Bergoglio toonde geen eerbied en houding van gebed voor het uitgesteld Heilig Sacrament, tijdens zijn bezoek aan de Kathedraal van Milaan

In de context van zijn bezoek aan Milaan afgelopen zondag, en de ontmoeting met de clerus van het Aartbisdom in de Kathdraal van Milaan, spendeerde Bergoglio wat tijd voor het Heilig Sacrament. Antonio Socci bekritiseerde de scène, die kritiek ontving van verschillende kanten: “Hij knielt niet, maar zit neer op een mooie stoel, omgeven door andere prelaten die rechtstaan…”

Bergoglio maakte geen enkele kniebuiging, en ging in het begin zonder meer gewoon neerzitten op de stoel. Hij keek een tijdje naar de monstrans en naar de grond, maakte toen een kruisteken en stond recht. Achteraf maakte hij een kleine buiging met het hoofd. Vervolgens zette hij zijn bezoek verder.

De traditionele nieuwssite Messa In Latino voegde er wat commentaar aan toe. De auteur bekritiseerde de houding van Bergoglio voor het Heilig Sacrament, zoals die nog niet werd geuit door dat blad in de vier jaar dat hij aan de macht is.

Hij schreef: “De paus bezocht niet het Heilig Sacrament op het hoofdaltaar (wat een goede en fatsoenlijke gelegenheid zou geweest zijn om de zichtbare aanbidding van God, de climax van de liturgie en het geloof, te tonen), maar in de crypte, bijna alsof het een private daad was, dat in het geheim en met haast gedaan werd. Er werd zelfs geen knielstoel (prie-dieu) voorzien. De ceremoniemeester van de kathedraal had de instructie om er geen klaar te zetten. De paus wil de knielstoel niet gebruiken en heeft er zelf geen bij de hand.”

“Francis verwijderde zelfs zijn witte pileolus niet van zijn hoofd, voor het Heilig Sacrament. Het werd ooit Soli Deo genaamd, omdat het enkel voor God in het Sacrament werd verwijderd. Uiting in de lichaamstaal, de over elkaar liggende handen, geven aan dat de paus niet een houding van gebed aanneemt voor de Heer, in gebed en aanbidding, maar net alsof hij in een programma is en een tussenstop moest maken in de crypte, wat hem verveelde. De blik lijkt onverschillig, alsof hij God niet zag in het Meest Heilige Sacrament.”

“Paus Franciscus lijkt de intentie niet te hebben van het willen aanmoedigen van daden van aanbidding van God, alsof ze er enkel zijn ten gevolge van God. Hij knielt niet, zoals bekend is. Maar hij zit neer in de plaats en neemt zijn pileolus niet af en vouwt zijn handen niet? Nee, ik denk dat hij niet gelooft in de Werkelijke Tegenwoordigheid! Op Witte Donderdag zullen we het zien!”

De auteur van het artikel in Messa in Latino besluit: “Het is nutteloos: mij wordt verteld dat ik deze paus moet liefhebben en respecteren. Ik slaag er niet in om hem lief te hebben. Het is moeilijk voor mij om hem te respecteren. Hij is de paus door recht, maar hij heiligt en onderwijst het niet in zijn ambt. Misschien is hij enkel de paus in regeren (hij plaatst de Franciscanen van de Immaculata onder toezichthoudende administartie, ontslaat bisschoppen, beschermt homoseksuele priesters en promoot werkpriesters). Christelijke Caritas krijgt zijn waarde wanneer het voortkomt uit liefde voor Christus. Zonder Christus is het enkel atheïstische sociale hulp.”

De auteur heeft het juist, behalve op één punt. Bergoglio is zelfs niet de paus door enig recht, want zijn verkiezing was ook ongeldig, geleid door de Mafia van Sankt Gallen en zeker NIET geleid door de Heilige Geest. Bergoglio is antipaus. Punt.

Bergoglio tijdens de “aanbidding”:

Het is duidelijk dat Jezus in het H. Sacrament hem totaal niet interesseert.

Bron: Eponymous Flower

Bergoglio die “niet kan knielen”:

Voetwassing van moslimmigranten op Witte Donderdag, bij uitstek de Feestdag van de Instelling van de H. Eucharistie en het Priesterschap.
Bergoglio wast en kust de voeten van een Moslimmigrant.

 

We weten uiteraard al langer dat Bergoglio geen respect en zelfs een afkeer heeft voor het Allerheiligste en het zelfs wil afschaffen.