Bergoglio, de levende heilige

Hoe Bergoglio wordt verafgood

clarke2

De Ierse zangeres Emily Clarke maakte naar aanleiding van het bezoek van Bergoglio aan Ierland in 2018 een lied over hem: ‘Papa Francis’. Daarin zingt ze dat “de Heer ons een schat heeft gezonden om ons veilig naar Huis te brengen: paus Franciscus.”

Bergoglio is volgens haar “door God daarboven gekozen, een leider voor onze tijd” en “hij brengt ons naar Zijn kostbare Zoon.”

In de clip worden o.a. beelden getoond van de voetwassing van Moslims door Bergoglio; en verschillende keren neemt de vrouw een houding aan alsof ze Bergoglio aanbidt. Op een gegeven moment staat ze zelfs naast het Tabernakel Bergoglio’s naam te verheerlijken.

clarke


Uit de boodschappen van het Boek der Waarheid:

Gebed om kracht om mijn geloof te verdedigen tegen de Valse Profeet

Lieve Jezus, geef mij de kracht om mij op Uw Leer te richten en om te allen tijde Uw heilig Woord te verkondigen. Sta nooit toe dat ik in de verleiding kom om de Valse Profeet, die zal proberen om zich als U voor te doen, te verafgoden. Houd mijn liefde voor U sterk. Schenk mij de genade van het onderscheidingsvermogen opdat ik de waarheid, vervat in de Heilige Schrift, nooit zal ontkennen ongeacht hoeveel leugens mij voorgeschoteld worden om mij aan te zetten Uw waarachtig Woord de rug toe te keren.

Amen.

(Jezus Christus, 12 april 2012)

 

Zijn leugens zullen een naïeve groep van katholieke volgelingen betoveren. Hij zal een wonderlijke en liefdevolle uiterlijke uitstraling vertonen en al Mijn kinderen in de Katholieke Kerk zullen verward zijn. Eén teken waarop gelet moet worden, zal zijn trots en arrogantie zijn, verborgen achter een bedrieglijke uiterlijke nederigheid. Mijn kinderen zullen zo voor de gek gehouden worden waardoor ze zullen denken dat hij een uitzonderlijke en zuivere ziel is. Hij zal behandeld worden als een levende heilige. Niet één woord uit zijn mond zal in twijfel getrokken worden. Het zal ook lijken dat hij bovennatuurlijke gaven heeft en de mensen zullen ogenblikkelijk geloven dat hij wonderen kan verrichten. Iedereen die zich tegen hem verzet zal bekritiseerd worden en beschouwd als een ketter. (Jezus Christus, 21 januari 2012)

 

 

8 antwoorden »

 1. Dit is bijna Godslasterlijk en de paus voorstellen als een god is een gevaarlijke situatie die totaal onbijbels en tegen de traditie ingaat !

 2. Tekstueel ook interessant (lees “huiveringwekkend”):
  Papa Francis, de Heilige Vader, die ons terugvoert naar de “precious Son”. Laat ik in mijn verwarring nou altijd gedacht hebben dat de Zoon ons terugvoert naar de Heilige Vader in de hemel (Johannes 17), “Ut unum sint”.

  • Nu ik na een nachtje waken met de Heer de verwarring te boven ben gekomen, moet ik wel concluderen dat deze ‘operadiva Laetitia Amoris’ ontegenzeggelijk een broodje (p)aap teveel heeft genuttigd.

   • “Een verwarde vrouw is als een zinkend schip en wie met haar in zee gaat, gaat naar de haaien” (Helgoland 42, vers 0)

 3. Heb ik jullie nu echt verkeerd verstaan, u gaat zo iemand die zijn overste (God) verloochend en zijn gelovige kinderen zo stoffeert gelovige bisschoppen/priesters afdankt enz.. toch wel de juiste tittel geven. En u wilt toch wellicht bedoelen de SchijnHeilige paus Franciscus I.
  Ere wie ere toekomt, Heer Jezus gaf deze mooie tittel toch ook aan de Schriftgeleerden ( de farizeeërs.) Als je iemand een tittel geeft is best de juiste te geven die hij verdiend.

 4. In de geschriften van de Heilige Birgitta van Zweden staat dat de Heilige Maagd zegt dat God haar voor de betoveringen van deze wereld heeft beschermd. Betovering is het sleutelwoord. De tekst gaat als volgt: “Om die reden heb ik mij nog meer van al het andere teruggetrokken en was ik dag en nacht alleen, sterk vrezend dat mijn mond iets zou zeggen of mijn oren iets zouden horen wat in strijd met Gods wil is of dat mijn ogen een glimp van de betovering van het wereldse zouden waarnemen.”

 5. Een van de (vele) theologische gebreken van Luther is de verafgoding van het gezag en dit zal Bergoglio niet onwelgevallig zijn.
  Dank aan de heer Luns voor uw leerzame commentaren.

 6. Wat mij hier ook opvalt meteen al aan het begin de betoverende muziek, lijkend op een lp die wij vroeger hadden. Het is die betovering ook die je meevoert misschien naar iets, wat niet goed is. Je komt dan in andere sferen, het lijkt mooi, maar waar kom je eigenlijk terecht? Het was opvallend hoe de huidige paus juist zo in de smaak viel dit bij progressieven terwijl diezelfde progressieven de nu em. paus Benedictus XVI, zo bekritiseerden. Het komt al meer, nu een paar jaar later, over dat er inderdaad een machtsstrijd heeft plaatsgevonden binnen het Vaticaan. Het doet mij pijn. Toen paus Benedictus XVI net paus was gekozen, was ik verrast en zo blij. Alles is nu zo anders. Er staat hier heel veel op deze website wat vele katholieken hier niet weten. Ze zijn zo onwetend en het lijkt vaak of ze het ook niet meer willen weten. P.S. Deze reactie hoeft niet geplaatst te worden. Toch hoop ik dat het wel gelezen wordt. Ik ben iemand uit Nederland.