Profetie

Paus Johannes Paulus II had in 1993 een visioen over de mosliminvasie van Europa

Paus Johannes Paulus II en Mgr. Mauro Longhi.

In de “Nuova Bussola Quotidiana” verscheen een belangrijk artikel, waarover in de media en de Kerk het grootste stilzwijgen werd bewaard: het buitengewone profetische visioen van de Heilige Johannes-Paulus II van maart 1993, dat pas op 22 oktober 2017 door een persoonlijke vriend van de Paus, Mgr Mauro Longhi van de Prelatuur van het Opus Dei, werd bekendgemaakt.

Dat deed hij in het ‘Kluizenaarsverblijf van de heilige Petrus en Paulus’ bij Bienno. In dat visioen voorspelde de Paus dat de Islam Europa zal overspoelen. Dit is een wel zeer onwelgevallige boodschap voor de Westerse elite alsook de linksradicale Bergoglio die de komst van miljoenen moslimmigranten juist verwelkomt en aanmoedigt.

Mgr Longhi werd als priester enorm gewaardeerd, zowel door Johannes-Paulus II als door Benedictus XVI, zodanig zelfs dat hij in 1997 lid werd van het Vaticaanse dicasterie van de Congregatie van de Clerus. Tijdens talrijke ontmoetingen en gesprekken met Johannes-Paulus II, maakte Mgr Longhi kennis met de persoonlijke kant van Karol Wojtyla, zoals de Paus destijds heette. Weinigen wisten van de mystieke kant van de Paus, die zich geregeld terugtrok in de kluizenaarshut bij Bienno, een plaats in de Abruzzen. Daar kruiste Mgr Longhi ‘s nachts dikwijls Karol Wojtyla, geknield op de harde houten banken voor het tabernakel. De bewoners van het huis in de Abruzzen hoorden daarbij dikwijls hoe de Paus, soms in heftige bewoordingen, een dialoog voerde met de Heer en met de Allerheiligste Maagd Maria, zijn geliefde moeder.

Tijdens een bergwandeling openbaarde Johannes Paulus zijn visioen aan Longhi. Ineens veranderde de toon en de stem van Karl Wojtyla en maakte hij mij deelgenoot aan een van zijn nachtelijke visioenen. Hij zei: “Herinner de kerk in het derde millennium hieraan: Ik zie de Kerk die een dodelijke wonde heeft opgelopen, dieper en pijnlijker dan deze van dit millenium” – waarin hij doelde op de wonden van het communisme en het nazisme. “Deze wonde heet islamisme. Ze zullen Europa overspoelen. Ik heb de horden zien trekken uit west naar het oost”, en hij beschreef mij in detail de landen: uit Marokko tot Libië, langs Egypte, en zo verder naar het oosten. De Heilige Vader voegde daar nog aan toe: “Europa zal nog slechts een kelder zijn met oude relieken, in het halfduister, spinnewebben, familieherinneringen. Jullie, de Kerk van het derde millenium, zult deze invasie moeten tegenhouden, maar niet met wapens. Wapens zullen niet volstaan, maar een authentiek beleefd geloof.”

Dat was op een moment dat een groot optimisme in Europa heerste. In september van dat jaar werden de Oslo accoorden getekend die de belofte hadden vrede in het Midden Oosten te brengen. Niemand dacht toen aan een op handen zijnde ‘invasie’. De tijd is nu rijp dat de mensen de ernst en waarachtigheid van dit visioen kunnen inzien om de hand aan de spade te zetten middels vurig gebed.

Mgr Longhi vertelde ook dat de Poolse kardinaal Deskur hem had toevertrouwd dat Paus Johannes-Paulus “met de vleesgeworden God spreekt. Hij ziet Zijn gelaat en ook dat van zijn Heilige Moeder.” Mgr Deskur vertrouwde hem nog het geheim toe dat “de ogen van God op Karol Wojtyla zijn gericht telkenmale als hij de kelk (met het Bloed) en de Hostie tijdens de consecratie omhoog heft.” “Zijn ogen zetten zich vast op de Hostie en op de kelk waarin tijd en ruimte als het ware versmolten zijn waarin het drama van Golgotha zich  levend voorstelt waardoor zijn mysterieuze Aanwezigheid zich in het heden uitdrukt.”

