Bergoglio’s werkelijke standpunt over contraceptie

condom3

De omstandigheden die met het ontslag van de Grootmeester van de Soevereine Militaire Orde van Malta gepaard gaan, en de aanduiding van een “pauselijke delegatie” om te helpen in de “vernieuwing” van de orde, doen verdere vragen oprijzen over de mate waarin Bergoglio de leer van de Katholieke Kerk volgt op gebied van seksuele ethiek. In dit artikel zullen we voorgaande beweringen van Bergoglio weergeven, die betrekking hebben op zijn positie over contraceptie, in het licht van de recente gebeurtenissen.

Aan de basis van de crisis in de Orde van Malta ligt de distributie van contraceptiva en aborterende middelen, over de periode van jaren door Malteser International (MI), de humanitaire tak van de orde. Edward Pentin bezorgde details van de programma’s van MI; en een onderzoek door het Lepanto Instituut voorziet verdere informatie over het werk van MI, waarbij wereldwijd condooms en aborterende middelen worden gepromoot. Onder hun bevindingen springen de volgende feiten in het oog:

MI verdeelde 52.190 condooms in Burma (Myanmar) in 2005 en 59.675 in 2006. Een rapport van de Wereldgezondheisorgansiatie van 2006, getiteld “Reproductieve gezondheidsbelanghebbende Analyse in Myanmar” omvat “familie planning” onder de “gebieden van expertise” van MI, “contraceptie” onder hun activiteiten en “geboorteregeling” onder hun “toekomstige plannen.” Het rapport gaf ook aan dat MI aan 2500 vrouwen in één dorp in Burma orale contraceptie voorzag (d.i. de ‘pil’). In 2007 ontving MI een som van $1,7 miljoen van het Three Disease Fund, die ze gebruikten om ruim 300.000 condooms te verdelen in Burma. In 2012 ging MI een partnerschap aan met Save The Children om een gezamenlijk project uit te werken, waarvoor ze $2,1 miljoen ontvingen van het Global Fund, om nog meer condooms te verspreiden in Burma tijdens de periode van 2013-2016.

Malteser International was doorheen deze periode voorgezeten door Albrecht Freiherr von Boeselager. Een intern onderzoek door de Orde van Malta vond dat Boeselager uiteindelijk verantwoordelijk was voor de programma’s waarbij de distributie van condooms en aborterende middelen betrokken waren. Zijn rol bij het MI was één van de grootste factoren die resulteerden in zijn ontslag uit de rol van Grootkanselier, door de Grootmeester Fra Matthew Festing, op 6 december 2016, nadat hij twee keer weigerde op te stappen. Von Boeselager stapte toen naar het Vaticaan. Er werd een commissie aangesteld om zijn ontslag te onderzoeken. De Orde, die een soevereine entiteit is, weigerde de geldigheid van deze bemoeienis in hun interne zaken te aanvaarden. Op 24 januari 2017 werd Fra Matthew Festing door Bergoglio gevraagd (gedwongen) om ontslag te nemen. De volgende dag zei Pietro Parolin, de Staatssecretaris van het Vaticaan, dat Bergoglio alle beslissingen van Fra Festing sinds 6 december ongeldig en nietig had verklaard, en daarbij het ontslag van von Boeselager ook nietig verklaarde.

Bergoglio heeft een man gerehabiliteerd tot zijn ambt, die uiteindelijk verantwoordelijk is voor de distributie van honderdduizenden condooms en aborterende middelen, terwijl hij de man uit zijn ambt zette die trachtte te verzekeren dat Malteser International trouw bleef aan de Katholieke leer.

Bergoglio’s eerdere beweringen en publicaties

Pope-Francis-on-the-airplane

In het licht van deze hele affaire is het interessant om terug te blikken op eerdere uitspraken en publicaties van Bergoglio betreffende zijn standpunt over de moraliteit van het gebruik van contraceptieve methoden.

5 maart 2014 – Bergoglio wordt geïnterviewd door Corriere della Sera. Men vraagt hem: “Een halve eeuw verder van Paulus VI’s Humanae Vitae, kan de kerk opnieuw het thema van geboortecontrole oppikken? Kardinaal Martini, uw collega, dacht dat het moment gekomen was.” In zijn antwoordt benadrukt Bergoglio dat “Paulus VI zelf, op het einde, aan de biechtvaders veel barmhartigheid aanbeval, en aandacht voor concrete situaties.” Bergoglio stelde ook dat “het niet de kwestie is van het veranderen van de leer, maar van het dieper gaan en zorgen dat het pastorale de situaties in overweging neemt, en datgene wat mogelijk voor mensen om te doen. Hierover zullen we ook spreken in het pad van de synode.”

13 oktober 2014– De heteredoxe Relatio Post Disceptationem van de Buitengewone Synode wordt gepubliceerd, nadat het de persoonlijke goedkeuring kreeg van Bergoglio. Dit document neemt een dubbelzinnige houding aan tegenover contraceptie, en een houding tegenover het geweten en de natuurlijke wet op een manier die onvermijdelijk de morele leer van de Kerk zal ondermijnen. De afwisseling tussen orthodoxe herformuleringen van de Katholieke leer en dubbelzinnige en verkeerde verklaringen zullen in alle volgende synodale documenten volgen.

