Abortus

Pro-abortus politica die door Bergoglio geprezen werd gaf lezing in kerk; pro-life demonstranten buitengegooid

Foto: italia-notizie.it

Ondanks luid protest gaf op 19 juli de notoire Italiaanse abortusvoorstander Emma Bonino een lezing in een katholieke parochie, terwijl pro-life demonstranten buitengesloten, monddood gemaakt of buitengegooid werden.

Woensdag gaf Bonino naar aanleiding van ‘Wereld Vluchtelingendag 2017’  een presentatie over immigratie in de Kerk van San Defendente in San Rocco di Cossato, van het bisdom van Biella in het noorden van Italië. Bonino zei dat de migratie uit Afrika en het Midden-Oosten noodzakelijk is voor de overleving van Italië vanwege de lage geboortecijfers. Een pro-life demonstrant die toen riep dat zijzelf de oorzaak hiervan is door haar steun voor abortus en contraceptie, werd zonder pardon aan de deur gezet. Buiten stond er ook een groep katholieken de Rozenkrans te bidden. Bonino is lid van ‘Open Society Foundations‘ (Stichting Open Samenleving; of anders gezegd: “stichting open grenzen voor migranten”), waar George Soros de voorzitter van is.

De parochiepriester, vader Mario Marchiori, gaf het groen licht voor de presentatie, die gesponsord was door de lokale tak van Caritas Italiana, onderdeel van de internationale humanitaire hulporganisatie van de Kerk. De bisschop, Gabriele Mana, deed alsof zijn neus bloedde. Hij kreeg verschillende klachten en hij zou naar verluidt gezegd hebben dat hij niet akkoord ging om Bonino te laten spreken, maar hij wilde geen standpunten innemen. De bisschop deed niets om Caritas te verhinderen het evenement te organiseren.

De linkse strijd van Bonino

Bonino onderging een illegale abortus op jonge leeftijd, en werkte bij een grote pro-abortusorganisatie. Ze nam zelf ook deel aan het uitvoeren van abortussen, met behulp van een fietspomp. Later ging ze in de politiek als een linkse activiste en schopte het tot Minister van Buitelandse zaken van Italië in 2013. Ze heeft zich tijdens haar politieke carrière ingezet om echtscheidingswetten te liberaliseren, recreatieve drugs te legaliseren, abortus te legaliseren en liberaliseren; ze promootte nudisme en homohuwelijk, transgenderisme, de liberalisering van de pornowetgeving en verplichte sekseducatie op school.

Bonino staat in de gunst van Bergoglio

In een interview op 8 februari 2016, met de Italiaanse krant Corriere Della Serra, prees Bergoglio Italiës grootste abortus-promoter Emma Bonino als één van ’s lands “vergeten grote namen”, haar vergelijkend met grote historische figuren zoals Konrad Adenauer en Robert Schuman. Beseffend dat deze lof over haar misschien controversieel is, zei Bergoglio dat ze Italië het beste advies gaf omtrent het leren over Afrika, en hij gaf toe dat ze anders denkt dan ‘ons’. “Het is waar, maar trek het je niet aan, we moeten kijken naar de mensen, naar wat ze doen,” zei Bergoglio. In november vorig jaar ontving Bergoglio Bonino in het Vaticaan.

Pro-life leiders uitten toen ook hun ongenoegen over het feit dat Bergoglio haar prees. “Hoe kan de paus een vrouw ophemelen die het best bekend is in Italië voor het uitoefenen van illegale abortussen en het promoten van abortus?” zo zei Mgr. Ignacio Barreiro, die tot vorig jaar het hoofd was van het “Rome office of Human Life International”, of het Bureau voor Internationaal Menselijk Leven in Rome.

In 2015 telefoneerde Bergoglio naar Bonino, die toen ziek was, om haar een hart onder de riem te steken.

George Soros en Emma Bonino. De miljardair Soros is uiteraard bekend om zijn steun voor alles wat anti-katholiek is. Hij is ook één van de opstokers van de huidige migrantencrisis en steunt daarmee de Islamisering van Europa. Het is duidelijk dat Soros, Bonino en Bergoglio onder één hoedje spelen.

Bonino is de grootste abortusvoorstander van Italië.

Bonino is uiteraard ook pro anticonceptie.

Bonino heeft zich ingezet om de pornowetgeving in Italië te liberaliseren.

Bonino zette zich in voor sekseducatie op school.

Bonino en Bergoglio zijn goede vrienden.

 

Bron: LifeSiteNews

Advertenties

Categorieën:Abortus

Getagd als:

56 antwoorden »

 1. aan Piet 12:34 en Mjedine 13:38 en B.Brouwer 15:02 / 10-08-2017 /

  Eens ontmoette ik iemand van de Pinkstergemeente, zij was jong in het geloof, ouder dan ik, een bekeerlinge van iemand van de Baptistengemeente. Zij was mijn buurvrouw. Ik was toen overtuigd katholiek. Niet vrijzinnig, dat past niet bij mij, al kom ik nu heel erg kritisch en met kritische vragen over. Ik hoor dergelijke vragen ook van anderen.

