Vaticaan uit zijn steun voor pro-abortus presidentskandidaat Joe Biden

In 2016 uitte het Vaticaan z’n steun voor Hillary Clinton. Dagen vóór de verkiezingen vernieuwde Bergoglio zijn kritiek op politici die spreken over het oprichten van ‘muren’. Dit leidde ertoe dat Slate en andere publicaties koppen publiceerden zoals ‘Het klinkt zeker alsof Paus Franciscus niet denkt dat Amerikanen voor Trump zouden moeten stemmen’. Verschillende Bergoglio-vriendelijke prelaten steunden Clinton. Volgens de Italiaanse pers zagen vele van Bergoglio’s bondgenoten de Trump overwinning als een “bitter verlies”.

Nu in 2020 schaart het Vaticaan zich opnieuw achter een pro-abortus Democraat. Biden steunt abortus in alle omstandigheden, zelfs tot aan de geboorte. De abortusgigant Planned Parenthood heeft eveneens Joe Biden als hun kandidaat bevestigd.

Joe Biden noemt zichzelf trots een ‘paus-Franciscus-katholiek’. Hij pocht over zijn ‘gezellige relatie’ met Bergoglio. In 2016 nodigde het Vaticaan Biden uit op een conferentie over geneeskunde, een schandalige uitnodiging gezien het feit dat Biden het wetenschappelijk gebruik van geaborteerde embryo’s steunt. Biden dweepte over het anti-kapitalisme (of: het communisme) van Bergoglio:

“We moeten een cultuur creëren die, zoals paus Franciscus ons eraan herinnerde, niet kan gebaseerd zijn op de afgoderij van geld. We kunnen geen natie accepteren waarin miljardairs wedijveren om de grootte van hun super-jacht.”

Het is dus geen verrassing dat Vaticaanse functionarissen zoals aartsbisschop Vincenzo Paglia Biden helpen door zijn abortusstandpunt te bagatelliseren. Vorige week vertelde Paglia over de gevaren van abortuspolitiek, aldus Crux: “Aangezien de Amerikaanse presidentsverkiezingen opwarmen en naar verwachting ‘levenskwesties’ een prominente rol zullen spelen in de campagne, heeft de topfunctionaris van het Vaticaan in het gebied gewaarschuwd om de pro-life zaak tot een ideologisch wapen maken, door te zeggen dat de bescherming van het leven een politieke voetbal is die ‘grote schade’ riskeert aan te richten.”

Wat handig voor Biden. Hij moet evenzeer verheugd zijn geweest om te zien dat Bergoglio-acolieten in de Notre Dame Universiteit hem te hulp kwamen nadat voormalig Notre Dame-coach Lou Holtz de waarheid over hem had verteld op de Republikeinse conventie. Holtz had gezegd:

“Het Biden-Harris-ticket is de meest radicale pro-abortuscampagne in de geschiedenis. Zij en andere politici zijn alleen in naam katholiek en laten onschuldige levens in de steek. ”
In een daad van lafheid nam de Notre Dame onmiddellijk afstand van de opmerkingen. De president, pater John Jenkins, haastte zich met de jammerlijke sofistische verklaring:
Hoewel coach Lou Holtz een voormalige coach is bij de Notre Dame, mag zijn gebruik van de naam van de universiteit op de Republikeinse Nationale Conventie niet worden opgevat als een suggestie dat de universiteit zijn mening, een kandidaat of een politieke partij onderschrijft. Bovendien moeten wij katholieken onszelf eraan herinneren dat, hoewel we de objectieve morele kwaliteit van andermans daden kunnen beoordelen, we nooit de oprechtheid van andermans geloof mogen betwijfelen, die te wijten is aan de mysterieuze werking van genade in het hart van die persoon. Laten we in deze moeilijke tijd niet vergeten dat liefde onze hoogste roeping is.

