Vervolging van de traditionelen

Priester met excommunicatie bedreigd indien hij geen trouw zweert aan Bergoglio

Don Minutella, een Siciliaanse priester die er niet voor terugdeinst om Bergoglio openlijk in vraag te stellen, wordt met dubbele (!) excommunicatie bedreigd indien hij geen trouw zweert aan Bergoglio en diens ketterijen.

In een ware geest van heroïsme en liefde voor de Kerk, heeft de Siciliaanse priester Don Minutella zijn nek uitgestoken en de waarheid van het Evangelie verkondigd voor het goed van diegenen die vandaag verleid worden door de “pauselijke dwalingsoperatie om leugens te geloven”.

Twee excommunicaties

Don Minutella werd afgelopen juni ontslagen door het Vaticaan voor zijn openlijke kritiek van Bergoglio’s leer, en is onder een bevel van stilzwijgen geweest voor de afgelopen negen maanden. Maar Rome geeft hem nu een kans om zich te “herpakken”. Onder het voorwendsel van het vragen dat hij zijn trouw zweert aan Bergoglio, vraagt het Vaticaan Don Minutella om zijn Katholiek Geloof te verloochenen, d.i. om zijn strikte aanhankelijkheid aan de Katholieke Leer op te geven en om toe te geven aan de verraderlijke leer van Bergoglio, waaronder zijn zegening van overspel via Amoris Laetitia, zijn zegening van Luther, homoseksuelen, Marxisten en pro-abortusglobalisten, en zijn onophoudelijk pushen om de Katholieke Kerk te verenigen met wereldreligies. Rome heeft gezegd dat indien Minutella niet voldoet aan hun wensen, hij “twee excommunicaties zal krijgen.”

Als antwoord op het verzoek van Rome heeft Vader Minutella een 23-minuten lange video gemaakt om zijn standpunt te verdedigen. Zijn negen maanden van stilzwijgende gehoorzaamheid heeft geboorte gegeven aan een prachtige geloofsgetuigenis, die een must-see is voor alle Katholieken, in het bijzonder diegenen die vandaag verleid worden met de ondeugd van valse gehoorzaamheid.

Als een ware man van God, realiseert Don Mintuella zich dat de excommunicatie waarmee hij bedreigd wordt, nooit geldig kan zijn, maar dat dit de trofeeën zijn die God aan hem wenst te overhandigen. Hij begrijpt zeer goed dat indien gehoorzaamheid betekent dat men zonde doet, of zelfs gewoon een fout, men niet moet gehoorzamen, want zo’n gehoorzaamheid is geen gehoorzaamheid, maar valse gehoorzaamheid, omdat het niet het doel heeft van het vervullen van de gerechtigheid, maar de vervulling van de zelfzucht en de hoogmoed.

Kerk van “valse barmhartigheid”

Minutella maakt duidelijk dat onze trouw aan God moet zijn, en niet aan een man die zijn positie gebruikt om de Kerk te misleiden. Hij maakt legt uit hoe de kerk van de “valse barmhartigheid” het globalistische plan in de hand werkt van het naar hier brengen van “Jihad-vluchtelingen” om de vrede en de sereniteit van de Christelijke naties te verstoren, terwijl de “guillotine” naar de trouwe Katholieken wordt gebracht die trouw blijven aan het geloof. De “liefde voor de armen en de verdrukten”, die zo vaak aangeprezen wordt door Bergoglio is de klassieke lijn die door de socialisten wordt gebruikt om communisten als martelaren op te hemelen, die samengaat met het feit dat communistische activisten zoals Aartsbisschop Oscar Romero en Dom Hélder Câmara nu in de rij staan om heilig verklaard te worden – iets dat nog nooit eerder is gebeurd in de Kerkelijke geschiedenis.

Het is geen geheim dat Bergoglio een vurige promoter is van de Bevrijdingstheologie, wat niet meer is dan Marxisme met een “katholieke” façade. Don Minutella is er niet mee opgezet dat Bergoglio zijn positie gebruikt om deze politieke agenda in de hand te werken, en hij heeft er geen doekjes om gewonden.

Het blijft afwachten welke actie het Vaticaan zal ondernemen tegen Minutella, maar het lijkt erop dat hij in de rij van de martelaren van de geschiedenis is gaan staan, om zijn prijs te ontvangen. Zijn sterke en vurige getuigenis vervult mooi de profetie van St. Paulus: “Allen die goddelijk in Jezus Christus zullen leven, zullen vervolging lijden.” (2 Tim. 3:12).

