100 jaar Fatima

13 oktober 2017 nadert: zware natuurrampen nemen ‘plots’ toe

Dit jaar is het honderd jaar geleden sinds de Verschijningen van de heilige Maagd in Fatima. Op 13 oktober 1917 gebeurde een zonnewonder en waarschuwde ze haar kinderen dat de straf zou naderen indien de mensen zich niet bekeren. We zijn nu honderd jaar later… Hebben de mensen geluisterd? Sinds de zonsverduistering op 21 augustus werd de wereld en de VS in het bijzonder, getroffen door een aantal zware natuurrampen. Eerst was er de vernietigende categorie 4-orkaan Harvey, daarna was er een nog zwaardere orkaan, Irma. En het einde lijkt nog niet in zicht, want er heeft zich alweer een nieuwe categorie 5-orkaan gevormd: Maria genaamd. Allemaal toeval?

Het Amerikaanse continent werd in de periode na 21 augustus getroffen door een aantal bijzonder zware rampen. Maar ook de rest van de wereld wordt niet gespaard. Een overzicht:

 • 21 augustus: totale zonsverduistering over de Verenigde Staten. Vele mensen vierden feest en dachten niet aan wat hen zou te wachten staan.
 • 23 augustus: orkaan Harvey, ging aan land in Texas als categorie 4 en richtte daar zware ravage aan. Het was de duurste orkaan en zwaarste natuurramp in de Amerikaanse geschiedenis.
 • Eind augustus: bosbranden in de buurt van Los Angeles: de zwaarste in de geschiedenis van LA, gepaard met een record hittegolf en zware onweders…
 • Ook in andere staten in de VS, waaronder Montana, Oregon en Washington zware bosbranden.

 • Eind augustus – begin september: Orkaan Irma, de langst durende orkaan ooit (37 uur) met windsnelheden boven 300 km/u. Vorig record lag bij categorie 5-Typhoon Hayan in 2013 (24 uur). Het is de eerste keer in de geschiedenis dat in eenzelfde seizoen twee orkanen van categorie 4 de VS teisteren. Hele eilanden (waaronder Barbuda en Sint-Maarten) werden platgeveegd alsof er een atoombom op gevallen is, en de staat Florida werd zwaar geteisterd. De geaccumuleerde energie van die ene orkaan kwam overeen met deze van alle orkanen in een ‘normaal’ orkaanseizoen. Honderdduizenden werden geëvacueerd, het was de grootste evacuatie in de geschiedenis van de staat.

Dit is hoe het eiland Sint-Maarten er vandaag uitziet.

 • 9 september: aardbeving van 8.1 in Mexico, op het moment dat orkaan Katia aan land gaat in Mexico. De zwaarste aardbeving in dat land in 100 jaar.
 • 19 september: aardbeving van 7.1 in Mexico: ruim 200 doden en zeer veel schade in Mexico-city.
 • 20 september: orkaan Maria, opnieuw één van categorie 5. Het eiland Dominica werd reeds van de kaart geveegd en de orkaan is op weg naar Puerto Rico.

Ook in andere werelddelen zijn er zware natuurrampen, bijvoorbeeld in Niger, waar er zware overstromingen zijn, alsook in Zuid-Oost Azië, waar de ene cycloon na de andere wordt geregistreerd en er reeds zware overstromingen waren.

Daarbij komt nog dat de spanningen tussen Noord-Korea en de VS almaar oplopen. Ook in Europa, aan de Russische grens, wordt het er niet beter op. De Russen hielden onlangs hun grootste oefening ooit, Zapad genaamd, terwijl ook de VS opnieuw legertanks in Polen liet arriveren en er oefeningen worden gehouden in o.a. Zweden. Ook de migrantencrisis in Europa verbetert er niet op, vooral in Duitsland, Frankrijk, Italië en Zweden.

13 oktober 2017 nadert…

Er wordt een boosaardig Concilie gepland en voorbereid dat het aanschijn van de Kerk zal veranderen. Velen zullen het geloof verliezen en overal zal er verwarring heersen. De schapen zullen tevergeefs naar hun herders zoeken. Een schisma zal het heilig kleed van Mijn Zoon verscheuren. Dit zal het einde der tijden zijn, voorzegd in de Heilige Schrift en door Mij op vele plaatsen in herinnering gebracht. De gruwel der gruwelen zal z’n hoogtepunt bereiken en zal de Kastijding met zich meebrengen, aangekondigd in La Salette. De arm van Mijn Zoon, die ik niet langer kan tegenhouden, zal deze arme wereld straffen, die moet boeten voor z’n misdaden. Men zal enkel spreken over oorlogen en revoluties. De natuurelementen zullen losgelaten worden en zullen angst veroorzaken, zelfs onder de besten. De Kerk zal bloeden uit al haar wonden. Gelukkig diegenen die zullen volharden en toevlucht zoeken in Mijn Hart, want op het eind zal Mijn Onbevlekt Hart triomferen.” (Derde Geheim van Fatima)

Categorieën:100 jaar Fatima

10 antwoorden »

 1. Morgen 21 september is het Joodse Nieuwjaar. Ook dat is belangrijk, want sinds het Joodse volk is teruggekeerd naar het land van hun vaderen houdt God zich aan de Joodse kalender, zoals mij al meermalen is opgevallen.

