Vaticaan ontving twee leidende abortusvoorstanders in klimaatconferentie

fdbd9bb09b

(Lifesitenews) Op 28 april spraken twee van ’s werelds leidende abortusvoorstanders een Vaticaanse workshop over het milieu toe.

Tegelijkertijd werd een persconferentie in Palazzo Cesi in Rome, georganiseerd door het Heartland Institute, toegesproken door twee leidende SPUC beambten, in naam van “Voice of the Family”, waarbij ze waarschuwden dat de populatie-controle lobby hun agenda aan het opvoeren waren, door middel van de workshop die werd gehouden door de Pauselijke Academie voor Wetenschap.

Ze uitten hun bezorgdheid over de aanwezigheid van de VN Secretaris-generaal Ban Ki-Moon, en professor Jeffrey Sachs, Directeur van het “Earth Institute”, tijdens de Vaticaanse workshop Bescherm de Aarde, verwaardig de mensheid. De morele dimensies van klimaatverandering en duurzame ontwikkeling, georganiseerd door de Pauselijke Raad van Wetenschap, Netwerk voor Oplossingen voor Duurzame Ontwikkeling en Religies voor Vrede, op 28 april 2015, in de anticipatie van een nieuwe pauselijke encycliek over het milieu.

Ban Ki-Moon en Jeffrey Sachs zijn notoire promotors van abortus, die opereren in de hoogste rangen van de Verenigde Naties.

De workshop van het Vaticaan had als doestelling “de gewaarwording te bewerkstelligen en een algemene overeenstemming dat de waarden van duurzame ontwikkeling samenhangen met de waarden van de leidende religieuze tradities, met een bijzondere focus op de allerzwaksten.”

Helaas, pro-life en pro-familie activisten die lobbyen bij de VN hebben gezien dat de milieuproblematiek een ‘paraplu’ vormt om een breed gala aan aanvallen op het menselijk leven en de familie te bedekken. Deze aanvallen vormen een onmiddellijke bedreiging voor het leven van de meest kwetsbaren – de ongeborenen, de gehandicapten en de ouderen – alsook zware schendingen van de rechten van ouders.

In het licht van de aanvallen op het onschuldig menselijk leven, gezien bij de VN onder het mom van bezorgdheid over het milieu, zijn we verontrust het verlangen vast te stellen van de workshop in het Vaticaan om “te helpen een globale beweging te bouwen doorheen alle religies, voor duurzame ontwikkeling en klimaatverandering doorheen 2015 en verder.” Deze tijdslijn valt exact samen met de onderhandelingen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SGD), bij de VN, die zware aanvallen op het leven en de familie omvatten. De SGD agenda zal de leiding en de financiële hulp bepalen voor de derde wereldlanden voor de komende 15 jaar.

Ban Ki-Moon, die één van de belangrijkste sprekers was op de workshop, heeft tijdens veel gelegenheden het zogezegde “recht” op abortus wereldwijd gepromoot. Hij was ook het brein achter een controversieel nieuw rapport dit jaar, over seksueel geweld in conflictzones, en die kritisch was over het gebrek aan “veilige abortussen” in veel conflictsituaties.

Onze bezorgdheid gaat specifiek over Doelstellingen 4 en 5 van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals SDG):

Doelstelling 4 is om “gendergelijkheid, sociale insluiting en mensenrechten voor iedereen te verkrijgen”. De oproep voor een einde aan de te voorkomen sterfte van baby’s en kinderen onder de 5 jaar sluit de ongeboren kinderen uit, ondanks het feit dat Conventie voor de Rechten van het Kind erkend dat “Het kind, omwille van z’n fysieke en mentale onvolgroeidheid, bijzondere bescherming en zorg nodig heeft, inclusief gepaste legale bescherming, zowel voor als na de geboorte.”

Doelstelling 4d, die stelt: “verzeker universele seksuele en reproductieve gezondheid en rechten” is volledig onaanvaardbaar. Zo’n taal wordt doorgaans gebruikt door de internationale pro-abortus en pro-populatiecontrole lobby om te verwijzen naar de legalisatie van abortus op aanvraag, en de toegang voor kinderen, zonder de weet van de ouders, tot abortus en contraceptie in landen over heel de wereld.

