Canonwetgeleerden en theologen organiseren in Parijs een conferentie over ‘hoe een ketterse paus afzetten’

Canonwetgeleerden, theologen en andere geleerden zullen binnen twee weken in Parijs samenkomen om over een onderwerp te spreken dat in de recente geschiedenis nog nooit eerder besproken werd in een Katholieke conferentie: hoe een ketterse paus afzetten. Uiteraard gaat het hier over niemand minder dan Bergoglio.

De titel van de conferentie luidt: “De Paus Afzetten: Theologische Beginselen, Canonieke Modellen, Constitutionele Uitdaging”. De conferentie streeft ernaar om de mechanismen te verkennen die opgesteld werden in de Katholieke Kerk om om te gaan met een paus die openlijk valse leer en zelfs ketterij verkondigt. Professor Laurent Fonbaustier van de Universiteit van Parijs zal er komen spreken, die vorig jaar een boek van 1200 bladzijden publiceerde, met de titel: “De Afzetting van een Ketterse Paus.”

De conferentie zal 15 sprekers aan het woord laten die een breed scala aan lezingen zullen houden over de materie met titels zoals “Conciliarisme en de Afzetting van een Paus door het Prisma van Gallicanisme”; “De ondergang van de paus: Tussen aftreding en afzetting”; en “De Afzetting van Johannes XXII en Benedictus XIII in Constantijn, 1415-1417.”

De conferentie komt na vier jaar Bergoglio in het Vaticaan. Tijdens deze periode hebben hij en zijn nauwe vertrouwelingen, die hij in topposities aanstelde, de Kerk richting een schisma gestuurd, iets dat ondenkbaar was tijdens de pausschappen van Johannes Paulus II en Benedictus XVI.

De dubbelzinnige toespraken en in het bijzonder zijn ‘pauselijke’ geschriften hebben kardinaal tegen kardinaal, bisschop tegen bisschop en lekengelovige tegen lekengelovige gekeerd. Doctrinaire verwarring heeft ertoe geleid dat er een richtlijn werd gepubliceerd dat H. Communie toelaat voor diegenen die in overspel leven.

Reeds in December stelde de Amerikaanse canonwetgeleerde Dr. Edward Peters de vraag wat er zou kunnen gedaan worden indien een paus ketters zou bevonden worden. Peters schreef dat de “cruciale vraag” vanuit het perspectief van een canonist is dat “wie er zou vaststellen ofdat een paus in ketterij is gevallen”, omdat Canon 1404 stelt dat de “Eerste Stoel door niemand wordt geoordeeld.”  Hij vond echter in canonieke traditie terug dat indien een algemene raad zou vaststellen dat een paus ketterij heeft verkondigd, hij door dat gegeven zich metterdaad van de ware Kerk zou afsnijden, en daarbij zijn ambt zou verliezen.

De locatie van de conferentie is betekenisvol, want het was reeds in de 14de eeuw dat de Universiteit van Parijs de vraag onderzocht wat er zou kunnen gedaan worden met de mogelijk ketterse paus Johannes XXII, die de leer ontkende dat zielen van de rechtvaardigen Gods aangezicht aanschouwen na de dood, een standpunt dat hij terugtrok op zijn sterfbed.

Bron: LifeSiteNews