Bron: Nuova Bussola Quotidiana, Vertaling via Katholiek Forum ; Bewerking: Restkerk

Categorieën:Profetie

Getagd als:

43 antwoorden »

 1. Herinnert zich dan niemand meer dat paus Johannes-Paulus II in 1999 een hem aangeboden koran openlijk ter verering kuste?

 2. Wel in de gemeenteraad van de gemeente Oldham (groter Manchester) is het al zo ver. Voordat de gemeenteraad aanvangt bid een imam(?) of zoiets, en iedereen staat er recht met gebogen hoofd, alsof het een gewoon gebed was opgezegd door een priester.
  Kijk u zelf maar!
  Misschien ook binnenkort ook bij ons?

  • @ Restkerk-redactie
   U geeft hierboven een link naar de blog van Pater Joe, die in de verdediging gaat voor het kussen van de koran door JP II.
   Wel, u kent toch Pater Pio, nietwaar? De link die ik hier beneden zal geven verbindt u met de website van Chiesaviva. U kunt daar de E.H. Luigi Villa zien. Hij werd door Pater Pio gevraagd om de vijanden binnen de K. Kerk te ontmaskeren en kreeg ook de zegen en bescherming van de Paus Pius XII.
   http://www.padrepioandchiesaviva.com/
   Op deze website kunt u eerst zien wie deze H. Priester is en wat zijn werken als resultaat hebben gegeven. Eveneens kunt u de waarheid over JP II lezen in zijn boek (ook aldaar in PDF)
   http://www.padrepioandchiesaviva.com/Karol_Wojtyla_Beatified_.html
   Daar zult u de waarheid zien wie JP II is en wat hij allemaal gedaan heeft ten opzicht van het Katholiek geloof. Het is natuurlijk een visie die op de waarheid rust en helemaal tegen de visie van de Pater Joe, waarnaar u refereert, en die dat koran kussen onder de mat vaagt.
   Op deze website kunt u de meeste satanische wandaden vinden die tijdens en na het V2 concilie in de Katholieke Kerk hebben plaatsgevonden, en raad dan ook aan om deze te willen raadplegen, zodat er meer duidelijkheid komt van wie wie is.
   Ik zou u aanraden om in uw blog een link inaar deze website in te voegen, maar daar beslist uzelf over.
   Met dank voor de publicatie.
   Vriendelijke groeten.

   • Dank voor uw bijdrage. Uiteindelijk zal God wel oordelen over deze (en alle pausen). Waar het grote verschil hem nu zit is: Johannes Paulus II bleef in zijn encyclieken en exhortaties trouw aan de Katholieke Leer; Bergoglio daarentegen ondermijnt net wat Benedictus XVI, JPII en de hele kerkgeschiedenis (magisterium) ons leren in essentiële aangelegenheden (zoals de onverbreekbaarheid van het huwelijk).

 3. Maar wie zegt dat dit niet een oprecht gebed kan zijn? De woorden die hij zegt/bidt komen bij mij oprecht over, ik kan alleen zijn stem niet horen. Buigen voor Allah/God hoeft niet te betekenen dat je in alles voor de Islam buigt. Men zou als christen zelf in stilte of hardop als er de gelegenheid voor is een Onze Vader kunnen bidden. Maar God ziet elk mensenhart, ook die van de moslim.

  Het ontbreekt zeker vele katholieken aan lef en moed om voor te gaan in gebed. Deze Imam gaat nu in gebed en bid voor. Misschien kunnen juist de christenen daar weer een voorbeeld aan nemen, in plaats van alles meteen negatief op te vatten.

  In het gebed van het Onze Vader zit alles in. Jezus heeft het ons niet voor niets gegeven.