19 oktober 2014 – Het finale rapport van de Buitengewone Synode maakt de benadering van het bovenstaande relatio zich eigen. De benadering van contraceptie en de natuurlijke wet worden in meer detail in een analyse van Voice of the Family onderzocht.

16 januari 2015 – Bergoglio maakt een verwijzing naar Humanae Vitae in een toespraak tot families op de Filipijnen, en legt eens te meer de nadruk niet op de centrale leer van de encycliek, maar op zijn bewering dat Paulus VI “zeer barmhartig was tegenover bepaalde gevallen, en hij aan biechtvaders vroeg om zeer barmhartig te zijn en begripvol in het omgaan met bepaalde gevallen. Maar hij had ook een bredere visie: hij keek naar de mensen van de aarde en hij zag deze bedreiging van families die vernietigd werden wegens gebrek aan kinderen.” De toepassing van deze passage, in het bijzonder van zijn commentaar op 19 januari (zie hieronder), is dat contraceptie getolereerd kan worden in bepaalde gevallen, en dat de leer van de Kerk een “bredere visie” of ideaal is. Dit zou het gradualisme weerspiegelen die in de synodedocumenten en in Amoris Laetitia aangenomen is.

19 januari 2015 – Bergoglio vertelt tijdens een persconferentie op zijn terugvlucht van Manila, dat de encycliek Humanae Vitae niet over “persoonlijke problemen gaat, waarbij hij dan biechtvaders vertelde om barmhartig te zijn en de situatie te begrijpen en te vergeven, om begripvol en barmhartig te zijn”, maar eerder over “het universele Neo-Malthusiansime dat in opkomst was.” Bijgevolg kadert hij Humanae Vitae niet als hoofdzakelijk over een universele bindende norm, maar eerder als een politiek antwoord op een ideologische beweging. Tijdens diezelfde persconferentie bekritiseert hij een moeder die acht kinderen had gekregen via keizersnede, en hij beschuldigt haar van het “op de proef stellen van God.” Hij gaat verder met te zeggen dat Katholieken “verantwoord ouderschap” moeten beoefenen, en dat ze niet zouden moeten “kweken als de konijnen.”

17 juni 2015 -Bergoglio stelt ‘klimaatweteschapper’ Hans Schellnhuber aan aan de Pauselijke Academie van Wetenschappen. Schellnhuber is ervan overtuigd dat er een “populatieprobleem is” en heeft in het verleden gezegd dat “het draagvlak van de planeet onder 1 miljard mensen is“.

18 juni 2015 – Bergoglio geeft zijn encycliek Laudato Si vrij, waarbij hij de theorie van de klimaatverandering en de milieuagenda onderschrijft. De encycliek maakt geen directe verwijzing naar contraceptie, ondanks het nauwe verwantschap tussen milieu- en populatiecontrolebewegingen. Dit verband wordt aangetoond door de keuze van het Vaticaan van Hans Schellnhuber en Caroly Woo, toen President en CEO van Catholic Relief Services (een Amerikaanse organisatie die groepen heeft gesponsord die abortus en contraceptie promoten), om het document voor te stellen tijdens de lancering ervan.

23 juni 2015 – Het Instrumentum Laboris van de Gewone Synode wordt gepubliceerd. Dit document, dat goedgekeurd was door Bergoglio vóór z’n vrijgave, ondermijnt op ernstige wijze de Katholieke Leer op gebied van contraceptie, en haar morele leer in het algemeen.

24 oktober 2015Het finale verslag van de Gewone Synode blijft een ernstig problematische benadering aan te nemen tegenover de morele wet, en de kwestie van contraceptie in het bijzonder.

30 november 2015 – Bergoglio beweert, in de context van een vraag betreffende het gebruik van condooms om de overdracht van HIV te verhinderen, dat er een conflict zou kunnen zijn tussen het vijfde en het zesde gebod (wat uiteraard onmogelijk is). Een Duitse journalist vroeg:

– “Is het geen tijd voor de Kerk om haar standpunt over de materie te veranderen? Om het gebruik van condooms toe te laten om meer infecties te voorkomen?”

In zijn antwoord stelde Bergoglio:

– ” Ja, het is één van de methoden. De moraal van de Kerk op dit gebied wordt hier met een verwarring geconfronteerd: het vijfde of het zesde gebod? Het leven verdedigen, of dat seksuele relaties open zijn voor leven?”

