Apostasie

Bergoglio benoemt Vaticaanse bisschop die zich vereenzelvigt met dissidente pro-abortus non, en die beweert dat Jezus geen regels gaf

José Tolentino Mendonça, de nieuwe Vaticaanse bisschop.

Bergoglio heeft de Portugese priester en voormalig vicerector van de Katholieke Universiteit van Lissabon, José Tolentino Mendonça, tot bisschop gewijd en aangesteld als hoofd van de Vaticaanse Geheime Archieven en de Vaticaanse Bibliotheek, een post die hij in september op zich zal nemen. Via dit ambt zal hij zich naar eigen zeggen inzetten voor de dialoog tussen de Kerk en cultuur. Mendonça is iemand die zich associeert met de dissidente Spaanse pro-abortus-non Teresa Forcades, en zich actief inzet voor de LHBT-kwestie. 

Mendonça zei dat zijn aanduiding heel zeker is om hem in de nabijheid te brengen van Bergoglio’s boodschap, “zijn programma voor de Kerk van onze tijd.” José Tolentino Mendonça is één van de vele theologen in de rij die nauwe banden hebben met het homoseksuele pleidooi. Andere bekenden zijn o.a. Antonio Spadaro, James Martin, Thomas Rosica,… Mendonça heeft zichzelf nauw geassocieerd met Teresa Forcades, een Spaanse non die bekend is geworden om haar bewering dat het homohuwelijk legaal zou moeten worden, en dat abortus zou moeten toegelaten worden als deel van het recht op “zelfbeschikking”.

De Spaanse non en activiste Teresa Forcades, vurig verdedigster van het homohuwelijk en abortus.

In de jaren 2010 en daarna werkte Mendonça in een Katholiek LHBT-ministerie dat zich inzette voor homoseksuelen die de “homo-identiteit” omarmden, maar alleen gelaten werden op gebied van spirituele begeleiding. Betreffende dit ministerie, vertelde Mendonça aan het Portugese blad Publico in 2010 dat “de Kerk geen plaats van volheid is, het is een plaats van zoeken,” en dat de Kerk een algemene weg is, “niet vrij van onvolmaaktheden, en open tot een soort progressiviteit.” Het blad leek aan te geven dat de leden van die groep zich bleven betrekken in homoseksuele daden.

Mendonça werd dit jaar door Bergoglio uitgenodigd om de Vastenretraite te prediken. Naderhand bedankte Bergoglio Mendonça voor het tonen “hoe de Heilige Geest werkt in niet-gelovigen, in heidenen, in mensen van andere religieuze geloofsovertuigingen”, en “dat de Heilige Geest universeel is,” voor iedereen. “Danku voor deze roep om onszelf te openen, zonder angst, zonder rigiditeit, om plooibaar te zijn voor de Geest en niet gemummificeerd te zijn in onze structuren die ons insluiten,” aldus Bergoglio.

In 2016 gaf Mendonça de Katholieken, en in het bijzonder de Kardinalen een veeg uit de pan die Bergoglio’s afwijkingen van de traditionele Katholieke leer hadden bekritiseerd. Hij verwierp hun “traditionalisme” en zei dat dit ingaat “tegen de traditie.” Mendonça volgt ook de lijn van de dissidente zuster Forcades die beweert dat Jezus ons geen regels gaf. “Jezus leefde, hij construeerde een sfeer van relatie en uitte de poëzie van zijn boodschap in de zichtbaarheid van zijn vlees, zijn eigen lichaam uitend als uitgangspunt.”

Eén voor één worden alle werknemers of ambtenaren in het Vaticaan vervangen door mensen die de linkse agenda van Jorge Mario Bergoglio steunen.

Categorieën:Apostasie

6 antwoorden »

  1. Die man heeft blijkbaar nooit het Evangelie gelezen, of is van zeer kwalijke wil !!

  2. En de reguliere media, zoals het Katholiek Nieuws, berichten die hier ook over? Of is dat een te hete aardappel? Die hier hun ogen voor sluiten zijn stekeblind, maar niet omdat ze zo geboren zijn.

  3. De reguliere media berichten alleen politiek correct nieuws op alle vlakken. Denk aan de lobby voor verplicht vaccineren. Over protesten in Italie van bezorgde ouders lees je alleen op ” hoezithetnuecht ” .Het is echt de omgekeerde wereld waarin we leven en menigeen is stekeblind omdat ze de media klakkeloos geloven.

  4. Jezus ageerde tegen de starre naleving van de oud testamentische wetten, maar hij heeft die wetten nooit verworpen, integendeel heeft hij de Goddelijke wetten vervolmaakt omdat hij ons de wet leerde te begrijpen met het hart en niet alleen in de strikte vorm van de geschreven woorden wat in die tijd inderdaad tot absurde interpretaties van de wet leidde.Maar in deze interpretatie van deze non en alle fans van deze modernistische miskleun wordt de wet opnieuw misbruikt in de tegengestelde vorm van starheid zodat dezen menen de wet open te rekken of in alle vormen te kunnen plooien volgens hun eigen inzichten wat natuurlijk een vreselijke dwaling is .

  5. Meewerken aan doodzonde is doodzonde begaan. Automatische excommunicatie van de non, de bisschop en Bergoglio. Oh nee, de regels van excommunicatie gelden slechts voor de leken en niet voor Bergoglio. Wat is het kerkvolk extreem lauw geworden. Katholieken bv gaan nog liever dood, dan dat ze de Rozenkrans bidden. Overdreven? Nee, want in 1917 vroeg OLM de Rozenkrans te bidden want anders zou er ‘een nieuwe grote oorlog uitbreken’. Deden we ‘natuurlijk’ niet. Miljoenen katholieken kwamen om in WO2. Merk dat ook als ik met andere ‘katholieken’ spreek. Kerk is voor de meesten een gezelligheidsclubje geworden waarin iedereen op zijn eigen manier zijn geloof mag belijden. Als het maar gezellig is met elkaar. De zondagmis in mijn parochie is elke weer een verschrikking. Persoonsverheerlijking van parochianen, communie onder twee gedaanten, priester die vrouwen kust, preken en gebeden met uitdrukkelijke linkse politieke lading. Brrrrrr.

    OLM in Fatima 1917 zei dat de wereld gered zal worden door twee redmiddelen:de Rozenkrans en het Bruin Scapulier. Bidt dagelijks de Heilige Rozenkrans en/of de Heilige Rozenkrans van Zeven Smarten. en draag het Bruin Scapulier.