Schisma

Kardinaal Caffarra: ‘Enkel een blinde ziet de verwarring niet’

caffarra2

Kardinaal Caffarra, één van die vier kardinalen die Bergoglio gevraagd hebben om Amoris Laetitia te verduidelijken, heeft gezegd dat het ertoe doet, omdat de eeuwige redding van zielen op het spel staat. In een interview met de Italiaanse krant Il Foglio, zei Caffarra: “We spreken over kwesties die niet secundair zijn. Het is geen discussie over of het eten van vis wel of niet de onthouding schendt. Dit zijn de meest ernstige vragen voor het leven van de Kerk en voor de eeuwige redding van de gelovigen.”

De kardinaal zei: “Vergeet nooit, dit is de opperste wet van de Kerk: de eeuwige redding van de gelovigen, en geen andere bezorgdheden. Jezus stichtte Zijn Kerk zodat de gelovigen eeuwige leven zouden hebben, en in overvloed.” Caffarra zei dat de verwarring en de angst in de kerk, in de nasleep van Amoris Laetitia, zo duidelijk is dat enkel “een blinde man” het niet kan zien.

“Op deze fundamentele vragen betreffende de sacramentele economie (huwelijk, biecht en Eucharistie) en het Christelijk leven, hebben sommige bisschoppen A gezegd, anderen hebben het tegengestelde van A gezegd, met de bedoeling om dezelfde teksten goed te interpreteren.” Hij legde uit dat dit is waarom hij en de andere drie kardinalen – Burke, Brandmüller en Meisner, hun dubia hebben ingediend, en daarbij om duidelijkheid vragen omtrent het document.

Caffarra verklaarde dat de eigenlijke tekst van Amoris Laetitia in continuïteit zou kunnen gelezen worden met de Katholieke Leer (waar wij niet mee akkoord gaan, zie ook analyse van Amoris Laetitia, nvdr), maar er zijn volgens hem wijdverspreide interpretaties die tegenstrijdig zijn aan de Kerkelijke Leer over Communie en morele beginselen.

Caffarra zei dat de meest belangrijkste van de vijf dubia, de laatste was, over het geweten. “Dit is waar we samenkomen en botsen met de centrale steunpilaar van de moderniteit.” De vijfde dubia vraagt namelijk te verduidelijken dat de leer van Johannes Paulus II over het geweten nog steeds geldig is. Hij leerde namelijk in zijn encycliek Veritatis Splendor dat het geweten nooit een uitzondering kan vinden voor absolute morele verbodsbepalingen. De kardinaal zei dat de martelaars steeds weigerden om af te vallen van hun geloof, zelfs in extreme gevallen, bijvoorbeeld in het geval van de H. Thomas More, toen zijn vrouw hem vroeg om zijn gezin niet in de steek te laten. Het geweten is ondergeschikt aan de Waarheid.

Caffarra vertelde van een priester die hem een brief schreef over zijn moeilijkheid in het geven van spirituele leiding. De priester had een biechteling die in een relatie was met een gescheiden vrouw. Toen de priester uitlegde hoe de man zijn situatie kon corrigeren, antwoordde de man: ‘Luister, vader, de paus zei dat ik de Eucharistie kan ontvangen, zonder de voorwaarde om in onthouding te leven.” De priester vertelde Kardinaal Caffarra dat hij de situatie ondragelijk vond. Caffarra zei dat vele parochiepriesters zich in een dergelijke situatie bevonden: “ze dragen een last op hun schouders die ze niet kunnen dragen. Dit is waar ik aan denk wanneer ik spreek over een grote desoriëntatie. En ik spreek over parochiepriesters, maar veel lekengelovigen zijn nog meer verward.”

Bron: Catholic Herald

Categorieën:Schisma

12 antwoorden »

 1. Hoogmoed verblindt, maar ook een overdreven loyaliteit aan de Roomse Kerk. De ware Kerk is de gemeenschap die in Christus geborgen is. Wie heeft prioriteit: het instituut of Jezus Christus en zijn leer?

 2. ge moet inderdaad blind en doof zijn om zijn exhortatie niet als verdacht te zien!

 3. Dubia 5: “Het geweten is ondergeschikt aan de Waarheid”.. van het onfeilbare pauselijke leergezag.

 4. Ik herinner mij nog zeer wel dat Kruispunt van de kRO (nee die kleine k is geen typefout) met bazuingeschal aankondigde dat de meerderheid van de kardinalen bij de synode vóór had gestemd dat hertrouwd gescheidenen voortaan de communie zouden kunnen ontvangen. En als je dan als leek niet al te goed op de hoogte bent en je verkeert in een situatie zoals die man uit het artikel, tja dan zeg je tegen je biechtvader: “Ja sorry eerwaarde, maar het mag van de paus’ en daar sta je dan als geloofsgetrouwe priester…

 5. Ik ga niet meer naar de mis sedert 11-2016. Ben pas mijn halve leven rooms. De pastoor lijkt me wel orthodox genoeg, maar wil geen slecht woord over de paus naast Paus Benedictus 16 horen. Ik word zo moe van het goed-redeneren van de verwarring die Pater Jorge Bergoglio sj bij mij teweeg bracht, dat het me beter leek en lijkt om gewoon thuis te blijven.

  • Een optie is misschien om een Latijnse Mis bij te wonen? SSPX? Dat is het katholicisme van voor 1960, en daar zul je ook niets horen over “paus” Franciscus. Ikzelf heb er goede ervaringen mee.

  • Zoek dan een kerk die nog redelijk geloofsgetrouwe diensten/dienaren heeft. Het is anders zo jammer dat u de Eucharistie niet meer kunt bijwonen en de Communie niet meer krijgt.

   • Dag beste Angela, op zich helemaal waar. Echter kan de Heer Jezus Christus ook mij (dwalend?) schaap hoeden en vertroosten.

    De die-hards (bijv FSSPX) ken ik en ze kennen mij. Maar zoeken en troosten, daar hebben ze geen oren naar, en dan komt een mens gelukkig uit bij Christus alleen.

 6. Let wel: bij de komst van de Mensenzoon zullen zelfs de hemelse machten verward raken en wankelen (Mat. 24,29).

 7. Het Onzichtbare Hoofd van de Kerk is Christus,Hem volg ik nu ,het zichtbare hoofd is ontspoord…

 8. Beste De Ley, voor mij geldt hetzelfde. Het vermoeden dat al bij me leefde voordat Bergoglio sj in het vizier kwam, is door de pauskeuze van Franciscus alleen maar wat meer in het licht komen te staan. Een huis dat verdeeld is.

  Ik kon in ‘onze’ goede parochie niet meer meeleven met oogkleppen op.