  • Allah is geen heidense god, maar de God van de Bijbel. Even een stukje geschiedenis. Het Christendom kwam naar Yemen dankzij de eunich die door de apostel Philip was gedoopt. Aan het begin van de 5e eeuw werd de grootste stam aldaar, de Bani Al-Harith ibn Ka’ab, Christen. Een zekere Simeon al-Arshami, een Christen van die stam, schreef in juli 524 een brief, die bewaard is gebleven, waarin de aanhef als volgt gaat: “In de naam van Allah, de meeste genadige, de meest erbarmende”, en dat blijken exact dezelfde woorden te zijn waarmee de meeste koranhoofdstukken beginnen. Het is genoegzaam bekend dat het Arabische koranschrift is afgeleid van de Yemenitische Musnad schrijfwijze, die van de Ishmaëlieten was overgenomen die in het Noordelijk deel van Arabia woonden. Toen Mohammed het Allah van de Yemenieten gebruikte, was dat reeds onder de Quarysh ingeburgerd, de stam waar Mohammed vandaan kwam. Immers, Mohammeds vader heette Hazrat Abd-Allah, of Hazrat de dienaar van Allah. Het zij vermeld dat de uitstekende Arabische vertaling van de Bijbel in het Arabisch die door Van Dyck is gemaakt overal voor God “Allah” gebruikt, wat trouwens ook het geval is voor de Bijbel in het Maleisisch (Indonesisch). Ergo, de Paus mocht zeer zeker wel tot de God bidden die Allah heet, zij het dat de Islamitische theologie lijnrecht tegenover de Christelijke staat, in veel opzichten althans. Ze weten nog wel te knielen voor de Opperste Heerser van het Heelal, waar wij Katholieken een voorbeeld aan zouden kunnen nemen tijdens het Misoffer. De kerkgangers zitter er tegenwoordig als zoutzakken bij. Wat een affront!

 4. Dit begrijp ik niet helemaal. Het is nota bene Paus Johannes-Paulus II die de invasie van islamieten aan zag komen middels een visioen en dan wordt hem verweten de Koran te kussen. Is het niet zo dat je als gelovigen omzichtig als een slang te werk moet gaan? En het is toch beter dan de Koran verbranden? Want dan krijg je de helemaal de woede van de moslims, dat hebben we toch al eerder gezien. Extremisme moet elke gelovige vermijden. Dat geldt niet alleen voor moslims, maar net zo goed voor katholieken en protestanten. Je moet immers nooit op iemands ziel trappen. Er is op dit forum af en toe wel een zeer zwart-wit denken, vind ik en zeker als het om de Islam gaat en moslims. In die zin doet deze website soms niet onder aan Xandernieuws, dat is meer protestants/Evangelisch, maar daar is het soms ook bar en boos.

 5. Als wij net zo heilig verontwaardigd waren over de blasfemie in onze kerken, als dat de moslims zijn over de belediging van hun profeet Mohammed en de verbranding van hun heilige Koran, dan hebben katholieken meer recht van spreken. Zelfs moslims begrijpen dat niet. Aangezien de naam Allah in Maleisië ook voor katholieken God betekent, vind ik niet dat je kunt stellen dat Allah niet dezelfde God is als de God van katholieken en protestanten.

  Om te verwijten dat moslims hun Koran veranderen. Kijk eens wat er met de Bijbels gebeurt is in de U.S.A. en alzo ook in Europa en in Nederland? Het is soms echt bedroevend die allernieuwste vertalingen. Degenen die daar verantwoordelijk voor zijn zullen zich bij God moeten verantwoorden. Bovendien mag je de echte Koran absoluut niet anders vertalen dan in de Arabische taal en is in principe het minder aan vervalsingen onderhevig. Maar door de snelheid van de digitalisering krijg je het dan ook in de vertalingen van de Koran. Het is echt zeer verwarrend nu met al die vertalingen. Ze zouden daar veel strenger op moeten toezien.

  God ziet dit alles gebeuren en zal heel bedroefd zijn, dat zovelen zijn Woord verminken. Daardoor is de kans nog groter dat het een massale Godsdienstoorlog zal komen, maar ook tussen politieke groeperingen, Anarchisme viert hoogtij, er is geen gezag meer.