In het licht van al wat hier gezegd werd, zal het wel duidelijk zijn waarom Katholieke families over heel de wereld ernstig bezorgd zijn dat de Instituten van het Vaticaan de taal van de VN omarmen, die aan het oppervlak, spreekt over de bescherming van het milieu, terwijl ze in feite een anti-leven- en anti-familie-agenda willen doordrukken.

Het houden van deze conferentie in het Vaticaan in deze cruciale periode tussen de twee familie-synoden en in de aanloop naar de publicatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, en de deelname van deze leidende internationale abortusvoorstanders, is des te meer zorgwekkend in het licht van de meest recente uitspraak van Hilary Clinton, die zei dat de oppositie tegenover abortus moet ophouden met bestaan, zelfs in de leer van de Kerk.

Foto: Vaticaninsider

https://www.lifesitenews.com/opinion/vatican-hosts-two-leading-pro-abortion-population-control-activists-at-clim


Boodschap van de Heer op 25 december 2014:

Het ergste leed dat jullie zullen moeten meemaken zal erin bestaan getuigen te zijn van zogenaamde daden van naastenliefde en menslievende bezorgdheid en wel op wereldniveau, wat de ware intenties van Mijn vijanden zal verbergen. In jullie hart zullen jullie weten dat de bedrieger aan het werk is. Wanneer de seculiere wereld en zij die beweren Mij te vertegenwoordigen, spreken van politiek en humanitaire daden maar het nalaten om het belang van het menselijk leven, tot elke prijs, te beschermen, weet dan dat dit niet is wat Ik verlang. Wanneer zij die zeggen Mij te vertegenwoordigen niet met dezelfde passie spreken over het kwaad van abortus, zoals zij dat wel doen over andere daden tegen de mensheid, wees er dan van bewust dat er iets fout gaat.

Mijn Vader zal allen straffen die Zijn kinderen vermoorden, ook de kinderen die nog gevoed worden in de moederschoot in afwachting van hun geboorte. De uitvoerders van dergelijke misdaden zullen een vreselijke straf ondergaan tenzij zij berouw betonen over hun zonden tegen Hem. Zij die van Mij zijn en die Mijn Kerk op aarde vertegenwoordigen hebben het nagelaten de Waarheid te verkondigen. Moord, met inbegrip van abortus, is een van de grootste zonden tegen God. Een buitengewone akte van berouw is noodzakelijk om voor dergelijke zonde vergeving te ontvangen. Waarom vecht Mijn Kerk niet krachtig tegen deze zonde – een van de meest weerzinwekkende daden van opstandigheid tegen Mijn Vader? Waarom leiden zij jullie aandacht af van de erkenning van de meest ernstige onder de zonden terwijl zij preken over het belang van humanitaire daden?

Humanisme is een belediging tegenover God omdat het gericht is op de noden van de mens en niet op de nood om berouw te hebben over zonden tegenover de Schepper van al wat bestaat. Indien jullie de doodzonden negeren die duidelijk omschreven staan in de Wetten door God  afgekondigd, en die naar eeuwige verdoeming leiden, dan zal zelfs een berg van medeleven voor de burgerlijke rechten van het menselijk ras voor die zonden geen verzoening kunnen brengen.

Indien jullie in Mij geloven en Mij dienen, dan moeten jullie alleen de Waarheid spreken. De Waarheid is dat zonde jullie grootste vijand is – niet diegenen die jullie vervolgen. Doodzonde, indien niet berouwd, zal jullie naar de Hel leiden. Indien jullie  zich in staat van doodzonde bevinden en tijd besteden om grote daden van naastenliefde en humanitaire doelen te steunen, maar geen berouw hebben, dan zal jullie ziel verloren gaan.

Denk aan de Waarheid. Laat jullie niet misleiden door gepraat, daden of handelingen van liefdadigheid wanneer de belangrijkste taak erin bestaat doodzonde te bestrijden. Mijn geestelijke dienaar die weigert om jullie te herinneren aan de gevolgen van doodzonde, begrijpt zijn of haar zending in dienst van Mij niet. Jullie kunnen de zonden niet onder de mat vegen, uit het gezicht, alsof ze niet bestaan. Zelfs een zeer groot inlevingsvermogen met mensen die in Mijn Naam vervolgd worden, zal niet opwegen tegen het feit dat zondaars zich niet met Mij, Jezus Christus, verzoenen tot vergeving van hun zonden.