Kritiek op Bergoglio

Canonwetgeleerden en theologen organiseren in Parijs een conferentie over ‘hoe een ketterse paus afzetten’

Canonwetgeleerden, theologen en andere geleerden zullen binnen twee weken in Parijs samenkomen om over een onderwerp te spreken dat in de recente geschiedenis nog nooit eerder besproken werd in een Katholieke conferentie: hoe een ketterse paus afzetten. Uiteraard gaat het hier over niemand minder dan Bergoglio.

De titel van de conferentie luidt: “De Paus Afzetten: Theologische Beginselen, Canonieke Modellen, Constitutionele Uitdaging”. De conferentie streeft ernaar om de mechanismen te verkennen die opgesteld werden in de Katholieke Kerk om om te gaan met een paus die openlijk valse leer en zelfs ketterij verkondigt. Professor Laurent Fonbaustier van de Universiteit van Parijs zal er komen spreken, die vorig jaar een boek van 1200 bladzijden publiceerde, met de titel: “De Afzetting van een Ketterse Paus.”

De conferentie zal 15 sprekers aan het woord laten die een breed scala aan lezingen zullen houden over de materie met titels zoals “Conciliarisme en de Afzetting van een Paus door het Prisma van Gallicanisme”; “De ondergang van de paus: Tussen aftreding en afzetting”; en “De Afzetting van Johannes XXII en Benedictus XIII in Constantijn, 1415-1417.”

De conferentie komt na vier jaar Bergoglio in het Vaticaan. Tijdens deze periode hebben hij en zijn nauwe vertrouwelingen, die hij in topposities aanstelde, de Kerk richting een schisma gestuurd, iets dat ondenkbaar was tijdens de pausschappen van Johannes Paulus II en Benedictus XVI.

De dubbelzinnige toespraken en in het bijzonder zijn ‘pauselijke’ geschriften hebben kardinaal tegen kardinaal, bisschop tegen bisschop en lekengelovige tegen lekengelovige gekeerd. Doctrinaire verwarring heeft ertoe geleid dat er een richtlijn werd gepubliceerd dat H. Communie toelaat voor diegenen die in overspel leven.

Reeds in December stelde de Amerikaanse canonwetgeleerde Dr. Edward Peters de vraag wat er zou kunnen gedaan worden indien een paus ketters zou bevonden worden. Peters schreef dat de “cruciale vraag” vanuit het perspectief van een canonist is dat “wie er zou vaststellen ofdat een paus in ketterij is gevallen”, omdat Canon 1404 stelt dat de “Eerste Stoel door niemand wordt geoordeeld.”  Hij vond echter in canonieke traditie terug dat indien een algemene raad zou vaststellen dat een paus ketterij heeft verkondigd, hij door dat gegeven zich metterdaad van de ware Kerk zou afsnijden, en daarbij zijn ambt zou verliezen.

De locatie van de conferentie is betekenisvol, want het was reeds in de 14de eeuw dat de Universiteit van Parijs de vraag onderzocht wat er zou kunnen gedaan worden met de mogelijk ketterse paus Johannes XXII, die de leer ontkende dat zielen van de rechtvaardigen Gods aangezicht aanschouwen na de dood, een standpunt dat hij terugtrok op zijn sterfbed.

Bron: LifeSiteNews

Categorieën:Kritiek op Bergoglio

6 antwoorden »

 1. En nog steeds worden wij die durven beweren dat Bergoglio een valserik is als stront behandeld. Dat wij die MDM aanhangen uit zijn op een schisma is onzin. Het is Bergoglio die op een schisma aanstuurt, ZOALS DOOR MDM VOORSPELD.

 2. Beste Lunsius,

  Ben helemaal overtuigd. Dat jij een rechtmatig en trouwe volgelingen van Heer Jezus zo behandeld word, geeft aan met wat persoon we hier te maken hebben.
  Ten slotte behoord hij toe aan de duivel en is hij een levende dode. Mogelijk kunnen ze hem afzetten, maar dan moeten al diegene die er aan meegewerkt hebben om hem tot paus benoemd te krijgen worden afgezet. Inkluis Godfried Danneels.

  Laten wij MDM verder verkondigen door onze mensen. Bisschoppen die verkondigen dat MDM vals is, geven zich op glad ijs. Waarom omdat echte profeten steeds door God zelf worden uitgekozen bewerkt en geleid. Zoals geen enkel Goddelijk gebod door de mens kan worden veranderd, zo kan de mens ook niet zeggen dat een profeet die door God gestuurd is om zijn woorden wereldkundig te maken. Personen, Bisschoppen, priester die zeggen dat MDM of andere profeten die door God zijn weerhouden om zijn woord te verkondigen. Als fout of en vals zijn, slagen en beledigen hun schepper.
  Daar wil ik nooit aan meedoen en laat mij leiden door de Heilige Geest.

 3. Wat een raar nieuwsje ? Zouden ze weten dat deze paus een kleine ketter is? Al wie tegen deze paus inging werd als stront behandeld. Het is deze paus die een schisma aan het veroorzaken is anders was deze bijeenkomst overbodig!

 4. Ik kan het haast niet geloven dat deze man voor het zijne een ketter wordt genoemd deze Paus staat heel nader bij de mensen en wordt gezien als een heel capabel persoon die geliefd word bij zowel gelovigen als niet gelovigen maar ook bij het arme volk zoals hij hun bijstond als Jezuïet in zijn geboorteland Argentinië kijk je kunt er alles aan doen om iemand die nader tot de mensheid komt af te schilderen tot boeman van het Vaticaan de tijd zal het leren

  • Gerrit jan de Wit ,ik zie dat je achter een computer kan zitten en typen ,dan hebben we wel gezegd alles gehad van Gerrit hoe blind kun je zijn .

 5. Wie of wat is MDM?
  Men kan wel op een schisma aansturen, dan weet je zeker dat het oorlog en bloedvergieten wordt binnen de gehele R.K. Kerk. De verdeeldheid binnen de Kerk stamt al van jaren. Dat gevecht wat hier besproken is, dat voelt men hier niet. De meesten katholieken hier houden zich er totaal niet mee bezig, weten amper dat dit allemaal speelt.