Abortus

Pro-abortus politica die door Bergoglio geprezen werd gaf lezing in kerk; pro-life demonstranten buitengegooid

Foto: italia-notizie.it

Ondanks luid protest gaf op 19 juli de notoire Italiaanse abortusvoorstander Emma Bonino een lezing in een katholieke parochie, terwijl pro-life demonstranten buitengesloten, monddood gemaakt of buitengegooid werden.

Woensdag gaf Bonino naar aanleiding van ‘Wereld Vluchtelingendag 2017’  een presentatie over immigratie in de Kerk van San Defendente in San Rocco di Cossato, van het bisdom van Biella in het noorden van Italië. Bonino zei dat de migratie uit Afrika en het Midden-Oosten noodzakelijk is voor de overleving van Italië vanwege de lage geboortecijfers. Een pro-life demonstrant die toen riep dat zijzelf de oorzaak hiervan is door haar steun voor abortus en contraceptie, werd zonder pardon aan de deur gezet. Buiten stond er ook een groep katholieken de Rozenkrans te bidden. Bonino is lid van ‘Open Society Foundations‘ (Stichting Open Samenleving; of anders gezegd: “stichting open grenzen voor migranten”), waar George Soros de voorzitter van is.

De parochiepriester, vader Mario Marchiori, gaf het groen licht voor de presentatie, die gesponsord was door de lokale tak van Caritas Italiana, onderdeel van de internationale humanitaire hulporganisatie van de Kerk. De bisschop, Gabriele Mana, deed alsof zijn neus bloedde. Hij kreeg verschillende klachten en hij zou naar verluidt gezegd hebben dat hij niet akkoord ging om Bonino te laten spreken, maar hij wilde geen standpunten innemen. De bisschop deed niets om Caritas te verhinderen het evenement te organiseren.

De linkse strijd van Bonino

Bonino onderging een illegale abortus op jonge leeftijd, en werkte bij een grote pro-abortusorganisatie. Ze nam zelf ook deel aan het uitvoeren van abortussen, met behulp van een fietspomp. Later ging ze in de politiek als een linkse activiste en schopte het tot Minister van Buitelandse zaken van Italië in 2013. Ze heeft zich tijdens haar politieke carrière ingezet om echtscheidingswetten te liberaliseren, recreatieve drugs te legaliseren, abortus te legaliseren en liberaliseren; ze promootte nudisme en homohuwelijk, transgenderisme, de liberalisering van de pornowetgeving en verplichte sekseducatie op school.

Bonino staat in de gunst van Bergoglio

In een interview op 8 februari 2016, met de Italiaanse krant Corriere Della Serra, prees Bergoglio Italiës grootste abortus-promoter Emma Bonino als één van ’s lands “vergeten grote namen”, haar vergelijkend met grote historische figuren zoals Konrad Adenauer en Robert Schuman. Beseffend dat deze lof over haar misschien controversieel is, zei Bergoglio dat ze Italië het beste advies gaf omtrent het leren over Afrika, en hij gaf toe dat ze anders denkt dan ‘ons’. “Het is waar, maar trek het je niet aan, we moeten kijken naar de mensen, naar wat ze doen,” zei Bergoglio. In november vorig jaar ontving Bergoglio Bonino in het Vaticaan.

Pro-life leiders uitten toen ook hun ongenoegen over het feit dat Bergoglio haar prees. “Hoe kan de paus een vrouw ophemelen die het best bekend is in Italië voor het uitoefenen van illegale abortussen en het promoten van abortus?” zo zei Mgr. Ignacio Barreiro, die tot vorig jaar het hoofd was van het “Rome office of Human Life International”, of het Bureau voor Internationaal Menselijk Leven in Rome.

In 2015 telefoneerde Bergoglio naar Bonino, die toen ziek was, om haar een hart onder de riem te steken.

George Soros en Emma Bonino. De miljardair Soros is uiteraard bekend om zijn steun voor alles wat anti-katholiek is. Hij is ook één van de opstokers van de huidige migrantencrisis en steunt daarmee de Islamisering van Europa. Het is duidelijk dat Soros, Bonino en Bergoglio onder één hoedje spelen.

Bonino is de grootste abortusvoorstander van Italië.

Bonino is uiteraard ook pro anticonceptie.

Bonino heeft zich ingezet om de pornowetgeving in Italië te liberaliseren.

Bonino zette zich in voor sekseducatie op school.

