13 oktober 2017 nadert: zware natuurrampen nemen ‘plots’ toe

Dit jaar is het honderd jaar geleden sinds de Verschijningen van de heilige Maagd in Fatima. Op 13 oktober 1917 gebeurde een zonnewonder en waarschuwde ze haar kinderen dat de straf zou naderen indien de mensen zich niet bekeren. We zijn nu honderd jaar later… Hebben de mensen geluisterd? Sinds de zonsverduistering op 21 augustus werd de wereld en de VS in het bijzonder, getroffen door een aantal zware natuurrampen. Eerst was er de vernietigende categorie 4-orkaan Harvey, daarna was er een nog zwaardere orkaan, Irma. En het einde lijkt nog niet in zicht, want er heeft zich alweer een nieuwe categorie 5-orkaan gevormd: Maria genaamd. Allemaal toeval?

Het Amerikaanse continent werd in de periode na 21 augustus getroffen door een aantal bijzonder zware rampen. Maar ook de rest van de wereld wordt niet gespaard. Een overzicht:

  • 21 augustus: totale zonsverduistering over de Verenigde Staten. Vele mensen vierden feest en dachten niet aan wat hen zou te wachten staan.
  • 23 augustus: orkaan Harvey, ging aan land in Texas als categorie 4 en richtte daar zware ravage aan. Het was de duurste orkaan en zwaarste natuurramp in de Amerikaanse geschiedenis.
  • Eind augustus: bosbranden in de buurt van Los Angeles: de zwaarste in de geschiedenis van LA, gepaard met een record hittegolf en zware onweders…
  • Ook in andere staten in de VS, waaronder Montana, Oregon en Washington zware bosbranden.

  • Eind augustus – begin september: Orkaan Irma, de langst durende orkaan ooit (37 uur) met windsnelheden boven 300 km/u. Vorig record lag bij categorie 5-Typhoon Hayan in 2013 (24 uur). Het is de eerste keer in de geschiedenis dat in eenzelfde seizoen twee orkanen van categorie 4 de VS teisteren. Hele eilanden (waaronder Barbuda en Sint-Maarten) werden platgeveegd alsof er een atoombom op gevallen is, en de staat Florida werd zwaar geteisterd. De geaccumuleerde energie van die ene orkaan kwam overeen met deze van alle orkanen in een ‘normaal’ orkaanseizoen. Honderdduizenden werden geëvacueerd, het was de grootste evacuatie in de geschiedenis van de staat.

Dit is hoe het eiland Sint-Maarten er vandaag uitziet.

  • 9 september: aardbeving van 8.1 in Mexico, op het moment dat orkaan Katia aan land gaat in Mexico. De zwaarste aardbeving in dat land in 100 jaar.
  • 19 september: aardbeving van 7.1 in Mexico: ruim 200 doden en zeer veel schade in Mexico-city.
  • 20 september: orkaan Maria, opnieuw één van categorie 5. Het eiland Dominica werd reeds van de kaart geveegd en de orkaan is op weg naar Puerto Rico.

Ook in andere werelddelen zijn er zware natuurrampen, bijvoorbeeld in Niger, waar er zware overstromingen zijn, alsook in Zuid-Oost Azië, waar de ene cycloon na de andere wordt geregistreerd en er reeds zware overstromingen waren.

Daarbij komt nog dat de spanningen tussen Noord-Korea en de VS almaar oplopen. Ook in Europa, aan de Russische grens, wordt het er niet beter op. De Russen hielden onlangs hun grootste oefening ooit, Zapad genaamd, terwijl ook de VS opnieuw legertanks in Polen liet arriveren en er oefeningen worden gehouden in o.a. Zweden. Ook de migrantencrisis in Europa verbetert er niet op, vooral in Duitsland, Frankrijk, Italië en Zweden.

13 oktober 2017 nadert…

Er wordt een boosaardig Concilie gepland en voorbereid dat het aanschijn van de Kerk zal veranderen. Velen zullen het geloof verliezen en overal zal er verwarring heersen. De schapen zullen tevergeefs naar hun herders zoeken. Een schisma zal het heilig kleed van Mijn Zoon verscheuren. Dit zal het einde der tijden zijn, voorzegd in de Heilige Schrift en door Mij op vele plaatsen in herinnering gebracht. De gruwel der gruwelen zal z’n hoogtepunt bereiken en zal de Kastijding met zich meebrengen, aangekondigd in La Salette. De arm van Mijn Zoon, die ik niet langer kan tegenhouden, zal deze arme wereld straffen, die moet boeten voor z’n misdaden. Men zal enkel spreken over oorlogen en revoluties. De natuurelementen zullen losgelaten worden en zullen angst veroorzaken, zelfs onder de besten. De Kerk zal bloeden uit al haar wonden. Gelukkig diegenen die zullen volharden en toevlucht zoeken in Mijn Hart, want op het eind zal Mijn Onbevlekt Hart triomferen.” (Derde Geheim van Fatima)