Abortus

Vaticaan nodigt opnieuw pro-abortus wetenschapper uit voor conferentie over het ‘redden van de aarde’

Image converted using ifftoany

Het Vaticaan zal opnieuw gebruikt worden als een forum om populatiecontrole te bevorderen. Abortusvoorstander Paul Ehrlich, vader van de moderne populatiecontrolebeweging en auteur van de bestseller “The Population Bomb” uit 1968, werd uitgenodigd om te spreken in het Vaticaan tijdens een conferentie van 27 februari tot 1 maart over “hoe de natuurlijke wereld te redden”. 

Dr. Paul Ehrlich is de onbetwiste vader van de moderne pro-abortus populatiecontrolebeweging. Hij verdedigde gedwongen sterilisatie op grote schaal en zelfs gedwongen abortus; hij vergelijkt menselijke baby’s met “afval” en zei dat elke seksuele actieve vrouw “vrije toegang” zou moeten hebben tot abortus en contraceptie en dat de morele leer van de Katholieke Kerk net zo onethisch is als een “terroristische daad”. Hij is voorstander van geslachtsselectieve abortus (voornamelijk meisjes zouden volgens hem moeten vermoord worden) en uiteraard in het algemeen van het inkrimpen van de wereldbevolking.

Deze “bioloog” zal komen spreken in het Vaticaan en zal daar een document voorstellen over “Oorzaken en wegen tot verlies van biodiversiteit”, waar hij de “populatieaantallen” zal bediscussiëren. De conferentie genaamd “Biologische uitsterving”, wordt gesponsord door de Pauselijke Academie voor Wetenschappen en de Pauselijke Academie voor Sociale Wetenschappen en is ontworpen om de leugen te promoten dat “de voortplanting van het menselijk leven de grootste bedreiging vormt voor onze planeet.” De grootste vijand voor “Moeder aarde” zijn menselijke baby’s, want zij groeien op en vervuilen de planeet met hun “CO2-uitstoot.”

Het is niet de eerste keer dat in het Vaticaan abortusvoorstanders hartelijk worden verwelkomd. Zo kwamen in mei vorig jaar nog twee leidende abortusvoortanders in een klimaatconferentie spreken in het Vaticaan. En toen in 2013 Bergoglio had gezegd dat “de kerk zichzelf opgesloten had in kleine dingen en niet moet hameren op zaken zoals abortus, homohuwelijk en contraceptie, maar zich moet focussen op belangrijker zaken”, werd deze uitspraak korte tijd later vol lof onthaald door president Obama. En in november vorig jaar had Bergoglio een vrienschappelijke ontmoeting met Italiës grootste pro-abortus politica.

Bergoglio heeft er de gewoonte van gemaakt om samen te werken met wetenschappers en andere figuren die anti-leven zijn, om de wereld een “betere plaats” te maken. “Wetenschap en religie, die verschillende benaderingen bieden tot de realiteit, kunnen in een intensieve en productieve dialoog gaan met elkaar,” zo schreef hij in zijn encycliek ‘Laudato Si‘.

Bron: OnePeterFive; LifeSiteNews

vaticanflagbl2

Korte noot:

De bioloog die komt spreken in het Vaticaan is duidelijk een aanhanger van de Eugenetica. Eugenetica spruit voor uit het Darwinisme en is Satanisch van aard. De grondregel van het Darwinisme en de evolutietheorie luidt: “Het overleven van de sterkste”. Eugenetica wil letterlijk zeggen: rasverbetering. Hitler gebruikte het Darwinisme als voorwendsel om massaal oudere en gehandicapte mensen te euthanaseren, Joden te vergassen en andere minderheidsgroepen uit te roeien, om zogezegd het ‘arische ras’ sterker te maken en “lebensraum” te creëren, of vertaald: levensruimte, dus gewoon de populatiedichtheid te verminderen en zogezegd de levenskwaliteit te verbeteren. Andere dictators, zoals Stalin, Pol Pot, Mao enz… roeiden alle tegenstanders uit en dunden moedwillig de bevolking uit. Tegenwoordig is het gedachtengoed van de Eugenetica volledig ingebakken in onze samenleving, maar de mensen beseffen dat niet of ontkennen het zelfs.