Bonino en Bergoglio zijn goede vrienden.

 

Bron: LifeSiteNews

Categorieën:Abortus

Getagd als:

56 antwoorden »

 1. Nee, het is niet uit luiheid dat ik pdf niet wil doornemen, noch dat het in printbare formaat wordt aangeboden; maar wel dat Taylor juist het tegendeel lijkt te zeggen van wat u er in las (voorheen). Dat de RKK de Kerk is leest u erin, maar dat lijkt me juist door G Taylor weersproken.

  • Zie de laatste pagina. Vele christenen geloven dat de vervalsing begint bij de Kerk van Rome. Dat is ook de conclusie van de Getuigen van Jehova, die beweren de Bijbel zo ‘zuiver’ mogelijk te hebben vertaald.

   Getuigen van Jehova’s geloven echter dat het geen wijzen of koningen waren, maar magiërs (tovenaars), een soort toekomstvoorspellers zoals we nu vaak de horoscopen kennen in vooral damesbladen.

   De Kelten verwachtten dus ook al de Messias? Waarom ook niet? Want de Wijzen ofwel de Koningen in het Oosten verwachtten het ook al eerde en volgden de Ster.

   In Nederland was het Sint Bonifatius (uit Rome?) en Sint Willibrordus (een Kelt uit Engeland?) die het Evangelie verkondigden in Nederland. Sint Bonifatius werd vermoord in het Friese Dokkum en daar zijn ook bedevaarten en/of excursies naar toe.

   Dit gesprek even volgende, en de laatste pagina ervan gelezen te hebben, begrijp ik één ding niet:

   Waarom hadden of hebben niet eerder de katholieken hier kennis van gekregen?
   En hoe zit het met al die Kerkleiders?
   Als de doctrine van de R.K. Kerk zo verkeerd en vals is, hoe komt het dan dat er niet meer Kerkleiders hiervan weten/wisten en hier niet tegen op gingen staan?

   Ik bedoel maar, de pausen en kardinalen zijn toch, als het goed is, toch ook niet de domsten? Dat is paus Benedictus XVI zeker niet? Of hij weet als geen andere paus hoe het in elkaar steekt. En gelooft hij zoals Jezus het misschien bedoeld heeft.
   Elke paus, kardinaal of bisschop heeft toch ooit een roeping gehad tot het (ongehuwd) priesterschap?

  • Is het Jezus zelf niet die de belofte heeft gedaan dat de poorten der hel ‘haar’ (de Kerk/ (of Gemeente (?) volgens sommigen Christus) haar niet zullen overweldigen?

   De boot die zinkt. Petrus die bang wordt dat de boot zinkt en schreeuwt uit angst naar Jezus!
   (Em.) Paus Benedictus die nu aangeeft dat de boot (het Schip van Christus’ Kerk) aan het kapseizen is. Een eerder artikel hier op deze website of op het katholiek forum net. Het is deze paus die het ‘nuchter’ constateert en zelf kalm blijft.

   Paus Franciscus? Valse Profeet of toch niet? De tijd zal het leren. Het zal uitwijzen wat deze paus voor plannen heeft. Als het allemaal waar is wat deze website over hem schrijft, vrees ik het ergste voor de Kerk.

   Meer als ooit hebben we nu die Vrede van Christus nodig, nu Kerk en de wereld in rep en roer is en de Antichrist er dreigt aan te komen. Nooit is de wereld zo onrustig geweest en dat kan ook niet anders met de hedendaagse technieken en digitalisering dat het steeds onrustiger wordt.

 2. Je hebt, Marian, volgens mij het boek Het was Anders van A. Snijders gelezen.
  Willibrord en Bonifacius gingen her-evangeliseren (met de zegen en boon-relieken van Rome) en troffen er onwilligen aan, die allang het evangelie hadden gehoord.

  Pausen wisten wel dat er christenen in het Noorden zaten, maar die waren niet onderhorig aan haar bisschoppen.

 3. @Wilhelmina op 06/08/2017 om 21:42,

  U schrijft: “God is Jezus! (Vader, Zoon een heilige Geest)”

  “Wie Mij ziet, ziet de Vader.” (Joh. 14:9) Het is de vraag wat Jezus bedoelt met het woord ‘zien’? In de letterlijke zin? Of in geestelijke zin? Want met deze tekst kan men zeggen dat je beelden mag maken van Jezus. Maar Let Wel juist in de Tien Geboden (Tweede Gebod!) staat dat dat juist NIET mag. En zeker niet als Hij God zelf is. En daar komt bij dat het een Gebod van God zelf is. Dus niet aan te tornen. Laten we dit even vooropstellen.