Opdracht van de H. Maagd

De trouw van Mintuella aan de Katholieke Kerk is gegrond in zijn ware en diepe devotie tot de H. Maagd zoals onderwezen door de H. Louis de Montfort, die hij doorheen zijn getuigenis meerdere malen vermeldt. Minutella zegt in zijn video dat het de H. Maagd zelf is die hem opdraagt om verder te gaan en zijn stem te verheffen in de verdediging van het Katholiek Geloof. De H. Maagd is zijn kracht, en het is dankzij haar dat hij al deze maanden van vervolging overeind is kunnen blijven. 

Bron: The Remnant Newspaper


‘Wee’ de priesters, bisschoppen en kardinalen die het wagen om het Woord van God te verdedigen, want zij zullen het meeste te lijden hebben. Terwijl sommigen geëxcommuniceerd zullen worden en beschuldigd van ketterij – hoewel ze het alleen maar zullen opnemen voor het ware Woord van God – zullen anderen te zwak zijn. Veel arme gewijde dienaren zullen zwichten voor de druk om de Wetten van God te hekelen. Als ze er niet mee instemmen de leer van leugens te omhelzen, zullen ze voor de leeuwen gegooid worden. Diegenen van wie het geloof al verzwakt zal zijn, die van wereldse dingen houden en die in hun ziel een felle eerzucht kennen, zullen de eersten in rij zijn om trouw te zweren aan de nieuwe ‘gelofte’.

(Profetie uit het Boek der Waarheid, Jezus Christus, 16 januari 2014)

 

De Valse Profeet – hij die zich voordoet als de leider van Mijn Kerk – staat klaar om de kleren te dragen die niet voor hem gemaakt werden. Hij zal Mijn Heilige Eucharistie ontwijden en zal Mijn Kerk in tweeën delen, en daarop nog eens halveren. Hij zal zich inspannen om die trouwe volgelingen van Mijn geliefde Heilige Plaatsbekleder, Paus Benedictus XVI, die door Mij aangewezen werd, af te danken. Hij zal al diegenen uitroeien die trouw zijn aan Mijn Leer, en hen voor de wolven gooien. Iedereen die hem durft aanvechten, zal opgespoord en gestraft worden. Die priesters, bisschoppen en kardinalen die zich tegen hem verzetten, zullen geëxcommuniceerd worden en ontdaan van hun titels. Anderen zullen geïntimideerd en vervolgd worden waardoor veel priesters moeten gaan onderduiken. […]

(Profetie uit het Boek der Waarheid (8 maart 2013 (5 dagen voordat Bergoglio werd verkozen!))

 

21 antwoorden »

 1. schandalig noem ik dat . Moet deze priester trouw zweren aan de paus ? Ik dacht dat een priester in de eerste plaats trouw moet zijn aan zijn bisschop ? En God meer gehoorzaam moet zijn dan mensen dit zei de eerste paus ! bevrijdingstheologie wil de mens bevrijden los van God en heeft weinig met het Evangelie van doen , daarom kun je deze paus moeilijk een christen noemen, maar je moet weten hij is geen Europeaan en hij haat het Westen!

 2. Laten we hopen en vooral bidden ( de rozenkrans is een krachtig instrument !) dat deze priester de andere priesters tot voorbeeld moge dienen. Petje af voor deze moedige man.

 3. Deze priester, Don munitella, is een voorbeeld voor de hele R.K. Kerk. Trouw aan het geloof in God is belangrijker dan de trouw aan het instituut de R.K. Kerk.
  Dit is een eenvoudige priester die met gevaar van uitsluiting toch zijn geloof trouw blijft. Waar blijven de kardinalen en bisschoppen om hem te volgen?
  Of zijn deze kardinalen en bisschoppen meer gehecht aan hun mooie functie en hun luxe leven, dan aan de trouw aan hun geloof. Wie zijn de echte priesters van ons mooie Rooms Katholiek geloof???

 4. Dus wel. Weet niet of het goed gaat nu.

  Deze priester is behoorlijk onder druk gezet. Berlusconi is niet te vertrouwen. Maar heeft deze man nog altijd zoveel macht omdat hij veel geld heeft? Hij gaat over lijken als je het mij vraagt.

