Editoriaal: de intronisatie van Bergoglio tot paus – een vals en vuil spel

pope3

We schreven eerder al artikels over de ongeldige verkiezing van Bergoglio als paus. Daarmee dat hij dan ook de antipaus of de ‘Valse Profeet’ wordt genoemd.

francis en danneels

Het was journalist dr. Austen Ivereigh die er als eerste mee naar buiten kwam, in een biografie over Bergoglio genaamd ‘De grote hervormer- paus Franciscus en de totstandkoming van een radicale paus‘; dat Bergoglio ongeldig zou verkozen zijn door het gelobby van een groep van acht kardinalen, waaronder kardinaal Danneels, waarmee Bergoglio samen op het balkon verscheen.

De zeven leden van de samenzwering (die bestempeld kunnen worden als modernisten) worden door Dr. Ive­reigh in zijn boek met harde kaft met name genoemd: Kardinaal Jorge Mario Bergo­glio, Kardinaal Cormac Murphy-O’Connor, Kardinaal God­fried Danneels, Kardinaal Karl Lehman, alsook Kardinaal Walter Kasper, Kardinaal André Armand Vingt-Trois, Kar­dinaal Santos Abril y Castelló, en Kardinaal Christoph Schön­born; en zijn beter bekend met de naam “Team Bergoglio”.

Vlak voor het conclaaf in 2013 gingen ze dineren met andere kardinalen om hun ‘man’, zijnde Bergoglio, aan te bevelen. Hun spelletje om hem in 2005 aan de macht te krijgen was indertijd mislukt, dus moesten ze een tweede poging ondernemen. Kardinaal Murphy-O’Connor, afkomstig uit Wales, had de taak om te lobbyen bij zijn Noord-Amerikaanse collega’s.

the-great-reformer-3d

Enkele maanden later verscheen een biografie van kardinaal Danneels, waar de bevinding van dr. Ivereigh werd bevestigd. Danneels gaf toen openlijk en vrijuit toe lid te zijn geweest van de ‘groep van Sankt Gallen’, een groep van bisschoppen en kardinalen die het verzet organiseerde tegen Paus Johannes Paulus II en later Paus Benedictus, en die Bergoglio naar voor bracht als paus in 2005, en daarna opnieuw in 2013.

danneels

Mettepenningen en Schelkens, de schrijvers van Danneels’ biografie, noemen ook de namen van enkele vooraanstaande leden van de ‘Sankt Gallen’-groep: naast Danneels en Martini waren dat onder anderen de kardinalen Walter Kasper, Karl Lehmann, Basil Hume en Achille Silvestrini en bisschop Ad van Luyn van Rotterdam, die van 2006 tot 2012 voorzitter was van de Commissie van Bisschoppen van de Europese Unie (COMECE).

De bijeenkomsten waren volgens de biografen voor Danneels en de anderen een “geestelijke vakantie”, een vorm van onderlinge steun en troost in “donkere tijden”. Danneels omschreef zichzelf als zijnde “lid van de mafia”. Het Vaticaan zou kardinaal Camilo Ruini er tevergeefs op uit hebben gestuurd om inlichtingen in te winnen over de leden en de doelstellingen van het besloten genootschap.

Na de dood van Johannes Paulus II in 2005 zouden de kardinalen van de Sankt-Gallen-groep hebben proberen te verhinderen dat Joseph Ratzinger tot paus zou worden gekozen, maar dat mislukte.

Nadat Paus Benedictus werd afgezet grepen de kardinalen van Sankt Gallen opnieuw hun kans. Ze betrokken Bergoglio, die al van in 2001 contacten had met de groep, in hun plan, en die zou gezegd hebben: “Ik begrijp het.” En toen Bergoglio als paus werd verkozen zouden de ideeën van de groep van Sankt Gallen voortaan helemaal bovenaan de agenda van het Vaticaan staan.”

Schelkens zei tegen Knack: ‘De verkiezing van Bergoglio was voorbereid in Sankt Gallen, zonder twijfel. En de grote lijnen van het programma dat hij uitvoert, zijn die welke Danneels en co al meer dan tien jaar geleden begonnen te bespreken.’

Een voorbeeld hiervan is de door Bergoglio veelbesproken ‘decentralisatie’, of anders gezegd: grotere bisschoppelijke autonomie, “om flexibeler op plaatselijke situaties te kunnen inspelen”. Dat is iets waar de groep van Sankt Gallen al jaren voor ijverde.

Bronnen:

http://thegreatreformer.com/

Die Zeit; Katholiek Nieuwsblad; KRO-NCRV; Knack


Citaten uit het Boek der Waarheid:

De Heer op 5 maart 2011:

Zij moeten nu vurig bidden, wanneer jullie allen getuigen zullen worden van het resultaat van deze aanval op Mijn Heilige Vicaris. Bid, bid, bid dat de Valse Profeet zal geïdentificeerd worden voor wie hij is. Kijk uit voor zijn optreden. Zijn naar aandacht zoekende agenda. De manier waarop Mijn misleide, heilige dienaren in ontzag voor zijn voeten zullen neervallen. Luister dan zeer aandachtig naar wat hij te zeggen heeft. Zijn nederigheid zal vals zijn. Zijn intenties boosaardig en de liefde die hij uitstraalt zal alleen om zichzelf draaien. Hij zal gezien worden als vernieuwend, dynamisch, – een frisse wind. Hoewel hij gedreven en energiek is, zijn krachten zullen niet van God komen, de Eeuwige Vader. Zij komen van Satan, de Boze.

De Heer op 11 februari 2012 (exact één jaar voor de aankondiging)

Andere wereldleiders zullen weldra gedood worden en Mijn arme Heilige Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, zal van de Heilige Stoel te Rome verdreven worden. Het afgelopen jaar, Mijn dochter, vertelde Ik je over de samenzwering binnen de wandelgangen van het Vaticaan. Op 17 maart 2011 werd in het geheim een plan bedacht om Mijn Heilige Plaatsvervanger te vermorzelen en dit zal in vervulling gaan zoals het voorzegd werd.

De Heer op 26 mei 2012:

Vandaag, Mijn liefste dochter, vraag Ik Mijn volgelingen, om intens te bidden voor Mijn geliefde Plaatsvervanger Paus Benedictus XVI. Hij, Mijn heilige dienaar, ondergaat in de Heilige Stoel achter gesloten deuren een verschrikkelijke vervolging. Ik heb jullie al eerder verteld dat de vrijmetselaarsgroeperingen, die binnen het Vaticaan een ijzeren greep bezitten, Mijn geliefde Paus uit de weg willen ruimen. En zij zijn van plan om hem op slinkse wijze uit de Stoel van Petrus te verdringen. Hij zal, zoals Ik jullie in het verleden verteld heb, moeten vluchten. Want hij zal weinig keuze hebben. Deze tijd is kort. Jullie moeten intens bidden dat hij zo lang mogelijk kan blijven want zodra hij vertrekt, zal de Bedrieger – de Valse Profeet – zijn plaats innemen.

De H. Maagd op 18 januari 2012:

Er wordt een complot gesmeed tegen Paus Benedictus XVI door een kwaadaardige sekte binnen zijn eigen wandelgangen. Zij zijn van plan om de Heilige Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, te vervangen door een dictator van leugens. Hij zal een nieuwe kerk creëren samen met de Antichrist en zijn groepering om de wereld te misleiden.