  Dit kan dus wel degelijk een dwaling zijn binnen de R.K. Kerk, zo niet de grootste dwaling aller tijden tot in de nieuwste Jongerencatechismus YouCat (blz. 358 over godenbeelden) aan toe. Ex. 20:4, (5,6) Vers 4: “Gij zult geen godenbeelden maken, geen afbeelding van ENIG wezen boven in de hemel, beneden op de aarde, of in de wateren onder de aarde.”

  Het is juist dit waar ik al meer begon tegen aan te hikken. Theorie en praktijk wat DIT STUKJE betreft lag altijd al erg ver uit elkaar in de R.K. Kerk. Wanneer begon de R.K. Kerk met het gebruik van beelden binnen de Kerk? Meteen al? Of pas eeuwen later? Is dat ooit goed onderzocht? De eerste apostelen hadden het zeker niet. Jezus en Maria zelf ook niet. De ouders van Maria ook niet.

  Wat ik ervan weet is dat er beelden in vroeger eeuwen gebruikt werden om verhalen uit de Bijbel over te brengen, omdat de mensen toen niet lezen konden. Een plausibele reden die nu nog te handhaven is? Maar wat met al die beelden die Maria, Jezus, Jozef en vele andere heiligen afbeelden? Beelden van pausen? Die zijn er, ik heb ze gezien!

  De R.K. Kerk moet misschien toch een keer leren, dat ons geloof niet afhankelijk moet zijn van beelden, hoe mooi ze ook moge zijn. Ze zijn lang niet alle even mooi. Mariabeelden bijvoorbeeld zijn praktisch allemaal en in iedere Bedevaartplaats allemaal anders van kleur en gezicht. Niemand die weet hoe ze eruit heeft gezien, behalve misschien de begenadigde zieners/essen.

  Eigenlijk begrijp ik niet dat de H. Maria, die zoveel verschijnt, daar zelf niet wat van zegt. Ze zou gelijk de harten winnen van vele protestantse christenen. En de katholieken wat meer aansporen om de Bijbel te gaan lezen. De Eenheid bevorderend dan. Nu is het een splijtzwam geworden. Dit vind ik echt erg.

  Een splijtzwam met daarbij een komend nieuw vijfde Mariale Dogma waar ook veel over wordt gesteggeld. En de kardinalen (en/of bisschoppen?) hebben over dit Mariale Dogma er zelfs een stemming over gehouden. En ik kan een en ander allemaal niet rijmen met elkaar.

  • Nee, het door u genoemde boek heb ik niet gelezen. Ik weet het nog van de geschiedenisles van de Lagere School. Dus volgens u was het Evangelie allang al gebracht. Dat is wel nieuw voor mij. Want de Heilige Willibrordus (alsmede de H. Bonifatius) werd en wordt dacht ik toch nog altijd gezien als de bisschoppen die het Christendom brachten in de Lage Landen.

   Hoe komt het dat katholieken dit nooit horen? Of misschien niet willen weten?

  • De RK kerk maakt geen beelden van God, maar van Jezus, toen hij als mens op aarde leefde. Vroeger waren mensen ongeletterd, met beelden en schilderingen in de kerken werd het Evangelie uitgelegd. Kinderen in de kerk kunnen beelden van Jezus en Maria zien. En hoe moeten al die kunstenaars in Godsnaam weten hoe de heilige maagd Maria er precies uitzag? Erover piekeren is niet van God! De H. Kerk weet het beter met 2 duizend jaren kennis.

   • Een beeld is niet het exacte gelaat van hoe Maria en Jezus er hebben uitgezien. Wat heeft het dan voor zin om deze beelden nog te maken? In de Bijbel staat zelfs dat de makers ervan zelf dwazen zijn.
    U noemt Jezus dan weer mens.. En soms is Hij weer God.
    ik heb zelf in de Bijbel Jezus nooit expliciet horen zeggen dat Hij God was. Bovendien bad Hij tot zijn Vader. Dus toen was Hij geen God. Wanneer begint zijn God-zijn dan? Op welk moment?
    Moslims en de J.G.’s vinden het een kromme redenering vinden van de R.K. Kerk met die H. Drieëenheid of Drievuldigheid. Het valt ook niet echt goed uit te leggen. Ja, en dan komt het voor katholieken zeker alleen op het geloof aan.

