100 jaar Fatima is voorbij – stevenen we nu af op de rampen die de H. Maagd heeft voorzegd?

Met de vieringen op 13 oktober 2017, de verjaardag van het zonnewonder te Fatima, waarbij er trouwens een nieuw zonnewonder in Nigeria plaatsvond (wat uiteraard in de reguliere media werd verzwegen), werd het jubileumjaar ‘100 jaar Fatima’ afgesloten. Echter, veel van wat de H. Maagd toen voorzegde, lijkt nu dichter dan ooit om werkelijkheid te worden, of is al werkelijkheid geworden (zoals de grote apostasie in de Kerk). 

“De arm van Mijn Zoon, die ik niet langer kan tegenhouden, zal deze arme wereld straffen, die moet boeten voor z’n misdaden. Men zal enkel spreken over oorlogen en revoluties. De natuurelementen zullen losgelaten worden en zullen angst veroorzaken, zelfs onder de besten. De Kerk zal bloeden uit al haar wonden. Gelukkig diegenen die zullen volharden en toevlucht zoeken in Mijn Hart, want op het eind zal Mijn Onbevlekt Hart triomferen.” (Derde Geheim van Fatima)

In de Kerk blijf het momenteel redelijk stil. Sinds Kardinaal Burke opnieuw een postje heeft gekregen in de Apostolische Signatuur horen we zo goed als niets meer van hem. De langverwachte “Formele Correctie” lijkt nu op de lange baan te zijn geschoven.

100 jaar Fatima lijkt alleszins één en ander in gang te hebben gestoken op gebied van Gods Kastijding en tekenen aan de hemel. Zo berichtten we reeds dat sinds de totale zonsverduistering in Amerika in augustus er een aantal zeer zware orkanen zijn geweest die dood en vernieling zaaiden in het gebied rond de Golf van Mexico. Er was de orkaan Harvey, de grootste en zwaarste natuurramp in de Amerikaanse geschiedenis. Recent was er een andere zware categorie-5 orkaan, Maria genaamd, die zware vernielingen aanrichtte in Puerto Rico.

Het orkaanseizoen van 2017 in de Atlantische Oceaan brak een aantal ‘records’. Het seizoen is volgens weerdeskundigen “hyperactief“, en heeft de hoogste totale ooit geregistreerde geaccumuleerde cycloon-energie (ACE) en sinds oktober 2017 het hoogst aantal grote orkanen sinds 2005. Het heeft het grootst aantal opeenvolgende orkanen in het satelliettijdperk, met Franklin tot Ophelia die allemaal windsnelheden van minstens 120 km/u haalden. Bovendien is dit het meest vernietigende en het meest kostelijke seizoen sinds het begin van de metingen, met een geraamde kost van ruim 186,8 miljard dollar, waarvan bijna alles veroorzaakt door drie van de zwaarste orkanen van het seizoen – Harvey, Irma, en Maria. Orkaan Irma was de krachtigste orkaan ooit geregistreerd in de Atlantische oceaan buiten de Golf van Mexico en de Carribische zee. Dit seizoen is het enige ooit waarin drie orkanen een ACE van meer dan 40 hadden. Dit seizoen was ook het eerste sinds het begin van de metingen met drie Atlantische orkanen die aan land gingen in de VS of één van z’n territoria als categorie 4 of zwaarder. En dit seizoen had ook de zwaarste oostwaarts geregistreerde orkaan sinds het begin van de metingen, Ophelia genaamd.

Ophelia ging aan land in Ierland als een post-tropische storm, met windsnelheden rond de 110 km/u en windstoten tot 176 km/u. Dit zorgde ervoor dat wij in Midden-Europa een soort nazomer kregen, maar deze orkaan zorgde ook voor transport van zeer veel saharazand in de atmosfeer en rook van de bosbranden in Spanje en Portugal, waardoor er een soort onheilspellende verduistering/verkleuring van de lucht gebeurde in delen van Engeland. Ook in bepaalde delen van België en Nederland kleurde de lucht de hele dinsdagvoormiddag geelachtig en zag de zon eruit zoals oranje straatverlichting. Een onheilspellend teken? Wie zal het zeggen.

 

Momenteel zijn er zeer zware bosbranden in delen van Spanje en Portugal, alsook in Californië, waar ze de stempel “de dodelijkste bosbranden in de geschiedenis van de staat” meekregen. In Portugal zijn drie dagen nationale rouw uitgeroepen voor de slachtoffers van de bosbranden. In juni waren er ook al zware bosbranden, één van de zwaarste in de geschiedenis van Portugal, waarbij toen meer dan 60 mensen stierven – vaak werden ze levend verbrand terwijl ze vluchtten in hun wagen. Opvallend was dat deze zware branden gebeurden ongeveer in het midden tussen Coïmbra, waar zr. Lucia Dos Santos zo lang in het klooster heeft verbleven en Fatima, waar de verschijningen gebeurden.

Oorlogsdreigingen

Op wereldniveau zijn er dan weer andere ontwikkelingen. Zo dreigt president Trump de “nucleaire deal” met Iran op te blazen, waarbij experts waarschuwen dat dit kan leiden tot nucleaire oorlog. “Het probleem is dat wij een limiet hebben op het hebben van escalaties,” zo vertelde Jean-Marie Collin, coördinator voor Frankrijk van de Internationale Campagne om Nucleaire Wapens af te schaffen (ICAN), die recentelijk ook de Nobelprijs voor de Vrede kreeg. Hij waarschuwde voor het bereiken van het kookpunt in de vijandigheden en dat dit tot oorlog kan leiden. “Alle landen zouden getroffen worden door deze mogelijke oorlog [tussen Iran en de VS].”

En de Noord-Koreaanse afgevaardigde bij de VN zei vandaag dat de crisis op het Koreaanse schiereiland het “gevaarlijke punt” heeft bereikt waarop “elk moment” nucleaire oorlog kan uitbreken. De VS is vandaag opnieuw begonnen met militaire oefeningen op zee samen met het Zuid-Koreaanse leger. Noord-Korea dreigde opnieuw met een aanval, “een regen van raketten”, op Guam. Het is reeds maanden dat beide leiders, Donald Trump en Kim-Jong Un, allerhande beledigingen naar elkaars hoofd slingeren. Zo noemde Trump Kim een “raketman op zelfmoordmissie” en zei Kim over Trump dat hij een “mentaal ontspoorde Amerikaanse seniel” is. Noord-Korea wees alle diplomatieke onderhandelingen af en zei dat het enkel bereid is om z’n nucleaire wapens op te geven indien de VS dat ook doet.

Het ziet er dus voor de nabije toekomst niet zo rooskleurig uit. Het enige wat wij kunnen doen is verder doen wat Maria in Fatima en andere verschijningsoorden gevraagd heeft: het vurig en onophoudelijk bidden van de Rozenkrans. God zal ter zijner tijd wel ingrijpen.