Evenmin kon de ‘Bergogliokerk’ de opmerkingen van zuster Deirdre Byrne op het Republikeinse congres onderschrijven. Byrne zei:

Donald Trump is de meest pro-life president die dit land ooit heeft gehad en verdedigt het leven in alle stadia. Zijn geloof in de heiligheid van het leven overstijgt de politiek. President Trump zal het opnemen tegen Biden / Harris, die het meest anti-leven presidentiële ticket ooit zijn, en zelfs de gruwelen van late abortus en kindermoord steunen. Vanwege zijn moed en overtuiging heeft president Trump de steun verdiend van de pro-life gemeenschap van Amerika. Bovendien heeft hij een landelijke religieuze status achter zich. Je vindt ons hier met ons favoriete wapen, de rozenkrans.

 

Dit bracht pro-Bergoglio priesters, zoals vader James Martin, die een oproep deed op de Democratische conventie, om te schrijven over de gevaren van “partijdige” religieuzen. Martin schreef op Facebook: “Ten eerste, geen enkele kandidaat of partij omvat volledig de totaliteit van het kerkelijk onderwijs over alle kwesties. Geen enkele kandidaat of partij zou dat ooit kunnen. Er is geen ‘Katholieke Partij’. Ja, er zijn veel belangrijke zaken die u moet overwegen, zoals abortus en de doodstraf, maar katholieken zijn geen ‘éénkiezers’. ”

Nogmaals, wat handig voor Biden. Maar hun steun voor Biden is een schande, gezien wat Biden en zijn radicale cohorten van plan zijn met de Kerk te doen als ze winnen. “Katholiek” Biden zou het meest felle anti-katholieke presidentschap ooit voorzitten.

Maar voor de Bergogliokerk maakt het niet uit. Het deelt Bidens politiek en zijn minachting voor traditioneel onderwijs. Bij het verdedigen van Bidens “oprechtheid”, verdedigen vader James Martin, vader John Jenkins en zijn gezellen hun eigen ketterse katholicisme.

Het Vaticaan onder Franciscus is een magneet geworden voor anti-katholieke liberalen. In 2016 was (de socialist) Bernie Sanders de enige presidentskandidaat die een uitnodiging voor het Vaticaan ontving. In een interview met de linkse Italiaanse krant La Repubblica tijdens zijn bezoek aan Rome, legde Sanders de uitnodiging uit: “Kijk, ik geloof dat de reden waarom ik werd uitgenodigd om deel te nemen aan deze conferentie is dat veel van de problemen die de paus aanpakt zijn vergelijkbaar met de mijne. “

Onder een Biden-voorzitterschap zou deze onheilige alliantie tussen het Vaticaan en de democraten alleen maar sterker worden. Vaticaanse functionarissen dromen al over Bidens ‘groene nieuwe deal’ en zijn belofte om weer deel te nemen aan het klimaatakkoord van Parijs. Ze houden ook van zijn toewijding aan open grenzen en zijn plannen om “rijkdom te herverdelen”.

nt.De revolutie die in Amerika gaande is en die onder Biden zou versnellen, is er één die Bergoglio steu De ideologie van Black Lives Matters sluit aan bij de ‘Pedagogie van de Verdrukten’, een boek van Paulo Freire dat Bergoglio beïnvloedde, die al vroeg in zijn pontificaat een ontmoeting had met de weduwe van Freire. “[Paus Franciscus] overwoog de ontmoeting met mij vanwege de geschriften van Paulo, vanwege het belang van Paulo voor het onderwijs aan onderdrukte mensen, arme mensen, zwarte mensen, voor vrouwen, voor minderheden,” zei Ana Freire.

Nadat bisschop Mark Seitz uit El Paso uit Texas knielde bij een protest tegen Black Lives Matter, ontving hij een felicitatietelefoontje van Bergoglio. Hij was verheugd een bisschop te zien deelnemen aan de protesten. Is het een wonder dat het Vaticaan Biden dekking biedt? In hem ziet het Vaticaan een collega-liberaal met wie het een gemeenschappelijke zaak kan maken op het wereldtoneel. Een grimmige ironie in zijn rationalisaties voor Biden is dat het volkomen bereid was om het geloof van Trump in twijfel te trekken voor het bouwen van een grensmuur. Dat is “niet christelijk”, zei Bergoglio. Maar de afvallige pro-abortus vóór hem (Biden dus) ontvangt een dergelijke veroordeling niet.

Bron: The Spectator

Advertentie