    Ik zal u een voorbeeld zeggen, waar dat duidelijk naar voren komt, dat de Kerk het zelf soms in het midden laat en het niet verder uitlegt. In een boekje (van een bekende katholieke uitgever) over onze Heer Jezus Christus vertellen ze eerst dat Hij de Zoon van God is en dat zei Jezus zelf immers ook. Een aantal bladzijden later was Hij ineens God geworden en het werd verder niet uitgelegd en niet verwezen naar Bijbelteksten. Ik vind dit dan toch wel misleidend. De Kerk leert dit zo, maar verder blijft het ook een kwestie van geloof. Ik vind dit moeilijk uit te leggen ook. Vooral na al die kritische vragen van mensen buiten de R.K. Kerk.

    Jezus had niet de ambitie om God te zijn. Wel om Zijn Vader, die God was en is, gehoorzaam te (willen) zijn. En dat heeft Jezus tot op zijn marteling en Kruisdood gedaan.

    Eigenlijk vind ik, hoe moeilijk ik dat zelf vaak vind, dit aspect, God gehoorzamen in alles, in feite veel en veel belangrijker, dan het feit of Jezus nu wel of geen God was. Want daar gingen het eerste mensenpaar van de wereld de mist mee in. Ze waren niet gehoorzaam aan God.
    Want er is toch maar één God YHWH!? En dat staat zelfs expliciet meerdere keren in Jesaja genoemd. Toch ook niet de eerste de beste profeet. En o.a. Jesaja voorspelde de komst van de Messias, de komende Heiland. Bijvoorbeeld Jesaja 52:7, waar hij het heeft over de bode en de Koning die zal komen. Jezus is dus vooral een Koning. Zo kennen we toch het Feest van Christus Koning. Daar kan ik me dan ook echt in vinden. Deze tekst van Jesaja is ook een lied op gemaakt, te vinden op You Tube (tik in: “Ma Navu” – gezongen door een vrouw en in het Engels en Hebreeuws.

 4. Marian…

  De heilige Apostel Thomas zei: ..mijn Heer en mijn God toen hij zijn vingers in Zijn wonde legde.

  Jezus is van eeuwigheid geboren uit de Vader als Zoon, Zoon zijnde als waarachtig Mens (Mensenzoon) en waarachtig God, twee naturen, één in wezen met Zijn Vader en de Heilige Geest die als liefdesband van Beiden uitgaat als derde Persoon (zie concilie van Chalcedon via google).

  In Hebr.4:12 ontvangt de mens de genadenatuur als bezegeling de hypostatische vereniging waarvan de Mensengel in Openb.10 tot getuigenis en dat is de Maleachi (Malakias) 3:1 Bode, de eindtijd-Cyrus de vreugde-bode in Jesaja 52:7.

  De Maleachi 3:1 Bode is deze vreugde-bode in Jesaja 52:7 en die ook in de onthullingen aan !! Vassula Ryden is te vinden althans indirect maar toch direct voor diegene die inzicht en kennis van zaken heeft.
  De Maleachi Bode verkondigd als laatste de nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde (Jesaja 65:17-20-) doorheen de reiniging in vers 2-4 en 5 voor Israël en in Jesaja 66: ..12-24 tegelijkertijd voor de gehele mensheid.

  Jesaja 52 is een van die hoofdstukken die geheel of gedeeltelijk het 6e zegel impliceren en wat daar direct aan vooraf gaat.
  In vers 11 moet Nederland uit het Babel van de EU want in vers 2 is Nederland de dochter van Sion in de eindtijd voor het 6e zegel, ook Nostradamus heeft dat juist verwoord met….
  . Aan het einde van de Var verandert de almachtige.
  . Dichtbij de oever worden drie schone kinderen geboren.
  . Ineenstorting van het volk door bevoegde leeftijd.
  . De regering in het land verandert en groeien zal een oprechter
  iemand.