  Mijn broer zei vroeger altijd: “Brand is erger!” Maar in mijn beleving staat de hele wereld al in brand. De mensen sidderen van angst voor de dingen die komen gaan (o.a. te vinden in Matteüs 24).

  • Hopla, Marian is weer vertrokken voor een rondje islam-verdedigen. Alle religieuze symbolen moeten uit openbare gebouwen, maar één of andere baardmans gaat wél elke zitting voor met een moslimgebed? En jij schijnt het nog ok te vinden ook, Marian? Wij hebben hier geen nood aan Islam. Aan oprechte en begeesterde priesters en leidsmannen van het Katholieke geloof ontbreekt het ons spijtig genoeg nogal dikwijls, maar dat wil niet zeggen dat we dan maar moeten gaan meeheulen met het achterlijke gedachtengoed van de islam. Tenzij je het ok vind om van tijd tot tijd een goed pak rammel te krijgen van je echtgenoot omdat je hem niet geeft wat hij wil. Of om het huis en bed te delen met drie andere vrouwen, want dat mogen ze. En dan zwijg ik nog over de rest van hun ziekelijke ideologie. Meer dan 95 procent van de vervolgde Christenen wereldwijd wordt vervolgd door moslims, en jij komt ze hier nog een beetje staan verdedigen? Misschien tijd voor een ander forum, het is al lang niet de eerste keer dat jij het zwaar opneemt voor dat soort…

   • Rozenkrans, u oordeelt zelf erop los, een christen niet waardig.

  • Oordelen? Google eens even op Christenvervolging… Ik sta hier heus niet uit m’n nek te lullen…

   En wat de rest betreft, ik weet al lang dat van moslims geen slecht woord mag gezegd worden onder het mom van politieke correctheid. Welnu, die politieke correctheid komt me m’n strot uit. Zijn er moslims die het goed menen? Zal wel. Deugd de islam als religie? Nope. Vraag maar eens aan moslims die zich bekeerden tot de islam waar de islam écht voor staat… U zal nog raar staan kijken meneer Koopman. Leest U eens het boek “duur betaald” van Jozeph Fadelle, een bekeerde moslim (een schuilnaam trouwens, zijn moslimbroeders zijn toch zo lief en vergevingsgezind, vooral voor Christenen…)

   Ik oordeel helemaal niks, ik ben gewoon realist. En dan zwijg ik nog van hetgeen ik met moslims heb meegemaakt in al die jaren dat ik er mee samenwerk. Blijft U maar lekker politiek correct doen, de dag dat de islam hier de politieke overhand haalt, wordt de sharia hier wet. Dat zijn niet mijn woorden, maar wel die van Jozeph Fadelle… Denkt U daar maar eens over na…

  • Ik bedoelde dus, “moslims die zich bekeerden tot het Christendom”, sorry, tikfoutje!! 😉

 6. Ik ben 52 jaar oud ,en in het schilderswijk opgegroeid ,deze koan beffer moet zijn visioen maar herbeleven in de hell

 7. marian
  Maar wie zegt dat dit niet een oprecht gebed kan zijn? je bent een levensgevaarlijk persoon ,bah

  • Niet alle moslims zijn hetzelfde. Er zit overal kaf tussen het koren en dat is in het christendom niet anders. Restkerk en Katholiek forum laten het dagelijks weten. Oordeel niet zo! Ik word daar nu doodziek van.

 8. De antichrist, die vogens mij al een tijdje succesvol de plak zwaait bij de UN en in de groeiende schaduwregeringen, zal vergenoegd in zijn Moslimhandjes wrijven.

 9. Johannes Paulus II was een visionair die in een visioen de gebeurtenissen zag die ons vandaag parten spelen deze paus bleef trouw aan de katholieke leer dit artikel stond ook reeds op katholiek forum . En we mogen stellen dat de maangod Allah een groot gevaar blijft voor Europa !

  • De christenen hebben de Zondag als rustdag gekozen. Is onze God dan een Zonnegod? En Zaterdag is van Saturnus dus Sater en ook een of ander afgod. Zo kun je wel doorgaan, toch??

