milaan

In de context van zijn bezoek aan Milaan afgelopen zondag, en de ontmoeting met de clerus van het Aartbisdom in de Kathdraal van Milaan, spendeerde Bergoglio wat tijd voor het Heilig Sacrament. Antonio Socci bekritiseerde de scène, die kritiek ontving van verschillende kanten: “Hij knielt niet, maar zit neer op een mooie stoel, omgeven door andere prelaten die rechtstaan…”

Bergoglio maakte geen enkele kniebuiging, en ging in het begin zonder meer gewoon neerzitten op de stoel. Hij keek een tijdje naar de monstrans en naar de grond, maakte toen een kruisteken en stond recht. Achteraf maakte hij een kleine buiging met het hoofd. Vervolgens zette hij zijn bezoek verder.

De traditionele nieuwssite Messa In Latino voegde er wat commentaar aan toe. De auteur bekritiseerde de houding van Bergoglio voor het Heilig Sacrament, zoals die nog niet werd geuit door dat blad in de vier jaar dat hij aan de macht is.

Hij schreef: “De paus bezocht niet het Heilig Sacrament op het hoofdaltaar (wat een goede en fatsoenlijke gelegenheid zou geweest zijn om de zichtbare aanbidding van God, de climax van de liturgie en het geloof, te tonen), maar in de crypte, bijna alsof het een private daad was, dat in het geheim en met haast gedaan werd. Er werd zelfs geen knielstoel (prie-dieu) voorzien. De ceremoniemeester van de kathedraal had de instructie om er geen klaar te zetten. De paus wil de knielstoel niet gebruiken en heeft er zelf geen bij de hand.”

“Francis verwijderde zelfs zijn witte pileolus niet van zijn hoofd, voor het Heilig Sacrament. Het werd ooit Soli Deo genaamd, omdat het enkel voor God in het Sacrament werd verwijderd. Uiting in de lichaamstaal, de over elkaar liggende handen, geven aan dat de paus niet een houding van gebed aanneemt voor de Heer, in gebed en aanbidding, maar net alsof hij in een programma is en een tussenstop moest maken in de crypte, wat hem verveelde. De blik lijkt onverschillig, alsof hij God niet zag in het Meest Heilige Sacrament.”

“Paus Franciscus lijkt de intentie niet te hebben van het willen aanmoedigen van daden van aanbidding van God, alsof ze er enkel zijn ten gevolge van God. Hij knielt niet, zoals bekend is. Maar hij zit neer in de plaats en neemt zijn pileolus niet af en vouwt zijn handen niet? Nee, ik denk dat hij niet gelooft in de Werkelijke Tegenwoordigheid! Op Witte Donderdag zullen we het zien!”

De auteur van het artikel in Messa in Latino besluit: “Het is nutteloos: mij wordt verteld dat ik deze paus moet liefhebben en respecteren. Ik slaag er niet in om hem lief te hebben. Het is moeilijk voor mij om hem te respecteren. Hij is de paus door recht, maar hij heiligt en onderwijst het niet in zijn ambt. Misschien is hij enkel de paus in regeren (hij plaatst de Franciscanen van de Immaculata onder toezichthoudende administartie, ontslaat bisschoppen, beschermt homoseksuele priesters en promoot werkpriesters). Christelijke Caritas krijgt zijn waarde wanneer het voortkomt uit liefde voor Christus. Zonder Christus is het enkel atheïstische sociale hulp.”

De auteur heeft het juist, behalve op één punt. Bergoglio is zelfs niet de paus door enig recht, want zijn verkiezing was ook ongeldig, geleid door de Mafia van Sankt Gallen en zeker NIET geleid door de Heilige Geest. Bergoglio is antipaus. Punt.

Bergoglio tijdens de “aanbidding”:

Het is duidelijk dat Jezus in het H. Sacrament hem totaal niet interesseert.

Bron: Eponymous Flower

Bergoglio die “niet kan knielen”:

Voetwassing van moslimmigranten op Witte Donderdag, bij uitstek de Feestdag van de Instelling van de H. Eucharistie en het Priesterschap.

Bergoglio wast en kust de voeten van een Moslimmigrant.

 

We weten uiteraard al langer dat Bergoglio geen respect en zelfs een afkeer heeft voor het Allerheiligste en het zelfs wil afschaffen.

9 antwoorden »

 1. Een paus die het katholieke geloof wat hij zou moeten doorgeven zelf niet gelooft? Waar en hoe is het misgegaan met paus Franciscus, hij heeft toch ooit een roeping tot het priesterschap gehad? God kent elk mensenhart.
  Antwoorden betreffende paus Franciscus ofwel Julio Bergoglio kan men o.a. vinden op deze website.
  Hoe komt het dat juist de gegevens die jullie hier tonen, nauwelijks of niet de kranten bereiken en niet in de journaals op radio en televisie??
  Er moet toch ontzettend veel mis zijn in de katholieke wereld. Het doet mij huiveren.

 2. Ach, mocht ge toch beseffen wat voor tranen van benauwdheid Ik moet storten, als Ik de eigen kinderen van Mijn huis Mij zie behandelen als een hoogen gast, voorwaar, maar met hoffelijke onverschilligheid en eerbiedige koelheid…

  zij, die met hun duizendtallen een heir van heiligen konden vormen, indien ze slechts met edelmoedigheid zich wilden dompelen in den afgrond van Mijn Hart.

  uit “Heilig Uur” van de H. Margaretha-Maria Alacoque (Verosvres, 22 juli 1647 – Paray-le-Monial, 16 oktober 1690).