  Die groeien zal is de Maleachi Bode, de drie schone kinderen zijn ook te traceren bij de profetische onthullingen aan Teresa Higginson en zelfs bij Vassula en zijn drie vrouwelijke getuigen die in relatie staan met de Maleachi bode. Door de komst van de Maleachi Bode zal het Nederlandse volk en omstreken tot inkeer komen en zal de oude moraal en zeden ineenstorten ..wat dan zijn langste tijd gehad heeft.. die mentale en psychische verwording.
  Daardoor zal de oude regering zich niet meer kunnen handhaven en komt er een die God vreest.
  Vers 12 impliceert strijd door die die God willen weerstaan.
  Maar de Maleachi Bode is aan de hand van de Heilige Michaël tezamen met het hemelse hof en wat in België in de tweede wereldoorlog al door Maria aangekondigd werd.

  Zichtbare beelden van Jezus en Maria zijn relatief maar doen opkijken en Hun ge-denken, de aparte wondere beelden zijn dan tot extra getuigenis, zoals in de Schrift staat geschreven: …dan zullen de stenen getuigen, of woorden in die strekking…

  Een vraag… ben jij katholiek of vrij-zinnig??

 5. Piet, ik hoop dat Marian je stuk leest. Ik herken in Marian het heen-en-weer geslingerd worden. Bij mij geen questie van vrijzinnigheid maar van probleem Rome of Reformatie. Als kind namelijk in een Hervormd milieu geboren met Hugenoten-bloed (Mons-Valenciennes).
  Het RK worden en blijven kan dan een aangevochten onderwerp blijven.
  Ik hoop dat Marian troost vindt in de Apostolische Geloofsbelijdenis.
  Het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden.

 6. De Nederlandse cabaretier Herman Finkers, een oprechte Rooms katholiek, meent dat het geloof, de kunst en de humor bij uitstek de drie uitdrukkingsvormen zijn waarin “Het Mysterie”, dat niet met logica is te vatten, zich kan uitdrukken. Hoewel hijzelf ook in een gregoriaans koor zingt en zelfs een Latijnse mis heeft geschreven, drukt hij zich met name uit met humor.
  Zo is een bekende uitspraak van Finkers: “Voor de aanvang van de schepping was er alleen God en voor God was er niets… en Maria is zijn moeder”. Of in een korte variant hierop: “Maria heeft haar eigen Schepper gebaard”.

  Het mag dus duidelijk zijn: wie het geloof met logica probeert te vatten loopt hopeloos vast. Bergoglio’s ongerijmde gedrag waarover bovenstaand artikel gaat is overigens van een geheel andere orde en een uitdrukking van zijn verwarde geest.

 7. MJedine
  10/08/2017 om 13:38

  Ik ga morgen of overmorgen nog reageren op die pdf …hier.

 8. aan Piet 12:34 en Mjedine 13:38 en B.Brouwer 15:02 / 10-08-2017 /

  Eens ontmoette ik iemand van de Pinkstergemeente, zij was jong in het geloof, ouder dan ik, een bekeerlinge van iemand van de Baptistengemeente. Zij was mijn buurvrouw. Ik was toen overtuigd katholiek. Niet vrijzinnig, dat past niet bij mij, al kom ik nu heel erg kritisch en met kritische vragen over. Ik hoor dergelijke vragen ook van anderen.

  Goed, Ik kon een groot eind met haar meegaan en toch liep het op een gegeven moment spaak toen zij ook naar de gebedsgroep ging waar ik bij was. Het voert te ver om uit te leggen wat er gaande was. Verder zat ik nog in een Bijbelgroep, inmiddels ter ziele. Zelf heb ik in de jaren ’80 een rozenkransgebedsgroep voor de Mariamaanden opgestart, ik zat toen in de Parochievergadering in de tijd dat de 8-mei Beweging speelde in Nederland. Onze pastoraal werker ging daar heen (…).

  Een paar jaar geleden is deze gebedsgroep gestopt. Onze parochie was te progressief. Men vond het prima, maar de meesten hadden er ook niets mee.

