Schisma

BREAKING: Kardinaal Burke krijgt van Bergoglio opnieuw een post aan de Apostolische Signatuur – kunnen we nu fluiten naar die formele correctie?

Het is zopas bekend geraakt dat Kardinaal Burke (samen met enkele nadere kardinalen) terug werd benoemd aan de Apostolische Signatuur, één van de Rechtbanken van het Vaticaan. Drie jaar geleden zwierde Bergoglio hem buiten als prefect van die Apostolische Signatuur. Nu krijgt hij er opnieuw een postje, maar niet als prefect.

Dit is duidelijk een zet van Bergoglio om Kardinaal Burke onder psychologische druk te zetten om zijn formele correctie op de lange (nog langere) baan te schuiven. Een manipulatieve zet om hem trachten het zwijgen op te leggen.

Burke werd door Bergoglio tweemaal tegengewerkt: eerst ontsloeg hij hem als prefect van de Apostolische Signatuur om hem te benoemen als Kardinaal Patron van de Soevereine Orde van Malta. Toen het binnen die Orde begon te rommelen werd hij ook daar aan de kant geschoven.

En nu terug naar de Curie in het Vaticaan, net op het moment dat de ‘Correctio Filialis‘ verschijnt…?

Zullen we kunnen fluiten naar de ‘formele correctie?’

Geen goed teken alvast. Het blijft koffiedik kijken en afwachten…

Bron: Rorate Caeli

Categorieën:Schisma

9 antwoorden »

 1. Er is op de seminaries voortdurend gehamerd op het feit dat de Kerk als instituut een onneembare veste is en dat de Paus (ex cathedra) onfeilbaar is, zodat het voor velen (waaronder waarschijnlijk ook Burke) een brug te ver is om zelfs maar in overweging te nemen dat Bergoglio bezig is om het instituut tot een geestelijk lege huls te maken, een God-vijandige instelling. Als men niet in het komende Vrederijk gelooft als een reëel gebeuren en wel zeer binnenkort dan wordt het overschrijden van die brug schier onmogelijk. Anders gezegd: men komt in een vacuüm terecht, is het spoor bijster, men weet niet hoe de bakens te verleggen, verwarring heerst, en dus blijft men bij het oude.

 2. Dat kan zeer goed zwijgplicht zijn goed gezien van deze paus. Zo blijft inderdaad alles bij het oude!

  • Bergoglio kan een appèl hebben gedaan op Burkes loyaliteitsgevoel en kan hem de simpele vraag hebben gesteld: “Je wilt toch geen veroorzaker van een schisma zijn?” Die zwijgplicht, dat spreekt vanzelf.

 3. De Paus is een zeer goede politicus, maar het zou beter zijn voor de Katholieke Kerk als de Paus zich bekeerde tot het Rooms Katholieke geloof.

 4. Mgr. Jan Hendriks benoemd tot lid hoogste Vaticaanse rechtbank
  01 oktober 2017
  Auteur: Redactie KN
  ===========
  De Haarlemse hulpbisschop Jan Hendriks is door paus Franciscus benoemd tot lid van de apostolische signatuur, de hoogste Vaticaanse rechtbank. Hij benoemde onder anderen ook voormalig prefect kardinaal Raymond Burke tot lid.
  ===============================
  Dit maakte het Vaticaan zaterdag bekend. Naast kardinaal Burke en mgr. Hendriks werden de de Italiaanse kardinalen Agostino Vallini en Edoardo Menichelli en de Belgische aartsbisschop Frans Daneels benoemd.

  https://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/mgr-jan-hendriks-benoemt-tot-lid-hoogste-vaticaanse-rechtbank

 5. De paus is onfeilbaar bij het bekend maken van dogma’s. Verder is hij feilbaar, dus kan fouten maken en zonden begaan. Of ik moet mijn sterk vergissen. En het lijkt wel of dat de kardinaal is omgekocht, maar ik hoop dat ik mij vergist.

 6. O, goede soldaat die de wapens neerlegt wanneer de vijand hem belegert!

 7. Als Kard. Burke e.e.a. uitlegt dan kunnen de ondertekenaars (waar onder pastoor Mennen) ook die handtekening schrappen? Of niet!?

 8. https://www.kro.nl/katholiek/nieuws/de-korte-neemt-afstand-van-correctie-paus

  De Korte neemt afstand van ‘correctie’ paus
  26 september 2017
  Bisschop Gerard de Korte van Den Bosch neemt afstand van de brief aan paus Franciscus, waarin een internationale groep geleerden en geestelijken de paus verwijt dat hij door ‘woorden, daden en nalatigheden’ ketterijen verspreidt. Onder de ondertekenaars is de Noord-Brabantse priester Cor Mennen, kanunnik van de kathedraal van Den Bosch.