  Marguerite-Marie was een Frans religieuze, mystica en heilige. Zij heeft door haar werk vormgegeven aan de devotie tot het Heilig Hart.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Margaretha-Maria_Alacoque

  (ook de geestelijken zijn kinderen van God’s huis)

  • Dergelijke devoties, zoals die van het Heilig Hart spreken de huidige katholieken niet echt aan, vanwege deze toch wel zweverige vrome taal. Het is een taal die in onze tijd, ook niet in de Kerk, niet meer wordt gebruikt.

   Maar die onverschilligheid herken ik wel ten aanzien van het Allerheiligst Sacrament, een van de redenen, als ik nog naar de Kerk ga, zelf niet meer naar voren ga om de H. Communie te ontvangen. Want ik weet het niet meer, of elke H. Mis hier nog wel echt geldig is en meestal is het hier nog een Woord- en Communieviering. En verder.., gelegenheid tot biechten is hier niet of je moet naar een naburige parochie gaan. Katholieken staan hier vaak in de kou en zijn alleen op zichzelf aangewezen.

   • De wereldse taal, en vooral de Aardse taal, wordt gesproken in een schijnrealiteit en bestaat uit het aan elkaar rijgen van absurditeiten, onvolkomenheden en schijnratio.

    God de Vader en Jezus zijn bijzonder rationeel in hun Werken en in hun Geestelijke Taal.

    Geestelijke Taal is niet ‘zweverig’ maar bevat meer en grotere inhoud en men moet als Aards mensje meestal veel moeite doen om die Taal te ‘zien’ en te ‘horen’.

    De H.Geest spreekt eerder met beeldtaal en gedachtetaal omdat de hoeveelheid informatie veel groter is en altijd waarheid is.

    De menselijke hersenen doen niets anders dan beelden en gedachten verwerken en ze naar de ziel doorzenden. Het geheugen zit enkel en alleen in de ziel.

    ‘Dementie’ is spreken vanuit de ziel en daar kan je zien hoe iemand geestelijk ‘levend’ is of niet.

    Bergoglio is ‘dood’ en dat is ook wat hij zoekt.

 3. Marian, we hebben helaas geen persvrijheid meer. Het echte nieuws vind je hier, of op xandernieuwspunt.nl of op de site van Franklin ter Horst of bij Ninefornews. Daar lees je dat de paus een schakel is in de Nieuwe Wereldorde, waartoe de Bilderberggroep, de Council of Foreign Affairs behoren. In de NWO is geen plaats meer voor Christus en gaan we naar een universele godsdienst met aanbidding van Lucifer. Althans, dat is het plan. Maar Christus is sterker , laten we veel bidden. Meer kunnen we niet doen. Bid de Rozenkrans ,dat heeft veel kracht tegen het Kwaad en bid voor wie u haten.

  • Beste Marrie,
   Ben het helemaal eens met, ook met je vervolg.
   Ons klein maken voor God onze Heer en Creator. Maar vooral heel veel bidden, is onze enige redding.
   Dit is ook wat de Hemel van ons vraagt, bidden voor hen die het geloof niet hebben of het beest achterna hollen…

 4. Oja , nog een aanvulling. Kijk naar het interview van Irma Schiffers met Ronald Bernard. Hij kwam tot bekering toen hij op de IC lag als gevolg van zware burn out dat weer een gevolg was van gewetenscrisis waar hij in terecht kwam toen hij bij Satanische kerk belandde. Aanvankelijk had hij dat niet door tot een bepaald moment. Het grote gevaar van Vrijmetselaars ! Lijkt zo onschuldig ,maar owee als je hoger in rang komt.. Dan is er geen weg terug.

  • +Marrie. Ik heb het gezien. Een zeer indrukwekkend, maar zeker ook een bizar verhaal. Moedig om dit naar voren te brengen. Zo’n enge wereld laat je niet gauw los. Voor Radio Maria heb ik een keer echt een zeer dringende oproep horen doen, om vooral niet naar de Vrijmetselarij te gaan. Ook werd aangeraden aan de mensen die met de Vrijmetselarij toch in aanraking gekomen zijn en eruit willen tot de H. Maagd Maria te bidden. Wat mij opviel is dat dit een zeer heldere jonge vrouwenstem was die dit naar voren bracht en op zeer besliste wijze de al dan niet katholieke luisteraars erop wees dat ze vooral niet naar de Vrijmetselarij moesten gaan. In onze gemeentegids is helaas wel een V.M. Loge opgenomen van een naburige stad. Pikant detail is dat men over twee dingen daar niet mag praten, namelijk niet over het Geloof en niet over Politiek. Waar ze dan wel over praten? Alleen voor insiders dus. Dat maakt het wel heel geheimzinnig en daarom ook zeer dubieus en wellicht zelfs gevaarlijk. Men komt er zeer moeilijk uit zo een dergelijk genootschap.

 5. Hij lijkt op een slordige paus die lak heeft aan traditie maar er is meer aan de hand! Achter het masker schuilt een verachting van al wat Heilig is. Ik heb gelezen dat de Maagd Maria weer heeft gewaarschuwd voor de gevaren van de Vrijmetselarij en dat deze paus de relaties heeft hersteld tussen de VS en Cuba op politiek vlak hij werkte nauw samen met moslim Obama en dat laat al meer van de puzzel zien!