  Mijn uitnodiging aan de pastoraal werker om een keer met ons mee te bidden werd uitgelegd als opleggend. Maar hij had al zoveel brieven van mij gehad, misschien tot vervelens toe. Ik was ook de enige uit de parochie die dat deed, want ik heb er wel eens naar gevraagd. Maar dit keer was het niet meer dan een uitnodiging om mee te bidden. Een jaar eerder was een parochieraadslid wel geweest. Ik vond het zeer teleurstellend. Ook de priester, later em. priester die wij hadden is eigenlijk nooit geweest. Misschien omdat ik hem nooit uitnodigde, maar het stond toch altijd wel in het parochieblad. De pastoraal werker ging en gaat elk jaar met een groep parochianen naar Lourdes en hij wilde niet met ons meebidden. Een jaar nadat ik nieuwe boekjes had gemaakt wilde degenen die toen de gebedsgroepen organiseerde niet meer verder, want er waren inmiddels minder dan tien deelnemers, meest vrouwen. Jongeren waren er niet. Toch heb ik het belang toen nog onderstreept, juist in deze tijd van het gebed. Maar het heeft niet mogen baten. Ook liet ik mij kritisch uit over de ideeën van de 8-mei-beweging en later ook het professorenmanifest (In België speelt dit ook!) die in feite opriep om een regelrechte opstand als de bisschoppen niet naar hen zou luisteren. Deze bewegingen zijn nog steeds zeer actief en lijken nu zelfs tot in het Vaticaan hun invloed uit te oefenen. Gezien de brieven die zij gestuurd hebben naar het Vaticaan. In hoeverre de paus daar op gereageerd heeft weet ik niet.

  Al deze gebeurtenissen, hebben ook deze, mij toch wel een knauw gegeven. Het leek alsof het steeds meer onder mijn voeten weggeslagen werd. Ik leek er altijd alleen te staan in mijn katholieke opvattingen. Die vond en vindt men al gauw overdreven en extreem. Men vind je gauw te vroom.

  Wat ik echter de afgelopen tientallen jaren gezien heb, was met name het tegendeel, uitzonderingen daargelaten. In onze Kerk kwam al meer nieuwere opvattingen binnen, zowel bij de voorgangers als bij de gelovigen., die men niet altijd katholiek meer kon noemen.

  Ik las op andere christelijke sites (geen katholieke) dat tot Maria bidden eigenlijk uit den boze is en dat men volgens het Evangelie alzo ook het O.T. alleen tot God zou mogen bidden. Maria was nog lang niet in de picture. Ook al is er een Zoon en een Heilige Geest. Ook Jezus leert ons zo te bidden. Hij richt zich zelf altijd tot God de Vader.

  Na al die jaren, vraag ik mij nu ook af of het toch niet een misvatting van de Kerk is om ons gebed op de Moeder te richten in plaats van niet alleen op God de Vader, naar het voorbeeld van Jezus zelf.

  Ik begrijp dat dit bijna ketters overkomt bij de katholieken die zo’n grote liefde hebben voor Maria. Maar ik weet dat de liefde van met name van vrouwen ook verstikkend kan zijn. Nu zal dat met Maria natuurlijk absoluut niet zo zijn. En toch staat er nergens in de Bijbel men tot de Moeder moet bidden. Dat alle geslachten haar zalig prijzen, is in mijn beleving wat anders dan altijd gebeden tot Maria te richten en haar bijna als een godin zien en als zodanig behandelen en dan nog veel beelden maken, die men weer met processies rondsjouwt.

  Dat is juist iets waar protestanten dan zo huiverig voor zijn en van hun kant gezien kan ik dat ook weer begrijpen. Er zijn uitingen in de Mariaverering bij katholieken, die ik met eigen ogen heb gezien, waarvan ik mij afvraag of dit God dan wel welgevallig is. En dan kom ik toch weer op het Tweede Gebod en twee psalmen uit waar dat zo expliciet wordt vermeldt. Alleen de katholieke Kerk dan die ziet het anders, omdat zij meent altijd en eeuwig het Ware Geloof te hebben, te bezitten (eigendom?) en te verkondigen. Als ik hierop wijs, dan wijst men het linea recta ook weer van de hand. Men vindt dan blijkbaar de eigen geschreven Katechismus van de Katholieke Kerk toch belangrijker dan de Bijbel, het Woord Gods. En dit laatste kan ik zelf ook niet begrijpen.

