Paus Johannes Paulus II had in 1993 een visioen over de mosliminvasie van Europa

Paus Johannes Paulus II en Mgr. Mauro Longhi.

In de “Nuova Bussola Quotidiana” verscheen een belangrijk artikel, waarover in de media en de Kerk het grootste stilzwijgen werd bewaard: het buitengewone profetische visioen van de Heilige Johannes-Paulus II van maart 1993, dat pas op 22 oktober 2017 door een persoonlijke vriend van de Paus, Mgr Mauro Longhi van de Prelatuur van het Opus Dei, werd bekendgemaakt.

Dat deed hij in het ‘Kluizenaarsverblijf van de heilige Petrus en Paulus’ bij Bienno. In dat visioen voorspelde de Paus dat de Islam Europa zal overspoelen. Dit is een wel zeer onwelgevallige boodschap voor de Westerse elite alsook de linksradicale Bergoglio die de komst van miljoenen moslimmigranten juist verwelkomt en aanmoedigt.

Mgr Longhi werd als priester enorm gewaardeerd, zowel door Johannes-Paulus II als door Benedictus XVI, zodanig zelfs dat hij in 1997 lid werd van het Vaticaanse dicasterie van de Congregatie van de Clerus. Tijdens talrijke ontmoetingen en gesprekken met Johannes-Paulus II, maakte Mgr Longhi kennis met de persoonlijke kant van Karol Wojtyla, zoals de Paus destijds heette. Weinigen wisten van de mystieke kant van de Paus, die zich geregeld terugtrok in de kluizenaarshut bij Bienno, een plaats in de Abruzzen. Daar kruiste Mgr Longhi ‘s nachts dikwijls Karol Wojtyla, geknield op de harde houten banken voor het tabernakel. De bewoners van het huis in de Abruzzen hoorden daarbij dikwijls hoe de Paus, soms in heftige bewoordingen, een dialoog voerde met de Heer en met de Allerheiligste Maagd Maria, zijn geliefde moeder.

Tijdens een bergwandeling openbaarde Johannes Paulus zijn visioen aan Longhi. Ineens veranderde de toon en de stem van Karl Wojtyla en maakte hij mij deelgenoot aan een van zijn nachtelijke visioenen. Hij zei: “Herinner de kerk in het derde millennium hieraan: Ik zie de Kerk die een dodelijke wonde heeft opgelopen, dieper en pijnlijker dan deze van dit millenium” – waarin hij doelde op de wonden van het communisme en het nazisme. “Deze wonde heet islamisme. Ze zullen Europa overspoelen. Ik heb de horden zien trekken uit west naar het oost”, en hij beschreef mij in detail de landen: uit Marokko tot Libië, langs Egypte, en zo verder naar het oosten. De Heilige Vader voegde daar nog aan toe: “Europa zal nog slechts een kelder zijn met oude relieken, in het halfduister, spinnewebben, familieherinneringen. Jullie, de Kerk van het derde millenium, zult deze invasie moeten tegenhouden, maar niet met wapens. Wapens zullen niet volstaan, maar een authentiek beleefd geloof.”

Dat was op een moment dat een groot optimisme in Europa heerste. In september van dat jaar werden de Oslo accoorden getekend die de belofte hadden vrede in het Midden Oosten te brengen. Niemand dacht toen aan een op handen zijnde ‘invasie’. De tijd is nu rijp dat de mensen de ernst en waarachtigheid van dit visioen kunnen inzien om de hand aan de spade te zetten middels vurig gebed.

Mgr Longhi vertelde ook dat de Poolse kardinaal Deskur hem had toevertrouwd dat Paus Johannes-Paulus “met de vleesgeworden God spreekt. Hij ziet Zijn gelaat en ook dat van zijn Heilige Moeder.” Mgr Deskur vertrouwde hem nog het geheim toe dat “de ogen van God op Karol Wojtyla zijn gericht telkenmale als hij de kelk (met het Bloed) en de Hostie tijdens de consecratie omhoog heft.” “Zijn ogen zetten zich vast op de Hostie en op de kelk waarin tijd en ruimte als het ware versmolten zijn waarin het drama van Golgotha zich  levend voorstelt waardoor zijn mysterieuze Aanwezigheid zich in het heden uitdrukt.”

Bron: Nuova Bussola Quotidiana, Vertaling via Katholiek Forum ; Bewerking: Restkerk