  • Johannes-Paulus II organiseerde een interreligieuze bijeenkomst als Assisi waar heidense afgoden op het christelijk altaar werden geplaatst.

 10. Dat had die paus goed gezien en ook het gevaar dat dat met zich meebracht. Of niet ? Als ik lees dat hij de Koran kust, Allah dezelfde God als de God van de christenen noemt dan denk ik : heeft hij het gevaar wel onderkend ? De moslims geloven niet in Jezus Christus als zijnde God ’s Zoon., maar doen Hem af als profeet. Als je ineen moslimland gewoond hebt ,dan weet je dat je je moet aanpassen aan hun religie dus b.v.tijdrns de Ramadan de gordijnen dicht als je overdag aan het eten bent, geen invoer van kruisbeelden, geen kerstbomen in het zicht enz. Het is een zeer dwingend geloof zonder respect voor andere geloven. Dus het is voor mij een raadsel waarom die Koran zo nodig gekust moest worden . Er staat notabene in dat de ongelovigen moeten worden vermoord als zij zich niet willen bekeren. De ” Joodse zwijnen en de Christenhonden ” zoals ze genoemd worden door die fijne moslims , het eerst.

 11. @rozenkrans, Door fijne ongelovigen Hollanders en soms ook fijne christenen worden de moskeeën, de Gebedshuizen van de moslims belaagd met dode varkenskoppen. Bovendien bestaan er ook moslims die gastvrij zijn en helemaal niet achter de IS-terroristen staan. Als je aan iemands geloof komt, kom je aan zijn ziel. Dat geldt voor katholieken en protestanten en alle andere denominaties ook. Dat geldt zelfs voor Getuigen van Jehovah. Uiteindelijk zijn we allemaal mensen van vlees en bloed, Er spreekt in sommige reacties hierboven een geweldige angst uit voor de Islam. Denk niet dat ik nooit bang ben, maar ik ben eerder bang voor het venijnige ongeloof in mijn binnenkerkelijke omgeving dan voor de Islam. Ze zijn in ieder gelovig en dat wil al heel wat zeggen. En juist moslims geloven toch nog in God. Wees blij! Want het ongeloof en het Atheïsme is in Nederland toegenomen. En ook daar zitten geen lieverdjes tussen en dat zien we aan de afschuwelijke blasfemie in Borgloon.

  Mijn vader werd ook een keer een ‘Christenhond’ genoemd, maar niet door moslims, die waren toen nog niet of nauwelijks in Nederland.

  Moslims houden niet van mensen die bang zijn. We moeten moedig zijn. En dat is nou juist iets wat een moslim ooit tegen mij heeft gezegd en wat mij heel vaak ontbreekt.

  De moed zinkt je in de schoenen als ik inderdaad vele katholieken in naam zie, maar feitelijke weinig of zelfs niets met het geloof hebben. En inderdaad, er wordt heel veel gezeten in de vieringen en zelfs in H. Missen. Dat was vroeger bij ons nog wel anders en de kerken waren nog goed gevuld.

 12. @rozenkrans, Door fijne ongelovigen Hollanders en soms ook fijne christenen worden de moskeeën, de Gebedshuizen van de moslims belaagd met dode varkenskoppen. Bovendien bestaan er ook moslims die gastvrij zijn en helemaal niet achter de IS-terroristen staan. Als je aan iemands geloof komt, kom je aan zijn ziel. Dat geldt voor katholieken en protestanten en alle andere denominaties ook. Dat geldt zelfs voor Getuigen van Jehovah. Uiteindelijk zijn we allemaal mensen van vlees en bloed, Er spreekt in sommige reacties hierboven een geweldige angst uit voor de Islam. Denk niet dat ik nooit bang ben, maar ik ben eerder bang voor het venijnige ongeloof in mijn binnenkerkelijke omgeving dan voor de Islam. Ze zijn in ieder gelovig en dat wil al heel wat zeggen. En juist moslims geloven toch nog in God. Wees blij! Want het ongeloof en het Atheïsme is in Nederland toegenomen. En ook daar zitten geen lieverdjes tussen en dat zien we aan de afschuwelijke blasfemie in Borgloon.