 5. De religie van de ene wereld beschreven in Openbaring 17: 1-18 als “de grote hoer” zal deel uitmaken van het eindtijdscenario. De term hoerwordt door het hele Oude Testament heen gebruikt als een metafoor voor valse religie. De eigenlijke identiteit en samenstelling van de religie is al eeuwenlang besproken en heeft geresulteerd in een aantal verschillende opvattingen onder Bijbelcommentatoren en theologen. Er zijn overtuigende argumenten dat de ene wereldreligie het katholicisme, de islam, de new age-beweging of een vorm van religie is die nog niet eens is uitgevonden, en een zoekopdracht op internet zal veel meer mogelijkheden en theorieën opleveren. Het lijdt geen twijfel dat een soort religie van één wereld onder de valse profeet een deel van de eindtijd zal zijn, misschien samengesteld uit een aantal verschillende religies, sekten en ismen die tegenwoordig bestaan.

 6. Zwitserse Garde
  Pontificale Zwitserse Garde
  Regimentsvlag van de Pontificale Zwitserse Garde
  Regimentsvlag van de Pontificale Zwitserse Garde
  Oprichting 1506
  Land Vlag van Vaticaanstad Vaticaanstad
  Type lijfwacht
  Aantal 110
  Garnizoen Vaticaanstad
  Motto “Acriter et Fideliter”
  Dapper en trouw
  Kleur rood, geel en blauw
  Veldslagen Plundering van Rome
  Commandanten Christoph Graf

  De Pontificale Zwitserse Garde in uniform

  Het groot uniform enkel gedragen tijdens een Pontificale Hoogmis of op Hoogdagen

  Zwitsers gardist rond 1850

  Daguniform

  Wintermantel
  Koningen en ook andere vorsten hebben vanaf de late middeleeuwen Zwitserse huursoldaten geworven. Deze mannen golden als voorbeeldige soldaten en zij waren trouw aan hun (betalende) meester en hadden geen band met het (vaak oproerige) volk.

 7. DE 13 SATANISCHE BLOEDLIJNEN — De oorzaak van veel ellende en kwaad op aarde — Robin de Ruiter en co-auteur Fritz Springmeier
  HERZIENE UITGAVE: ‘De 13 Satanische Bloedlijnen’ – Dit boek gaat over de ontwikkeling van een Nieuwe Wereldorde die ten doel heeft de hele mensheid te onderwerpen. Dit boek, uitgebracht in meer dan honderd landen, heeft wereldwijd veel teweeg gebracht en is onlangs in Frankrijk verboden…– Vanaf 14 november 2008 verkrijgbaar bij de betere boekhandel — Paperback EUR 24,95 — ISBN: 978-90-801623-96
  Voor dit en andere boeken zie de website van Mayra publications.
  Een aanrader voor een ieder die op de hoogte wil zijn van de ontwikkelingen m.b.t tot de Nieuwe Wereld Orde

 8. ZO BAK JE EEN ARGENTIJN
  Dat we die Argentijnen vanavond in de pan hakken, moge duidelijk zijn. Maar een Argentijnse biefstuk in de pan bakken, dat is een ander verhaal.

 9. Argentijnse biefstuk met pruimensaus
  Nodig (4 personen):
  – 4 biefstukjes
  – 30 gram boter of margarine
  – peper
  – 1 1/2 dl slag- of koksroom
  – 150 gram gewelde/gekookte pruimen
  – scheutje sterke drank (uit Argentinië), bijvoorbeeld rum
  – 50 gram gepelde en grofgehakte cashewnoten

  Neem de biefstuk circa 30 minuten voor de bereiding uit de koelkast. Verhit de boter in de pan en laat uitbruisen. Bak de biefstuk aan beide zijden goudbruin. Bestrooi tijdens het bakken royaal met peper.
  Neem de biefstuk uit de pan en houd ze warm (oven of aluminiumfolie).
  Blus het bakvet al roerende met de room, de pruimen en de drank.
  Kook het vocht al roerende in. Bestrooi met de cashewnoten.
  Serveer de biefstuk met de saus.
  Argentijnse

