De nieuwe ‘encycliek’ van Bergoglio doorgelicht

laudato_si

Op donderdag 18 juni werd de nieuwe “encycliek” van Bergoglio bekend gemaakt: ‘Laudato Si.’

We hebben er een kijkje in genomen en lazen o.a. het volgende:

  1. Bij nr. 7 zegt hij dat vervuiling van de natuur een zonde is tegen onszelf en tegen God. Dit is zo goed als de enige plaats waar over zonde wordt gesproken. Het woord zonde komt in het hele boek slechts 4x voor.
  2. Bij nr. 83 zegt hij dat de dieren niet voor de mens werden gemaakt maar dat wij allemaal samen een front vormen op weg naar God. Dit spreekt de Bijbel tegen.
  3. Bij nr. 169 heeft hij het over de VN, de klimaattoppen van Rio en de UNSD (Conferentie van Duurzame ontwikkeling van de VN) en heeft het over de reductie van broeikasgassen. Vanaf daar tot het einde van het hoofdstuk is de hele tekst puur politiek geaard.
  4. Bij nr. 175 lijkt hij aan te sturen op een Eén-wereldregering.
  5. Bij nr. 189 roept hij op tot het vormen van een nieuwe economie en het reguleren van virtuele rijkdommen (= bankrekening en aandelen).
  6. Bij nr. 201 roept hij alle religies op om netwerken van respect en broederschap op te richten om de natuur en de armen te beschermen (éne-wereldreligie!).
  7. Bij nr. 233 en verder interpreteert hij de sacramenten. Hij zegt dat ze een manier zijn waarbij God de natuur gebruikt om te mediteren op het bovennatuurlijke leven. Hij beweert dat de Eucharistie een daad van kosmische liefde is, en het is een bron van licht en motivatie voor de bezorgdheid voor het milieu. De zondag is gecenterd rond de Eucharistie en werpt licht op de rest van de week en motiveert tot grotere zorg voor de natuur en de armen.
  8. Op het laatste een gebed voor de aarde voor alle mensen die in een god geloven. [!]

Voorkomen van woorden (aflopende volgorde):

Mens 203x; milieu: 89x

aarde 68 x, armen 61 x; politiek 52 x;

ecologie 36 x; economie 26 x;

Jezus 24 x, Kerk 13 keer;

zonde 4x; abortus 1x (en dan nog niet eens in de juiste context).

Het woord satan, duivel of hel komt er niet in voor!

Geen woord over Gods rechtvaardigheid en straffende Hand! Uiteraard krijgt Bergoglio talloze lofbetuigingen van klimaatactivisten en wetenschappers!

De hele Engelse tekst kunt u hier lezen: http://w2.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html


 

Uit het Boek der Waarheid:

God de Vader op 29 augustus 2011:

Ik kom in de naam van Mijn Zoon Jezus Christus. Ik ben de Alfa en de Omega, de Allerhoogste God. Ik wens deze boodschap te geven aan Mijn kinderen over de hele wereld.

Door de macht van het gebed wordt Mijn hand tegengehouden om de mensheid voor hun begane zonden te straffen. Ik zal een strenge straf zenden indien men zich niet afkeert van de zonden van moord en ababort12w2ortus. Mijn kinderen, jullie hebben Mijn toorn al gezien door aardbevingen, overstromingen, tsunamis en andere ecologische chaos. Kinderen, Ik moet jullie kastijden want jullie kunnen de straf niet meer vermijden voor jullie misdaden tegen jullie medemensen.

De zonden van abortus zullen bestraft worden doordat Mijn hand met kracht neer zal komen op de landen, die deze gruwel door de vingers zien. Het zal jullie niet langer toegestaan worden Mijn hulpeloze schepseltjes te vermoorden en als jullie regeringen verder wetten opstellen om deze laffe praktijk te vergoelijken, zullen jullie Mijn toorn zien neerdalen met zo’n kracht dat jullie zullen smeken om genade voor jullie eigen leven. Toch zullen jullie nooit ophouden te overwegen om het leven te nemen van de ongeborenen.

Moord zal door Mij niet meer getolereerd worden. Jullie zullen weldra gestopt worden. Bid voor de zielen van deze hulpeloze wezentjes en bid om verlossing. Aanvaard geen wetten van jullie heidense regeringen die geen eerbied hebben voor het leven.