Kanunnik Cor Mennen over het politieke ‘kleed zonder naad’

De Nederlandse priester, kanunnik van het kathedraal kapittel en docent kerkelijk recht aan het Sint-Janscentrum (het priesterseminarie van het bisdom ‘s-Hertogenbosch) schreef volgend opiniestuk over het politieke ‘kleed zonder naad,’ vooral nu actueel in de VS. 

E.H. Cor Mennen:

Normaal wordt met het “kleed zonder naad” het onderkleed van Jezus bedoeld dat volgens de evangelist Johannes door de soldaten onder het kruis niet verdeeld werd maar verloot omdat het zonder naad geweven was. Tegenwoordig is “kleed zonder naad” onder linkse katholieken het alibi voor het feit dat men in de politiek geen al te groot issue hoeft te maken van abortus. Alle onrecht samen (mensenhandel, vluchtelingenkampen, slecht onderwijs, slechte medische voorzieningen, abortus enz.) moet bestreden worden. Het is “één kleed zonder naad”. Een politieke partij die zich over het algemeen tegen die onrechtvaardige dingen verzet, verdient de voorkeur, ook al zijn ze dan misschien voor abortus. We moeten niet “one issue denken” maar “seamless garment” denken. Zo wordt het voor katholieken in Amerika aanvaardbaar gemaakt om vóór de democraten en Biden te stemmen want die zijn op veel terreinen sociaal (socialistisch). Dan moeten we het feit dat Biden radicaal voor abortus is en de partij in sommige staten zelfs vóór infanticide (moord op pasgeboren kinderen) maar voor lief nemen. Tot ontsteltenis van veel gewone katholieken lijkt het Vaticaan de laatste jaren onder paus Franciscus de theorie van het “seamless garment” te zijn toegedaan. Dat wordt (nog) niet officieel in encyclieken of andere pauselijke schrijvens verklaard. Maar het wordt wel her en der gezegd, en niet door de minsten ten Vaticane.

In 2013 heeft Franciscus in het eerste interview van zijn pontificaat gezegd, dat het onderhand maar eens afgelopen moest zijn zich steeds op de kwestie van het recht op leven te concentreren. Het moet volgens de paus gaan om andere zwaartepunten als mensenhandel, structurele ongerechtigheid en “een economie die doodt”. Hierin past de oproep van aartsbisschop Paglia, de door Franciscus paus benoemde voorzitter van “Pauselijke Academie voor het leven” (ja die van dat homo-erotische fresco in zijn kathedraal). Hij zei ten aanzien van de Amerikaanse presidentsverkiezingen: de kwestie van het recht op leven “mag niet tot ideologisch wapen in een politieke strijd worden gemaakt”. Het Vaticaan (de paus) wil duidelijk dat Biden gekozen wordt. Desnoods wordt daarvoor via het “Seamless Garment” de abortus maar even tussen haakjes gezet. Al eerder in 2016 heeft de paus bij een bezoek aan Mexico gesuggereerd dat Trump geen christen is want mensen die muren bouwen in plaats van bruggen zijn geen christen. Dit naar aanleiding van het feit dat Trump de illegale immigratie vanuit Mexico door de bouw van een grensmuur wilde indammen. Een dergelijke uitspraak heeft de paus bij mijn weten nog nooit gedaan over mensen die abortus plegen. Integendeel eveneens in 2016 prees hij Italiaans aborteuse en linkse socialiste Emma Bonino en stelde haar tot voorbeeld. Trump is vanaf het begin zijn presidentschap fervent tegen abortus en heeft actief van alles gedaan om de abortus terug te dringen. Maar ja hij is rechts en conservatief en dat lijkt voor sommigen ergers dan abortus plegen.

Is het waar dat je abortus op één lijn kunt stellen met mensenhandel, een restrictief beleid ten aanzien van migranten of liberale economie?

Nee, mensenhandel wordt door de meeste beschaafde regeringen afgekeurd en bestreden. Het gebeurt vaak juist ondanks politieke beslissingen. De christelijke moraal gebiedt weliswaar gastvrijheid en hulp aan mensen die het moeilijk hebben maar gebiedt niet dat een regering al die mensen in een land opneemt met alle eventuele desastreuze gevolgen voor het land en zijn bevolking van dien.

Dit is van een totale andere morele orde dan liberalisering van abortus waarbij het door een bewuste activiteit van de regering wettig wordt dat aan onschuldige mensen het leven wordt ontnomen. Het is direct legaliseren van moord op grote schaal.

Christenen hebben zich vanaf het begin tegen abortus gekeerd in een Romeinse maatschappij waarin abortus heel gewoon was. Het was een van de opvallendste kenmerken van de christenen dat ze altijd en overal tegen abortus waren.

Op het plegen of meewerken aan abortus staat voor een katholiek een automatische excommunicatie. Mensen die publiekelijk bekend staan als aborteur of politici die actief abortus mogelijk maken moet de communie geweigerd worden, wat bij Biden ook al gebeurd is. Er zijn in Amerika enkele moedige bisschoppen, die duidelijk verklaren dat katholieken in geweten niet kunnen stemmen op mensen die abortus mogelijk maken. Maar zoals gewoonlijk zwijgen de meesten om opportunistische redenen (zoals gewoonlijk).

Niet de sociale mistoestanden, die er altijd zijn geweest en zullen zijn, en waartegen we ons natuurlijk moeten verzetten, zijn de grote issues voor onze beschaving. Dat zijn abortus, euthanasie, de genderverwarring, het homohuwelijk. Dit zijn directe aanvallen op het christelijke mensbeeld, directe aanvallen op Gods schepping.

Bij politieke keuzes van katholieken (en christenen in het algemeen) moeten deze thema’s van doorslaggevende betekenis zijn. Anders verliest het zout zijn kracht en dient nergens meer voor dat weggeworpen en vertrapt te worden.

Het doet pijn dat het Vaticaan meer en meer die katholieke vanzelfsprekendheden lijkt te verliezen.

Gedachtenis marteldood H. Johannes de Doper

29 augustus 2020

Bron: Fortes In Fide