21 mei: Handoplegging

21 mei: paus  Franciscus doet een soort handoplegging bij een gehandicapte jongen in een rolstoel. Tijdens die handoplegging begint die jongen zwaar te ademen en min of  meer te stuiptrekken. Kranten maakten gewag van een exorcisme, maar het Vaticaan  ontkende dit. Het gaat hier om een handoplegging. (Nogmaals een […]

Paus Franciscus verkettert tegenstanders van Vaticanum II

ROME: 17 april (RKnieuws.net) — Paus Fran­cis­cus bekri­tiseerde gis­teren dege­nen die zich verzetten tegen veran­der­ing en ‘de klok willen terug­draaien’ en ’ de Heilige Geest willen tem­men’ 50 jaar na het con­cilie. Hij maakte zijn opmerkin­gen in een hom­i­lie bij een mis gevierd in het Santa Marta, aldus National […]

Witte Donderdag 28 maart: de voetwassing

De Mis van Witte Donderdag heeft hij in de jeugdgevangenis gevierd waarbij hij de voeten van 12 delinquenten van diverse religies en nationaliteiten heeft gewassen. (ter vergelijking: de vorige pausen deden de Mis in het Vaticaan en wasten de voeten van priesters). Er zijn slechts 8 Italianen in die […]

Homo-partnerschappen

Volgens zijn biograaf, heeft Bergoglio, nadat het homohuwelijk was toegelaten in Argentinië, gezegd tegen de bisschoppen dat ze er niet moesten tegen vechten maar dat ze moesten lobbyen voor “gay civil unions”, burgerlijke homo-partnerschappen. Dat zijn geen huwelijken, maar het lijkt er op. De bisschoppen hebben dat voorstel […]

22 april: de paus deblokkeert zaligverklaring Romero

Bericht uit het Vaticaan: de poging tot zalig- en heiligverklaring van Romero is gedeblokkeerd Vaticaanstad (AP) – Het Vaticaan versnelt de zaak om Aartsbisschop Oscar Romero van EL Salvador een heilige te maken. Het proces maakt vooruitgang onder Paus Franciscus, na jaren van vertraging en blokkering onder vorige […]

Bergoglio is lid van Rotary Club

Franciscus is lid van de  Rotary Club, dat banden heeft met de vrijmetselarij.   Wat is Rotary? (bron: website Rotary Belux) Rotary is een wereldwijde organisatie van vertegenwoordigers uit de zakenwereld en uit de vrije beroepen die humanitair dienstbetoon biedt, hoogstaande ethische normen in het zakelijk en professioneel […]

13 maart 2013: de witte rook

Er waren duidelijk demonische gezichten zichtbaar in de witte rook, toen Bergoglio verkozen werd. Satan manifesteert zich erin net zoals bij de WTC-torens in NY in 2002. De webmaster heeft het originele beeldmateriaal geanalyseerd en het resultaat kunt u in de foto zien.