  Goed, Ik kon een groot eind met haar meegaan en toch liep het op een gegeven moment spaak toen zij ook naar de gebedsgroep ging waar ik bij was. Het voert te ver om uit te leggen wat er gaande was. Verder zat ik nog in een Bijbelgroep, inmiddels ter ziele. Zelf heb ik in de jaren ’80 een rozenkransgebedsgroep voor de Mariamaanden opgestart, ik zat toen in de Parochievergadering in de tijd dat de 8-mei Beweging speelde in Nederland. Onze pastoraal werker ging daar heen (…).

  Een paar jaar geleden is deze gebedsgroep gestopt. Onze parochie was te progressief. Men vond het prima, maar de meesten hadden er ook niets mee.

  Mijn uitnodiging aan de pastoraal werker om een keer met ons mee te bidden werd uitgelegd als opleggend. Maar hij had al zoveel brieven van mij gehad, misschien tot vervelens toe. Ik was ook de enige uit de parochie die dat deed, want ik heb er wel eens naar gevraagd. Maar dit keer was het niet meer dan een uitnodiging om mee te bidden. Een jaar eerder was een parochieraadslid wel geweest. Ik vond het zeer teleurstellend. Ook de priester, later em. priester die wij hadden is eigenlijk nooit geweest. Misschien omdat ik hem nooit uitnodigde, maar het stond toch altijd wel in het parochieblad. De pastoraal werker ging en gaat elk jaar met een groep parochianen naar Lourdes en hij wilde niet met ons meebidden. Een jaar nadat ik nieuwe boekjes had gemaakt wilde degenen die toen de gebedsgroepen organiseerde niet meer verder, want er waren inmiddels minder dan tien deelnemers, meest vrouwen. Jongeren waren er niet. Toch heb ik het belang toen nog onderstreept, juist in deze tijd van het gebed. Maar het heeft niet mogen baten. Ook liet ik mij kritisch uit over de ideeën van de 8-mei-beweging en later ook het professorenmanifest (In België speelt dit ook!) die in feite opriep om een regelrechte opstand als de bisschoppen niet naar hen zou luisteren. Deze bewegingen zijn nog steeds zeer actief en lijken nu zelfs tot in het Vaticaan hun invloed uit te oefenen. Gezien de brieven die zij gestuurd hebben naar het Vaticaan. In hoeverre de paus daar op gereageerd heeft weet ik niet.

  Al deze gebeurtenissen, hebben ook deze, mij toch wel een knauw gegeven. Het leek alsof het steeds meer onder mijn voeten weggeslagen werd. Ik leek er altijd alleen te staan in mijn katholieke opvattingen. Die vond en vindt men al gauw overdreven en extreem. Men vind je gauw te vroom.

  Wat ik echter de afgelopen tientallen jaren gezien heb, was met name het tegendeel, uitzonderingen daargelaten. In onze Kerk kwam al meer nieuwere opvattingen binnen, zowel bij de voorgangers als bij de gelovigen., die men niet altijd katholiek meer kon noemen.

  Ik las op andere christelijke sites (geen katholieke) dat tot Maria bidden eigenlijk uit den boze is en dat men volgens het Evangelie alzo ook het O.T. alleen tot God zou mogen bidden. Maria was nog lang niet in de picture. Ook al is er een Zoon en een Heilige Geest. Ook Jezus leert ons zo te bidden. Hij richt zich zelf altijd tot God de Vader.

  Na al die jaren, vraag ik mij nu ook af of het toch niet een misvatting van de Kerk is om ons gebed op de Moeder te richten in plaats van niet alleen op God de Vader, naar het voorbeeld van Jezus zelf.

  Ik begrijp dat dit bijna ketters overkomt bij de katholieken die zo’n grote liefde hebben voor Maria. Maar ik weet dat de liefde van met name van vrouwen ook verstikkend kan zijn. Nu zal dat met Maria natuurlijk absoluut niet zo zijn. En toch staat er nergens in de Bijbel men tot de Moeder moet bidden. Dat alle geslachten haar zalig prijzen, is in mijn beleving wat anders dan altijd gebeden tot Maria te richten en haar bijna als een godin zien en als zodanig behandelen en dan nog veel beelden maken, die men weer met processies rondsjouwt.

  Dat is juist iets waar protestanten dan zo huiverig voor zijn en van hun kant gezien kan ik dat ook weer begrijpen. Er zijn uitingen in de Mariaverering bij katholieken, die ik met eigen ogen heb gezien, waarvan ik mij afvraag of dit God dan wel welgevallig is. En dan kom ik toch weer op het Tweede Gebod en twee psalmen uit waar dat zo expliciet wordt vermeldt. Alleen de katholieke Kerk dan die ziet het anders, omdat zij meent altijd en eeuwig het Ware Geloof te hebben, te bezitten (eigendom?) en te verkondigen. Als ik hierop wijs, dan wijst men het linea recta ook weer van de hand. Men vindt dan blijkbaar de eigen geschreven Katechismus van de Katholieke Kerk toch belangrijker dan de Bijbel, het Woord Gods. En dit laatste kan ik zelf ook niet begrijpen.