  Mijn vader werd ook een keer een ‘Christenhond’ genoemd, maar niet door moslims, die waren toen nog niet of nauwelijks in Nederland.

  Moslims houden niet van mensen die bang zijn. We moeten moedig zijn. En dat is nou juist iets wat een moslim ooit tegen mij heeft gezegd en wat mij heel vaak ontbreekt.

  De moed zinkt je in de schoenen als ik inderdaad vele katholieken in naam zie, maar feitelijke weinig of zelfs niets met het geloof hebben. En inderdaad, er wordt heel veel gezeten in de vieringen en zelfs in H. Missen. Dat was vroeger bij ons nog wel anders en de kerken waren nog goed gevuld.

 13. satergod,, zonnegod en maangod. Dat zou betekenen dat alle gelovigen die zelfs allemaal in één God zeggen te geloven in een afgod geloven, zowel Joden, als Christenen als Moslims?

  Zou God hen allen stuk voor stuk liefhebben of niet? Hij heeft ze toch allemaal geschapen en niet alleen katholieken? Zou God de Joden meer liefhebben dan de Christenen en Moslims? De Joden zijn wel Zijn oogappel. Of de Christenen meer dan de Joden en christenen? Of zou God de moslims meer liefhebben dan de Joden en Christenen? De Joden die vaker ontrouw zijn geworden aan Gods inzettingen. Of de christenen die het in onze tijd massaal laten afweten? Of de moslims die met het zwaard op hun (eigen?)wijze(?) manier het kwaad proberen uit te roeien of is het domweg afslachten??

  Ik geloof dat in alle drie Godsdiensten mensen van goud zitten, ruwe bolsters, blanke pit. En in alle drie zitten er met een zwarte ziel. God weet en kent de harten van elke mens. Beter dan wie dan ook.

  Dus laten we niet oordelen over de mensen en de individuele Jood, Christen of Moslim. Elke Godsdienst heeft discutabele dingen, dat is met het Jodendom (Zion -protocollen bijv.) niet anders. En met het Christendom die de Vrijmetselarij op de hielen heeft niets anders.

  De R.K. Kerk heeft de Waarheid in pacht? Zij verkondigt weliswaar het ware geloof, maar hebben het ook niet in pacht. Daarvoor moet je bij God en Jezus Christus zijn Zoon zijn. De R.K. Kerk is niet meer dan een instrument. Marian.

  • Wat is er discutabel aan de leer van Christus???

   Elke “georganiseerde” religie heeft inderdaad een geschiedenis van op z’n minst minder mooie kanten.

   Maar nogmaals, wat is er discutabel aan de leer van Christus an sich? Wat is er discutabel aan het evangelie? Ga jij de uitspraken van Christus zelf in twijfel trekken??

 14. Aan de heer of mevrouw Rozenkrans,

  hoeveel moslims zijn er zelf ook niet slachtoffer geworden van hun eigen ‘broeders’, omdat ze een andere versie van de Islam aanhangen? Of neem nou de bombardementen van Amerika zowel als van Europa? Hebben deze landen niet een christelijke oorsprong. Wie geeft hen dan het recht om zoveel landen ook kapot te bombarderen? Hebben moslims geen gevoel en alleen christenen wel?

  Als er hier aanslagen komen is het, woorden van een moslim ook, ‘koekje van eigen deeg’. Het komt hier ook en de dreigementen zijn er al. Voor het Vaticaan sowieso, ondanks alle inspanningen van Paus Johannes-Paulus, Paus Benedictus XVI, nu em. paus en van de huidige paus, wat je ook van hem mag denken. Verder dreigen er in Europa aanslagen rondom Kerstmis.