Eugenetica is in velerlei vormen aanwezig in onze samenleving. Niet enkel het euthanaseren van zwakkere, oudere, en nutteloze mensen en beperken van de geboorte, maar knoeien met DNA en maken van kinderen in labo’s is daar ook een onderdeel van.  Eén van de 10 geboden van Satan, die staan geschreven op de Georgia Guidestones in de VS, luidt als volgt: “Hou de mensheid onder de 500 miljoen in eeuwige balans met de natuur. Wat wil dit dus zeggen? Er moeten mensen uitgeroeid worden. Een ander gebod luidt: “Verbeter diversiteit en fitheid” d.w.z.  het ras moet verbeterd worden. Dit is de agenda van de elite of de Nieuwe Wereld Orde.

En het gedachtengoed over Eugenetica wordt nu openlijk getolereerd en zelfs gepromoot door het Vaticaan, om “klimaatverandering” tegen te gaan en de “aarde leefbaarder te maken”.

Alle wetenschappers die de theorie over klimaat-opwarming door de mens steunen, zijn atheïsten. En atheïsten geloven in de evolutietheorie die zegt dat wij mensen slechts een kosmisch toeval zijn, die bijgevolg van weinig waarde is, dus mogen er mensen uitgeroeid worden om het klimaat te redden. Elite-lid Bill Gates haalt steeds de klimaatopwarming aan om zijn agenda van vaccins, ggo’s en dergelijke door te drukken om, zoals hij het zelf zei, de wereldpopulatie naar beneden te halen. Dit is één van de geboden van Satan op de Georgia Guidestones: “Wees geen kanker op deze aarde, laat plaats voor de natuur.

ab

Categorieën:Abortus

4 antwoorden »

  1. Vanaf het eerste moment beschikt het nieuwe leven over een waarlijk unieke identiteit en dat reeds vanuit een enkele cel. Het gehele mensidee vligt in die ene cel. Iedere stap van het zich ontvouwende leven is deel van het mensidee zoals dat in zijn totaliteit bestaat in Gods Geest. De encycliek Donum Vitæ zegt heel juist: “Het menselijk leven is heilig omdat het vanaf zijn oorsprong de scheppende daad van God omvat en voor altijd een speciale band met de Schepper houdt, zijn enig doel.” God kent het eerste vaderschap (Gen. 4:1); de menselijke ouders hebben een afgeleid ouderschap. De mens mag wel de condities bepalen waaronder het nieuwe leven begint, maar telkens is een bovennatuurlijke daad van God nodig om in dat mensje een ‘onsterfelijke ziel’ te plaatsen, en God zal dat ook altijd doen. Hoe zou het sterfelijke het onsterfelijke kunnen voortbrengen? Daar is God voor nodig, die ook de verheven bestemming geeft aan wat dat mensje tot in de oneindige toekomst moet worden. Wie maar enigszins besef heeft van de verheven roeping van hemzelf en ieder individu zal nooit zijn toevlucht tot abortus nemen.

  2. Simone de Beauvoir, het vriendinnetje van Sartres, schreef dat een foetus te vergelijken valt met een kankergezwel. Zo wordt het meest kwetsbare, beschermwaardige, het meest onschuldige, aan de beulen overgeleverd.

  3. De berijmde psalm luidt (31:13): “Ik ben voor hen gelijk een dode, weg uit hun oog en hart. Om mij heeft niemand smart. O God, wie heeft mij nog van node? Ik ben door elk vergeten, als afval weggesmeten.”

  4. Bergolio’s is dus duidelijk van de N W O. De valse profeet. Je zou er moedeloos van worden,ware het niet dat we nog kunnen bidden voor overwinning op het kwaad. Ben erg benieuwd naar wat er gebeuren gaat op 18 maart.