En het gaat maar verder: Vaticaan zal opnieuw conferentie over klimaat houden met pro-abortus sprekers

Special Year of Mercy at the Vatican
Klimaatlichtshow in het Vaticaan eind 2015, n.a.v. de klimaatconferentie in Parijs, COP 21.

De Pauselijke Academie voor Wetenschappen heeft weeral een nieuwe klimaatconferentie (lees: populatiecontroleconferentie) aangekondigd, de zoveelste in de rij. De titel luidt: “Gezondheid van Mensen, Gezondheid van de Planeet en Onze Verantwoordelijkheid: Klimaatverandering, Luchtvervuiling en Gezondheid,” en het zal gehouden worden van 2 tot 4 november in het Vaticaan. En uiteraard zitten er weer sprekers bij die pro-abortus/populatiecontrole zijn.

We geven een overzicht. Onder de deelnemers zijn prof. John Schellnhuber, stichtend directeur van het Potsdam Instituut voor Klimaat Impact Onderzoek en voorzitter van de Duitse Adviesraad over Globale Verandering. Hij wordt gezien als één van ’s werelds leidende klimaatwetenschappers. Hij staat ook bekend voor zijn oproepen voor een één-wereldregering.

Vervolgens heb je Partha Dasgupta, een voorstander van populaitiecontrole. Hij looft China’s Menselijke Ontwikkeling, ondanks het “familieplanning-beleid” van dat land. Hij ijvert eveneens voor een duurzame populatiegrootte, inclusief het “omkeren van populatiegroei” in vele landen (d.i. populatiekrimp door abortus en anticonceptie). Hij zei dat het feit dat dit symposium in het Vaticaan wordt gehouden een teken is “dat de vijandigheid tussen wetenschap en de kerk, ten minste op gebied van het bewaren van diensten van de Aarde, de kop ingedrukt werd.”

Peter Raven, een bioloog die zich specialiseert in planten, vlinders en evolutie, zei dat we op een gegeven moment “een beperkt aantal mensen mogen hebben”, en dat Bergoglio en zijn voorgangers hebben gezegd dat je niet meer kinderen mag hebben dan je fatsoenlijk kan grootbrengen. Dit is onjuist, enkel Bergoglio heeft gezegd dat men niet moet kweken gelijk de konijnen en vergeleek een condoom met “een pleistertje voor op de wonde.”

Dan heb je nog Jeffery Sachs, van de Universiteit van Colombia, die in 2015 ook al aanwezig was op een conferentie van het Vaticaan over klimaatverandering. Hij gelooft dat abortus een legitieme manier is om de populatie naar beneden te halen. Sachs pleitte in zijn boek uit 2008 ‘Commonwealth: Economics for Crowded Planet’ voor het legaliseren van abortus als een kosteneffectieve manier om “ongewenste kinderen” te elimineren als contraceptie faalt. Hij omschrijft abortus als een lagere-kostenoptie met lager risico dan het op de wereld zetten van een nieuw menselijk leven.  Hij schreef  ook dat het “legaliseren van abortus de totale vruchtbaarheidsgraad van een land significant verlaagt.”

Vervolgens zijn er ook enkele pro-abortus politici uit de VS die zullen deelnemen aan de bijeenkomst, allen afkomstig van Californië: Congreslid Scott Peters, senator Kevin de Leon en gouverneur Jerry Brown. Ze zullen op de slotdag van de conferentie een toespraak houden. Alle drie zijn ze notoire supporters van Planned Parenthood, de grootste abortusorganisatie van de VS.

De persoon die de conferentie zal leiden is het hoofd van de Pauselijke Academie voor Wetenschappen, Aartsbisschop Marcelo Sánchez Sorondo, net zoals Bergoglio een Argentijn, en een figuur die sterk vijandig staat tegenover de traditionele Leer van de Kerk, en net zoals Bergoglio een sterk antikapitalistisch (=communistisch) wereldbeeld heeft. Sorondo werd door deze pro-abortus elites zelf uitgenodigd om lid te worden van het ‘Leadership Council of the Sustainable Development Solutions Network’, een organisatie die gelanceerd werd door Ban-Ki-Moon, de Secretaris-Generaal van de VN. In die leiderschapsraad zitten ook Sachs en Ted Turner, twee ’s werelds meest beruchte promotors van gedwongen populatiecontrole. Turner hield op  zijn beurt op 25 septeber 2015 een bijeenkomst in de chique Harvard Club in New York, waar hij het werk van Sorondo prees.

De drie sleutelfiguren achter de huidige pro-abortus-koers van het Vaticaan: Ban-Ki-Moon, Sorondo en Bergoglio. Foto: REUTERS/Osservatore Romano
Bergoglio steunt actief de nieuwe wereldorde.
Laudato Si, het milieudocument van klimaatpaus Bergoglio, dat veel lof ontving van ‘klimaatwetenschappers.’

Restkerk las in juni 2015 dit document en gaf volgend overzicht:

  1. Bij nr. 7 zegt hij dat vervuiling van de natuur een zonde is tegen onszelf en tegen God. Dit is zo goed als de enige plaats waar over zonde wordt gesproken. Het woord zonde komt in het hele boek slechts 4x voor.
  2. Bij nr. 83 zegt hij dat de dieren niet voor de mens werden gemaakt maar dat wij allemaal samen een front vormen op weg naar God. Dit spreekt de Bijbel tegen.
  3. Bij nr. 169 heeft hij het over de VN, de klimaattoppen van Rio en de UNSD (Conferentie van Duurzame ontwikkeling van de VN) en heeft het over de reductie van broeikasgassen. Vanaf daar tot het einde van het hoofdstuk is de hele tekst puur politiek geaard.
  4. Bij nr. 175 lijkt hij aan te sturen op een één-wereldregering.
  5. Bij nr. 189 roept hij op tot het vormen van een nieuwe economie en het reguleren van virtuele rijkdommen (= bankrekening en aandelen).
  6. Bij nr. 201 roept hij alle religies op om netwerken van respect en broederschap op te richten om de natuur en de armen te beschermen (éne-wereldreligie!).
  7. Bij nr. 233 en verder interpreteert hij de sacramenten. Hij zegt dat ze een manier zijn waarbij God de natuur gebruikt om te mediteren op het bovennatuurlijke leven. Hij beweert dat de Eucharistie een daad van kosmische liefde is, en het is een bron van licht en motivatie voor de bezorgdheid voor het milieu. De zondag is gecenterd rond de Eucharistie en werpt licht op de rest van de week en motiveert tot grotere zorg voor de natuur en de armen.
  8. Op het laatste een gebed voor de aarde voor alle mensen die in een god geloven. [!]

 

Bron: LifeSiteNews