  Het is heel apart dat er mensen zijn, andersgelovigen, niet alleen de JG ‘s, die vinden dat je de verjaardag van Jezus niet behoort te vieren, want dat heeft Jezus nooit gezegd. Bovendien is Jezus waarschijnlijk een paar maanden eerder geboren. We vieren in feite nog altijd het aloude Midwinterfeest met een christelijk tintje eromheen. En voor velen is het een cadeautjes- en eetfeest geworden. En de Kerstboom is God niet welgevallig (Zie Bijbelpassages over de groene boom met kinderoffers en geschenken) en die staat zeker de laatste jaren met Kerstmis in het Vaticaan. Voor zover ik weet is bij ons altijd al zowel een Kerststal als Kerstbomen geweest en uiteraard de Adventskrans.

  Groene bomen zijn kerstbomen. De natuur wordt ook door de Kerstbomen geweld aangedaan. Maar erger is het om God te beledigen Men zou dit ook als blasfemie kunnen aanduiden.

  • Jij snapt dus nog steeds niet het verschil tussen “een religie” en “wat mensen daar mee aanvangen”. De islam als religie is een duistere religie, vanuit zijn oorspronkelijke leer. Zelfs los van wat gelovigen ooit hebben aangericht “vanuit hun geloof”, is de islam van oorsprong gewelddadig. Mohammed was een krijgsheer. Was niet vies van een veldslag meer of minder. Kneep geregeld een oogje dicht als zijn soldaten buitgemaakte vrouwen mishandelden en verkrachtten. Dat staat natuurlijk niet in die Koran. Hiervoor moet je verder zoeken. Bij bekeerde moslims bijvoorbeeld, die de oorsprong van hun religie gaan opzoeken, en historische feiten over Mohammed. Wil je die leer volgen? Ik niet.

   Zijn er Christenen die geweld gebruiken? Jazeker. Een Christen kan echter nooit geweld gebruiken in naam van zijn geloof. Om de simpele reden dat dit haaks staat op de leer van Christus.

   Een moslim kan perfect geweld gebruiken in naam van zijn geloof. Legitiem.

   DAT is het grote verschil tussen het Christendom en de islam.

   Ik beoordeel geen religie op basis van wat zijn discipelen ermee aanrichten, ik beoordeel een religie op de oorsprong, de authentieke leer.

   En verder laat ik deze discussie voor wat ze is. Er schijnen nog steeds heel wat mensen te zijn die denken dat de islam an sich een vreedzame religie zou zijn. Niets is minder waar.
   U hoeft me niet te geloven, de toekomst zal dit zelf wel uitwijzen…

 15. Bracht Christus wel een leer die je kunt aanvullen en wijzigen? Is dat niet wat de R.K. Kerk doet, steeds aanvullingen brengen en nieuwe dogma’s?
  Bracht Christus niet veel eer een levenswijze die geheel overeenkomt zoals God dat wilde. Die wij, zo goed en zo kwaad kunnen proberen na te volgen?
  Wat moeten wij met al die waarschuwingen, verschijningen? Vanavond op NPO 1 over Medjugorje. (dat is NU!) Volgens Max is Maria daar al 30.000 x verschenen, dat zijn ca. 2 verschijningen op een dag. Lijk me wat erg veel.

  • NCRV-KRO: Programma: Van A naar B (3/6) die straks ook Medjugorje aandoet. Het zal waarschijnlijk een kort stukje zijn. Afl. Bosnië en Herzegovina. Van 20:35 tot 21:25 uur. Dus het is niet alleen Medjugorje.

 16. Ik geloof niet in Medjugorje. Doe eens wat opzoekwerk. Zo nep als wat. Hangt van de leugens aan mekaar. Leugenachtige en tegenstrijdige verklaringen, paters die hun zin doen, los van Rome, andere die losse handjes hadden, zieners die er een luxueus leventje op na houden met jachten, zwaar investeren in vastgoed etc… Alles behalve geloofwaardig. Trouwens, de verschijningen in Medjugorje zijn tot hiertoe nog steeds niet erkend oor de Kerk. En het zou me zeer verbazen als dat ooit wel zou gebeuren.