Bergoglio impliceert dan dat de leer van de Kerk op dit gebied geen prioriteit is, trekt een zin uit het Evangelie uit zijn context, en vergelijkt een condoom met een pleistertje:

“Deze vraag doet me denken aan één die ze Jezus ooit stelden: ‘Vertel me, meester, is het wettig om te genezen op de Sabbat? Is het toegelaten om te genezen?’ Deze vraag, ‘is het wettig om dit te doen,’… maar ondervoeding, de ontwikkeling van de persoon, slavenarbeid, het gebrek aan drinkwater, dit zijn de problemen. Laten we niet praten over of iemand dit of dat type pleistertje voor een kleine wonde kan gebruiken, de serieuze wonde is sociale onrechtvaardigheid, milieu-onrechtvaardigheid, ongerechtigheid die… ik ga niet graag dieper in op zo’n ‘case study’s’ wanneer mensen sterven door gebrek aan water, van de honger, door milieu,… Wanneer allen genezen zijn, wanneer deze ziekten er niet meer zijn, tragedies die de mens veroorzaakt, zowel voor sociale ongerechtigheid of om geld te verdienen, ik denk aan wapenhandel, wanneer deze problemen er niet meer zijn, denk ik dat we de vraag kunnen stellen ‘is het wettig om te genezen op de Sabbat?'”

condom6
“Een pleistertje voor op de wonde,” aldus Jorge Bergoglio.

 

10 december 2015 – Kardinaal Turkson suggereert dat de wereld overbevolkt zou kunnen zijn, en stelt dat “hierover werd gesproken, en dat de heilige vader op zijn reis terug van de Filipijnen ook mensen uitnodigde om een vorm van geboortecontrole te gebruiken, omdat de kerk nooit tegen geboortecontrole geweest is, en het verspreiden van geboortes en dat alles.” Hij zei later dat hij de term “verantwoord ouderschap” had moeten gebruiken, in plaats van “geboortecontrole”.

18 februari 2015 – Bergoglio suggereert dat condooms “het minste van twee kwaden” zijn, dat kan gebruikt worden om de overdracht van het Zikavirus te voorkomen, en maakt opnieuw de verkeerde bewering dat er een “conflict kan zijn tussen het vijfde en het zesde gebod.” Hij lijkt ook te suggereren dat de kwestie van contraceptie “een religieus probleem” is, eerder dan een “menselijk probleem.” Dit is een totaal onsamenhangende benadering tot de morele wet.

19 februari 2015 – Het Vaticaanse persagentschap bevestigt dat Bergoglio het gebruik van condooms wilde goedkeuren in bepaalde gevallen, in zijn opmerking van de vorige dag.

8 april 2016De Apostolische Exhortatie Amoris Laetitia wordt vrijgegeven. Dit document bouwt verder op de foute benadering tegenover geweten en de natuurlijke wet, die in de synodale documenten werd aangenomen, en streeft valse benaderingen na ten opzichte van morele theologie, inclusief gradualisme, situatie ethiek en fundamentele opties.

amorislaetitia

1 september 2016 – Bergoglio stelt dat hij “dankbaar is” voor de aanneming van de Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s), die “universele toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg” omvatten. Deze termen worden begrepen als het omvatten van contraceptie en abortus door agentschappen van de VN, nationale overheden en internationale agentschappen. Aartsbisschop Mupendwatu, van de Pauselijke Raad voor Gezondheidszorgwerkers, vertelde eerder aan de Wereldgezondheidsvergadering in Geneve, dat de H. Stoel de SDG’s zonder voorbehoud verwelkomde, en dat Doelstelling 3, over de twee doelen die oproepen voor “universele toegang voor seksuele en reproductieve gezondheid” de sleutel is om alle andere doelen na te streven.

19 september 2016 – Vier kardinalen schrijven naar Bergoglio en vragen hem om vijf dubia te beantwoorden die ze hebben opgesteld over de leer van Amoris Laetitia. Tot op heden weigerde Bergoglio op deze dubia te antwoorden.

24 oktober 2016 – Bergoglio prijst Bernard Häring, een moraaltheoloog en invloedrijke tegenstander van Humanae Vitae. Hij vertelde de 36ste algemene Congregatie dat Häring “de eerste was om te beginnen zoeken naar een nieuwe manier om de moraaltheologie opnieuw te helpen bloeien” en dat “in onze dagen moraaltheologie veel vooruitgang heeft geboekt in z’n reflecties en in z’n maturiteit.”

14 november 2016 – De vier kardinalen maken de tekst van de dubia publiek, nadat Bergoglio hen op de hoogte had gebracht dat hij niet de intentie heeft om een antwoord te geven. De beslissing van Bergoglio om de betekenis van zijn eigen tekst niet duidelijk uit te leggen, versterkt de indruk dat zijn leer opzettelijk dubbelzinnig is, bedoeld om het Katholiek geloof te ondermijnen.

Bovenstaande voorbeelden tonen aan tot op welk niveau Bergoglio wijdverspreide twijfels en verwarring heeft gezaaid betreffende de leer van de Kerk op gebieden zoals contraceptie, die verband houden met de morele wet. In dit uur van grote crisis voor de Kerk moeten we ons tot God keren, en met groter vertrouwen onze gebeden en boetedoeningen offeren, zodat Hij spoedig zijn Macht zal manifesteren en Zijn Kerk zal bevrijden.

Bron: VoiceOfTheFamily