Schisma

Kardinaal Burke: “De paus heeft me nog steeds geen audiëntie verleend” en: Bergoglio beroofde hem van zijn functies binnen de Orde van Malta

Kardinaal Burke openbaarde in een nieuw interview met Info Vaticana dat hij een audiëntie met Bergoglio vroeg, maar tot op heden nog geen antwoord heeft gekregen. Hij bevestigde ook dat Bergoglio hem effectief heeft verwijderd uit het bestuur van de Soevereine Orde van Malte, terwijl hij de titel van ‘Patron’ heeft behouden. Burke werd dus van alle macht beroofd.

Burke heeft niet meer met Bergoglio gesproken sinds Kerstmis, toen Bergoglio hem kort groette bij een ontmoeting van het College van Kardinalen en de Romeinse Curie. Het laatste fatsoenlijke gesprek dateert al van november. Burke heeft echter hele tijde geleden om een audiëntie gevraagd. “Maar ik heb niet met hem [Bergoglio] gesproken, en hij heeft mij geen audiëntie verleend”, aldus Burke. “Zodus, ik weet niet wat hij denkt.”

Sommigen zien de acties van Bergoglio tegen Kardinaal Burke in de nasleep van de commotie rond de Ridders van Malta als vergelding voor de dubia die de vier kardinalen indienden bij Bergoglio betreffende Amoris Laetitia. Burke gaf aan dat er verschillende andere kardinalen zijn die de dubia steunen, naast de vier kardinalen die het ondertekenden.

Het is niet duidelijk of er nu een formele publieke correctie komt, zei Burke. Normaal, voordat die stap wordt genomen, benaderen de kardinalen die de dubia indienden de ‘paus’ en vertellen ze hem persoonlijk dat de materie zo ernstig is dat zij als kerkleiders moeten ingrijpen. Burke wilde geen datum suggereren omdat dit “het aanpakken van de materie zou benadelen, of de betrokkenen schade zou kunnen berokkenen. ”

Toen Ariza (de interviewer, nvdr) vroeg naar de natuur van zijn rol binnen de Orde van Malta, antwoordde hij: “Ik heb geen rol op dit ogenblik. Ik heb een titel, maar geen functie.” Burke zei dat hij volledig werd verwijderd van enige betrokkenheid binnen de Orde van Malta. “Terwijl ik de titel behoud van Kardinaal Patron, heeft de paus duidelijk gemaakt dat de enige persoon die kwesties van de Orde van Malta kan behandelen in de naam van de heilige vader, Aartsbisschop Becciu is (aangesteld door Bergoglio als speciale Vaticaanse delegaat, nvdr).

Burke vertelde over de zaken die hij vreemd vond in Bergoglio’s aanpak van de Orde van Malta, zoals het feit dat kort nadat Grootkanselier Boeselager zijn functie terugkreeg van Bergoglio, zijn broer ineens benoemd werd in de Commissie voor Controle van de Vaticaanse Bank.

Ook het onderwerp van de nieuwe Jezuïtische Vader-Generaal Arturo Sosa en zijn controversiële uitspraken van laatstleden kwam aan bod. Sosa had gezegd dat Jezus’ woorden in het Evangelie “relatief” zijn en vatbaar voor “interpretatie” en dat niemand zeker is wat Jezus gezegd heeft omdat “niemand een recorder” bij had. “Volledig verkeerd”, zei Burke. “In feite vind ik het ongelofelijk dat hij dit soort uitspraken kon doen. Deze moeten ook gecorrigeerd worden.”

Bron: LifeSiteNews

Categorieën:Schisma

5 antwoorden »

 1. De Romeinen gebruikten slaven voor allerlei schrijfwerkzaamheden en slaven waren in het Romeinse rijk de uitvinders van de stenografie. Al in 63 voor Christus werd stenografie gebruikt door de staatsman Cicero in de Romeinse senaat en sindsdien veroverde deze kunst de wereld. Zo’n 90 jaar later was deze schrijfkunst voor het Griekse taalgebied ongetwijfeld ook in het Joodse land gemeengoed geworden voor rechtspraak en bestuur van de Romeinen. Jezus’ woorden, zoals in de Bijbel opgetekend, sluiten aan bij deze praktijk en zijn daarom geen neerslag van wat zijn leerlingen uit hun min of meer vage herinneringen hebben opgehaald. Logischerwijs was de apostel Matheüs zeer wel in staat de lange Bergrede woordelijk vast te leggen, net als Tertius in staat was de uitspraken van Paulus op schrift te stellen. (cf. Rom. 16:22) Onnodig te zeggen dat het idee van een authentieke Bergrede de ergernis wekt van de moderne bijbelcritici die ervan overtuigd zijn dat die een laat brouwsel is van de vroeg-Christelijke gemeente, een bij stukjes en beetjes bijeen geraapte verzameling van verspreide gezegdes en niet een samenvatting van een echte toespraak door een echte Jezus. Het geleverde bewijs van een exacte weergave van de Nieuw Testamentische gebeurtenissen is essentieel voor onze geloofservaring, hetwelk ook gebaseerd moet zijn op rationele en redelijke argumenten, want anders zouden wij alles kunnen geloven, zelfs het groteske.

 2. De orde van Malta heeft met de vrijmetselaars te maken,
  De kardinaal hoeft dus niet te jammeren.

  Piet

 3. Hij de paus zal hem niet ontvangen hij is al zijn tegenstanders als het ware aan het oplossen zo dat ze niets kunnen of mogen zeggen!

 4. Het Evangelie van Johannes werd deels geschreven door Jezus zelf en deels door een engel tijdens Jezus’ leven op aarde en ook in die tijd was Matheüs soms zichtbaar bijgestaan door een engel die hem dicteerde. (Jakob Lorber)

  Een bevreemdende gewoonte van moderne zichzelf verheffende mensen is dat men niet meer merkt en zelfs niet meer wil zien dat de geestelijke machten dikwijls tastbaar aanwezig zijn. De beschieting van JanPaul II was meer dan waarschijnlijk een strijd tussen engelen en duivels. Hoe kon Hitler 42 aanslagen overleven, waaronder een bom op slechts enkele meters van hem ontplofte binnen dezelfde ruimte.

  Men mag gerust aannemen dat duivels tegenwoordig vrij rondlopen in het Vaticaan en in het zog van Bergoglio. Totdat binnen afzienbare tijd de nieuwe Traditionele paus komt kan men daar beter wegblijven en vooral uit de buurt van Bergoglio en zijn directe aanhangers.

  Die aanwezigheid geldt evengoed voor engelen die soms vergezeld zijn van Jezus zelf. (boeken van de H.Schrift, boeken van Jakob Lorber en Jozef Rulof)

  Weliswaar zegt het Evangelie dat Jezus zich niet meer op aarde zal vertonen maar ik geloof dat dit enkel geldt voor openbare gebeurtenissen met breder publiek. Toonde Jezus zich niet aan Petrus toen deze Rome wilde verlaten ?