  Nee, ik ben niet vrijzinnig, maar meer behoudend in mijn opvattingen. Ook als het gaat om de plaats van de vrouw binnen de Kerk.
  Met het ongehuwde priesterschap heb ik wel een verschuiving gemaakt. Persoonlijk vind ik, dat het ongehuwde priesterschap naast het gehuwde priesterschap zou kunnen bestaan. Maar dat is dan geen katholieke, zeker geen Rooms-katholieke opvatting. Maar ik ben tegen het homohuwelijk. Ook bij progressieve pastores en zelfs bij enkele priesters ziet men daar ook al verschuivingen en met het openstellen van het priesterschap voor de vrouw. Ook binnen de Katholieke Kerk (zij vallen er dus eigenlijk buiten!) wil men het priesterschap openstellen voor de vrouw. Er is daar zelfs een website van een (afvallige) priester. Er zijn zelfs al enkele vrouwelijke katholieke priesters gewijd enkel jaren gelden, maar die worden door de Kerk als niet geldig gezien en dat is terecht.Toch is deze beweging inmiddels wereldwijd en zijn velen daarbij aangesloten. Ik sta daar niet achter en ik vind dit echt een regelrechte aanval op de Leer van de Kerk. Ook veel orthodoxe protestanten hebben moeite met een vrouwelijke dominee. Ik kan mij dat heel goed voorstellen.

 9. Voor Marian en Brouwer, door veel kennis op te doen uit boeken en in de praktijk in de ontmoeting met mensen; kan een mens (innerlijk) van alles worden. De Bijbel alleen (zonder een Filippus die bij ons op de wagen klimt om uit te leggen) werkt bij mij niet goed uit.

  Maar dat we het leergezag soms (tegenwoordig) als verward of onverschillig of aangevochten mogen noemen is iets wat zeker is.

  Als we ons echter in denken hoe het zal zijn als de Heer wederkomt en alle (aardse) grond weg zal zijn onder onze voeten en we naakt voor Hem staan (ook de mensen die een rol speelden als het leergezag) dan rest alleen aanbidding en hoop op Hem die ons liefheeft.

  Ik heb eerbied voor jullie pogen.
  Straks bezoek ik een pastor om te biechten. Hij is wsch progressief, maar van de Kerk heeft hij wel een mandaat om te helpen.

  • 1 Kor. 13,9-13: “De liefde vergaat nimmer. De gave der profetie zal verdwijnen, tongen zullen verstommen, de kennis zal een einde nemen. Want ons kennen is stukwerk en stukwerk ons profeteren. Maar wanneer het volmaakte komt, heeft het onvolmaakte afgedaan. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, dacht ik als een kind; nu ik man geworden ben, heb ik het kinderlijke afgelegd. Thans zien wij in een spiegel, onduidelijk, maar dan van aangezicht tot aangezicht. Thans ken ik slechts ten dele, maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben. Nu echter blijven geloof, hoop en liefde, de grote drie; maar de liefde is de grootste.”

   • Voor B. Brouwer, Dat is helemaal waar. Kunst is om de liefde waar te maken op de plaats ook waar je bent.

    Waarom weet ik niet, maar ik moet ineens denken aan een quizprogramma op de TV in Nederland, een aantal jaren geleden, genaamd: “De zwakste schakel.” Ik vond het een nare quiz. Alsof je werd afgerekend op een bepaalde manier bij de vraagstelling. Elkaar de maat nemend. Op een gegeven moment val je dan af als zwakste schakel in het geheel van de groep. Er waren per keer steeds een ca. zevental deelnemers. Het was heel erg apart en het leek op een harde testcase en het had iets sinisters; kortom: een akelige quiz. Ik heb er dan ook niet vaak naar gekeken. Deze quiz was geen lang leven beschoren, terwijl andere veel langer bleven bestaan. Die waren gezellig en je deed ook veel kennis op. Ik weet niet of zo’n dergelijke quiz ook in België geweest is.

  • Mjedine, dat heeft u goed gezegd, Het klopt dat het goed is dat iemand met jou mee gaat om ‘op de wagen te klimmen en meekijkt, -bidt en -denkt en uitleg kan geven. En dat ontbreekt zo vaak. Ik hoop ook binnenkort een biecht te doen. Het is al heel lang geleden inmiddels. Ik weet waar ik naar toe kan gaan. Het is een stukje fietsen, maar dat geeft niet. Beide zal mij goed doen.

   Dat hoor ik hier nooit in mijn omgeving dat ze gaan biechten. Wel van enkelen anderen, waar ik bij in een gebedsgroep heb gezeten. Maar die zijn allemaal ouder en hebben het nog geleerd dat zij jong waren.

 10. Ha Marian, Super! Ook ik ging op de fiets (3 kwartier was het), de zon ging al schijnen.
  Dat wens ik je toe.
  We kijken naar Jezus en niet naar zijn dienaren of andere kinderen.
  Dan krijgen we weer de weelde van bij Hem te zijn.