  Nee, ik ben niet vrijzinnig, maar meer behoudend in mijn opvattingen. Ook als het gaat om de plaats van de vrouw binnen de Kerk.
  Met het ongehuwde priesterschap heb ik wel een verschuiving gemaakt. Persoonlijk vind ik, dat het ongehuwde priesterschap naast het gehuwde priesterschap zou kunnen bestaan. Maar dat is dan geen katholieke, zeker geen Rooms-katholieke opvatting. Maar ik ben tegen het homohuwelijk. Ook bij progressieve pastores en zelfs bij enkele priesters ziet men daar ook al verschuivingen en met het openstellen van het priesterschap voor de vrouw. Ook binnen de Katholieke Kerk (zij vallen er dus eigenlijk buiten!) wil men het priesterschap openstellen voor de vrouw. Er is daar zelfs een website van een (afvallige) priester. Er zijn zelfs al enkele vrouwelijke katholieke priesters gewijd enkel jaren gelden, maar die worden door de Kerk als niet geldig gezien en dat is terecht.Toch is deze beweging inmiddels wereldwijd en zijn velen daarbij aangesloten. Ik sta daar niet achter en ik vind dit echt een regelrechte aanval op de Leer van de Kerk. Ook veel orthodoxe protestanten hebben moeite met een vrouwelijke dominee. Ik kan mij dat heel goed voorstellen.

 2. Voor Marian en Brouwer, door veel kennis op te doen uit boeken en in de praktijk in de ontmoeting met mensen; kan een mens (innerlijk) van alles worden. De Bijbel alleen (zonder een Filippus die bij ons op de wagen klimt om uit te leggen) werkt bij mij niet goed uit.

  Maar dat we het leergezag soms (tegenwoordig) als verward of onverschillig of aangevochten mogen noemen is iets wat zeker is.

  Als we ons echter in denken hoe het zal zijn als de Heer wederkomt en alle (aardse) grond weg zal zijn onder onze voeten en we naakt voor Hem staan (ook de mensen die een rol speelden als het leergezag) dan rest alleen aanbidding en hoop op Hem die ons liefheeft.

  Ik heb eerbied voor jullie pogen.
  Straks bezoek ik een pastor om te biechten. Hij is wsch progressief, maar van de Kerk heeft hij wel een mandaat om te helpen.

 3. 1 Kor. 13,9-13: “De liefde vergaat nimmer. De gave der profetie zal verdwijnen, tongen zullen verstommen, de kennis zal een einde nemen. Want ons kennen is stukwerk en stukwerk ons profeteren. Maar wanneer het volmaakte komt, heeft het onvolmaakte afgedaan. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, dacht ik als een kind; nu ik man geworden ben, heb ik het kinderlijke afgelegd. Thans zien wij in een spiegel, onduidelijk, maar dan van aangezicht tot aangezicht. Thans ken ik slechts ten dele, maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben. Nu echter blijven geloof, hoop en liefde, de grote drie; maar de liefde is de grootste.”

 4. Mjedine, dat heeft u goed gezegd, Het klopt dat het goed is dat iemand met jou mee gaat om ‘op de wagen te klimmen en meekijkt, -bidt en -denkt en uitleg kan geven. En dat ontbreekt zo vaak. Ik hoop ook binnenkort een biecht te doen. Het is al heel lang geleden inmiddels. Ik weet waar ik naar toe kan gaan. Het is een stukje fietsen, maar dat geeft niet. Beide zal mij goed doen.

  Dat hoor ik hier nooit in mijn omgeving dat ze gaan biechten. Wel van enkelen anderen, waar ik bij in een gebedsgroep heb gezeten. Maar die zijn allemaal ouder en hebben het nog geleerd dat zij jong waren.

 5. Voor B. Brouwer, Dat is helemaal waar. Kunst is om de liefde waar te maken op de plaats ook waar je bent.

  Waarom weet ik niet, maar ik moet ineens denken aan een quizprogramma op de TV in Nederland, een aantal jaren geleden, genaamd: “De zwakste schakel.” Ik vond het een nare quiz. Alsof je werd afgerekend op een bepaalde manier bij de vraagstelling. Elkaar de maat nemend. Op een gegeven moment val je dan af als zwakste schakel in het geheel van de groep. Er waren per keer steeds een ca. zevental deelnemers. Het was heel erg apart en het leek op een harde testcase en het had iets sinisters; kortom: een akelige quiz. Ik heb er dan ook niet vaak naar gekeken. Deze quiz was geen lang leven beschoren, terwijl andere veel langer bleven bestaan. Die waren gezellig en je deed ook veel kennis op. Ik weet niet of zo’n dergelijke quiz ook in België geweest is.

 6. Ha Marian, Super! Ook ik ging op de fiets (3 kwartier was het), de zon ging al schijnen.
  Dat wens ik je toe.
  We kijken naar Jezus en niet naar zijn dienaren of andere kinderen.
  Dan krijgen we weer de weelde van bij Hem te zijn.