 10. Verder gebruiken de vrijmetselaars veel symboliek. Ook spreken ze in wachtwoorden. Je mag geen atheïst zijn, wel dat je in iets of in iemand gelooft, als je maar wat gelooft, je mag het zelf invullen. En dat laatste: “Je mag het zelf weten. Je het zelf invullen.” Als je je geloof probeert te verdedigen “Dat is jouw geloof”, is wat ik zoveel hoor en daarmee blokkeren mensen, hoewel ze misschien niet eens van de Vrijmetselarij zijn, ieder gesprek. Ze ontlopen ze gemakkelijk ieder gesprek daarover en met steeds de mededeling dat ‘JIJ’ degene bent die opleggend is. Ik kom het zelf heel vaak tegen. We zijn hier al dermate ontkerstend, alhoewel velen zeggen nog gelovig te zijn, maar niet zoals de Kerk het leert, ze geven immers tegenwoordig op hun ‘eigen wijze’ invulling eraan. Er zijn twee dingen waarover de Vrijmetselarij met anderen die niet tot hun club behoren niet over willen praten: Het geloof en de politiek

  Hiermee kan ik dus al in zeer korte bewoordingen laten zien, hoezeer de Vrijmetselarij in onze samenlevingen juist op zeer geniepige wijze hun dominante visie aan ons opleggen, vrij ongemerkt, langzaam maar zeker. En ondertussen nemen ze steeds meer belangrijke plaatsen in politiek, in gemeenten (zie gemeentegids – bijvoorbeeld o.a. door een vermelding van een Vrijmetselaarsloge incl. adresgegevens). En ook in kerken. En het is niet te zien wie wel of niet tot de Vrijmetselaars behoren. Maar ze dragen misschien wel symbolen ervan. Als je die weet, kun je ze misschien herkennen. En wat als je het vermoeden hebt dat iemand van je familie erin zit?

  Dus kan er geen sprake zijn van een Vrije Samenleving die men nu nog zo schijnt te noemen. Maar in feite worden we al jarenlang gegijzeld door veel van de gedachtegangen/visie van wat dus in wezen bij de Vrijmetselarij vandaan komt. Je moet het maar weten. En lang niet iedereen kan het weten en dus het ook niet beseffen.

 11. We worden misleidt door de symboliek die de Vrijmetselarij gebruiken en die langzaam maar zeker op zeer subtiele wijze gemeengoed is geworden in onze samenleving. Bijvoorbeeld: “Dat is jouw geloof.” “Zo voelen wij dat niet” “Onze beleving is heel anders” Dat wil echter niet zeggen, dat iedereen dan aangesloten is bij de vrijmetselarij. Maar het gesprek loopt dan binnen de kortste keren helemaal vast. Dit is mijn ervaring, zeker in de laatste vijf tot tien jaren. Het is sluipenderwijs gegaan die invloed van de Vrijmetselarij. En ze nemen al meer plaats in hogere posities in kerk en maatschappij, maar je kunt zo vaak de vinger er niet op leggen, wie er dan precies bijzitten. Let ook op hun openbare symbolen, daaraan zou je ze misschien nog aan kunnen herkennen.

 12. Het lijkt me logisch dat je iemand excommuniceert die het officiele gezag niet erkent. Dat is al eeuwen ‘Gang und Gebe’ in de Kerk. Ik verbaas me vooral over de zekerheid waarmee de paus verketterd wordt: gebaseerd op berichten die volgens mij vooral nepnieuws bevatten. Het is jullie goed recht, ik oordeel niet, maar ik waarschuw wel met wat de Apostel zegt: oordeelt niet, opdat ge niet geoordeeld zult worden.

 13. Ik wil niet oordelen, maar hoe kan een officieel erkende paus – paus zijn als zijn voorganger nog leeft en nog goed bij geest is.
  Heeft deze paus Franciscus al dan niet zichzelf al geëxcommuniceerd door de vorige paus die wel degelijk door GOD gekozen is, zijn plaats in te nemen.
  Ik dacht ook gelezen te hebben dat hij twee priester heeft laten ombrengen, met andere woorden bij deze man kleeft er bloed aan zijn handen. deze man is niet alleen een dictator, een machtswellusteling, een bedrieger eerste klas, een man zonder educatie en respect – Waarom zou een liefhebbende God zo iemand op de troon van Petrus zetten
  Er kan maar één echte paus zijn en ik ben ervan overtuigd dat Paus Benedictus XIV zijn ambt waardig draagt.
  Als één paus tegen mij zou zeggen/schrijven dat ik hem moet erkennen of ik anders excommuniceert word. is mijn antwoord daarop ” Ik erken vooral mijn Creator-mijn God- mijn Meester-mijn Koning der Koningen en vervolgens de Ware Paus die door God gekozen is. Iemand de al van uit zijn bedrieglijke functie handelt is volgens mijn bescheiden mening al geëxcommuniceerd en kan bij gevolg geen trouwe herder/priester excommuniceren.

