Pauselijke Academie voor het Leven wordt verhulde ‘Bergogliaanse Academie voor de Dood’: weer drie nieuwe dubieuze figuren benoemd

Bergoglio heeft vier nieuwe leden aangeduid voor de Pauselijke Academie voor het Leven, waarvan zeker drie weer erg omstreden zijn. Deze academie werd in het leven geroepen door Paus Johannes Paulus II om diens encycliek ‘Evangelium vitae‘ en de cultuur van het leven te promoten. De Academie is echter sinds 2013 stilletjes en subtiel vervallen in een soort Bergogliaanse Academie van de Dood.

Bergoglio heeft afgelopen vrijdag vier nieuwe leden benoemd bij de Pauselijke Academie voor het Leven. De vier nieuwe leden zijn actief in het veld van bio-ethiek, moraaltheologie, artificiële intelligentie en robotica, alsook publieke gezondheid en vaccins. De vier genomineerden zijn duidelijk aangesteld met oog op de hedendaagse kwesties rond geboortecontrole, genderideologie, het antwoord op de coronacrisis en de “Vierde industriële Revolutie”, of in één woord: de Grote Reset.

Daarmee wordt de Pauselijke Academie voor het Leven almaar meer een instrument van de religieuze tak van de op handen zijnde globalistische Nieuwe Wereldorde.

Hieronder worden drie van de vier nieuwe leden uitgelicht.

Walter Ricciardi

Gb: suonatore morto, esperto "no allarme ma pulire strumenti"

Walter Ricciardi is de Italiaanse vertegenwoordiger bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en ministrieel adviseur, die in het voorjaar van 2020 vroeg voor een totale ban op de publieke H. Mis. Hij zei tevens dat de enige weg uit deze crisis “het vaccin” is, met lockdowns en andere coronamaatregelen in voege totdat het grootste deel van de bevolking gevaccineerd is.

Later in april herhaalde hij dat de ouderen maar moesten de Mis op tv volgen, totdat ze zouden kunnen gevaccineerd worden. Ricciardi rees op richting bekendheid in 2017, als President van het Italiaanse Superieur Gezondheidsinsituut en als een actieve voorstander van het Nationaal Plan voor Vaccins, waarbij hij een leidende rol speelde in de wet die tien vaccins verplicht maakte voor pasgeborenen.

In het begin van 2020 publiceerde de Zwitserse antivax-organisatie Corvelva een artikel waarbij zijn ‘belangenverstrengelingen’ werden openbaar gemaakt, zoals die opgesomd staan in zijn persoonlijke verklaring aan de Europese Commissie op 28 maart 2013. Hij heeft onder meer banden met Novartis (MenB vaccin), GlaxoSmithKline, Pfizer, Sanofi Pasteur (Gardasil, het HPV vaccin) en anderen, waarbij hij optrad als adviseur betreffende de beoordeling van de impact van de vaccins op gezondheid. Het was hij die het voorstel deed voor een Nationaal Centrum voor de Beoordeling van Gezondheidstechnologieën in Italië, en wiens doelstellingen opvallend genoeg leken samen te gaan met die van GlaxoSmithKline in het ViHTA programma, dat door dat farmaceutisch bedrijf werd gesponsord.

Su La Testa!: GUALTIERO IL TERRIBILE DISARCIONATO DALL'OMS

In april haalde Ricciardi ook de krantenkoppen vanwege een agressieve tweet over Donald Trump, met bijbehorende video van een aantal mensen op een anti-Trump feestje van Michael Moore, die een pop van Trump klappen geven.

Zuster Margarita Bofarull i Buñuel

El papa Francisco nombra a la española Margarita Bofarull ...

Niet minder controversieel is de figuur van Zuster Margarita Bofarull i Buñuel. Zij werd reeds een corresponderend lid van de Pauselijke Academie voor het Leven aan het eind van 2013. Een aantal Spaanse pro-lifers maakten toen duidelijk dat zij de president was van het “pro-abortus, pro-euthanasie en pro-eugenetica Borga-instituut van Bio-ethiek”, gesticht door de Jezuïet Francesc Abel i Fabre, die een vormende rol voorzag voor Zuster Margarita.

Publicaties van het Instituut die online beschikbaar zijn tonen dat dit waar is. Hun publicatie ‘Bioètica & Debat, wiens redactioneel bestuur nu voorgezeten wordt door Bofarull, omvat teksten die stellen dat contraceptie, legale abortus in bepaalde gevallen en morning-after pillen (die innesteling verhinderen) kunnen toegelaten worden, uit empathie voor de vrouw.

In 2015 merkte vader Custodio Ballester van het Katholieke Blog Adelante la Fé op dat Bofarull altijd voorzichtig is geweest in haar publieke verklaringen en diegenen onder haar de taak van het afbreken van Katholieke moraal heeft laten uitvoeren. Maar Vader Ballester heeft enkele citaten uitgelicht die tonen wat Bofarull denkt, zoals: “Abortus is niet het recht van een vrouw, het is iets anders dat het legaal zou moeten gereguleerd worden, maar niet als een recht, dat is een andere kwestie.” Het Borja-instituut gaf een “helpende hand” aan de regering toen die besliste om abortus te legaliseren, aldus Vader Ballester.

Het Borja-instituut is vooral voorstander voor abortus na een verkrachting, maar ijvert sinds 2005 ook voor het uit het strafwetboek halen van euthanasie.

Zuster Bofarull zelf, publiceerde in 2014 een boek met als titel “Una sexualidad liberadora” (een bevrijdende seksualiteit), samen geschreven met Cristián Barría Iroumé, een medische psychiater. Zij had het over de Bijbelse visie over seksualiteit, en dat seks niet door mannen mag gebruikt worden om vrouwen te domineren. Haar mede-auteur schreef een reflectie over moderne contraceptie, en veegde de vloer aan met Humanae vitae.