  • Dat komt mede doordat de meeste zieners/essen nog in leven zijn. Ik geloof ook niet in Medjugorje. Ik ben er 1 keer geweest. Dat mensen openlijk knielen en bidden voor een Mariabeeld, denken anderen dat zij Mariabeelden aanbidden. Ik ben huiverig geworden voor deze dingen. Dit lijkt de Katholieke Kerk ook in tweeën te splitsen tussen voor- en tegenstanders van deze verschijningen alzo ook die in Amsterdam. In mijn beleving is hier ook een stuk magische krachten aanwezig en die kunnen niet van God zijn.
   Een uitspraak van iemand die elk jaar naar Medjugorje ging of zelfs nog gaat, “Wij geloven niet dat zij verschijnt, wij WETEN het!” De Kerk kan het goed- of afkeuren. Maar wat als de Kerk het zou afkeuren. Wat zou er dan in deze vrouw omgaan? Blijft zij het geloven? Of niet en is zij dan zodanig teleurgesteld dat zij de Kerk gaat verlaten, zoals zovelen nu al doen om andere redenen.? Weet zij het te relativeren? In dit geval is relativeren wel belangrijk, om in het reine te komen dan, met je geloof in God en in Maria, je gevoel en alles wat er omheen was/is. Het lijkt mij heel zwaar dan en zo’n uitspraak zal als een mokerslag aankomen bij diegenen die hier altijd zo’n heilig geloof aan hebben gehecht.

 17. Mohammed was een weeskind. “Ik [Jahweh] zal u niet verweesd achterlaten.” De moslims beweren niet dat de profeet Mohammed God zelf is, maar wel een laatste profeet. Mohammed zelf beweerde het ook niet.
  Zelfs de naam Isa (=Jezus) komt vaker in de Koran voor dan de profeet Mohammed zelf. Ik vraag me af of zijn naam er zelfs wel staat. Want hij was slechts een boodschap over, die van de Engel Gabriël zou zijn. Een beetje gematigdheid juist van katholieken zou ik wel op zijn plaats vinden, ook al kun er absoluut niets van geloven. Er zijn vele moslims die ook absoluut niets van de Leer van de R.K. Kerk kunnen geloven. Het geloof staat nu in de hele wereld onder druk, men probeert niet alleen het Christendom uit te roeien, maar feitelijk alle Godsdiensten. Het atheïsme en het Communisme is er ook nog. En juist daar heeft Maria in Fátima voor gewaarschuwd, dat dát verspreid zal worden als Rusland zich niet bekeert.

 18. Bericht:

  Nu velen een afwachtende houding aannemen wil ik verwijzen naar een bijzonder bericht dat op zich zeker de moeite loont in overweging te nemen.

  Het werd verzonden door mensen die eertijds een hechte band hadden met Medjugorje. Wij mogen hen niet veroordelen om bepaalde zondige stappen eertijds, mischien werden zij bijzonder door de duivel geviseerd! Want het oordeel is niet aan ons maar aan Degene die in waarheid en licht het juiste oordeel kan vellen.

  Men vermeldt dat vanaf zes januari (2018?) een nieuwe fase begint in het evangelizeren van de aardbewoners. Iedereen die geestelijke vruchten draagt zal nu een geestelijke taak te verrichten krijgen. Tevens wordt aangemaand eindelijk afstand te nemen van alles wat des werelds is en de evangelizatie in de weg staat.

  Ook andere profeten hebben in vorige jaren bericht dat bij sommigen een engel kan op bezoek komen die slechs weinig tijd beschikbaar stelt om zich op te maken om hem te volgen! Die daar niet klaar voor staat wordt verder beschouwd als iemand die zelf nog evangelizatie nodig heeft.

  https://towardsthenewcreation.com/2017/11/26/the-countdown-begins/

 19. Er is natuurlijk heel veel te zeggen over dit onderwerp. Ik denk altijd, een goede boom draagt goede vruchten. Kijk naar de vruchten van de huidige Katholieke Kerk en oordeel zelf. Kijk naar de vruchten van de islam en oordeel zelf. Kijk naar de vruchten van het Boek der Waarheid van zieneres MDM en oordeel zelf. Jezus zegt: Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.
  Moet het nog duidelijker?