  Waarom en heel logisch, iemand die zichzelf geëxcommuniceerd heeft door zijn doen en laten, kan toch zijn medemens niet excommuniceren.
  Voor mij is deze persoon een gevaarlijke heerschap die moet gestopt worden of juist niet.
  God weet dit alles en heeft Paus Benedictus XIV zich laten terug trekken, dit lijk heel goed op wat Heer Jezus zelf deed 2000 Jaar geleden. Toen Heer Jezus zich terug trok in de woestijn. Vandaag de dag zitten met zen allen in een reuze grote woestijn, van ontreddering en geloofsafval. En test Onze Lieve Heer ons, wij van zijn hedendaagse leerlingen en de bijgaande RESTKERK het in deze woestijn van verderf die zal verdwijnen.

  zijn ware RESTKERK zal standhouden en terug groeien, Moeder Gods en de Heilige Geest zullen deze RESTKERK leiden. Niets zal de de Heer en Koning van Hemel en Aarde en Heelal kunnen tegenhouden, Hij is de Alfa en Omega- het begin en het einde.

  Laten wij allen standvastig blijven en niet angstig worden, wand angst kom van de duivel-satan-het beest. Laat het wereldse voor wat het is en brengt u zichzelf onder in de stilte en vindt de Heer door gebed, Jezus Maria en de Heilige Geest zullen ons door die Woestijn leiden.

  Nog dit het kortste gebed dat Heer Jezus ooit vroeg aan de ondertussen heilige Consolata voor hem constant te willen bidden is.

  Ik vraag u dit alleen zei Heer Jezus, namelijk een onophoudelijke akte van Liefde: JEZUS, MARIA, IK BEMIN U, RED DE ZIELEN.
  Alleen in het Paradijs zul je de waarde kennen van de redding van de zielen.

  Jezus kan niet duidelijker zijn : vanaf uw ontwaken tot wanneer je ’s avonds gaat slapen, met andere woorden : wij kunnen Hem nooit genoeg dit gebedje geven. Het is een teken van liefde die Hem gelukkig maakt en daarbij telkens een ziel redt voor de eeuwigheid.

  In Christo per Mariam,

  Br Jacob.

  • Aan Jacob de Meerdere,

   Zijn hier ook kleine gebedsplaatjes en/of boekjes van ‘JEZUS, MARIA, IK BEMIN U, RED DE ZIELEN’? Zo ja, waar kan ik deze bestellen? Dan leg ik ze hier in de Kerk en in de kapel bij ons. Dit korte en krachtige schietgebedje slaat misschien wel aan, want het rozenkrans bidden is hier nog niet echt geliefd, behoudens bij sommige zeer oude mensen. Maar dit kan een begin zijn van … een terugkeer naar het Gebed in onze parochie.

 14. Eerlijk gezegd zou ik toch een beetje voorzichtig zijn in het achteloos verdedigen van deze priester. Wat grasduinen in de Italiaanse pers levert een aantal zaken op die hier totaal niet aan bod komen en een heel ander licht werpen op de priester.

 15. Restkerk zelf begeeft zich op het pad van schisma, door een “valse” profeet, door de kerk veroordeeld, als voorbeeld te stellen. Jullie zelf houden niet van de waarheid. En ik ben bijna zeker dat deze tekst zal verwijderd worden, zoals eerder gebeurde. Want ook jullie dulden geen tegenspraak.
  Het onderwerp zelf is zever, een priester moet nooit trouw zweren aan een paus.
  Een priesteer behoort tot de Kerk en aanvaardt het gezag van bisschoppen en paus.
  WEES MOEDIG , en laat mijn reactie staan.

  • Uw reactie staat er. Het kan ons niet schelen wat anderen denken. Wij zullen blijven de boodschappen van het Boek der Waarheid promoten, omdat ze waar zijn en omdat de vele profetieën die erin vervat zijn blijven uitkomen. Wie horen wil, hore.

 16. Ria1939 … dat schisma komt ‘r slechts als God het wil — maar als! God het wil, dan is het juist goed (ipv fout) — anyway : de profeten verwachten, dat onder het bestuur van de komende interimpaus, ’n deel van de moederkerk voor de wereld gaat kiezen, en ’n ander deel voor Petrus Romanus, welke daarbij de laatste paus zal wezen, nog`voor de Wederkomst ….