Prof. Maria Chiara Carrozza

Maria Chiara Carrozza tra le 25 donne della robotica ...

Professor Maria Chiara Carrozza is professor Industriële Bouwkunde aan het Biorobotics Instituut aan de Normaalschool van Pisa, in Italië. Ze is in het bijzonder actief in het veld van rehabilitatie-robitica voor mensen met geamputeerde ledematen, draagbare exoskeletten en “mens-machine symbiose”, beter bekend als transhumanisme. Ze is ook lid van de centrumlinkse Democratische Partij (geaffilieerd met de Europese Socialistische Partij in het Europees Parlement); ze was minister voor Onderwijs, Universiteiten en Onderzoek in de Regering Letta in 2013-2014.

Opvallend is dat deze vrouw bezig is met transhumanisme: het koppelen/incorporeren van technologie aan/in het lichaam. Dit valt onder de noemer van de “Vierde Industriële Revolutie” gepropageerd door Klaus Schwab van het World Economic Forum: het integreren van nano-technologie in het menselijk lichaam. Dit legt de fundamenten voor het inbrengen van chips… of: het Merkteken van het Beest. En vanuit het Vaticaan zal dit enkel maar goedgepraat en toegejuicht worden.

Het vaccin-standpunt van de Academie

In 2017 werd door de Academie een verklaring gepubliceerd, die het vroegere document uit 2005 moest vervangen betreffende cellen van vermoorde menselijke foetussen in vaccins:

In 2005 publiceerde de Pauselijke Academie voor het leven een document met als titel: “Morele reflecties over vaccins bereid van cellen van geaborteerde menselijke foetussen”, die in het licht van de medische vooruitgang en de huidige omstandigheden van de ontwikkeling van vaccins, spoedig zou kunnen herzien en bijgewerkt worden.

In het bijzonder in overweging van het feit dat de cellijnen die momenteel gebruikt worden, zeer ver verwijderd zijn van de originele abortussen en niet langer die band van morele medewerking [aan de abortus] impliceren, noodzakelijk voor een ethisch negatieve evaluatie van het gebruik ervan.

En verder:

Daarom geloven wij dat alle klinisch aanbevolen vaccinaties met een zuiver geweten kunnen gebruikt worden, en dat het gebruik van zulke vaccins niet een soort medewerking met een vrijwillige abortus betekent.”

Vaticaan ziet steevast abortus door de vingers

Dit is de waslijst omtrent abortus:

 1. Bergoglio: “Ethisch gezien moet iedereen het vaccin nemen” (11/01/2021)
 2. Argentinië – het thuisland van Bergoglio – legaliseert abortus (31/12/2020)
 3. Vaticaan zegt opnieuw dat vaccins ontwikkeld met behulp van cellen van geaborteerde kindjes OK is (22/12/2020)
 4. Bergoglio feliciteert pro-abortus Joe Biden met diens overwinning en heeft hem zijn zegen (13/11/2020)
 5. Bergoglio benoemt pro-abortus en pro-LHBT Aartsbisschop Wilton Gregory tot kardinaal (17/10/2020)
 6. Mgr. Viganò over toen hij pro-abortus ‘katholieken’ in de VS aan de kaak stelde bij Bergoglio: “Hij reageerde niet in het minst” (16/09/2020)
 7. Vaticaan steunt pro-abortus presidentskandidaat Joe Biden (1/09/2020)
 8. Bergoglio inviteert pro-abortus VN-beambten naar de Amazonesynode (24/09/2019)
 9. Bergoglio ontvangt delegatie van de ‘Bevrijd Lula Beweging’ die ijvert voor de vrijlating van de corrupte linkse pro-abortus ex-president van Brazilië Luiz Lula da Silva (17/09/2019)
 10. Bergoglio stuurt zijn zegen naar een wegens corruptie gevangen linkse pro-abortus ex-president van Brazilië (17/08/2018)
 11. Bergoglio benoemt Vaticaanse bisschop die zich vereenzelvigt met dissidente pro-abortus non, en die beweert dat Jezus geen regels gaf (17/08/2018)
 12. Bergoglio: vóór abortus of niet? (19/01/2018)
 13. En het gaat maar verder: Vaticaan zal opnieuw conferentie over klimaat houden met pro-abortus sprekers (7/08/2017)
 14. Pro-abortus politica die door Bergoglio geprezen werd gaf lezing in kerk; pro-life demonstranten buitengegooid (31/07/2017)
 15. Vaticaan nodigt opnieuw pro-abortus wetenschapper uit voor conferentie over het ‘redden van de aarde’ (18/01/2017)
 16. Op 8 november ontving Bergoglio Italiës grootste pro-abortus politica (16/11/2016)
 17. Bergoglio ontvangt linkse pro-abortus activiste die ooit haar behoefte deed achter het altaar (31/05/2016)
 18. Schokkend: Bergoglio noemt Italiës grootste abortus-promotor één van ’s lands ‘vergeten grote namen’ (26/02/2016)
 19. Vaticaan ontving twee leidende abortusvoorstanders in klimaatconferentie (6/05/2015)
 20. Bergoglio telefoneert met zieke pro-abortus politica (5/05/2015)
 21. Paus Franciscus looft communist en abortuspromotor Nelson Mandela (8/11/2013)

O jij, vol van alle bedrog en alle schurkerij, zoon van de duivel, vijand van alle gerechtigheid, zul je niet ophouden de rechte wegen van de Heer te verdraaien? (Handelingen 13:10)

 

Bron: LifeSiteNews