 2. Op de Shetland eilanden, een eilandengroep ten noorden van Schotland is men bekend met windsnelheden van meer dan 300km per uur. De huizen zijn daarop gebouwd. Bij zo’n wind kunnen koeien in de lucht worden gezogen. Enkele jaren geleden was er een reportage in de Paris Match waarbij men liet zien dat bij La Rochelle, een kustplaats, op het gedeelte waar de wind insloeg met meer dan 170km per uur, alle maar dan ook alle dakpannen waren afgewaaid. De kracht van de wind is tot de derde macht. De kracht van 320km per uur is dus 3x sterker dan 160km per uur. Dat wil je niet meemaken!

 3. Waarom zou God met zijn oordelen komen? Is dat nu echt zo moeilijk te bedenken? De ergste zonden tegenwoordig zijn de wreedheden tegen het kind, of het nu in de moederschoot zit of reeds geboren is. Ik treed niet in details, te vreselijk voor woorden. Bij laattijdige abortus lijdt het kind onzeglijke pijnen, maar er is nooit sprake van verdoving om dat lijden te verminderen, want dan zou men zich realiseren dat het mensen zijn. We willen wel ritueel slachten afschaffen waarbij het beest al snel het bewustzijn verliest door het bloedtekort, maar de abortus hecatombe staat niet eens op de politieke agenda. Wat dat betreft zijn de Verenigde Staten beter dan ons.

 4. @ lunsius – 20/09/2017 om 13:50
  ” Ook dat is belangrijk, want sinds het Joodse volk is teruggekeerd naar het land van hun vaderen houdt God zich aan de Joodse kalender, zoals mij al meermalen is opgevallen.”
  teruggekeert naar het “gestolen land” is de juiste benaming. Als God zich aan de joodse kalender houdt, zou Hij dan niet meer de geboorde van Zijn Welbeminde Zoon Jezus Christus op 25 december herinneren?
  Ook het noorden kwijt misschien?

 5. Inderdaad het natuurgeweld lijkt niet meer te stoppen aardbevingen met veel doden in Mexico en orkanen blijven bepaalde gebieden op aarde geselen en ook de oorlogsdreiging neemt geweldig toe. Men moet nu echt blind zijn om niet te zien dat er iets staat te gebeuren en inderdaad morgen is het Joodse nieuwjaar die gevolgd wordt door Jom Kippoer grote verzoendag ik weet uit ervaring dat God daar nog steeds rekening mee houdt dus dit alles is zeker geen toeval meer .

 6. met reikhalzend verlangen!
  Of is dat omdat ik tot de verwenden hoor, wier kracht geweken is?

 7. Boodschap MDM van 22 juli 2012: «« De onrust in de wereld zal vlug escaleren en er zullen niet alleen oorlogen uitbreken. (…) Er zal chaos heersen en ecologische rampen zullen opdoemen vermits de Hand van Mijn Vader zal neerkomen om de mensheid te straffen voor haar zwakheid en slaafsheid tegenover de zonde. Mijn volgelingen, jullie gebeden hebben vele rampen afgewend die steden en naties zouden verwoest hebben. Geef nooit het bidden op. Doorzetting en trouw aan Mij, jullie Jezus, zal de situatie verlichten. »»

 8. Wat zou morgen op ‘Yom kipur’ moeten in acht genomen worden? Het betekend niets zonder Jezus Christus, want alleen door Hem hebben wij vergiffens van de zonden, en niet volgens de ‘Yom Kippur’. Zijn de rampen al niet een paar jaar bezig? Oorlog, bosbranden, vloedgolven, aardbevingen, stormen, overstromingen enz… Alleen neemt het beetje per beetje in vollume, aantal en kracht toe. Maar ook dat zien er ook weinigen.

 9. Horst op >> 20/09/2017 om 17:09,

  Het voorzegde offeren in de einde door de oudtestamentische profeten kan dan ook alleenmaar het sacramentele offeren zijn in de RKk, zoals ook begrepen naar Maleachi 1:11.

  Als de Joden zich bekeren in de eindtijd heeft hun oude offerdienst totaal geen zin hun offerdienst wees naar het offer van Jezus.

  Het zijn de Evangelische christenen die overdrijven in hun terugblik op het oudtestamentische.
  Daarbij zijn er bewijzen dat de leiders van de zionisten, als stichters van Israël, uitspraken hebben gedaan over de werkelijke Joden en zelfs christenen die hun betrokkenheid verraadt met de NWO en dus met de valse profeet en de antichrist, want de antichrist is hun geestelijke vader.

 10. Amazingly in the 12th century Saint Malachy prophesized accurately all 112 popes to come. The 112th and last (!) being Bergoglio; the only pope who ‘sits on the Seat of Peter’. This suggests that Bergoglio has the Seat but is not a true pope. Malachy also prophesized during the Bergoglio reign ‘destruction of the city of seven hills’, being Rome and/or the world, and ‘The end’. Labour pains of a new world and the return of Christ who will judge us all as prophesized in the Bible (Rev. 17v9)? Malachy got everything right so far. Do not forget, Noah was also laughed at, when he predicted the flood. Look at: https://youtu.be/sLaSMLSgEmQ

  This is what you can do right now to mitigate whats to come. As Christ requested via His Mother, Queen of Heaven and Earth, spiritual Mother of Mankind, start wearing the Brown Scapular and start praying daily the mighty Rosary. If enough people do this, by the power of Christ, the woes will be mitigated. Prove? Look at: https://youtu.be/s-x9o3rko18 and https://youtu.be/dwVdYXyxln0. Our Lady is not a McDonalds. Pray with humility, patience and trust.